ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. HAYDAR HACISEFEROĞULLARI
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TARIM MAKİNALARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TARIM MAKİNALARI
E-Mail :  hhsefer selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 2232829
Adres : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kampüs/Konya
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Ali Yavuz ŞEFLEK Mustafa ACAROĞLU Keziban YALÇIN DOKUMACI Osman ÖZBEK Haydar HACISEFEROĞULLARI, " Energy Balance for Camelina under Turkish Conditions ", Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity, 35 (2), , 134-140, 2018,( Üniversite Dergisi )
2. Salih ŞEFLEK, Haydar HACISEFEROĞULLARI, " FINITE ELEMENT ANALYSIS FOR VERTICAL MIXER-CHOPPER AUGER OF MIXER FEEDER WITH A CAPACITY OF 1.5 m3 ", Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32 (1), , 67-72, 2018,( Üniversite Dergisi )
3. Mustafa Nevzat Ornek, Ali Yavuz Seflek and Haydar Haciseferogullari, " PERFORMANCE OF PNEUMATIC PRECISION SEED DRILL IN BLACK CARROT SOWING ", Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 55 (3), , 645-651, 2018,( SCI )
4. Bülbül, H., Hacıseferoğulları, H, " The Effects of Various Types of Press Wheels Mounted on Pneumatic Precise Drilling Machine on the Quality Criteria of Black Carrot ", Int. J. Sec. Metabolite, 4 (3), , 125-133, 2017,( )
5. Alçayır, A., H. Hacıseferoğulları, " Assessment of Tractor and Agricultural Machine Accidents Happened in Agricultural Enterprises of Çumra Town of Konya Province ", Selcuk J Agr Food Sci, 31 (3), , 169-176, 2017,( Üniversite Dergisi )
6. Özbek, O., M.N. Örnek, A.Y.Şeflek, N. Kayahan, H. Hacıseferoğulları , " Operational Characteristics of Black Carrot Harvester with Vibrating Cleaning Elevator ", Selcuk J Agr Food Sci, 31 (2), , 54-58, 2017,( Üniversite Dergisi )
7. Bülbül, H., H. Hacıseferoğulları, " The Effects of Various Types of Press Wheels Mounted on Pneumatic Precise Drilling Machine on the Quality Criteria of Black Carrot ", I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants ?Natural and Heality life? Konya, Turkey, , , , 2017,( )
8. İbrahim Keleş Haydar Hacıseferoğulları, " Konya İli Çumra İlçesi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi ", Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3, , 48-58, 2016,( Üniversite Dersgisi )
9. Hüseyin Bülbül Haydar Hacıseferoğulları, " Pnömatik Hassas Sebze Ekim Makinesinde Kullanılan Değişik BaskıTekerlerinin Siyah Havucun Çimlenmesine Etkisi ", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 12, , 113-119, 2016,( Kurum Dergisi )
10. Mustafa Akbaş Haydar Hacıseferoğulları, " Farklı Ekim ve Sırığa Alma Yöntemlerinin Tohumluk Fasulyenin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi ", Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3, , 91-102, 2016,( Kurum Dergisi )
11. Mustafa Nevzat Örnek Ali Yavuz Şeflek Nuurettin Kayahan Mustafa Acaroğlu Haydar Hacıseferoğulları, " Ketencik Bitkisi Sapının Bazı Teknolojik Özellikleri ", Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3, , 86-90, 2016,( Üniversite Dersgisi )
12. Hüseyin Bülbül Haydar Hacıseferoğulları, " Pnömatik Hassas Sebze Ekim Makinesinde Kullanılan Değişik Baskı Tekerleklerinin Siyah Havucun Çimlenmesine Etkisi ", 30. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, , , , 2016,( Diğer )
13. Örnek, M.N. A.Y. Şeflek, N. Kayahan, M. Acaroğlu, H. Hacıseferoğulları, " Some Technological Characteristics of the Plant Camelina Stem ", , , , , 2015,( Diğer )
14. Örnek, M.N., H. Hacıseferoğulları, " Designing of real time image processing machine in carrot classification. ", , , , , 2015,( Diğer )
15. Acar, M., H. Hacıseferoğulları, " Şeker Pancarının Seyreltmeli ve Blok Ekim Uygulamalarının Sıra Üzeri Bitki Dağılımı İle Kalite Özelliklerine Etkisi ", Selçuk Tar Bil Der, , 2(2), , 98-108, 2015,( Üniversite Dersgisi )
16. Örnek, M.N, H. Sonmete, A.Y. Şeflek, N. Kayahan, H. Hacıseferoğulları, " Determination of Some Physical Properties of Wild Stone Pine (Pinus pinea L.) Kernel and Pits Grown in Turkey ", Selcuk J Agr Food Sci, 29(1), , 1-9, 2015,( Kurum Dergisi )
17. Örnek, M.N., H. Hacıseferoğulları, " Havuçta Bazı Mekanik Boylayıcı Sistemlerin Boylama Etkinliğinin Belirlenmesi ", , , , , 2015,( Diğer )
18. Korkmaz, İ., H. Hacıseferoğulları, " Konyada Bulunan Tarım Makinaları İmalat Sanayinin Özellikleri ", Selçuk Tar Bil Der, 1(2), , 56-66, 2014,( Üniversite Dersgisi )
19. Şeflek, A.Y., N. Kayahan, N. Orhan, H. Hacıseferoğulları, " Çekiçli Değirmenin Arpa Kırmada Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi ", Selçuk Tar Bil Der, 1(1), , 4-14, 2014,( Üniversite Dersgisi )
20. Acaroğlu, M., H. Hacıseferoğulları, " Biyokütle Enerjisinde Briketleme ve Peletlemede Yeni Test Prosedürleri ", , , , , 2014,( )
21. Örnek, M.N., H. Arısoy, H. Hacıseferoğulları, " Konyada Bulunan Değirmen Makineleri İmalat Sanayinin Yapısal Durumu ", Tarım Makineleri Bilimi Dergisi, 9(1), , 73-81, 2013,( Kurum Dergisi )
22. Arısoy, H., M.N. Örnek, İ.Korkmaz, H. Hacıseferoğulları, " Determınatıon of the Prospectıve Works and Innovatıve Performance of the Fırms that Manufacture Agrıcultural Machınes in Konya Provınce ", Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, , 912-919, 2013,( Diğer )
23. Hacıseferoğulları, H., C. Aydın, M. H. Sonmete, " Konya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Elma ve Erik Çeşitlerinde Mekanik Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi ", , , , , 2013,( )
24. Kavaklı Ü., H. Hacıseferoğulları, " Tarım Makinalarında Kullanılan Döküm Parçaların Standartlara Uygunluğunun Belirlenmesi ", , , , , 2013,( )
25. Örnek, M.N., M. Acaroğlu, A.Y. Şeflek, M. Acar, H.Hacıseferoğulları, " Ketencik Bitkisi Tohumlarından Camelina sativa (L.) Crantz Elde Edilen Yağın Yakıt Özellikleri ", , , , , 2013,( )
26. Akyüz, O. H. Hacıseferoğulları, " Kontrollü Şartlar Altında Kurutulan Bamyanın Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimi Dergisi, 27(1), , 55-62, 2013,( Üniversite Dersgisi )
27. Korkmaz İ., H. Hacıseferoğulları, " Konya Bölgesindeki Tarım Makinaları İmalat Sektörünün İşgücü Durumu ", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 42, , 32-34, 2013,( Kurum Dergisi )
28. Örnek, M. N., A. Y.Şeflek, O. Özbek, H. Arısoy, H. Hacıseferoğulları, " Konyadaki Tarım Makinaları İmalat Sektörünün Bilişim Teknolojisi Alt Yapısının Belirlenmesi ", , , , , 2013,( )
29. Hacıseferoğulları, H., M. Acaroğlu, " Energy Balance on Pumpkin Seed Production ", Journal of Agricultural Science and Applications , 1 (2), , 49-53, 2012,( Diğer )
30. Hacıseferoğulları, H., M. M. Özcan, D. Arslan, A. Ünver, " Biochemical compositional and technological acterizations of black and white myrtle (Myrtus communis L.) fruits ", Uluslararası Dergiler, 49 (1), , 82-88, 2012,( SCI )
31. Gezer, İ., H. Hacıseferoğulları, , D. Arslan, B.M. Asma, A. Ünver, " Physıco-Chemical Properties (Prunus armeniaca L.) Kernels ", South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 2 (1), , 1-13, 2011,( Diğer )
32. Sonmete, M.H., C. Ertekin, H.O. Mengeş, H. Hacıseferoğulları, F. Evrendilek, " Assessing monthly average solar radiation models a comparative case study in Turkey ", Environmental Monitoring and Assessment, 175, , 251- 277 , 2011,( SCI )
33. Hacıseferoğulları, H., M.M. Özcan, E. Duman, " Biochemical and technological properties of seeds and oils of Capparis spinosa and Capparis ovata plants growing wild in Turkey ", Food Processing & Technology, 2 (6), , 1-6, 2011,( Diğer )
34. Sonmete M.H., H. Hacıseferoğulları, M.M.Özcan, G.Kanbur, " Some nutritional and physical properties of crap apple (Malus silvestris Mill.) fruit wild growing in Turkey ", International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, May 26- 29, Çeşme-İzmir Turkey , , , 416- 422, 2011,( Konferans )
35. Çıtıl, E., H. Hacıseferoğulları, " Şeker Pancarı Üretiminde Farklı Tohum Yatağı Hazırlama Uygulamalarının Bazı Toprak ve Çimlenme Özelliklerine Etkisi ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 24 (1), , 39- 46, 2010,( Üniversite Dersgisi )
36. Hacıseferoğulları, H., M.H. Sonmete, " Kabak Çekirdeği Harman Makinesinin Performansının Belirlenmesi ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimi Dergisi, 24(3), , 68- 74, 2010,( Üniversite Dersgisi )
37. Civil C., H.Hacıseferoğulları, " Eğirdir Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Erik Çeşitlerinde Mekanik Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimi Dergisi, 24 (3), , 21- 29 , 2010,( Üniversite Dersgisi )
38. Mengeş, G., H.Hacıseferoğulları, " Patatesin (Solanum tuberosum) İnce Tabaka Kurutma Karakteristiğinin Belirlenmesi ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 23(49), , 36- 43, 2009,( Üniversite Dersgisi )
39. Özcan, M.M., Yıldız, M.U., Çalışır S., Hacıseferoğulları, H., Ünver, A. and Arslan, D., " Studies on Physico-Chemical Properties of Turkish Wild Stone Pine (Pinus pinea L.) Kernel and Pits ", World Appliede Sciences Journal, 6 (5), , 680-690 , 2009,( Diğer )
40. Kavaklı, Ü., H. Hacıseferoğulları, " Konya Bölgesinde Döküm Sanayinin Durumu ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 23 (49), , 44- 49, 2009,( Üniversite Dersgisi )
41. Gezer, İ., H. Hacıseferoğulları, C. Aydın, M.H. Sonmete, Çalışır, S. ve H.O. Mengeş, " Physical and Mechanical Properties of Pits of Some Apricot Variates ", 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. (14?17 October 2008), , , 922?928, 2008,( Konferans )
42. Aydın, C., H. Hacıseferoğulları, S. Çalışır ve M. H. Sonmete, " Konya'da şeker pancarı üretiminin hasat mekanizasyonunda işgücü özellikleri ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 22 (44),, , 99-103, 2008,( Üniversite Dersgisi )
43. Çalışır, S., ve H. Hacıseferoğulları, " Sulama pompaj tesislerinde enerji tüketimi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (44), , 29-32, 2008,( Üniversite Dersgisi )
44. Hacıseferoğulları, İbrahim G., M.M. Özcan, B.M. Asma, " Post harvest chemical and physical-mechanical properties of some apricot varieties cultivated in Turkey ", Journal of Food Engineering, 79, , 364- 373, 2007,( SCI )
45. Mengeş, H.O., C. Ertekin, H. Hacıseferoğulları, İ. Gezer, " Malatya İlinde Yetiştirilen Hacıhaliloğlu Çeşidi Kayısının Kuruma Kinetiğinin İncelenmesi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 21 (42), , 84-88, 2007,( Üniversite Dersgisi )
46. Çalışır, S., T. Eryılmaz, H. Hacıseferoğulları ve H.O., Mengeş. , " Santrifüj pompalarda gürültü ", Tarım Makineleri Bilimi Dergisi, 3(2) 105?110. (2007), 3 (2) , , 105?110, 2007,( Kurum Dergisi )
47. Çalışır, S., T.Eryılmaz, H. Hacıseferoğulları ve H.O. Mengeş, " Santrifüj pompalarda gürültü ", 24. Ulusal Kongresi, Kahramanmaraş , , , , 2007,( Konferans )
48. Hacıseferoğulları, H., S. Çalışır ve H.O. Mengeş, " Düşey tohum diskli mekanik hassas ekim makinesinin şeker pancarı ekimine uygunluğunun belirlenmesi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 21(42), , 16-24, 2007,( Üniversite Dersgisi )
49. M. Özcan, H. Hacıseferoğulları, " The strawberry (Arbutus unedo L.) fruits: chemical composition, physical properties and mineral contents ", Journal of Food Engineering, 78, , 1022-1028, 2007,( SCI )
50. Çalışır, S., T. Eryılmaz, H. Hacıseferoğulları, H.O. Mengeş, " Santrifüj pompalarda titreşim ", Tarım Makineleri Bilimi Dergisi, 2(4), , 345?351, 2006,( Kurum Dergisi )
51. Hacıseferoğulları, H., S. Çalışır ve H.O. Mengeş, " Harman makinelerinde bulunan farklı özellikteki pnömatik iletim sistemlerinin işletme özelliklerinin belirlenmesi ", Tarım Makineleri Bilimi Dergisi, 2(4), , 311?321, 2006,( Kurum Dergisi )
52. Çalışır, S., Hacıseferoğulları, H. ve Gezer, İ. , " Specific energy consumption of motopumps in irrigation ", 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture&27th International Conference of CIGR Section IV: The efficiency of electricity and renewable energy sources. (27-29 September ). İzmir. Turkey , , , 270-275, 2005,( Konferans )
53. Çalışır, S., Acaroğlu, M. ve H. Hacıseferoğulları, " Determination of specific energy consumption of the centrifugal pumps used in irrigation ", 4rd International Advanced Technologies Symposium, September 28?30, 2005. Cilt 1, , , 527-533, 2005,( Konferans )
54. Özcan, M., H. Hacıseferoğulları, Marakoğlu, T., D. Arslan, " Hawthorn (Crataegus spp.) fruit: some physical and chemical properties ", Journal of Food Engineering, 69, , 409-413 , 2005,( SCI )
55. Hacıseferoğulları, H., M. Özcan. M.H. Sonmete, O. Özbek, " Some physical and chemical parameters of wild medlar (Mespilus germenica L.) fruit grown in Turkey ", Journal of Food Engineering, 69, , 1-7, 2005,( SCI )
56. Çalışır, S., H. Hacıseferoğulları, M. Özcan, D. Arslan, " Some nutrional and technological properties of wild plum (Prunus spp.) fruits in Turkey ", Journal of Food Engineering, 66, , 233-237 , 2005,( SCI )
57. Hacıseferoğulları, H, " Vakumlu Tip Pnömatik Hassas Ekim Makinası İle Şeker Pancarı ekiminde Sıra Üzeri Bitki Dağılım Düzgünlüğü ve Tarla Çıkış Oranları Üzerine Ekim Mesafelerinin ve İlerleme Hızlarını Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (35), , 30-40 , 2005,( Üniversite Dersgisi )
58. Marakoğlu, T., D. Arslan, M. Özcan and H. Hacıseferoğulları, " Proximate Composition And Technological Properties Of Fresh Blackthorn (Prunus Spinosa L. Subsp Dasyphylla (Schur.)) Fruits ", Journal of Food Engineering, 68, , 137-142, 2005,( SCI )
59. Hacıseferoğulları, H., M. Özcan, F. Demir, S. Çalışır, " Some nutrional and technological properties of garlic (Allium sativum L.) ", Journal of Food Engineering, 68, , 463-469, 2005,( SCI )
60. Çalışır, S., M. Özcan, H. Hacıseferoğulları, M.U. Yıldız, " A study on some physico-chemical properties of Turkey okra ( Hibiscus esculenta L.) seeds ", Journal of Food Engineering, , 68, , 73-78 , 2005,( SCI )
61. Sedat Çalışır, Cemil Sungur, Haydar Hacıseferoğulları, M. Uğur Yıldız, " Pompaj Tesislerinde Enerji Etkinliğini İyileştirme Yöntemleri ", II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, , , , 431 -441, 2004,( Konferans )
62. Özcan, M., H. Hacıseferoğulları, " A condiment sumac (Rhus coriaria L.) fruits: some physico-chemical properties ", Bulg. J. Plant Physiol, 30 (3-4), , 74-84, 2004,( Diğer )
63. Özcan, M., H. Hacıseferoğulları, F. Demir, " Some physico-mechanic and chemical properties of capers (Capparis ovata Desf. Var. canacens (Coss.) Heywood) flower buds ", Journal of Food Engineering, 65, , 151-155, 2004,( SCI )
64. Hacıseferoğulları, H., İ. Gezer, Y. Bahtiyarca, H.O. Mengeş, " Determination of some chemical and physical properties of Sakız faba bean (Vicia faba L. Var. Major) ", Journal of Food Engineering, 60, , 475-479, 2003,( SCI )
65. Çalışır, S., T. Marakoğlu, H. Hacıseferoğulları, " Tarımda Taşıma Ana Unsurlarının Özgül Enerji Tüketimine Etkisi ", 21. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon KongresiKonya, , , 40-46, 2003,( Konferans )
66. Gezer, İ, M. Acaroğlu, H. Hacıseferoğulları, " Use of energy and labour in apricot agriculture in Turkey ", Biomass and Bioenery, 24, , 215-219 , 2003,( SCI )
67. Hacıseferoğulları, H., M. Acaroğlu, İ. Gezer, " Determination of the Energy Balance of the Sugar Beet Plant ", Energy Sources, 25 (1), , 15-22, 2003,( SCI )
68. Demir, F., H. Doğan, M. Özcan, H. Hacıseferoğulları, " Nutritional and Physical properties of hackberry (Celtis australis L.) ", Journal of Food Engineering, 54, , 241-247 , 2002,( SCI )
69. Gezer,İ., H. Hacıseferoğulları,, F. Demir, " Some physical properties of Hacıhaliloğlu apricot pit and kernel,? Journal of Food Engineering ", Journal of Food Engineering, 56, , 49-57 , 2002,( SCI )
70. Mengeş, H.,O. and H. Hacıseferoğulları, " Under Controlled Conditions Determination of Drying Characteristics of Golden Type Apple Grown in Konya Region ", 8th International Congresson Mechanization and Energy in Arricultıre, Kuşadası, , , 216-220, 2002,( Konferans )
71. Hacıseferoğulları, H., C. Aydın, H. Doğan, M.N. Örnek, " Şeker Pancarı Hasadında Kullanılan Çatal Tipi Sökücünün Performansının Belirlenmes ", Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, Erzurum, , , 249-252, 2000,( Konferans )
72. Acaroğlu, M., H. Hacıseferoğulları, C. Aydın, " Determination of shear strength depending on moisture and loading rate of Miscanthus sinensis `Giganteus' ", 1st World conference and Exhibition on Biomass for Energy and Industry ? a joint millennium event of the 11th European conference on biomass for Energy and Industry and the biomass conference of the Americas. 5-9 June Sevilla, Spain. (James & James- Science Publishers 2001) Volume I, , , 229-231, 2000,( Konferans )
73. Hacıseferoğulları, H., K. Çarman, F. Demir, " Arpada Ekim Sonrası Farklı Sıkıştırma Uygulamalarının Çimlenmeye Etkisi ", Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, Erzurum, , , 133-138, 2000,( Konferans )
74. Demir, F., H. Hacıseferoğulları, H. Doğan, " Düşey Milli Frezeli Pulluğun Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine ve Güç Gereksinimine Etkilerinin Belirlenmesi ", Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi Erzurum, , , 95-101, 2000,( Konferans )
75. Doğan, H.,F. Demir, H. Hacıseferoğulları, H.O. Mengeş, S. Çalışır, " Çekilir Tip Bir Kulaklı Pulluğun Penetrasyon Eğrisi üzerine Çalışma Hızının Etkisi ", Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, Erzurum, , , 90-94, 2000,( Konferans )
76. Demir,F.,Hacıseferoğulları, H.,Doğan,H, " Ayağı Salınımlı Tip Havuç Hasat Makinasının İşletme Karakteristiklerinin Belirlenmesi ", Tarımsal Mekanizasyon19.Ulusal Kongresi , , , 271 - 275, 2000,( Konferans )
77. Hacıseferoğulları, H., K. Çarman, F. Demir, A. Özer, " Bazı Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Ekim ve Ekim Sonrasına Ait Gözlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi ", Şeker Pancarı Tarım Tekniği 1.Uluslararası Sempozyumu Konya , , , 17-25, 1999,( Konferans )
78. Hacıseferoğulları, H., H. Doğan, F. Demir, K. Çarman, M. Konak, H. Öğüt, " Hassas Ekim Makinalarında Kullanılan Değişik Tip Baskı Tekerlerinin Şeker Pancarı Ekiminde Tohumun Çimlenmesine Etkilerinin Saptanması ", Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı ve CD'si, Tekirdağ, , , 396-406, 1998,( Konferans )
79. Çalışır, S., H. Hacıseferoğulları, " Pozitif Basınçlı Pnömatik İletim Tesislerinde Optimizasyon Olanakları ", 18. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı ve CD'si, Tekirdağ, , , 612-618,, 1998,( Konferans )
80. Demir, F., M. Konak, H. Doğan, H. Hacıseferoğulları, " Izgara Kulaklı Pulluk ile Geleneksel Kulaklı Pulluğun İş Kalitesi, Güç Tüketimi ve Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 9 (11), , 161-170, 1996,( Üniversite Dersgisi )
81. Çarman, K., H. Öğüt,., H. Hacıseferoğulları , " Konya Bölgesinde Buğday Tarımında Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Özelliklerine, Enerji Tüketimine ve Buğdayın Verim Parametrelerine Etkisi ", Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, Bursa, , , 110-119,, 1995,( Konferans )
82. Çarman, K., H. Hacıseferoğulları, " Mekanik Hassas Ekim Makinasında Şeker Pancarı İçin Optimum İlerleme Hızı ve Düşme Yüksekliğinin Belirlenmesi ", Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, Antalya, , , , 138-146, 1994,( Konferans )
83. Konak, M., F. Demir, H. Hacıseferoğulları, " Bazı Ekici Düzenlerde Fasulye ve Nohut Ekiminde İlerleme Hızının Sıra Üzeri Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 2 (4), , 59-68, 1992,( Üniversite Dersgisi )
84. Öğüt, H., K. Çarman, H. Hacıseferoğulları,, " Bazı Tarımsal Materyallerde Kesme Gerilmesinin Nem ve Yüklenme Hızına Bağlı Olarak Belirlenmesi ", Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, Samsun, , , 494-512, 1992,( Konferans )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. Aykut ALÇAYIR, " KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ TARIM İŞLETMELERİNDE MEYDANA GELEN TRAKTÖR VE TARIM MAKİNELERİ KAYNAKLI İŞ KAZALARININ BELİRLENMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014 - 2018, Tamamlandı
2. Salih ŞEFLEK, " 1.5 m3 HACİMLİ KENDİ YÜRÜR YEM KARMA VE DAĞITMA MAKİNASININ İMALATI VE İŞ KALİTESİNİN BELİRLENMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği , 2014 - 2018, Tamamlandı
3. Mustafa AKBAŞ, " FARKLI EKİM VE SIRIĞA ALMA YÖNTEMLERİNİN TOHUMLUK FASULYENİN BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013 - 2016, Tamamlandı
4. Hüseyin BÜLBÜL, " SİYAH HAVUCUN PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNESİYLE EKİMİNDE FARKLI BASKI TEKERLERİNİN EKİM DÜZGÜNLÜĞÜNE VE BAZI KALİTE KRİTERLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012 - 2017, Tamamlandı
5. Murat ACAR, " Şeker Pancarının Seyreltmeli ve Blok Ekim Uygulamalarının Sıra Üzeri Bitki Dağılımı ile Kalite Özelliklerine Etkisi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği , 2012 - 2015, Tamamlandı
6. İbrahim Keleş, " Çumra İlçesi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, 2011 - 2015, Tamamlandı
7. İsmail KORKMAZ, " Konya'da Bulunan Tarım Makinaları İmalat Sanayinin Özellikleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makinaları ABD, 2010 - 2012, Tamamlandı
8. Mustafa Nevzat ÖRNEK, " HAVUÇ SINIFLANDIRMADA GERÇEK ZAMANLI GÖRÜNTÜ İŞLEME MAKİNASI TASARIMI VE MEKANİK SINIFLANDIRMA MAKİNALARI İLE BOYLAMA ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ", Selçıuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarım Makinaları, 2009 - 2014, Tamamlandı
9. Cengiz Civil, " Eğirdir Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Erik Çeşitlerinde Mekanik Hasat Tarım Parametrelerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makineleri, 2006 - 2009, Tamamlandı
10. Osman Akyüz, " Kontrollü Şartlar Altında Kurutulan Bamyanın Kurutma Karakteristiğinin ve Renk Özelliklerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makineleri ABD, 2006 - 2010, Tamamlandı
11. Ümit Kavaklı, " Konya Bölgesinde Döküm Sanayinin Durumu ve Tarım Makinalarında Kullanılan Döküm Parçaların Standartlara Uygunluğunun Belirlenmesi ", Selçuk üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makineleri ABD, 2003 - 2006, Tamamlandı
12. Ergün Çıtıl, " Şeker Pancarı Üretiminde Farklı Tohum Yatağı Hazırlama Uygulamalarının Bazı Toprak Özelliklerine ve Verim Parametrelerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım makineleri ABD, 2002 - 2006, Tamamlandı
13. Gülay Mengeş, " Patatesin Farklı Kurutma Şartlarındaki Kurutma Karakteristiklerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makineleri ABD, 2002 - 2005, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
EKİM-DİKİM-BAKIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ
MAKİNE ELEMANLARI
TEKNİK RESİM