ZİRAAT FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, üretimi, planlanması/tasarımı, korunması, geliştirilmesi ve onarımı konusunda bilgi sahibi olur.
P.Ç.2 Mesleki sorumluluk ve etik değerlere sahip olur.
P.Ç.3 Bilgisayar ve bilgi-iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanır.
P.Ç.4 Sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında peyzaj planlama, tasarım, uygulama ve yönetim becerisine sahip olur.
P.Ç.5 Peyzaj mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, yönetim, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilir ve çözebilir.
P.Ç.6 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verilerin elde edilmesi, analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması ile bu alanların korunması, planlanması, tasarımı ve yönetimi becerisine sahip olur.
P.Ç.7 Sanatı, bilimi, mühendisliği ve teknolojiyi birleştiren alan planlaması, tasarımı ve yönetimi becerisine sahip olur.
P.Ç.8 Peyzaj Mimarlığı ile ilgili teknoloji ve bilgi sistemlerini kullanır.
P.Ç.9 Bireysel, disiplin içi ve disiplinler arası ekibin bir üyesi olarak mesleki çalışmalarını gerçekleştirir.
P.Ç.10 Sorumluluk alabilme, bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, çalışmalarını ifade edebilme, yaşam boyu öğrenme ve yaratıcılık becerisine sahip olur.
P.Ç.11 Mesleki alanda eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, danışmanlık ve kontrolörlük hizmetleri verir.
P.Ç.12 Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.
P.Ç.13 Ulusal ve Uluslar arası alanda peyzaj mimarlığı konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel ve küresel ölçekli sorunlara yeni çözümlemeler geliştirebilme becerisine sahip olur.
P.Ç.14 Peyzaj mimarlığı meslek disiplini için gerekli olan temel bilgi ve beceriye sahip olur.