ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   BOTANİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1525251 2,00 / 2,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Necdet AKGÜN
Koordinator E-mail nakgun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere bitki bilimi ile ilgili genel kavramları öğretmek, bitkiler aleminde sınıflandırmanın ne kadar önemli olduğunu kavramak, temel olarak bir bitki hücre yapısını, organellerini, hücre bölünme safhalarını bilmek ve bir bütün olarak hücreyi tanımak, bitki dokuları ve hücre organizasyonlarını kavramak, bitkilerde morfolojik, anatomik, fizyolojik ve taksonomik yapını temel anlamda anlamak ve öğrencilere bu konudaki analitik düşünme ve araştırma yetisini kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 0 0 0 0 0 20
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Botanik biliminin tanıtılması alt disiplinlerinin öğretilmesi (morfoloji, anatomi, taksonomi, ekoloji, v.b.). 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
2 Bitki hücresinin özelliklerinin diğer canlı gruplarının hücreleriyle karşılaştırılarak anlatılması. Hücre teorisinin açıklanması, fotosentez ve solunumun ilgili organellerle bağlantılı olarak açıklanması. 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
3 Mitoz ve mayoz hücre bölünmesinin anlatılması 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
4 Bitkisel dokuların anlatılması (Sürgen dokular-Ergin dokular sürgen dokuların özellikleri bitkide bulunuş yerleri tunika, korpus teorisi, v.b.) 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
5 Ergin dokuların gruplandırılarak anlatılması I-Parankima, destek ve dermal dokunun bitkide bulunuş yerleri, fonksiyonları, işlevsel elemanları 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
6 Ergin dokuların gruplandırılarak anlatılması II- İletim, emme ve salgı dokunun bitkide bulunuş yerleri, fonksiyonları, işlevsel elemanları 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
7 Bitkilerde organografya I- Kökün anatomik ve morfolojik yapısı ile fonksiyonlarının anlatılması, kök metamorfozlarının öğretilmesi 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
8 Ara sınav
9 Bitkilerde organografya II- Gövdenin anatomik ve morfolojik yapısı ile fonksiyonlarının anlatılması, gövde metamorfozlarının öğretilmesi 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
10 Bitkilerde organografya III- Yaprağın anatomik ve morfolojik yapısı ile fonksiyonlarının anlatılması, yaprak metamorfozlarının öğretilmesi 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
11 Bitkilerde organografya IV-Bitkilerde çiçeğin kısımları ve görevinin anlatılması 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
12 Bitkilerde üremenin anlatılması ve döl almaşının öğretilmesi 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
13 Bitkilerde meyve ve fonksiyonlarının öğretilmesi 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
14 Bitkiler aleminde sınıflandırmanın yeri ve öneminin anlatılması (türün tanımı, populasyon, tür içi- türler arası ilişkilerin anlatılması) 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
15 Tohumlu Bitkiler: Açık Tohumlular, Tek çenekliler, Çift çenekliler 1. Mauseth JD, 2009. Botany: An introduction to plant biology, 4th edn., MA: Jones and Bartlett. 672 pp. 2.Yusuf KAYA, Asım KADIOĞLU, 1993. Genel Botanik, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:133.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 0 0
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 62
Final : 1 62
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 3. Botaniğin çalışma alanının anatomi, morfoloji, fizyoloji, taksonomi gibi multidisipliner bilim dalları ile bir arada olduğunu kavrar. 3
D.Ö.Ç. 2 1. Bitki Bilimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 3 7. Botanik ile ilgili araştırma yapar ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarır. 3
D.Ö.Ç. 4 9. Bitkileri anlamada kavramları kullanır. 3
D.Ö.Ç. 5 5. Hücre içi yapıları ve işlevlerini anlar. 3
D.Ö.Ç. 6 4. Bir bitkide hücre, doku ve organ gibi organizasyonların oluşumu ve nasıl bir arada çalışarak organizmayı oluşturduklarını analiz eder. 2
D.Ö.Ç. 7 6. Botanik konularını güncel hayata uyarlar. 2
D.Ö.Ç. 8 8. Bitki biliminden yola çıkılarak deneysel mantık ve analitik düşünceyi kazanır. 23
D.Ö.Ç. 9 10. Yeni ve güncel bilgilerle bitki biyolojisini anlar ve insan biyolojisiyle karşılaştırma yapar. 3
D.Ö.Ç. 10 2. Bitkilerde sınıflandırmanın esaslarını öğrenir ve konu ile ilgili yorum yapar. 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20