ZİRAAT FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SULTAN ARSLAN TONTUL
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GIDA MÜHENDİSLİĞİ .
E-Mail :  sultan.arslan selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Araş. Gör., Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü20132015
Araş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü20152017
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü2017 

  Akademik Yayınlar:

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Arslan, S., Erbas, M., 2016. Probiotic Cereal-Based Fermented Functional Foods. Fermented Foods, Part I: Biochemistry and Biotechnology. Ed. Ray, C. R and Montet, D., CRC Press, Florida, USA.pp 211-228.


SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Mutlu, C., Arslan-Tontul, S., Candal, C., Kılıc, O., Erbas, M. 2018. Physicochemical, Thermal, and Sensory Properties of Blue Corn (Zea Mays L.). Journal of Food Science, 83, (1), 53-59.

Arslan-Tontul, S., Erbas, M. 2017. Single and double layered microencapsulation of probiotics by spray drying and spray chilling. LWT-Food Science and Technology, 81, 160-169.

Durak, A.N., Erbaş, M., Arslan, S. 2016. Ultrasonication to inactivate the proteolytic enzymes in suni bug-damaged wheat. Journal of Cereal Science. 71, 122-129.

Arslan, S., Erbas, M., Candal, C., Mutlu, C. 2016. Effects of Different Process Stages on Chemical Properties of Rice. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 8(4), 597-608.

Erbas, M., Aykın, E., Arslan, S., Durak, A.N. 2016. Adsorption behavior of bulgur. Food Chemistry. 195, 87-90.

Aykın, E., Arslan, S., Durak, A.N., Erbas, M. 2016. Effect of bicarbonate salts and sequential using of frying oil on acrylamide and HMF contents in coated fried chicken meat. International Journal of Food Properties. 19(1), 222-232.

Arslan, S., Erbas, M., Tontul, I, Topuz, A. 2015. Microencapsulation of probiotic Saccharomyces boulardii with different wall materials by spray drying. LWT-Food Science and Technology, 63(1), 685–690.

Arslan, S., Durak, A.N., Erbas, M., Tanriverdi, E., Gulcan, U. 2015. Determination of microbiological and chemical properties of probiotic boza and its consumer acceptability. Journal of the American College of Nutrition, 34 (1), 56-64.

Erbas M., Sekerci H., Arslan S., Durak A.N. 2012. Effect of sodium metabisulphite addition and baking temperature on maillard reaction in bread. Journal of Food Quality, 35:2,144-151.


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Arslan, S, Erbas, M. 2018. Biyoaktif Gıda Bileşenlerinin Püskürterek Dondurma Y�ntemi İle Mikroenkapsülasyonu. GIDA. 43 (1): 11-20.

Aykın, E., Arslan, S., Durak, A.N, Erbaş, M. 2015. Gıdalarda Bulunan Suyun Fizikokimyasal Durumu ve Sorpsiyon İzotermleri. GIDA, 40 (2), 109-116.

Arslan, S, Erbas, M. 2014. Selüloz ve Selüloz Türevi Diyet Liflerin Özellikleri Ve Fırın ürünlerinde Kullanım İmkanları. Gıda. 39 (4): 243-250.

Erbaş, M., Durak, A. N., Arslan , S. 2013. Tahıl Depolamada Zararların Oluşum Mekanizmaları ve Depolamanın Temel Prensipleri, Değirmenci/Miller 46, 66-78.

Erbaş, M. Arslan, S. Durak, A. N. 2013. Unlarda Gıda Güvenliği Riskleri ve G�venli Un Üretimi için Un Fabrikalarında Hijyen ve Sanitasyon, Değirmenci/Miller

Erbaş, M., Arslan S. 2012. Açlığın Önlenmesi ve Gıda Güvencesinin Sağlanması. Gıda Mühendisliği Dergisi, 36, 50-59.

Erbaş, M., A. N. Durak, Arslan, S. 2009. Gıda güvenliği. Food Sektör, 52, 42-46.

 


Uluslararası Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alanyayınlar

Arslan Tontul, S., Mutlu, C., Candal, C., Erbas, M. 2017. The Volatile Compounds Of Kefir Added Wet Tarhana. 31st EFFost International Conference, 13-16 November 2017, Sitges, Spain, pp 70.

Mutlu, C., Arslan Tontul, S., Erbas, M. 2017. Production jelly candy by a minimal process using honey instead of sugar. 31st EFFost International Conference, 13-16 November 2017, Sitges, Spain, pp 71.

Candal, C., Arslan Tontul, S., Mutlu, C., Erbas, M. 2017. Candied Chestnut produced with sorbitol. 31st EFFost International Conference, 13-16 November 2017, Sitges, Spain, pp 57.

Mutlu, C., Arslan Tontul, S., Candal, C., Erbas, M. 2017. Determination of Some Physical and Chemical Properties of Gluten-Free Cake Enriched with Pseudocereals. 6th Internatıonal Congress on Food Technology. 16-18 March 2017, Atheens, Greece, pp 42.

Candal, C., Mutlu, C., Arslan Tontul, S, Erbas, M. 2017. Kefir Addition in Production of Wet Tarhana. 6th Internatıonal Congress on Food Technology. 16-18 March 2017, Atheens, Greece, pp 166.

Arslan Tontul S., Erbaş M. 2016. Storage Stability of Single and Double Layered Microcapsules of Probiotic Microorganisms. 2nd Congress On Food Structure Design. 26-28 October 2016, Antalya, Turkey, Pp 164.

Erbaş M., Mutlu C., Arslan Tontul S., Candal C., Olcay, N. Some Properties of Wheat Sprouts, International Cereal and Bread Congress, İstanbul, Turkey, 18-21 Nisan 2016, pp.252-252

Arslan, S., Erbaş, M, 2015. Cereal-based Traditional Fermented Foods. The 3th International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 1-4 October 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Pp 588.

Mutlu, C., Yasar, S., Arslan, S., Candal, C., Erbaş, M, 2015. Production of Tradiditonal Chesnut Candy and Determination of Some Physical and Chemical Properties. The 3th International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 1-4 October 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Pp 432.

Erbaş, M., Candal, C., Arslan, S., Mutlu, C. 2015. Lump Tarhana and Its Production. The 3th International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 1-4 October 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Pp 121.

Arslan, S., Erbaş, M. 2014. Improvement of Boza as a functional food.  7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods. 14-17 October 2014, Istanbul, Turkey. Pp 250.

Erbaş, M., Arslan, S., Durak, A.N., Aykın, E. 2014. Researching of a Indicator for Cake Staling by Using GC-MS. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry. 26-29 May 2014, İzmir, Turkey, Pp 117

Arslan, S., Erbaş, M., Durak, A.N. 2014. Production Of Probiotic Boza As A Functional Food For Health And Wellness, Determination Of Its Some Properties And Investigation Of Acceptability In Public.  1st Congress On Food Structure Design. 15-17 October 2014, Porto, Portugal, Pp 4345.

Arslan, S., Erbaş, M. 2014. Production of Probiotic Boza. 2nd International Symposium of Probiotics and Prebiotics in Pediatrics, 7-9 March, Antalya, Turkey. Pp 51.

Aykın E., Erbas M., Arslan S., Durak A. N. 2014. Adsorption Behavior of Bulgur. 8th International Conference on Water In Food. May 25- 27, Timisoara, Romania. Pp 9.

Durak A.N., Erbaş M., Arslan S. 2014. Ultrasonication to inactivate the proteolytic enzymes in bug-damaged wheat", 13th European Young Cereal Scientists and Technologists Workshop, Freising, Almanya, 14-16 Mayıs 2014, pp.41-41

Arslan, S., Aykin, E, Durak A.N., Erbaş, M, 2013. Volatile Constituents Of Boza In Fermentation And Storage. The 2ndınternational Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 24-26th October, Macedonia. Pp 261.

Durak A.N., Arslan, S., Aykin, E., Erbaş, M, 2013. Some Physical And Chemical Properties Of Some Turkish Honeys. The 2ndınternational Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 24-26th October, Macedonia. Pp 642

Aykin, E., Arslan, S., Durak A.N., Erbaş, M, 2013. Analysis Of Slicing Firmness And Extensibility Of Pastırma Slices. The 2ndınternational Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 24-26th October, Macedonia. Ss 328.

Erbaş, M., Durak, A. N, Arslan, S., Gul, S. 2011. Effects Of Adding Different Doses Of Yoghurt Starter Culture And Baking At Different Temperatures On Phytic Acid Content Of Whole Wheat Bread. Novel Approaches İn Food Industry, 26-29 May, pp 685İzmir.

Erbas, M., Arslan, S., Gulcan, U. 2011. Functional Food Properties Of Fermented Cereals Products. Novel Approaches İn Food Industry, 26-29 May, pp 909, İzmir.

Erbaş, M., Arslan, S., Durak, A. N. 2010. Geleneksel Bir Ürün Olan Bozanın Fonksiyonel Gıda Olarak Özellikleri. The First International Symposıum On Tradinional Foods From Adriatic

To Caucasus, 552-553, 15-17 April, pp 552-553, Tekirdağ.

 

UlusalHakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Arslan Tontul S., Erbaş M. 2016. Püskürterek Kurutma Yöntemi Kullanılarak Isıl Stabilizasyonu Yüksek Probiyotik Mikroorganizma İçeren Mikrokapsül Üretimi. 12. T�rkiye Gıda Kongresi 4-7 Ekim 2016. Edirne, Ss 50.

Erbaş M., Arslan Tontul S., Durak A.N., Aykin E., Mutlu C., Candal C., Kılıç, Ö. Gıdaların su içerikleri ve su aktivitelerinin fizikokimyasal anlamı ve sorpsiyon izotermlerinin �nemi, Türkiye 12. Gıda Kongresi , Edirne, Türkiye 5-7 Ekim 2016, ss.112-112

Erbaş, M., Arslan, S. 2012. Saccharomyces Boulardii Mayasının Gıda Bileşeni Olarak Kullanılabilme İmkanları. 11. Türkiye Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012. Hatay, Ss 511.

Tanrıverdi, E., Erbas, M., Durak, A.N., Arslan, S. 2012. Köfter Geleneksel Bir Türk Tatlısı. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs Konya. Ss 111.

Durak, A.N, Erbas, M., Tanrıverdi, E., Arslan, S. 2012. Geleneksel Bir Ekmek Olarak Yufka. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs Konya. Ss 185.

Arslan, S., Erbas, Durak, A.N., Gülcan, Ü., Tanrıverdi, E. 2012. Probiyotik Boza Üretiminin Fermentasyon ve Depolama Aşamasında Şeker İçeriği Değişiminin Belirlenmesi. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs  Konya, Ss 88.

Erbaş, M., Arslan, S., Durak, A.N. 2011. Açlığın Önlenmesi ve Gıda Güvencesinin Sağlanması. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım, Ankara. Ss 18.

 

Patentler

Erbas, M., Arslan, S., Durak, A.N. Soğuk Merkezli Silo Tasarımı. Patent No: 2012/10508.

Erbas, M., Arslan, S., Mutlu, C. Isıl İşlemsiz Bal Şekerlemesi Üretimi. Patent Başvuru Numarası 2014/09247. 

Erbas, M., Arslan, S., Tahıl Bazlı Probiyotik Gıda Üretimi. Patent Başvuru Numarası 2014/08800. .


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİTİRME ÖDEVİ
FİZİKOKİMYA (SEÇ)
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
ISI KÜTLE TRANSFERİ
MALZEME BİLGİSİ (SEÇ)
MARKETLERDE GIDA YÖNETİMİ VE KONTROLÜ (SEÇ)
MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ
PROSES UYGULAMALARI