ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. MUSA SEYMEN
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TARIM MAKİNALARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TARIM MAKİNALARI
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Fidan, S., Ö, Türkmen, Ş.M. Yiğitoğlu, Ş. Saricam, N, Lökoğlu, M. Seymen, " Ülkesel Ispanak Genetik Kaynaklarının Morfolojik Karakterizasyonu. ", 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, , , 706, 2012,( Konferans )
2. Seymen, M., Türkmen, Ö., Paksoy, M., Fidan, S, " Determination of Some morphological characteristics of edible seed pumpkin (Cucurbita pepo L.) Genotypes ", Xth EUCARPIA International Meeting on Cucurbitaceae, , , 739, 2012,( Konferans )
3. Seymen, M., M. Paksoy, R. Eyice, Ö. Türkmen, " Kültür Mantarında {Agaricus bisporus (Lange) Sing.} Farklı Kompost Miktarı İle Örtü Toprağı Kalınlığının Verim Ve Kaliteye Etkisi ", 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, , , 603, 2012,( Konferans )
4. Kesimci, E., Ö, Türkmen, M. Seymen, M. Paksoy, " Sera Koşullarinda Bitki Büyümesini Artırıcı Rizobakterilerinin Marulda Verim, Bazı Verim Unsurları ve Besin Elementi İçeriklerine Etkileri ", 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, , , 609, 2012,( Konferans )
5. Paksoy, M., Aydın, C., Türkmen Ö., Seymen, " Modeling of Moisture-Dependent Properties Mineral Contents of Dry Mushroom ", Uluslararası Dergiler, 68, , , 2011,( Kurum Dergisi )
6. Seymen, M., Ö. Türkmen M., Paksoy, " 'Seçilmiş Çerezlik Kabak Genotiplerinin (Cucurbita pepo L.) Bazı Bitkisel Özellikleri ", IV. Tohumculuk Kongresi, , , 228, 2011,( Konferans )
7. Paksoy, M., C. Aydın, Ö. Türkmen, M. Seymen, " Modeling of Some Physical Properties of Watermelon (Citrullus lanatus (thunb.) mansf.) Seeds Depending on Moisture Contents and Mineral Compositions ", Pakistan Journal of Botany, 42, , 2775, 2010,( SCI )
8. Seymen, M., Ö. Türkmen, A. Dursun, M.F. Dönmez, M. Paksoy, " Effects of Bacterium Inoculation on Yield Yield Components of Cucumber (Cucumis sativus) ", Uluslararası Dergiler, 67, , 274, 2010,( Kurum Dergisi )
9. Türkmen, Ö., M. Seymen, A. Dursun, " Effects of Different Rootstocks Cultivars on Yield Some Yield Components of Grafted Tomato ", Uluslararası Dergiler, 67, , 284, 2010,( Kurum Dergisi )
10. Aydın, C., M. Paksoy., Ö. Türkmen., M. Seymen, " Fasulye Tohumunun (Phaseolus vulgaris L.) Bazı Fiziko-Mekanik Özellikleri ", VIII. Sebze Tarım Sempozyumu, , , 283, 2010,( Konferans )
11. Türkmen, Ö., Paksoy, M., Seymen, M., Dönmez,M.F., Dursun, A, " Effects of Plant Growth Promoting Bacterium on Yield Components of Tomato. ", Uluslararası Dergiler, 68, , , 2010,( Kurum Dergisi )
12. Paksoy, M., M., Seymen, Ö. Türkmen, " Plastik Kaplarda Farklı Kompost Kalınlıklarının Kültür Mantarında Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi ", VIII. Sebze Tarım Sempozyumu, , , 409, 2010,( Konferans )
13. Seymen, M., Ö. Türkmen M., Paksoy, " 'Yaz Dönemi Sera Biber Yetiştiriciliğinde Kullanan Farklı Yapıdaki Malçların Verim Ve Bazı Meyve Özelliklerine Etkileri ", VIII. Sebze Tarım Sempozyumu, , , 128, 2010,( Konferans )
14. Seymen, M., Ö. Türkmen M., Paksoy, " Ilgın'da Sebze Tarımı Potansiyeli Ve Geliştirme Olanakları ", I.Ulusal Ilgın Sempozyumu, , , , 2010,( Konferans )
15. Seymen, M., Ö. Türkmen M., Paksoy, " Bazı Bodur Taze Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinin Konya Koşullarında Verim Ve Bazı Kalite Unsurlarının Belirlenmesi ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24, , 37, 2010,( Üniversite Dersgisi )
16. Paksoy, M., Ö. Türkmen., M. Seymen, " Mineral Gübrelere İkame Dozlarda Ahır Gübresi Mantar Kompost Atığı Uygulamalarının Karpuzda Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri ", VII. Sebze Tarım Sempozyumu, , , 365, 2008,( Konferans )
17. Türkmen, Ö., M. Paksoy, M. Seymen, " Değişen Humik Asit Dozlarının Kültür Mantarında [Agaricus bisporus (lange) Sing.] Verim ve Bazı Karpofor Özelliklerine Etkileri ", VIII. Yemeklik Mantar Kongresi, , , 28, 2008,( Konferans )
18. Acar, B., Paksoy, M., Türkmen, Ö., Seymen, M, " Irrigation and Nitrogen Level Affect Lettuce Yield in Greenhouse Candition ", African Journal of Biotechenologye, 7, , 4450, 2008,( SCI )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler