ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. TAMER MARAKOĞLU
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TARIM MAKİNALARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TARIM MAKİNALARI
E-Mail :  marakoglu selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 223 28 33
Adres : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi1999 

  Akademik Yayınlar:
1. Osman Özbek, Tamer Marakoğlu, Kazım Çarman ve Ergün Çıtıl, " Sıvı Ahır Gübresi Uygulayabilen Ekim Makinasının Dizaynı ve Değerlendirilmesi ", Tarım Makinaları Bilim Dergisi, 11, , 139-145, 2015,( Kurum Dergisi )
2. Tamer Marakoğlu, Kazım Çarman and Fikret Demir, " Wheat production using direct seeding and conventional tillage in Middle Anatolia. ", 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture.13-17 February, Opatija,Croatian., , , 517-521, 2012,( Konferans )
3. Kazım Çarman, Tamer Marakoglu, Ergün Çıtıl ve Kazım Gür, " Kuyruk Milinden Hareketli Bazı Toprak İşleme Makinelerinin Koruyucu Toprak İşleme Açısından Değerlendirilmesi ", Tarım Makinaları Bilim Dergisi, 8(4), , 345-352, 2012,( Kurum Dergisi )
4. Osman Özbek, Tamer Marakoğlu, Ergün Çıtıl ve Kazım Çarman, " Prototip Ekim Makinesi İle Sıvı Ahır Gübresi Ve Mineral Gübre Uygulamalarının Azot kayıpları Ve Verim Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi ", Tarım Makinaları Bilim Dergisi, 8(1), , 83-90, 2012,( Kurum Dergisi )
5. Tamer Marakoglu and Kazım Carman, " Wheat production using direct seeding, reduced tillage,and conventional tillage in Middle Anatolia ", Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(5), , 789-793, 2012,( SCI )
6. Tamer Marakoğlu, Mehmet Akbulut and Sedat Çalışır, " Some Physico- chemical Properties of Mahonia Acquifolium Fruits ", Asian Journal of Chemistry, 22(2), , 1606-1614, 2010,( SCI )
7. Tamer Marakoğlu, Osman Özbek, , Kazım Çarman, " Nohut Üretiminde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Enerji Bilançosu ", Tarım Makinaları Bilim Dergisi, 6(4), , 85-92, 2010,( Kurum Dergisi )
8. Osman Özbek, Tamer Marakoğlu, Kazım Çarman, " The Effects of a Prototype Liquid Manure Spreader Machine on Nitrogen Losses and Maize Yield ", Tarım Makinaları Bilim Dergisi, 6(2), , 85-92, 2010,( Kurum Dergisi )
9. Tamer Marakoğlu and Kazım Çarman, " Energy Balance of Direct Seeding Applications Used in Wheat Production In Middle Anatolia ", African Journal of Agricultural Research, 5(10), , 988-992, 2010,( SCI )
10. Tamer Marakoğlu and Kazım Çarman, " Fuzzy Knowledge-Based Model for Prediction of Soil Loosening and Draft Efficiency in Tillage ", Journal of Terramechanics, 47(3), , 173-178, 2010,( SCI )
11. Tamer Marakoğlu and Kazım Çarman, " Reduced Tillage and Direct Seeding Systems on Wheat Production In Middle Anatolia ", Uluslararası Dergiler, , , 120-129, 2009,( Konferans )
12. Mehmet Akbulut, Sedat Çalışır, Tamer Marakoğlu and Hacer Çoklar, " Some Physicomechanical and Nutritional Properties of Barberry (Berberis Vulgaris L.) Fruits (P) ", Journal of Food Process Engineering, 32(4), , 497-511, 2009,( SCI )
13. Tamer Marakoğlu, Kazım Çarman, " Nohut Tarımında Farkı Üretim Tekniklerinin Enerji Bilançosu ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(48), , 47-50, 2009,( Üniversite Dersgisi )
14. Tamer Marakoğlu and Kazım Çarman, " Effects of Design Parameters of a Cultivator Share on Draught Force and Soil Loosening in a Soil Bin ", Journal of Agronomy, 8(1), , 21-26, 2009,( Kurum Dergisi )
15. Kazım Çarman, Tamer Marakoğlu, " Sürdürülebilir Bir Tarımsal Üretimde Buğdayda Doğrudan Ekim Uygulamaları ", 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, , , 491-498, 2009,( Konferans )
16. Tamer Marakoğlu, Kazım Çarman, " Buğday Üretiminde Azaltılmış Toprak İşleme ve Direk Ekim Uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46), , , 2008,( Üniversite Dersgisi )
17. Akbulut, M., Çalışır S., Marakoğlu Tamer and Çoklar H., " Chemical And Tecnological Properties Of European Cranberrybush (Viburnum Opulus L.) Fruits ", Asian Journal Of Chemistry, 20(3), , 1875-1885, 2008,( SCI )
18. Kazım Çarman, Tamer Marakoğlu, " Buğday Üretiminde Azaltılmış Toprak İşleme ve Direk Ekim Uygulamaları ", Anıza Doğrudan Ekim Çalıştayı, , , 19-29, 2008,( Konferans )
19. Kazım Çarman, Tamer Marakoğlu, " Çumra'da Tarımsal Mekanizasyon ve Gelişimi ", Çumra Sempozyumu, , , 348-354, 2008,( Konferans )
20. Kazım Çarman, Tamer Marakoğlu, " Nohut Üretiminde Azaltılmış Toprak İşleme ve Direk Ekim, Uygulamalarının Karşılaştırılması ", 2. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, , , 93-104, 2007,( Konferans )
21. Hüseyin Öğüt, Kazım Çarman, Sedat Çalışır, Tamer Marakoğlu, Mehmet H. Sonmete, " Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi ", Tarım Makinaları Bilim Dergisi, 3(1), , 1-9, 2007,( Kurum Dergisi )
22. Musa Özcan, Haydar Haciseferoğullari, Tamer Marakoğlu and Derya Arslan, " Hawthorn (Crataegus Spp.) Fruit: Some Physical and Chemical Properties ", Journal of Food Engineering, 69, , 409-413, 2005,( SCI )
23. Çalışır, S., Marakoğlu, T., Öğüt H. and Öztürk Ö, " Physical properties of rapeseed (Brassica napus oleifera L.) ", Journal of Food Engineering, 69, , 61-66, 2005,( SCI )
24. Sedat Çalişir, Tamer Marakoğlu, Özden Öztürk, Hüseyin Öğüt, " Some Physical Properties of Safflower Seed ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(36), , 87-92, 2005,( Üniversite Dersgisi )
25. Tamer Marakoğlu, Mustafa Konak, " Farklı Ekim Derinlikleri İle Sıralar Arası Mesafelerin Toprak Sırt Yüksekliği ve Tarla Filiz Çıkışı Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(35), , 122-124, 2005,( Üniversite Dersgisi )
26. Tamer Marakoğlu, Derya Arslan, Musa Özcan And Haydar Haciseferoğullari, " Proximate Composition And Technological Properties Of Fresh Blackthorn (Prunus Spinosa L. Subsp Dasyphylla (Schur.) Fruits ", Journal of Food Engineering, 68, , 137-142, 2005,( SCI )
27. Mustafa Konak, Tamer Marakoğlu, Osman Özbek, " Mısır Üretiminde Enerji Bilançosu ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(34), , 28-30, 2004,( Üniversite Dersgisi )
28. Tamer Marakoğlu, Mustafa Konak, " Hububat Ekiminde Tohum Ve Gübreyi Farklı Sıraya Veren Kombine Ekim Makinesinin Tasarımı ", Üniversite Dergisi, 17(32), , 10-13, 2003,( Üniversite Dersgisi )
29. Hakan O.Mengeş, Tamer Marakoğlu, Mehmet H.Sonmete, Tanzer Eryılmaz, " Farklı Tipte Kolektöre Sahip Evsel Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinin Konya Şartlarındaki Yıllık Performanslarının F Chart Yöntemi İle Belirlenmesi ", Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, , , 33-39, 2003,( Konferans )
30. Sedat Çalişir, Tamer Marakoğlu, Haydar Hacıseferoğulları , " Tarımda Taşıma Ana Unsurlarının Özgül Enerji Tüketimine Etkisi ", Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, , , 40-46, 2003,( Konferans )
31. Sedat Çalişir, Tamer Marakoğlu, M. Uğur Yildiz, " Konya / Çumra Bölgesindeki Derin Kuyu Sulama Pompaj Tesislerinin Yıllık Kullanımı ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(30), , 84-87, 2002,( Üniversite Dersgisi )
32. Tamer Marakoğlu, Mustafa Konak, " Tahıl Ekim Makinelerinde Farklı Gübre Uygulamalarının Verim Parametreleri Üzerine Etkisi ", Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, , , 197-202, 2001,( Konferans )
33. Mustafa Konak, Tamer Marakoğlu, " Bazı Kombine Hububat Ekim Makinelerinde Çalışma Konumlarının Gübre Dağılımına Etkisi ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(26), , 173-178, 2001,( Üniversite Dersgisi )
34. Mustafa Konak, Tamer Marakoğlu, " Bazı Mısır Çeşitlerinde Kırılma Dirençlerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(24), , 70-76, 2000,( Üniversite Dersgisi )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. Cevat FİLİKCİ, " DALLI DARI TARIMINDA MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, 2015 - 2017, Tamamlandı
2. Mutlu ÇALIŞKAN, " Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 2. Ürün Mısır Tarımında Koruyucu Toprak İşleme Uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 2013 - 2015, Tamamlandı
3. Ömer Bülent ŞENER, " Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Buğday Üretiminde Kontrollü Tarla Trafiği Uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 2012 - 2015, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı20122016
Fakülte Yönetimi Doçent Temsilciliği20122015
Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı2016 
Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi2018 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat FakültesiDekan Yrd.10/08/201622/12/2017
S.Ü. Ziraat FakültesiDekan Yrd.22/12/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİYOLOJİK MALZEME