ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MUSTAFA KONAK
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TARIM MAKİNALARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TARIM MAKİNALARI
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Tarim ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü19791983
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara Tarım İl Müdürlüğü19831985

  Akademik Yayınlar:
1. C.Aydın ,M.Konak, " The İmpact of Vibrations of Transportation Vehicles On Angelino Plum(Prunus Salicina L.) Fruit. ", 2.İnternasyonal Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress 11-15 Eylül, , , , 2018,( )
2. A.Karagülmez ,M. Konak ,O. Özbek, " Yatay Plakalı Mekanik Hassas Ekici Düzende Bazı Çalışma Parametrelerinin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi. ", Selcuk Jurnal of Agriculture and Food Sciences., 32(3), , 350-354, 2018,( Üniversite Dergisi )
3. O. Özbek ,M. Konak, " Sıvı Ahır Gübresi Dağıtma Makinalarında Farklı Uygulayıcıların Azot Kaybına Etkisi ", Selçuk Jurnal Of Agriculture And Food Sciences, 31(1), , 1-10, 2017,( Üniversite Dergisi )
4. O. özbek ,M.Konak, " Sıvı Ahır Gübresi Dağıtma Makinasında Farklı Uygulayıcıların Mısır Verimine Etkisi ", , , , , 2015,( Konferans )
5. Osman Özbek Mustafa Konak, " Çarpma Plakalı Şerbet Dağıtma Makinalarında Bazı Yapısal ve İşletme Özelliklerinin Dağılım Düzgünlügüne Etkisi ", S.Ü.Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(48), , 122-124, 2009,( Üniversite Dersgisi )
6. Yusuf Dilay Mustafa Konak, " Pnömatik Sıravari Ekim Makinası İle Buğday Ekiminde Farklı Dağıtma Başlıklarının Sıra Üzeri Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi ", S.Ü.Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(50), , 28-31, 2009,( Üniversite Dersgisi )
7. Tamer Marakoğlu Mustafa Konak, " Farklı Ekim Derinlikleri İle Sıralar Arası Mesafelerin Toprak Sırt Yüksekliği ve Tarla Filiz Çıkışı Üzerine Etkisi ", S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(35), , 122-124, 2005,( Üniversite Dersgisi )
8. Mustafa Konak Tamer Marakoğlu Osman Özbek, " Mısır Üretiminde Enerji Bilançosu ", S.Ü Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(34), , 28-30, 2004,( Üniversite Dersgisi )
9. Hakan Okyay Mengeş Cevat Aydın Mustafa Konak, " Bazı İlaçlama Memelerinde Titreşimin Meme Performansına Etkisi ", Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, 3-5 Eylül, 21, , 245-252, 2003,( Konferans )
10. Tamer Marakoğlu Mustafa Konak, " Hububat Ekiminde Tohum ve Gübreyi Farklı Sıraya Veren Kombine Ekim Makinasının Tasarımı ", S.Ü Ziraat Fakültesi Dergisi , 17(32), , 10-13, 2003,( Üniversite Dersgisi )
11. Cevat Aydın Hüseyin Öğüt Mustafa Konak, " Some Physical Properties of Türkish Mahaleb ", Biosystems Engineering, 82(2), , 231-234, 2002,( SCI )
12. Mustafa Konak Kazım Çarman Cevat Aydın, " Physical Properties of Chick Pea Seeds ", Bıosystems Engıneering, 82(1), , 73-78, 2002,( SCI )
13. Hakan Okyay Mengeş Mustafa Konak Sedat Çalışır, " Yerli Yapım Bazı Tarla Pülverizatörlerinde Uygun Meme Aralığının Belirlenmesi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(25), , 66-74, 2001,( Üniversite Dersgisi )
14. Sedat Çalışır Nevzat Örnek Mustafa Konak, " Pompaj Sulama Tesisi Enerji Kayıplarının Hesaplanmasında Kullanılan Bazı Yöntemlerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ", Tarımsal Mekanizasyon 20. Kongresi 13-15 Eylül, 20, , 573-579, 2001,( Konferans )
15. Mustafa Konak Tamer Marakoğlu, " Bazı Kombine Hububat Ekim Makinalarında Çalışma Konumlarının Gübre Dağılımına Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(26), , 173-178, 2001,( Üniversite Dersgisi )
16. Tamer Marakoğlu Mustafa Konak, " Tahıl Ekim Makinalarında Farklı Gübre Uygulamalarının Verim Parametreleri Üzerine Etkisi ", Tarımsal Mekanizasyon 20. Kongresi 13-15 Eylül, 20, , 197-202, 2001,( Konferans )
17. M. Cumhur Eroğlu Mustafa Konak, " Mardin İlinin Tarımsal Yapısı ve Tarımsal Mekanizasyon Durumunun Belirlenmesi ", Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi 1-2 Haziran, 19, , 56-61, 2000,( Konferans )
18. Mustafa Konak Tamer Marakoğlu, " Bazı Mısır Çeşitlerinde Kırılma Dirençlerinin Belirlenmesi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(24), , 70-76, 2000,( Üniversite Dersgisi )
19. Mustafa Konak Hakan Okyay Mengeş S. Asma, " Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Bazı Yapısal Özelliklerin Dağılım Desenine Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(22), , 64-73, 2000,( Üniversite Dersgisi )
20. Mustafa Konak, " Bazı Ekici Düzenlerle Fasulye ve Nohut Ekiminde Farklı Ekim Normlarının Sıra Üzeri Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(20), , 74-81, 1999,( Üniversite Dersgisi )
21. Sedat Çalışır Mustafa Konak, " Sulama Pompalarında Deneme Sonuçlarının Değerlendirilmesi ", Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi 17-18 Eylül, 18, , 503-509, 1998,( Konferans )
22. Sedat Çalışır Mustafa Konak, " Konya Bölgesinde Bazı Derin Kuyu Pompaj Sulama Tesislerinde Başarı Derecesinin Saptanması ", 3. Pompa Kongresi ve Sergisi 24-26 Eylül, 3, , 69-76, 1998,( Konferans )
23. Haydar Hacıseferoğulları Hakan Doğan Fikret Demir Kazım Çarman Hüseyin Öğüt Mustafa Konak, " Hassas Ekim Makinalarında Kullanılan Değişik Tip Baskı Tekerlerinin Şeker Pancarı Ekiminde Tohumun Çimlenmesine Etkilerinin Saptanması ", Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi 17-18 Eylül, 18, , 396-405, 1998,( Konferans )
24. Sedat Çalışır Mustafa Konak, " Düşey Milli Derin Kuyu Pompasında Eksenel Açıklığın Pompa Karakteristiklerine Etkisi ", Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi 17-19 Eylül, 17, , 779-789, 1997,( Konferans )
25. H. Karaca Mustafa Konak, " Afyon Yöresinde Kullanılan Haşhaş Kapsülü Kırma-Ayırma Makinasının Bazı Yapısal ve İşletme Özelliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi ", Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi 17-19 Eylül, 17, , 644-652, 1997,( Konferans )
26. Mustafa Konak, " Farklı Tahıl Ekim Makinalarında Titreşimin Ekim Normu Ve Sıralar Arası Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(12), , , 1996,( Üniversite Dersgisi )
27. Mustafa Konak, " Yerli Tip Bazı Pülverizatör Pompalarının Performasları Üzerine Bir Araştırma ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(11), , 57-70, 1996,( Üniversite Dersgisi )
28. Mustafa Konak Kazım Çarman, " Bazı İri Daneli Ürünlerin TZDK Hassia Üniversal Ekim Makinasıyla Ekimde İlerleme Hızının Sıra Üzeri Dağılıma Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(11), , 38-45, 1996,( Üniversite Dersgisi )
29. Kazım Çarman Mustafa Konak, " Anızda Kullanılabilen Ağır Tip Diskli Tırmığın Bazı İşletme Karakteristiklerinin Toprak Özelliklerine Etkisi ", 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 2-6 Eylül, 6, , 502-509, 1996,( Konferans )
30. Fikret Demir Mustafa Konak, " Nohut Ekimde Farklı Uygulamaların Ekim Paremetreleri ve Verim Üzerine Etkisinin Araştırılması ", 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon Ve Enerji Kongresi 2-6 Eylül, 6, , 335-343, 1996,( Konferans )
31. Fikret Demir Mustafa Konak Hakan Doğan Haydar Hacıseferoğulları, " Izgara Kulaklı Pulluk İle Geleneksel Kulaklı Pulluğun İş Kalitesi, Güç Tüketimi ve Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(11), , 161-170, 1996,( Üniversite Dersgisi )
32. Mustafa Konak Hüseyin Öğüt Cevat Aydın, " Ekim Makinaları Labaratuvar Denemeleri İçin Titreşim Düzeneği Tasarımı ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(11), , 154-160, 1996,( Üniversite Dersgisi )
33. Mustafa Konak Kazım Çarman, " Hububat Ekimi İçin Baskılı Ekim Makinasının Tasarımı ", 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 2-6 Eylül, 6, , 353-360, 1996,( Konferans )
34. Mustafa Konak, " Konya İli Çumra İlçesi Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Araştırılması ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(10), , 61-70, 1995,( Üniversite Dersgisi )
35. Mustafa Konak Kazım Çarman, " Farklı Çalışma Koşullarının Traktör Titreşimine Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(10), , 123-129, 1995,( Üniversite Dersgisi )
36. Mustafa Konak Kazım Çarman, " Konuklar Tarım İşletmesinde Buğday Üretiminde Kullanılan Farklı Güçte Traktör ve Alet-Makine Kombinasyonlarının Araştırılması ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(9), , 83-88, 1995,( Üniversite Dersgisi )
37. Kazım Çarman Fikret Demir Mustafa Konak, " Konya Yöresinde İmal Edilen Sapdöver Harman Makinalarının Bazı Ürünlerinin Harmanına Uygunluğunun Araştırılması ", Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 15, , 286-295, 1994,( Konferans )
38. F. Demir M. Konak B. Şenyücel, " Bitkisel Üretiminde Yeni Mekanizasyon Teknikleri ", Konya'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, , , 323-342, 1993,( Konferans )
39. Mustafa Konak Fikret Demir Haydar Hacıseferoğulları, " Bazı Ekici Düzenlerde Fasulye ve Nohut Ekiminde İlerleme Hızının Sıra Üzeri Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(4), , 59-68, 1992,( Üniversite Dersgisi )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. Ali KARAGÜLMEZ, " Yatay Plakalı Delikli Hassas Ekici Düzende Bazı Çalışma Parametrelerinin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi ", SELÇUK ÜNİVWERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makinaları Ve Teknolojileri Mühendisliği, 2014 - 2019, Tamamlandı
2. Erdal CAN, " Polatlı İlçesinde Tarım Makinaları İmalat Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makinaları, 2009 - 2010, Tamamlandı
3. Osman ÖZBEK, " Sıvı Ahır Gübresi Dağıtma Makinalarında Farklı Uygulayıcıların Azot Kaybı ve Mısır Verimine Etkisi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, , Doktora, Tarım Makinaları, 2006 - 2011, Tamamlandı
4. Osman ÖZBEK, " Çarpma Plakalı Şerbet Dağıtma Makinalarında Bazı Yapısal ve İşletme Özelliklerinin Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makinaları, 2003 - 2005, Tamamlandı
5. Tamer MARAKOĞLU, " Hububat Ekim Makinalarında Tek Diskli Gömücü Ayakların Tohum Dağılım Düzgünlüğüne ve Toprak Deformasyonuna Etkisi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarım Makinaları, 2002 - 2005, Tamamlandı
6. Yusuf DİLAY, " Pnömatik Sıravari Ekim Makinalarında Kullanılan Bazı Çarpma Plakalarının Ekim Performansına Etkisi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarım Makinaları, 2001 - 2005, Tamamlandı
7. Tamer MARAKOĞLU, " Tahıl Ekim Makinalarında Gübrenin Farklı Uygulamalarının Verim Parametreleri Üzerine Etkisi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makinaları, 1999 - 2000, Tamamlandı
8. M.Cumhur EROĞLU, " Mardin İli Tarım İşletmeleri Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Durumunun Belirlenmesi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makinaları, 1998 - 1999, Tamamlandı
9. Hüseyin KARACA, " Afyon Yöresinde Kullanılan Haşhaş Kapsülü Kırma-Ayırma Makinasının Bazı Yapısal ve İşletme Özelliklerinin Belirlenmesi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarım Makinaları, 1994 - 1996, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİTKİ KORUMA MAKİNALARI (SEÇ)