ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ÜRETİM YÖNETİMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1525654 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Yavuz ŞEFLEK
Koordinator E-mail seflek selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Üretim yönetimi ile işletmeler mevcut kaynaklarını rasyonel olarak kullanarak istenilen kalitede ürünlerin üretilebilmesi konusunda karar alma işlemini gerçekleştirirler. Başka bir ifadeyle üretim yönetimi üretim faaliyetlerinin miktar, kalite, yer ve zamanını, kimler tarafından nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağına ilişkin çalışmaları belirler.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 60 20 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Üretim yönetimine giriş Kobu, B., 2003. Üretim Yönetimi (On birinci Baskı). AvcıolBasım Yayın, İstanbul.
2 Üretim planlamanın amacı ve faydaları Kobu, B., 2003. Üretim Yönetimi (On birinci Baskı). AvcıolBasım Yayın, İstanbul.
3 Ülkemizde Tarım Makinaları İmalat Sektörü Araştırma Notları
4 Fabrika yeri seçimi Kobu, B., 2003. Üretim Yönetimi (On birinci Baskı). AvcıolBasım Yayın, İstanbul.
5 Fabrika düzenleme Kobu, B., 2003. Üretim Yönetimi (On birinci Baskı). AvcıolBasım Yayın, İstanbul.
6 İş Etüdü (Zaman ve Metod Etüdü) Anonymous, 2004. İş Etüdü. Milli Prodüktivite Merkezi YayınlarıNo: 29, Ankara.
7 Zaman Etüdü Kurt, M. ve Dağdeviren, M., 2003. İş Etüdü. Gazi Kitabevi,Ankara.
8 ARA SINAV
9 Metod Etüdü Kurt, M. ve Dağdeviren, M., 2003. İş Etüdü. Gazi Kitabevi,Ankara.
10 Talep Tahmini Tekin, M., 2005 Üretim Yönetimi Cilt 1. (5. Baskı), Konya.
11 İstatistik metotlarla talep tahmini Tekin, M., 2005 Üretim Yönetimi Cilt 1. (5. Baskı), Konya.
12 Doğrusal programlama yöntemleri Ders Notları
13 İşletmelerde ana üretim planının oluşturulması Ders Notları
14 Stok Kontrolü Tekin, M., 2003. ÜretimYönetimi Cilt 2. Günay Ofset, Konya.
15 Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Parti büyüklüğü belirleme yöntemleri Kobu, B., 2003. Üretim Yönetimi (On birinci Baskı). AvcıolBasım Yayın, İstanbul.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 6
Final : 1 6
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1- Üretim yönetimi ve planlaması kavramları öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 2 5- Fabrika içi düzenleme ve yerleşimin iş akışlarındaki önemi öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 3 6- İş etüdü ve uygulama yöntemleri öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 4 9- Sok kontrol yöntemleri öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 5 7- Talep tahmin yöntemleri ve talep tahmini çalışmalarında kullanılan paket programlar öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 6 10- Malzeme ihtiyaç planlaması ve parti büyüklüğü belirleme yöntemleri öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 7 8- Ana üretim planının nasıl oluşturulacağı öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 8 2- Üretim planlamanın önemi öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 9 3- Ülkemizde tarım makinaları imalat sektörünün genel durumu ve sektörün sorunları öğrenilir. 4
D.Ö.Ç. 10 4- Fabrika yeri seçiminde etkili olan ve göz önünde bulundurulması gereken faktörler öğrenilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20