ZİRAAT FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nihat AKIN

Erasmus Koordinatör: Dr. Neslihan ALTAY DEDE

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Mehmet AKBULUT

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Nihat AKIN

Amacı: Temel bilim ve temel mühendislik ile gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ile donanımlı, Elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen, Araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenli, takım çalışmasına uyum sağlayan, Meslek etiğine saygılı, sosyal yönü güçlü, çağın sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan , Gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilen mezun yetiştirmektir.

Vizyon: Gıda Mühendisliği eğitimi ile ilgili her alandaki paydaşlarımızla birlikte, eğitimin geliştirilmesi, çağın bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunabilen, insanlık sorunlarına duyarlı, mesleki sorumluluklarının bilincinde gıda mühendisleri yetiştirmektir.

Misyon: Yetiştirdiği yenilikçi, yaratıcı, girişimci gıda mühendisleri ve yürüttüğü ve yayınladığı gerçekçi araştırma projeleri ile gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Program Dili: Yetiştirdiği yenilikçi, yaratıcı, girişimci gıda mühendisleri ve yürüttüğü ve yayınladığı gerçekçi araştırma projeleri ile gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü gıdaların üretiminde, işlenmesinde, paketlenmesi ve dağıtımında modern bilim ve mühendislik kavramlarını uygulayan disiplinlerarası bir bölümdür. Gıda Mühendisliği Bölümünün lisans, yüksek lisans, doktora ve olmak üzere üç programı vardır. Programlarımız hızla gelişen ve büyüyen gıda sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli olarak güncellenmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Önceki öğrenim gördüğü Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarında aldığı derslerin, içerik ve kredilerinin aynı olması durumunda bu derlerden muafiyet "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 247 AKTS'lik (140 kredilik) ders, staj, seminer ve araştırma projelerini başarıyla tamamlaması zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir dersten başarılı olabilmek için o dersin final ya da bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60'ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre geçme notu belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı puan aralıklarını aşağıya çekebilir. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

İstihdam Olanakları: Gıda Mühendisliğinin sağladığı avantajlardan dolayı günümüzde pek çok işletmede ve devlet sektöründe mezunlarımız rahatlıkla iş bulabilmekte ve yükselebilmektedir. Gıda Mühendisliği programı mezunları, Gıda Mühendisleri Odası'na kayıt olabilecek ve Gıda Mühendisi yetkisi ile aşağıda sıralanan sektörlerde istihdam edilebileceklerdir. Bunların bazıları ?Gıda mühendisliği mezunları kamu sektöründe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Türk Standartları Enstitüsünde, Sağlık Bakanlığında, Avrupa Birliği Bakanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Belediyelerde ?Gıda sanayinin araştırma-geliştirme birimlerinde, ?Üretim sahasında, ?Kalite güvence biriminde, ?Pazarlama biriminde, ?İthalat ve ihracat alanlarında proje ve işletme mühendisi, yatırım uzmanı ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda bugün gıda mühendislerinin görev aldığı birçok farklı alanda denetim, kalite kontrol ve teknik araştırma yapılmaktadır. Bu anlamda gıda mühendisi istihdamı çok büyük bir önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra gıda mühendisliği eğitiminin artık proses mühendisliğine doğru yönelmektedir. Dolayısıyla gıda sanayinin sorunlarına nitelikli gıda mühendisiyle karşılık vermek ve çözmek amacıyla gıda mühendislerine olan talep gün geçtikçe artmaktadır.. Tüm bu süreçlerde gıda sanayinin çok daha fazla gelişmesiyle de birlikte gıda mühendislerine olan ihtiyaç artmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Önceki öğrenim gördüğü Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarında aldığı derslerin, içerik ve kredilerinin aynı olması durumunda bu derlerden muafiyet "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.