ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Bitki koruma ve diğer Ziraat mühendisliği alanlarındaki temel bilgilere sahiptir. Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak, amaca uygun ve gerekli verileri tanımlayabilir. Bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama ve sorun çözme becerisi kazanır.
P.Ç.2 Kültür bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin ekim, dikim, sulama, gübreleme, hasat ve bunların mekanizasyonu vb. konularda genel bilgi sahibi olur. Hayvancılıkla ilgili genel bilgi sahibi olur.
P.Ç.3 Bitkisel üretimde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan fizyolojik ve patolojik kaynaklı sorunları doğru tespit ve tanıma becerisi kazanır.
P.Ç.4 Bitkisel üretimde kayıplara yol açan zararlıları doğru tespit ve tanıyabilme becerisine sahiptir. Kentsel çevrede (kapalı mekanlar ve açık alanlarda) insanlarda zararlı olan arthropodları tanıyabilir, biyolojileri ve mücadele yöntemlerini bilir.
P.Ç.5 Tarım arazilerinde sorun oluşturan yabancı otları doğru tespit ve tanıyabilme becerisi kazanır.
P.Ç.6 Kültür bitkilerinde görülen hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısında makroskobik, mikroskobik, serolojik, biyokimyasal ve moleküler tanı yöntemlerini kullanabilme ve sonuçları analiz etme becerisi kazanır.
P.Ç.7 Kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemlerini amacına uygun bir şekilde Entegre mücadele prensipleri çerçevesinde etkin olarak kullanabilme becerisi geliştirir.
P.Ç.8 Kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kullanılan pestisitlerin etki mekanizması, biyolojik etkinliği, formülasyonları ve eko-toksikolojik özelliklerini bilir.
P.Ç.9 Pestisitlerin uygulama yöntemlerini bilir ve pestisit uygulama alet ve ekipmanlarını kullanma becerisi edinir.
P.Ç.10 Pestisit uygulamalarından beklenen etkiyi sağlayabilmek ve bunların çevre açısından olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemleri alabilir.
P.Ç.11 Bitki korumada biyoteknolojik yöntemleri bilir ve bunları uygulayabilme yeteneği geliştirir.
P.Ç.12 Bitki koruma alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, proje yazma ve uygulama becerisi edinir.
P.Ç.13 Çalışma ekibinin bir üyesi olarak disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. Gerekirse bağımsız davranma, insiyatif kullanma, fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve uygun bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
P.Ç.14 Ulusal ve Uluslararası güncel sorunları takip edebilir. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve yeni konular hakkında gelişmeleri izler. Tarımda kalite sistemleri ile mesleki etik konusunda bilinç sahibidir.
P.Ç.15 . Mesleki konuları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.