ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Mukavemet
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1525453 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kazım ÇARMAN
Koordinator E-mail kcarman selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mukavemetin temel kavramlarının tanıtmak Özellikle tarım makinaları tasarımında temelleri öğretmek. Gerilme ve şekil değiştirme bağıntılarını öğretmek Çekme, kesme, karışık yüklenme gibi temel gerilme tiplerini öğretmek bunlarla ilgili hesaplamalar yapmak. Gerilme ve şekil değiştirme ilişkilerinin öğretmek Kritik kesit, kritik yük, emniyetli taşıma kapasitesi kavramlarını öğretmek Kesitlerin, bağlantıların ve eklerin boyutlandırılması tekniklerini öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 90 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mukavemetin genel tanıtımı William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
2 MUKAVEMETE GİRİŞ: Gerilme, gerilme tipleri, problem çözüm teknikleri, eğik yüzeylerde gerilme, gerilme bileşenleri William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
3 EKSENEL YÜKLEME: Normal gerilme ve birim şekil değişimi, gerilme şekil değişimi diyagramları, gerçek gerilme şekil değiştirme diyagramı, Hook kanunu, elastik plastik davranışlar, yorulma, eksenel yük altında deformasyon. (Laboratuar da çekme deneyi) William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
4 EKSENEL YÜKLEME: Statik belirsiz yapılar, yapılarda sıcaklık etkileri, Poisson oranı, genel Hook kanunu, kayma gerilmesi, kompozit malzemeler, Saint Venant prensibi, gerilme yığılmaları, Plastik deformasyon, artık gerilmeler William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
5 BURULMA: Giriş, Dairesel şaftlarda deformasyonlar, şaftlarda elastik gerilmeler, şaftlarda dönme açısı, statik belirsiz şaftlar, dişli bağlantılı şaftlar William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
6 BURULMA: Şaftlarda gerilme yığılmaları, dairesel şaftlarda plastik deformasyonlar, elastoplastik malzemeden yapılmış dairesel şaftlar, dairesel şaftlarda artık gerilmeler, dairesel olmayan kesitlerin burulması, ince cidarlı şaftlarda burulma William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
7 EĞİLME: Giriş, simetrik yapılarda eğilme, eğilme altındaki simetrik yapılarda deformasyon, elastik sınırlar içinde gerilmeler ve deformasyonlar William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
8 EĞİLME: Birden fazla malzemeden yapılmış kirişlerde eğilme, gerilme yığılmaları, plastik deformasyonlar, elastoplastik malzemelerde eğilme William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
9 EĞİLME: Artık gerilmeler, simetri düzleminde eksentrik yükleme, simetrik olmayan eğilme, genel eksentrik yükleme, eğri kirişlerde eğilme William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
10 KİRİŞLERDE KAYMA GERİLMELERİ: Giriş, kirişlerin yatay yüzeyindeki kayma, kirişlerdeki kayma gerilmelerinin bulunması William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
11 Ara sınav
12 İNCE DUVARLI KİRİŞLERDE KAYMA GERİLMELERİ: Plastik deformasyon, ince cidarlı kirişlerde simetrik olmayan yükleme, kayma merkezi William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
13 GERİLME ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMLERİ: Giriş, düzlem gerilme dönüşümleri, asal gerilmeler, maksimum kayma gerilmesi, Düzlem gerilmede Mohr dairesi, genel gerilme durumu, 3 boyutlu gerilme analizinde Mohr dairesi William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
14 GERİLME ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMLERİ: Düzlem gerilme altındaki sünek malzemelerde akma kriterleri, düzlem gerilme altındaki kırılgan malzemelerde kırılma kriterleri, ince cidarlı tanklarda gerilmeler, düzlem şekil değişimi dönüşümleri, düzlem şekil değişiminde Mohr dairesi, 3 boyutlu şekil değişimi, şekil değişimi ölçümleri William, A.N., Teori ve Problemlerle Cisimlerin Mukavemeti. Güven kitapevi Yayınları, 1979. Kaynak kitap: Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials. Prentice Hall, 2010
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 5
Ödev : 4 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Lineer, elastik, homejen ve izotropik malzemeler için bir noktadaki gerilme, birim şekil değişimi ve gerilme şekil değişim ilşkilerini anlama 3
D.Ö.Ç. 2 Eğilme momenti altındaki yapı elemanları ve bileşenlerinin analizi ve tasarımı 3
D.Ö.Ç. 3 Kesme kuvvetine maruz yapı elemanları ve bileşenlerinin analizi ve tasarımı 3
D.Ö.Ç. 4 Elastik modül ve Poisson oranı gibi malzemelerin temel özelliklerini uygun bir şekilde kullanarak problemleri çözme 3
D.Ö.Ç. 5 Çeki ve bası yükü altındaki yapı elemanları ve bileşenlerinin analizi ve tasarımı 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20