ZİRAAT FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. NİHAT AKIN
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GIDA MÜHENDİSLİĞİ .
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Sert D, Akın N, Dertli E , " Effects of sunflower honey on the physicochemical, microbiological and sensory characteristics in set type yoghurt during refrigerated storage ", International Journal Of Dairy Technology, 64:99, , 107, ,( SCI )
2. Akın, N., " Peynirin Olgunlaşması Esnasında Lezzet Bileşiklerinin Üretimi için Metabolik Yollar:lI-lipoliz ve Proteoliz ", Akademik Gıda , 4:19, , 19-25, 206,( Diğer )
3. Dertli, Enes; Sert, Durmus; Akin, Nihat, " The effects of carbon dioxide addition to cheese milk on the microbiological properties of Turkish White brined cheese. ", Internatıonal Journal Of Dairy Technology, 65 (3) , , 387-392 . , 2012,( SCI )
4. Sert, D., Akın, N., Mercan, E. , " Novel Technologies For Milk Processing ", Novel Approaches In Food Industry International Food Congress , , , , 2011 ,( Konferans )
5. Sert, D., Akın, N., Mercan, E., " The Affecting Factors Of Shelf Life For Dairy Products ", Novel Approaches In Food Industry International Food Congress , , , , 2011 ,( Konferans )
6. Sert, D., Akın, N., Mercan, E. , " The Use Of Ultrasound Technology In The Food And Dairy Industry ", Novel Approaches In Food Industry International Food Congress, , , , 2011,( Konferans )
7. Nihat AKIN, Durmus SERT and Mehtap AKIN , " Effect of Enrichment with Red Raspberry Concentrate on Some Quality Characteristcs of Stirred Yoghurt ", 9th International Food Data Conferance,Norwich, UK, , , , 2011,( Konferans )
8. Sert, D., Akın, N., Mercan, E. , " Geleneksel Torba Yoğurt Üretimi Ve Bileşimi ", Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, , , , 2010 ,( Konferans )
9. Akın N. ve Bulut-Solak B. , " Helal gıda kanunları ve gıda güvenliği üzerindeki potansiyel etkileri. ", 5.Ulusal meslek yüksekokulları sempozyumu, , , , 2009 ,( Konferans )
10. Acikgözoglu A.B and Akın N. , " Determination of some properties of yoghurt made by using some fruit juice concentrate ", Planta Medica, 75 (9) , , 986, (2009) ,( SCI )
11. Bulut-Solak B. and Akın N. , " Nutritional Value and Health Benefits of Whey Proteins ", Bildiri Kitapçığı, , , , (2009) ,( Konferans )
12. Akın, N. ve Akın, M. , " Süt Ürünlerinde Mikrobiyal Bozulmalar Önlemler ", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 12 (32 ), , 30-39., 2009,( Kurum Dergisi )
13. Ayar A, Sert D, Akın N , " The trace metal levels in milk and dairy products consumed in middle Anatolia-Turkey. ", Envıronmental Monıtorıng and Assessment, 152(1-4), , 1-12, 2009,( SCI )
14. Acikgözoğlu A.B and Akın N., " Determination of some properties of yoghurt made by using some fruit juice concentrate ", 55th Int. Congress and Annual Meeting of the Society-for-Medicinal-Plant-Research-and-Natural-Product-Research,Geneva, Swıtzerland, , , , 2009,( Konferans )
15. Yakın B., H. C. Akal, T. Er, N. Akın ve D.Sert, " Geleneksel yöntemle ve hazır toz karışımlar kullanılarak hazırlanan bazı sütlü tatlıların fiziksel, kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi ", 1.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.Van, , , , 2009,( Konferans )
16. Akın N.. Aydın C ve Bulut-Solak B, " Gıda terörü ", 3.Ulusal Veterner Gıda hijyeni Kongresi,Bursa, , , , 2009,( Konferans )
17. Sert D.ve Akın, N., " Susam Yağı (Sesami oleum) İlave Edilerek Üretilen Set Tip Yoğurtların Antioksidan Aktivitesi, Toplam Fenolik Madde Miktarı ve Renk Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi ", Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu,Pamukkale, , , , 2009,( Konferans )
18. Bulut-Solak B. ve Akın N. , " Yoğurdun besleyici değeri ve sağlık üzerine etkileri ", 5.Ulusal meslek yüksekokulları sempozyumu, , , , 2009,( Konferans )
19. Dertli E. ve Akın, N., " Süt ve Ürünlerinde CO2 Uygulamaları III: Çeşitli Süt Ürünleri ", Gıda, 34 (2), , 121-130, 2009,( Diğer )
20. Dertli E. ve Akın, N., " Süt ve Ürünlerinde CO2 Uygulamaları II: Çiğ ve pastörize süt ", Gıda, 33 (6), , 193-201, 2008,( Diğer )
21. Sert, D., Akın N..and E. Dertli, " The use of transglutaminase in dairy products ", 3rd International Conference of Food Science and Nutrition, , , , 2008,( Konferans )
22. Akın, N., D. Sert and E. Dertli, " Effect of the addition of different originated honeys on the pH development during fermentation of set type yoghurt ", 3rd International Conference of Food Science and Nutrition,, , , , 2008,( Konferans )
23. Bulut-Solak B. and Akın N. , " Chemical and Microbiological Changes of Mihalic Cheese Made from Raw and Pasteurized Cow's Milk During Ripening ", 3rd International Conference of Food Science and Nutrition, , , , 2008,( Konferans )
24. Akın, N. ve Akın, M., " Bitkisel kaynaklı gıdalara uygulanan işlemler esnasında antioksidanlarda oluşan değişmeler ve bu işlemlerin antioksidanların fonksiyonel özeliklerine etkisi ", 19.Ulusal Biyoloji Kongresi,Trabzon, , , , 2008,( Konferans )
25. Akın, M. ve Akın, N. , " Fonksiyonel süt ürünlerinde Probiyotiklerin ve diğer katkıların Taşınması için Mikroenkapsülasyon uygulamaları ", 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, , , , 2008,( Konferans )
26. Aydemir S., Koçak C. and Akın N. , " The effect of pregastiric lipase on chemical compositions, free fatty acid contents and sensory properties of `Kaşar' cheese produced from cow's milk. ", 5th.IDF Symposium on Cheese Ripening, Bern, Swıtzerland, , , , 2008,( Konferans )
27. Dertli E. ve Akın, N. , " Süt ve Ürünlerinde CO2 Uygulamaları I: Genel Bilgileri ", Gıda, 33 (4), , 303-310, 2008,( Diğer )
28. Akın, N. ve Gündüz A., " Peynir verimini etkileyen bazı faktörler ", Gıda Teknolojisi, 11(8), , 90-95, 2007,( Diğer )
29. Ayar, A., Sert D. ve Akın, N., " Konya'da tüketime sunulan süt ve ürünlerinin ağırmetal içeriklerinin belirlenmesi. ", S.Ü. Ziraat Fakültesi dergisi. , 21(41), , 58-64, 2007,( Üniversite Dersgisi )
30. Sert D, Ayar A, Akın N , " The effects of starter culture on chemical composition, microbiological and sensory characteristics of Turkish kasar cheese during ripening ", Internatıonal Journal of Dairy Technology, 60 (4) , , 245-252., 2007,( SCI )
31. Sert D.Akın, N., Direk M. and Kan A., " A general overview on the dairy Industry of Turkey ", 2nd. International Congress on Food and Nutrition, , , , 2007,( Konferans )
32. Akın, N., E. Dertli and D. Sert, , " Addition of carbon dioxide to dairy products to improve quality ", 2nd. International Congress on Food and Nutrition, , , , 2007,( Konferans )
33. Sert D.Akın, N.,Ayar A. and Öztürk G. , " Functional properties of Whey proteins ", 2nd. International Congress on Food and Nutrition,İstanbul/Turkey, , , , 2007,( Konferans )
34. Sert D.,Akın, N.,Ayar A. and Öztürk G. , " The use of transglutaminase in Dairy products ", 2nd. International Congress on Food and Nutrition,İstanbul/Turkey, , , , 2007,( Konferans )
35. Akın, N.,E. Dertli Erten E.S.and D. Sert, , " Sensory Propertiesand Colour values of Set type yogurt Fortfied whit honey from different orijins ", 2nd. International Congress on Food and Nutrition,İstanbul/Turkey, , , , 2007,( Konferans )
36. Dertli E. ve Akın, N. , " Probiyotik kültürler ve Sağlık üzerine etkileri ", Akademik Gıda, 5:28, , 14-20., 2007,( Diğer )
37. Akın, N. , " Peynirin Olgunlaşması Esnasında Lezzet Bileşiklerinin Üretimi için Metabolik Yollar:lII-Aminoasit Katabolizması ", Akademik Gıda , 4:20, , 14-18, 2006,( Diğer )
38. Akın, N., " Kaliteli Çiğ süt üretimi ", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 10 (22 ), , 54-58, 2006,( Kurum Dergisi )
39. Akın, N. Karakaya M. ve Kefi S., " Biyogüvenlik ve Gıda güvenliğinde temel yaklaşımlar ", Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, , , , 2005,( Konferans )
40. Yılmaz G. Ayar A. and Akın N. , " The effect of microbial Lipase on the lipolysis during the ripening of Tulum cheese. ", Journal of Food Eng. , 69, , 269-274, 2005,( SCI )
41. Akın, N. , " Peynirin Olgunlaşması Esnasında Lezzet Bileşiklerinin Üretimi için Metabolik Yollar:I-Glikoliz ", Akademik Gıda, 3:18, , 37-42, 2005,( Diğer )
42. Akın, N., Aydemir, S., Koçak, C., Yıldız. M.A., " Changes of free fatty acid contents and sensory properties of white pickled cheese during ripening ", Food Chemistry, 80, , 77-83, 2003,( SCI )
43. Harper, W. J. , Akın, N and Kim, G. Y. , " Effect of high pressure treatment of Swiss cheese starter organisms on growth and activity in a sterile slurry system ", J. Dairy Science. , 85, , 258., 2002,( SCI )
44. Ayar, A., Akın, N, " Yogurt as the probıotıc product ", Türkiye 7. Gıda Kongresi, , , 691-700, 2002,( Konferans )
45. Akın, N. , " Peynirin olgunlaşmasında starter olmayan laktik asit bakterilerinden kaynaklanan proteoliz ", Türkiye 7. Gıda Kongresi, , , 839-846, 2002,( Konferans )
46. Akın, N. , " Peynirin olgunlaşmasında starter kültürlerden kaynaklanan proteoliz ", Türkiye 7. Gıda Kongresi, , , 829-838, 2002,( Konferans )
47. Ayar, A., Akın, N. , " Probiyotik bir ürün olarak yoğurt ", Türkiye 7. Gıda Kongresi, , , 691-700, 2002,( Konferans )
48. Akın, N., " Kaşar ve Beyaz peynirlerinin üretim hattında HACCP sistemi uygulaması ", Türkiye 7. Gıda Kongresi, , , 149-157, 2002,( Konferans )
49. Akın, N. , " Properties of Traditional Turkish Brined Cheeses ", Cheese Art, , , , 2002,( )
50. Akın, N. , " Implementation of HACCP system to Kasar and White Cheese production lines. ", Türkiye 7. Gıda Kongresi, , , 149-157, 2002,( Konferans )
51. Akın, N. , " Proteolysis from non-starter Lactic Acid Bacteria in cheese during ripening ", Türkiye 7. Gıda Kongresi, , , , 2002,( Konferans )
52. Ayar. A., Akın, N., " A research on some chemical and sensory properties of flavored yoghurt prepared with different compositions ", Gıda, 65-69., , , 65-69, 2001 ,( Diğer )
53. Akın, N., " A study of free fatty acids contents of Tulum Cheese made from different type milks ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (26), , 64-73., 2001,( Üniversite Dersgisi )
54. Akın, N. 2001, " Modification of some physical and sensory properties of fermented milk products. ", HR.Ü.Z.F. Dergisi, 5(3-4), , 43-49, 2001,( Üniversite Dersgisi )
55. Ayar. A., Akın, N., " Farklı bileşimlerde hazırlanan aromalı yoğurtların bazı duyusal ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. ", Gıda, , , 65-69, 2001,( Diğer )
56. Akın, N., " Fermente süt ürünlerinin bazı fiziksel ve duyusal özelliklerinin modifikasyonu ", Hr.Ü.Z.F. Dergisi, 5(3-4), , 43-49, 2001,( Üniversite Dersgisi )
57. Ayar, A., Özcan, M., Akgül, A., Akın, N., " Butter stabmty as affected byextracts of sage, rosemary and oregano ", Journal of Food Lipits, 8, , 15-25, 2001,( SCI )
58. Akın, N. , " Farklı tür sütlerden üretilen tulum peynirlerinin serbest yağ asitleri içeriğinin belirlenmesi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (26), , 64-73., 2001,( Üniversite Dersgisi )
59. Ayar, A., Akın, N. , " Baharat katkılı eritme peyniri üretimi üzerine bir araştırma ", S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(27), , 69-75, 2001,( Üniversite Dersgisi )
60. Aydemir, S., Akın, N., and Koçak, C.. , " Effect of lipase enzyme (lipase) on ripening of white pickled cheese. ", Cheese Ripening and Technology Symposium.Bangf. Canada. , , , , 2000,( Konferans )
61. Akın, N., Ayar, A. . , " Some properties of Tulum Cheese be sold in Konya city market ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (22):, , 111-117, 2000,( Üniversite Dersgisi )
62. Akın, N. , " Sensory Properties and Firmness of Some Fermented Dairy Products Made From Cow and Ewe's milk. ", Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, , Ek Sayı 3:, , 583-590, 1999,( )
63. Boztepe, S. ; Ermetin, O.; Akin, N.; Tozluca, A.; and Dogrul, F. . , " Genetic polimorphism of milk protein in TNB cattle. ", Indian J. Of Animal Sciences , 69, , 421-23, 1999,( SSCI )
64. Akın, N. , " Inek ve koyun sütünden üretilen konsantre yoğurdun su tutma kapasitesi indeksinin belirlenmesi ", Gıda Müh. Kongre Sergisi,Gaziantep, , , 57-63, 1998 ,( Konferans )
65. Akın, N., " The effect of some applied prosses on the rennetability of milk ", Gıda, 23 (2), , 115-119, 1998,( Diğer )
66. Akın, N. , " Süte uygulanan bazı işlemlerin sütün pıhtılaşma niteliği üzerine etkisi ", Gıda, 23 (2), , 115-119, 1998,( Diğer )
67. Aydemir, S., Akin, N., Kocak, C. , " Volitel free fatty acids content of white pickled cheese produced by using prepactric lipase ", IDF. Symosium. Aarhus, Danimarka., , , , 1998,( Konferans )
68. Akın, N. , " Water holding capacity index of concentrated yogurt made from cow and ewe milk. ", Gıda Müh. Kongre Sergisi Gaziantep, , , 57-63, 1998,( Konferans )
69. Akın, N., " Farklı ısıl işlem uygulanmış koyulaştırılmış sütlerden yapılan konsantre yoğurtların sertliği ", Gıda, , , 47-50, 1998,( Diğer )
70. Akın, N., " Free amino acid contents of milk and milk products produced by using different process. ", Gıda Müh. III. Ulusal Sempozyumu Ankara, , , 70-77, 1997,( Konferans )
71. Akın, N. , " Bioyoğurt, Bifiduslu fermente süt ve yoğurt ile bunların konsantre ürünlerindeki laktoz, glikoz, galaktoz, L (+) ve D (-) laktik asit miktarları ", Gıda, 22,(5), , 365-371, 1997,( Diğer )
72. Akın, N. , " Psycrotrophic bacteria in dairy products and their effects- II cheeses, butter, ice cream. ", Veterinarium, 8 (1-2), , 105-109, 1997,( Diğer )
73. Akın, N., " The amount of organic acid in fermented dairy products produced from cow, ewe and goat's milk ", Gıda, 22 (1), , 35-41, 1997,( Diğer )
74. Akın, N., " The amount of lactose, glucose, galactose, L(+) and D(-) lactic acid in Bioyogurt, fermented lifidus milk, Bifidus yogurt and their concentrated products ", Gıda, 22 (5), , 365-371, 1997,( Diğer )
75. Akın, N., " Farklı işlemler uygulanarak üretilen süt ve ürünlerinin serbest amino asit içerikleri ", Gıda Müh. III. Ulusal Sempozyumu,Ankara, , , 70-77, 1997,( Konferans )
76. Akın, N. , " Süt ve mamüllerinde bulunan bazı psikrotrofik mikroorganizmalar ve bunların bazı etkileri - II: peynir, tereyağı ve dondurma. ", Veterinarium, 8 (1-2), , 105-109, 1997,( Diğer )
77. Akın, N., " İnek, koyun ve keçi sütlerinden üretilen fermente süt ürünlerinin organik asit miktarları. ", Gıda, 22 (1), , 35-41, 1997,( Diğer )
78. Akın, N. , " Psycrotrophic bacteria in dairy products and their effects- I: Raw, Pasterised and UHT milks ", Veterinarium, 7 (1-2), , 67-75., 1996.,( Diğer )
79. Akın, N., " Bifiduslu fermente süt, bioyoğurt ve bunların konsantre ürünlerindeki organik asit miktarı ", Süt Teknolojisi, , , 34-39, 1996,( Diğer )
80. Akın, N. , " Milk-clotting enzymes used in cheesemaking and their properties ", Gıda, 21 (6), , 435-442, 1996,( Diğer )
81. Akın, N. , " Milk, Fermented bifidus milk, Bifidus yogurt, Bioyogurt, Concentration, Organic acid ", Süt Teknolojisi, , , 34-39, 1996,( Diğer )
82. Akın, N. , " The amount of L(+) and D(-) lactic acid in fermented dairy products produced from cow, ewe and goat milk by using different starter cultures ", Gıda, 21 (4), , 287-292, 1996,( Diğer )
83. Akın, N. , " Değişik tür sütlerden farklı starter kültür kullanılarak üretilen ferrmente süt ürünlerinde L(+) ve D (-) laktik asit miktarları ", Gıda, 21 (4), , 287-292, 1996,( Diğer )
84. Akın, N., " U1trafiltrasyoıı1a konsantre edilmiş sütten üretilen kaşar peynirlerin bazı özellikleri ", Süt Teknolojisi, , , 50-54, 1996,( Diğer )
85. Akın, N. , " Farklı starter kültürler kullanılarak üretilen koyulaştırılmış fermente süt ürünlerinin bileşimi ve mikrobiyoIojik özellikleri ", Diğer, 47, , 35-39, 1996,( Diğer )
86. Akın, N. , " Süt ve mamüllerinde bulunan bazı psikrotrofik mikroorganizmalar ve bunların bazı etkileri - 1: çiğ, pastörize ve URT sütler ", Veterinarium, 7 (1-2), , 67-75, 1996,( Diğer )
87. Akın, N. and Rice, P. , " Main yogurt and related products in Turkey ", Cultured Dairy Products J., 29 (2) , , 23-29., 1994,( SCI )
88. Akın, N., Gönç, S. , " Konya piyasasında tüketime sunulan beyaz peynirlerin bazı kalite özellikleri ", E.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 27 (2), , 101-107, 1990,( Üniversite Dersgisi )
89. Hasipek, S., Aktaş, N., Sürücüoğlu, M.S., Akın, N., " Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim sıklığı ve bunu etkileyen faktörler ", Gıda, 13, , 99- 106, 1989,( Diğer )
90. Koçak, C., Akın, N. , " Pastörize sütlerin depolama sıcaklığına ve süresine bağlı olarak bazı önemli niteliklerinde meydana gelen değişmeler ", Gıda Sanayii , 3, , 288.95, 1989,( Diğer )
91. Akın, N., " Permeatın Değerlendirilmesi ", Gıda, 27 (5), , 417-423, 2002,( Diğer )
92. Akın, N., Rice, P. and Holdich, R., " The Vacuum Filtration of Yogurt., ", Cultured Dairy Prodıcts J., 30(2), , 2-4., 1995,( SCI )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat Fakültesi Gida Mühendisliği BölümüBölüm Başkani27/11/201207/12/2018
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi27/04/201827/04/2021

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİTİRME ÖDEVİ
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-I
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-II
PROSES TASARIMI
PROSES UYGULAMALARI
SÜT BİLİMİ VE İŞLEMETEKNOLOJİSİ