ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nuh BOYRAZ

Erasmus Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Kubilay Kurtuluş BAŞTAŞ

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Kubilay Kurtuluş BAŞTAŞ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Özdemir ALAOĞLU

Amacı: Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar ile bitkilerde oluşan fungus, bakteri, virüs hastalıkları ve tarım alanlarında zararlı olan yabancı otların tanınmaları, simptomları, yayılışları, biyolojileri, biyoekolojileri, bitki patojen ilişkileri ve bitki koruma ilaçlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık ve zararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemleri üzerinde teorik ve uygulamalı eğitim vermek ve araştırma yapmaktır.

Vizyon: Bitki hastalıkları, zararlılar ve yabancı otlar ile mücadelede çevre kirlenmesi, doğal denge ve ekonomi dikkate alınarak, etkili, ekonomik ve güvenli yeni kontrol stratejilerinin geliştirilerek yaygınlaştırılmasına çalışmak, bu bağlamda çağdaş ve kaliteli eğitim ile birlikte, sürekli gelişen, öncelikle bölgesel ve ulusal boyutta bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.

Misyon: Bitki Koruma Bölümü, eğitim ve araştırma faaliyetlerini Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalı çerçevesinde sürdürmektedir.Fitopatoloji alanında yörede birçok yaygın ve ekonomik öneme sahip fungal ve bakteriyel hastalıklar üzerinde çeşitli yönlerden çok sayıda çalışma yapılmıştır. Entomoloji alanında ise temel bilimlere yönelik değişik böcek gruplarına ait sistematik ve faunistik çalışmalar yanında uygulamalı entomoloji ile ilgili araştırmalar da sürdürülmektedir.Yine bölgede yabancı ot sorunu çeşitli yönleri ile ele alınmış ve bu konuda çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. Bölümümüz Bitki Koruma sorunları ve çözüm yollarına ilişkin çağdaş bilgi ile donanmış, yeterli deneyime sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştirmektedir. Eğitim ve araştırma faaliyetleri yanında, başta bölgemiz olmak üzere, ülkemiz çiftçilerinin bitki sağlığı ile ilgili sorunlarına çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bitki Koruma Bölümü 1988 yılında kurulmuş, 1994-95 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Ayrıca bölümümüzde doktora ve yüksek lisans egitimi de verilmektedir. Bölümde 4 profesör, 2 yardımcı doçent, 2 doktor, 3 araştırma görevlisi ve 1 uzman bulunmaktadır. Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki bilim dalından oluşmaktadır. Mikoloji, Bakteriyoloji, Herboloji, Entomoloji ve Akaroloji bilim dallarında araştırmalar için modern imkânlara sahiptir. Diğer taraftan, kültür bitkilerinde sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otların kontrolü için biyolojik ve biyoekolojik çalışmalar yürütülmektedir. Lisans derslerinin 1/3 ü uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bölümde 1 adet Fitopatoloji araştırma laboratuarı, 2 adet Entomoloji araştırma laboratuarı, 1 adet bitki gelişim odası ve 1 adet Entomoloji Müzesi bulunmaktadır. Bitki Koruma Bölümü, bölgenin ve ülkenin önemli bitki koruma sorunlarına yönelik araştırmalar yapmakta, üretim ve verim artışını sağlamada önemli görevleri bulunmaktadır. Ayrıca sağlıklı üretim olanaklarının ortaya konmasında, gerek iç tüketim ve gerekse dış satımda aranılan üretim niteliklerinin sağlanmasında önemli bir işlevi bulunmaktadır. Benzer işlev, bu hizmetin üretiminde görev yüklenecek Ziraat Mühendislerinin yetiştirilmesi için de geçerlidir. Ayrıca, birim hastalık ve zararlı tanısında önemli bir görev yüklenmiş konumdadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrenciler, önceki öğrenim gördüğü Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarında aldığı ders içeriklerinin ve kredilerinin aynı olması durumunda bu derslerden muaf sayılmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli derslerden 142 kredi dersi (toplam 240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 6. Yarıyıldan sonra 45 iş günü mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir dersten başarılı olabilmek için o dersin final ya da bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre geçme notu belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı puan aralıklarını aşağıya çekebilir. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

İstihdam Olanakları: Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü- Bitki Koruma Şube Müdürlüğü (İç karantina dahil), Karantina Müdürlüğü (Dış karantina- İhraç ve ithal edilen ürünler), Araştırma Enstitüleri-Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri, Zirai İlaç Firmaları, Tohum Üretim Şirketleri, Böcek üretim şirketleri-Biyolojik mücadele, İlaçlama Şirketleri- Çevre Sağlığı İlaçlaması, Tarımsal Danışmanlık Şirketleri, Özel Çiftlikler ve Seralarda İş Olanağı, İlaç Bayii Açmak.

Üst Derece Programlara Geçiş: Üst derece programlara geçiş hakkı elde edilebilmesi için, öğrencinin programdan başarı ile mezun olması gerekmektedir.