ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MATEMATİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1525152 4,00 / 0,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Nazife ERKURŞUN ÖZCAN
Koordinator E-mail nerkursun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Matematiğin temel kavramları olan kümeler ve sayıları anlamak ve özellikle sayılar kavramını günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmek. Polinom, denklem ve eşitsizlik çözme sürecşinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilmek. Ayrıca fonksiyon kavramını, işlemlerini ve çeşitlerini kavramak. Limit, türev kavramlarını algılayıp mühendislikteki uygulamalarını anlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
85 15 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kümeler
2 Sayılar: Doğal Sayı, Tam Sayı, Rasyonel Sayı, Reel Sayı
3 Mutlak Değer, Üslü ve Köklü Sayılar
4 Polinomlar
5 Birinci ve ikinci dereceden denklem ve eşitsizlkler
6 Fonksiyonlar ve fonksiyonlarda işlemler
7 Özel fonksiyonlar
8 Trigonometrik, logaritmik ve üstel fonksiyonlar
9 Limit
10 Süreklilik
11 Türev
12 Türev uygulamaları
13 Maksimum - Minimum problemleri
14 Belirsiz şekiller
15 Grafik çizimi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   1 40 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 12 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Polinomlar, denklem ve eşitsizlikleri çözebilme beceri edinmek ve problem çözümlerinde kullanabilmek 3
D.Ö.Ç. 2 Fonksiyonları kavrayabilmek, ayırtedebilmek ve çizebilmek 4
D.Ö.Ç. 3 Limit ve süreklilik kavramını kavrayabilmek 4
D.Ö.Ç. 4 Kümeleri anlamak ve günlük hayattaki sorularda kullanabilmek 3
D.Ö.Ç. 5 Sayıları kavrayabilmek ve ayırtedebilmek 4
D.Ö.Ç. 6 Türevin uygulamalarını öğrenmek 4
D.Ö.Ç. 7 Verilen bir fonksiyonun türev testleri ile grafiğini çizebilmek 4
D.Ö.Ç. 8 Türev kavramını öğrenmek, özel fonksiyonların çeşitli mertebeden türevlerini alabilmek 4
D.Ö.Ç. 9 Belirsiz şekilleri öğrenmek ? L Hospital kuralını kullanabilmek 4
D.Ö.Ç. 10 Mühendislik uygulamalarını anlayabilmek 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20