ZİRAAT FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MEHMET AKBULUT
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GIDA MÜHENDİSLİĞİ .
E-Mail :  makbulut selcuk.edu.tr
Telefon : +90 332 2232915
Adres : Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kampüs, Selçuklu, KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü1993 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Akbulut,M., N. Artik ve E.S.Poyrazoğlu,   The Effect of Activated Carbon Application on Organic Acid Content in Apple Juice Concentrate, Fruit Processing6(6),232-236 (1996).

2.  Ozcan, M. ve M.Akbulut, “Estimation of Minerals, Nitrate and Nitrite Contents of Medicinal and Aromatic Plants Used as Spices, Condiments and Herbal Tea”, Food Chemistry, 106(2),852 – 858 (2007). SCI

3. Uyanoz, R., M.Akbulut, Ü. Çetin ve N. Gültepe, “Effect of Microbial Inoculation, Organic and Type of Fertilizer on Yield and Physico-Chemical and Cookability Properties of Bean (Phaseolusvulgaris L.) Seeds”, The Philippine Agricultural Scientists, 90(2),168 – 172 (2007). SCI

4. Akbulut, M. ve M.M. Ozcan, “Some Physical, Chemical and Rheological Properties of Sweet Sorghum (Sorghum bicolor (L) Moench) Pekmez(Molasses)”, International Journal of Food Properties, 11(1), 79 – 91 (2008). SCI

5Akbulut,M.,“Comparison of Mineral Contents of Hulled Sesame Paste (Tahin), Unhulled Sesame Paste (BozkırTahin) and Their Blends, Asian Journal of Chemistry, 20(3),1801- 1805 (2008). PDF, SCI

6. Akbulut, M., S. Çalişir, T. Marakoğlu ve H. Çoklar, “The Chemical and Technological Properties of European Cranberrybush (Viburnum opulus L.) Fruits”, Asian journal of Chemistry, 20(3), 1875– 1885 (2008). PDF, SCI

7. Akbulut, M. ve H. Coklar, “Physicochemical and Rheological Properties of Sesame Pastes (Tahin) Processed from Hulled and Unhulled Roasted Sesame Seeds and Their Blends at Various Levels”, Journal of Food Process Engineering, 31, 488–502 (2008). SCI

8. Saricoban, C., B.Ozalp, M.T. Yilmaz, G. Ozen, M. Karakaya ve M. Akbulut,  “Characteristics of Meat Emulsion Systems as Influenced by Different Levels of Lemon Albedo”, Meat Science, 80,599-606 (2008). SCI

9. Akbulut, M., H. Coklar ve G.Ozen,   Rheological Characteristics of Juniperus drupacea Fruit Juice (Pekmez) Concentrated by Boiling”, Food Science and Technology International, 14(4),321-328. (2008). SCI

10.Bilgicli, N. ve M. Akbulut, “Effects of Different Pekmez (Fruit Molasses) Typeson Chemical, Nutritional Content and Storage Stability of Cake”, Journal of Food Quality, 32,95-106 (2009). SCI

11. Ayar, A., D. Sert ve M. Akbulut, “The Effect of Salep as A Hydrocolloid on Storage Stability of 'Incir Uyutmasi' Dessert”, Food Hydrocolloid, 23,62-71 (2009). SCI

12. Unver, A.,D. Arslan, M.M. Ozcan ve M. Akbulut, “Phenolic Content andAntioxidant Activity of Some Spices”, World Applied Sciences Journal, 6(3), 373-377 (2009). PDF, ISI

13. Akbulut,M. ve S. Calişir, T. Marakoğlu, H. Coklar, “Some Physicomechanical and Nutritional Properties of Barberry (Berberis vulgaris L.) Fruits”, Journal of Food Process Engineering, 32, 497–511 (2009). SCI

14. Akbulut, M.ve M.M. Ozcan, “Comparison of Mineral Contents of Mulberry (Morus Spp.) Fruits and their Pekmez (Boiled Mulberry Juice) Samples”, International Journal of Food Science and Nutrition, 60(3), 231-239 (2009). SCI

15. Akbulut, M.,M.M.Ozcan ve H. Coklar, “Evaluationof Antioxidant Activity, Phenolic, Mineral Contents and Some Physicochemical Properties of Several Pine Honeys Collectedfrom Western Anatolia”, International Journal of Food Scienceand Nutrition, 60, 577-589 (2009).SCI

16.Kalyoncu, I.H., M. Akbulut, ve H. Coklar, “Antioxidant Capacity, Total Phenolics and some Chemical properties of Semi-matured Apricots grown in Malatya, Turkey”, World Applied Sciences Journal, 6(4),519-523 (2009).  PDF, ISI

17. Akbulut, M. ve N.Bilgicli, “Effects of Different Pekmez (Fruit Molasses) Types Used as a Natural Sugar Source on the Batter Rheology and Physical Properties of Cakes”, Journal of Food Process Engineering, 33,272-286 (2010). SCI

18. Coklar, H.ve M. Akbulut, “Effect on Phenolics, HMF and some Physico-Chemical Properties of Apple Juice Concentrate of Activated Carbon Applied at the Different Temperatures”, Journal of Food Process Engineering, 33,370-383 (2010). SCI

19. Marakoğlu, T., M. Akbulut, ve S. Calişir, “Some Phsico-Chemical Properties of Mahonia acquifolium Fruits”, Asian journal of Chemistry,22(2), 1606–1614(2010)PDF, SCI

20. Ozen,G., M. Akbulut ve N. Artık, “Stability of black carrot anthocyanins in the Turkish delight during storage”, Journal of Food Process Engineering, 34(4),1282-1297 (2011).SCI

21. Akbulut, M., "Food additives: their functions and sources". International Journal of Health and Nutrition, Special Issue2(3), 1-12 (2011). ISI

22. Akbulut, M., C. Saricoban, ve M. M. Ozcan. “Determinationof Rheological Behavior, Emulsion Stability, Color, and Sensory of Sesame Pastes (Tahin) Blended with Pine Honey”, Food and Bioprocess Technologies,5(5),1832-1839. (2012)SCI

23. Coklar, H. ve Akbulut, M. “Effect of Concentration by Boiling at Atmospheric Pressure on Mineral Contentof White and Red Grape Juices”, Selcuk Journal of Agriculture and Food Science,(2015)PDF, ISI

24. Akbulut, M. ve Coklar, H. “Effect of Adsorbent and Ion Exchange Resin Applications on Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of White and Red Grape Juices”, Selcuk Journalof Agriculture and Food Science, (2015)PDF, ISI

25. Coklar, H. ve Akbulut, M. "Anthocyanins and phenolic compounds of Mahonia aquifolium berries and their contributions to antioxidant activity", Journal of Functional Foods, 35,166-174 (2017) . SCI

26. Coklar,H. ve Akbulut, M., “Effectof Sun, Oven and Freeze Drying on Anthocyanins, Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Black Grape (Ekşikara) (Vitis vinifera L.)” South African Journal of Enology & Viticulture, 38 (2), 264-272 (2017). SCI-Expanded

27. Aydoğan-Coşkun, B., Coklar, H., Akbulut, M. (2018). "Effect of sunlight on fatty acid composition of tomato seed oil stored in different colored bottles." GIDA (2018) 43 (1): 122-128 doi: 10.15237/gida.GD17111.

28. Coklar, H., Akbulut, M., Kılınc, S., Yıldırım,A., Alhassan, I. (2018). “Effect of Freeze, Oven and Microwave Pretreated Oven Drying on Color, Browning Index, Phenolic Compounds and Antioxidant Activity ofHawthorn (Crataegus orientalis) Fruit”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 46 (2):…-… DOI:10.15835/nbha46211027. SCI-Expanded.

29. Coklar,H., Akbulut, M., Alhassan, I.,Kirpitci, Ş., Korkmaz, E. (2018). “Organic acids, sugars, phenolic compoundsand antioxidant activity of Malus floribunda coccinella fruit, peel and flesh” Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus (Kabul edilmiş makale). SCI-Expanded

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.Artik, N., E.S.Poyrazoğlu ve M. Akbulut,“Türk Elma Suyu Konsantrelerinin L-LaktikAsit Düzeyleri Üzerine Araştırma”, Gıda37, 41–48 (1996).

2.Türker, S., A. Elgün ve M. Akbulut, “Konya İlinde Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Teknik Değerleri Üzerinde Bir Araştırma”, Hasad137,32–38 (1996).

3. Ozcan,M. ve M.Akbulut, “Mersin (Myrtuscommunis L.) Meyvesinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Ozellikleri”, Gıda2, 121–123 (1998).

4.Özcan, M., A.Akgül, M. Akbulut ve R. Özkara, “Salamura Kapari (Capparis Spp.) Çiçek Tomurcuklarının Dimetil Sülfit İçeriğinin Belirlenmesi”, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi2, 105–110 (1998).

5Akbulut, M.,“Türkiye’de Üretilen Bazı Meyve Suyu ve Konsantresinde Patulin Miktarının HPLC ile Belirlenmesi”, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi19(35), 84-86 (2005).

6Akbulut, M.,A. Batu ve H. Çoklar, “Dut pekmezinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Üretim Teknikleri”, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi2,25-31 (2007).

7. Batu, A., M. Akbulut, B. Kırmacı ve F. Elyıldırım, “Üzüm Pekmezi Üretiminde Yapılan Taklit ve Tağşişler ve Belirleme Yöntemleri”, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi2, 17-24 (2007).

8Akbulut, M. veH. Çoklar, “Yeni Bir Ürün ve Lezzet Olarak Tatlı Sorgum Pekmezi: Fizikokimyasal Özellikleri Ve Üretimi”, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi2, 59-63 (2007).

9Akbulut, M. ve G. özen, “Kayısı Lokumu Üretimi ve Beslenmedeki önemi”, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi1,7–11 (2008)

10. Akbulut, M.,“Gıda Katkı Maddeleri ve Fonksiyonları”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu (SD), 21, 18-21 (2011).

11. Çoklar, H. ve Akbulut, M. 2012. “Adsorban ve İyon Değiştirici Reçine Uygulamasının Üzüm Pekmezlerinin Mineral Madde İçeriğine Etkisi”. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26 (2):1-5.

12. Çoklar, H. Ve Akbulut, M. 2016. “Alıç (Crataegus orientalis) Meyvesinin Antioksidan Aktivitesi ve Fenolik Bileşiklerinin Ekstraksiyonu Üzerine Farklı Çözgenlerin Etkisi” DERİM, 2016, 33(2):221-232PDF

13. Çoklar, H. ve Akbulut, M. 2016. Olgunlaşma ile Alıç (Crataegus orientalis) Meyvesinin Antioksidan Aktivite, Toplam Fenolik Madde ve Fenolik Profilindeki Değişim, Meyve Bilimi/Fruit Science, 3(2):30-37PDF

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

1Akbulut, M. ve H. Çoklar, “Comparison of Mineral Content of Tahin, Bozkır Tahin and Their Blends” 2nd Int. Congresson Food and Nutrition, Istanbul,24-26 October, 2007 (Abstract).

2.  Ertaş, N., N. Bilgiçli, M. Akbulut ve H. Çoklar, “Effect of Apricot, Elecampane and Grape Pekmezes on Physical, Chemical and Sensory Properties of Cakes” 2nd Int. Congress on Food and Nutrition, Istanbul,24-26 October, 2007 (Abstract).

3. Akbulut, M., M.M.Özcan ve H.Çoklar,“Mineral Contents of Several Pekmez Types Produced from DifferentLocations of Turkey” 3rd International Conference of Food Science and Nutrition, 3-5November 2008, National Research Centre,Dokki, Cairo, Egypt (Abstract).

4. Akbulut, M. ve H. Çoklar, “Antioxidant Capacity, Total Phenolics And Some Chemical Properties of Semi-Matured Apricot Cultivars Grown in Malatya, Turkey” 3rd International Conference of Food Science and Nutrition, 3-5 November 2008, National Research Centre, Dokki, Cairo, Egypt (Abstract). (Oral presentation).

5. Ozen, G., Akbulut, M. ve S.Simsek, “Effect of storage on the stability of black carrot anthocyanins in the Turkish delight” IFT AnnualMeeting & Food Expo, Anaheim/OC, California, USA,June 6-9, 2009(Abstract).

6. Akbulut, M., G. Polat ve H.Coklar, “Characterisation of Turkish floral and multyfloral honeys by theirphysico-chemical characteristics and mineral contents” IFT Annual Meeting & FoodExpo, Anaheim/OC, California, USA, June 6-9, 2009(Abstract).

7. Akbulut, M.,“Rheologicalproperties of blends with pine honey of sesame pastes (tahin) processed from hulled and unhulled roasted sesame seeds” IFT Annual Meeting & Food Expo, Anaheim/OC, California, USA, June 6-9, 2009(Abstract).

8. Akbulut, M., H. Coklar ve G. Ozen, “Rheological characteristics of Andız (Juniperus drupacea) juice (pekmez) concentrated by boiling” The International Symposium on Food Rheology and Structure - ISFRS 2009,Zurich/Switzerland, June 15 - 18, 2009 (TamMetin).

9. Çoklar, H. ve Akbulut, M. 2012.“Effect of Concentration by Boiling at Atmospheric Pressure on Mineral Contentof White and Red Grape Juices”. 7th International Conference on Chemical Reactions in Foods, November 14-16, 2012, Prague, Czech Republic.

10. Akbulut, M. ve Çoklar, H.2012. “Effect of Adsorbent and Ion Exchange Resin Applications on Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of White and Red Grape Juices”. 7th International Conference on Chemical Reactions in Foods, November 14-16,2012, Prague, Czech Republic.

11. Akbulut, M. ve Çoklar, H. 2013. “Soft drinks:production and used ingredients” International 2nd Halal andHealhy Congress, November7-10, 2013. Konya, Turkey (Oral Presentation).

12. Çoklar, H., Caygöz, T., Akbulut,M., “Effect of ultrasound, cold shock and thermal processing on 5-hydroxymethylefurfural (HMF) formation and some quality characteristics of flower honey” International 2nd Halal and Healhy Congress, November7-10, 2013. Konya, Turkey (Poster).

13. Çoklar, H., Akbulut, M.,“The effect of drying on antioxidant activity of Jerusalem artichoke” International 2nd Halal and Healhy Congress, November 7-10, 2013. Konya, Turkey (Poster).

14. Dindar Çapar, D., Akbulut,M., Çoklar, H., “Some physico chemicalproperties of pine honey in Muğla and their changes during storage” International 2nd Halal and Healhy Congress, November 7-10,2013. Konya, Turkey (Poster).

15. Aydoğan Burcu, Çoklar Hacer, Akbulut M., (2015).  “Determinationof the effect of different heat treatments on phenolic compunds and antioxidant capacity of Astragalus honey”. International conference on Food, Ecological and Life Sciences (FELS2015), 61-61. (Poster)(Yayın No:2163444)

16. Aydoğan Burcu, Çoklar Hacer, Akbulut,M., (2015).  “A Bioactive Compound:Resveratrol”.  The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 598-598.(Poster) (Yayın No:2162843)

17. Faden Yılmaz, Hacer Çoklar, Akbulut,M., “Determination of usability of Stevia extracts in energy-reduced jam production” The International 3rd Halaland Healthy Food Congress, 30-31 October, 2015, Istanbul.

18. Nihal Gümüş, Akbulut, M. Çoklar, H., 2016.“5-hydroxymethylfurfural(HMF) formation and some quality characteristics in flower honey”, 13th Asian Apicultural Association Conference, 24th - 26th April 2016, Jeddah, Saudi Arabia. (Poster)

19.Yıldırım, A., Kılınç, S., Ç oklar, H., Akbulut,M. 2016. “Effect of different drying methods on phenolic profile of Hawthorn (Crataegus orientalis L.) Fruit, Macedonia” 1st Black Sea Association of Food science and Technology - B-FoST Congress 22-24 September 2016, Ohrid, Macedonia (Sözlü Sunum).

20. Çoklar,H., Akbulut, M. 2016. “Vitamin c content, organic acid and sugar profiles of ekşikara (vitis vinifera L.)” 1st Black Sea AssociationofFood science and Technology - B-FoST Congress 22-24 September 2016, Ohrid, Macedonia (Sözlü Sunum)

21. Akbulut, H.F., Akbulut, M. 2016.“Citrus flavonoids and their effect on cholesterol: a review”. 1st Black Sea Association of Food science and Technology - B-FoST Congress 22-24 September 2016, Ohrid, Macedonia. (Poster)

22. Ercan,M., Akbulut, M.2016. “Theeffectof crude rice bran oil containing gamma-oryzanolon oxidation stability and colour of sunflower oil”. 2nd International Conference On Science, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE’2016), 14-16 October, 2016, Barcelona, Spain.

23. Er, T, Akbulut, M., Çoklar, H. 2017. Effects of different drying temperature on betalain and color properties from red beet, International Symposiom on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, Reyhan2017, 05-07 Ekim 2017,Malatya, Turkey.

24. Çoklar, H., Akbulut,M. 2017. Evaluation of encapsulated black carrot juice stability in strawberry jam during storage, International Symposiom on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, Reyhan2017, 05-07 Ekim 2017, Malatya, Turkey.

25. Gülhan, A., Çoklar,H., Akbulut, M., Alhassan, I,Hosseini, S.R. 2017. Purple basil (Ocimum basilicum l.) sorbet, International Symposiom on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, Reyhan2017,05-07 Ekim 2017, Malatya, Turkey.

26. Hosseini, S.R.,Çoklar, H., Akbulut, M. 2017. Farklı oranlarda ekşi kara siyah üzümposası kullanımının şalgam suyunun antosiyanin profili, monomerik antosiyanin miktarı ve antioksidan aktivitesi üzerine etkisi, International Symposiom onMedicinal, Aromatic and Dye Plants, Reyhan2017, 05-07 Ekim 2017, Malatya,Turkey.

27. Yeniterzi, A., Çoklar,H., Akbulut, M. 2017. Determinationof the total phenolic contents and antioxidant activities of apricot gums. 4thInternational Halal and Healthy Food Congress, 3-5 Nov 2017, Ankara, Turkey.

28. Kılınç, S., Akbulut, M., Çoklar, H. 2017. Changes inthe total phenolic content during maturation of mahonia aquifolium berries. 4th International Halal and Healthy Food Congress, 3-5 Nov 2017, Ankara, Turkey.

29. Özalp, C., Akbulut, M. Çoklar, H. 2017. The effectof roasting time on free fatty acid composition and color values of hulledroasted sesame seed oil. 4th International Halal and Healthy Food Congress, 3-5Nov 2017, Ankara, Turkey.

30. Aydoğan-Coşkun, B., Çoklar, H., Akbulut, M. 2017. Effectof sunlight on fatty acid composition of tomato seed oil stored in different colored bottles. 4th International Halal and Healthy Food Congress, 3-5 Nov2017, Ankara, Turkey.

31. Aydoğan-Coşkun, B., Çoklar, H., Akbulut, M. 2017. Application and comparison of different esterification methods to some edible fats and oils. 4th International Halal and Healthy Food Congress, 3-5 Nov 2017, Ankara,Turkey.

32. Yıldırım, A., Çoklar, H., Akbulut, M. 2017. The Impact of Ultrasonic Supported and Mechanical Homogenization on the Encapsulation Efficiency of Mahonia aquifolium Fruit Anthocyanins. 4th International Halal and Healthy Food Congress, 3-5 Nov 2017, Ankara, Turkey.

33. Bulut, A.N., Çoklar, H., Akbulut, M. 2017. Total phenolic content and antioxidant activityof fermented black carrot juice enriched with grape pomace. 4th International Halal and Healthy Food Congress, 3-5 Nov 2017, Ankara, Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1Akbulut, M. ve N. Artik, “Kayısıve Zerdali Meyvelerinin Fenolik Madde Dağılımı ve Prosesteki Değişimi,” Türkiye 7. Gıda Kongresi, 57 – 64, Ankara,2002. (Doktora Tezinden Üretilmiştir).

2Akbulut, M.,Ç. Çekiç ve A. Ünver,   “Bazı Oktoploid ve Diploid Çileklerin Fitokimyasal Özellikleri, Antioksidan Kapasitesi ve Mineral Miktarlarının Belirlenmesi,” II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül 2006, 299 - 302, Tokat, 2006.

3Akbulut, M.,H. Çoklar, ve Ç. Çekiç, “Farklı Dut Çeşitlerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Mineral İçeriklerinin Belirlenmesi,” II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül 2006, 176 - 180,Tokat, 2006.

4. Çoklar, H. ve M.Akbulut, “Bir Böcekten (Dactylopius coccus costa) İzole Edilen Doğal Renklendirici:Karmin-Kokineal,”  5.Gıda Mühendisliği Kongresi, 08-10 Kasım, Ankara, 2007.

5Akbulut, M., H. Çoklar ve F. Karaaslan,“Gıdalarda Doğal Olarak Bulunan Antioksidanlar Üzerine Farklı Proseslerin Etkisi,” 5.Gıda Mühendisliği Kongresi,08-10 Kasım, Ankara. 2007.

6. Özen, G., MAkbulut,“Dut Suyu Antosiyanin İçeriğinin Belirlenmesi,” Türkiye 10.Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum. 2008.

7. Özen, G., MAkbulut, “Dut Suyu Antosiyaninlerinin Yüksek     Performanslı    Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile Belirlenmesi,” Türkiye10.Gıda Kongresi, 21-     23 Mayıs, Erzurum, 2008.

8.Dönmez, E., M.Akbulut, H. Çoklar, “Doğal Ayva Reçeli Üretimi”, 3.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, Konya, 2012.

9.Yılmaz, F., H. Çoklar, M. Akbulut, ,“Gül Şerbeti Üretimi ve Kalite     Karakteristikleri”, 3.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012,     Konya, 2012.

10.Sağlam,F., M. Akbulut, H. Çoklar, “Antosiyanince Zengin, Dut, Kiraz ve Gilaburu Meyvelerindeki Fenolikler ve Antioksidan Kapasitesi Üzerine Reçel Yapım İşleminin Etkisi”, 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, Konya, 2012.

11. Gümüş, N., M.Akbulut, H. Çoklar, “Çiçek Ballarındaki 5-hydroksmetilfurfural (HMF)Oluşumu Üzerine Farklı Isıl İşlemlerin ve Depolamanın Etkisi”, 3.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, Konya, 2012.

12. Er,T.,H. Çoklar, M. Akbulut, “Taflan Tuzlusundan Yapılan Taflan Diblesi ve Taflan Kavurması”, 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu,10-12 Mayıs 2012, Konya. 2012.

13. Çoklar, H., Zengin, N., Akbulut, M., “Mikrodalgaile konsantre etme işleminin Üzüm pekmezinin bazı kalite Özelliklerine etkisi". Türkiye 8.Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-28 Eylül 2013, Konya.  

14. Çoklar, H., Akbulut, M., “Konsantre etme işleminin Üzüm pekmezlerinin 5-hidroksimetilfurfural (HMF), antioksidan aktivite ve şeker miktarı Üzerine etkisi”, Türkiye 8.Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-28 Eylül 2013, Konya.

15. Akbulut, M. “Besinlerdeki gıda katkı maddeleri”, XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Kasım2015, Belek, Antalya.

 

Bilimsel Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler/Görevler:

- Türkiye Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Danışma Kurulu Üyesi, 2018- (Devam Ediyor)

- TÜBİTAK BİDEB Danışma Kurulu Üyeliği, 2016-…(Devam Ediyor)

- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Danışma Kurulu Üyeliği, 2012-… (Devam ediyor).

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ŞÖLEN Gıda A.Ş. Ar-Ge Merkezi Değerlendirme ve Denetleme Komisyon Üyeliği,2016-Devam ediyor.

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ÜNİLEVER Sanayi Ticaret Türk A.Ş. Ar-Ge Merkezi Değerlendirme ve Denetleme Komisyon Üyeliği, 2016-Devam ediyor.

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ELVAN Gıda A.Ş. Ar-Ge Merkezi  Değerlendirme ve Denetleme Komisyon Üyeliği, 2014-2016.

- Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürülüğü, Türk Gıda Kodeksi, Çeşitli Gıda Tebliği Oluşturma Alt Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı

- Selçuk Üniversitesi, Kalite Komisyonu Üyeliği, 2016-Devam ediyor.

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2. ürün geliştirme Ulusal Öğrenci Yarışması Bilim Kurul Üyeliği

- 3.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği 2012, Konya

- 8.Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, 25-28 Eylül 2013,Konya (http://www.bagcilik2013.org/)

- Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 23-26 Ekim 2013,Belek/Antalya (http://www.obezitesempozyumu.org)

- 2nd International Halal and Healthy Food Congress, Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Kongre Sekreterliği, 2013, Konya, Türkiye (http://ihhfc.helalvesaglikli.org/en/)

- IV.Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, 28-30 Mayıs 2014, Konya (http://uzok.selcuk.edu.tr)

- 3rd International Halal and Healthy Food Congress, Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Kongre Sekreterliği, 2015, İstanbul, Türkiye (http://ihhfc.helalvesaglikli.org/en/)

- International Symposium on Medicinal, Aromatic & Dye Plants, Cientific Committee, 2017, Malatya, Türkiye (http://www.reyhan2017.com/)

 - 4th Helal andHealthy Food Congress, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Bilimsel Sekretarya, 03-06Kasım 2017, Anlara, Türkiye.

SCI ve Uluslararası İndekslerdeki Dergilerde Hakemlik:

 • International Journal of Food Science and Nutrition
 • Food and Bioprocess Technologies
 • Journal of Food Quality
 • Journal of Food Process Engineering
 • Journal of Food Processing and Preservation
 • Journal of Essential Oil Bearing Plants
 • Pharmaceutical Biology
 • Journal of Medicinal Foods
 • Journal of Food Safety
 • Carbohydrate Polymers
 • African Journal of Microbiology Research
 • Journal of Cereal Science
 • Food Research International
 • Journal of Medicinal Plants Research
 • African Journal of Biotechnology
 • Journal of Food Biochemistry
 • Journal of Forestry Research
 • Journal of the Science of Food and Agriculture
 • Molecules
 • Food Chemistry
 • Turkish Journal Agriculture & Forestry
 • Journal of Agricultural Science and Technology
 • European Food Research and Technology
 • Journal of Food Science

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Hakemlikler:

 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi
 • Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi
 • S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Sakarya University Journal of Graduate School of Science and Technology
 • DERİM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Bölüm Başkan Yardımcısı20102017
Bölüm Farabi Koordinatörlüğü2011 
Fakülte Kurulu Üyeliği20112017
Bölüm Mevlana Değişim Programı Koordinatörü2016 
Selçuk Üniversitesi Senato Üyeliği2016 
Selçuk Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği2018 
Bölüm Farabi Koordinatörü2019 
Bölüm Erasmus Koordinatörü2019 
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı2019 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat FakültesiDekan Yrd.19/08/201322/07/2016
S.Ü. Çumra Uygulamali Bilimler YüksekokuluYüksekokul Müd.V.27/07/201626/10/2016
S.Ü. Çumra Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.27/07/201612/11/2018
S.Ü. Çumra Uygulamali Bilimler YüksekokuluYüksekokul Müd.27/10/201607/11/2018
S.Ü. Çumra Uygulamali Bilimler Yüksekokulu Organik Tarim İşletmeciliği BölümüBölüm Başkan V.09/11/201626/11/2018
S.Ü. Çumra Uygulamali Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri BölümüBölüm Başkan V.21/05/2018 
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik FakültesiDekan Vekili12/11/201829/05/2019
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi Gida Mühendisliği BölümüBölüm Başkan V.24/12/201809/10/2019
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği BölümüBölüm Başkan V.24/12/201824/12/2021
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi Ve Dinamiği A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.28/02/201928/02/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi Gida Mühendisliği Bölümü Gida Mühendisliği. A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.28/02/201909/10/2019
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.28/02/201928/02/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.28/02/201928/02/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat Ve Konstrüksiyon A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.28/02/201928/02/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.08/03/201908/03/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik FakültesiDekan30/05/201930/05/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi İnşaat Mühendisliği BölümüBölüm Başkan V.03/10/201903/10/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.03/10/201903/10/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.03/10/201903/10/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapi A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.03/10/201903/10/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştirma A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.03/10/201903/10/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.03/10/201903/10/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi Gida Mühendisliği BölümüBölüm Başkani10/10/201910/10/2022
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi Gida Mühendisliği BölümüAnabilim Dali Bşk.10/10/201910/10/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
BİTİRME ÖDEVİ
ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRETİMİ VE TOPLU BESLENME (SEÇ)
ENERJİ VE KÜTLE DENKLİĞİ
GIDA BİYOKİMYASI
GIDA KATKI MADDELERİ
ISI VE KÜTLE TRANSFERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ
MİKROBİYOLOJİ
PROSES UYGULAMALARI
REAKSİYON KİNETİĞİ
REAKSİYON KİNETİĞİ
SOĞUK TEKNİĞİ VE DEPOLAMA (SEÇ)