ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM EKONOMİSİ
Bilimsel Faaliyetler

 

 

Poster No 1 : ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ ARAZİ DEĞERİNE ETKİSİ; KONYA İLİ ALANÖZÜ KASABASI ÖRNEĞİ

Poster No 2 :  KONYA İLİ MERKEZ İLÇELERİ KARMA YEM SANAYİNİN MEVCUT DURUMU VE ANALİZİ

Poster No 3 : TARIM SEKTÖRÜNDEKİ ÜRETİCİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN BİLİNÇ DÜZEYİ:KONYA/BEYŞEHİR/EMEN ÖRNEĞİ

Poster No 4 :  KIRSAL GÖÇÜN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KONYA İLİ HÜYÜK İLÇESİ ÖRNEĞİ

Poster No 5 : KONYA İLİ HADİM İLÇESİNDE KİRAZ BAHÇELERİ DEĞERLEMESİ

Poster No 6 : AFYONKARAHİSAR - SULTANDAĞI İLÇESİ DEREÇİNE SULAMA KOOPERATİF ORTAK İLİŞKİLERİ VE SORUNLARI

Poster No 7 : MOĞOLİSTAN’DA KIRMIZI ET ÜRETİMİ VE GELİŞİMİ

Poster No 8 : ÇİLEK ÜRETİMİ YAPAN KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

“KONYA İLİ HÜYÜK İLÇESİ ÖRNEĞİ”

Poster No 9 : SİYAH HAVUÇ ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK FAALİYET SONUÇLARI; EREĞLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ

Poster No 10 :  KONYA İLİNDE ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TÜKETİM EĞİLİMİ

Poster No 11 :  TÜRKİYE’DE EKOLOJİK TURİZME BİR ÖRNEK: TATUTA MODELİ

Poster No 12 : KONYA İLİ SARAYÖNÜ İLÇESİ ÖZKENT KÖYÜ’NDE ÇİFTÇİLERİN ALTERNATİF FİNANS KAYNAKLARINI SEÇME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Poster No 13 : TÜRKİYE' DE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM VE KIRSAL ALANA YANSIMASI

Poster No  :1. Konya İli Selçuklu İlçesi’nde Tüketicilerin GDO’lu Ürünler Hakkında Bilgi ve Bilinç Düzeyi

Poster No  : 2.Tarımsal Faaliyetlerin Çevreye Olan Etkileri

Poster No  : 3. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Zamanında Azerbaycan’da Sulama Faaliyetleri

Poster No  : 4. Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu Kasabası’nda Çiftçilerin Sosyal Güvenlik Durumu

Poster No  : 5. Konya İli Karapınar İlçesi Dane Mısır Yetiştiren İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi

Poster No  : 6. Konya İli Hadim İlçesinde Kiraz Üretiminde Girdi Kullanım Durumu ve Girdi Temininde Üretici Davranışlarının İncelenmesi

Poster No  : 7. Seracılık İle Uğraşan Kadınların Gıda Güvenliği Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları

Poster No  : 8. Güneş Panelinin Enerji Kaynağı Olarak Sulamada Kullanımı ve Çiftçilerin Bu Sisteme Olan Yaklaşımları

Poster No  : 9. Tarımsal Destekleme Politikalarında Üretici Algısının İncelenmesi: Çumra İlçesi Örneği

Poster No  : 10. Tarımda Kırsal Kadının Rolü: Yarma Köyü Örneği

Poster No  : 11. Tarım Bankacılığının Sektöre Sunduğu Banka Kartlarının İşlet