ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. LEVENT ÜNLÜ
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ ENTOMOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ENTOMOLOJİ
E-Mail :  ulevent selcuk.edu.tr
Telefon : 0.332.223 29 74
Adres : S.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA
Url : http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=015009&goster=akademikpersonel&sno=9505&dt=1
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Harran Üniversitesi19942010
Selçuk Üniversitesi2010 

  Akademik Yayınlar:


1. Unlu, L.,"Potato: A New Host Plant of Tuta absoluta Povolny (Lepidoptera: Gelechiidae) in Turkey", Pakistan J. Zool, 44, 1183-1184, 2012, (SCI)

2. Ünlü, L., E. Öğür and Y. Çelik, " The Importance of Integrated Pest Management for Sustainable Agriculture", Journal of Selçuk University Nature and Applied Science, 1, 54-60, 2012,(Üniversite Dergisi)

3. Yanık, E., L. Ünlü ve A. Yücel, "Avcı Anthocoris minki'nin antepfıstığı bahçelerinde bulunan farklı predatör türler, Campylomma lindbergi, Dereacoris pallens ve Oenopia conglobata ile birlik içi avcılığı. ", Kurum Dergisi, 52(2): 123-133., 2012, (Kurum Dergisi)

4. Ozcan S., Bakhsh A., Anayol E., Onarici, S., Aasim, M., Sancak, C., Khawar, K.M, Ozcan S.F., Unlu, L. "An Approach to Limit the Cry Endotoxin Protein Production to Insect Bite Sites in Cotton Using a Wound Induced Promoter", In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal., 48, , 66-66, 2012,( SCI )

5. Unlu, L. and E. Mezreli, "Control of the pink bollworm Pectinophora gossypiella by the mating disruption technique on cotton in a semi-arid region of Turkey ", Phytoparasitica, 39, , 19-25, 2011,( SCI )

6. Yanik, E. and L. Unlu, "Influences of temperature and humidity on the life history parameters and prey consumption of Anthocoris minki Dohrn (Heteroptera: Anthocoridae) ", Appl Entomol Zool , 46, 177-184, 2011,( SCI )

7. Şahbaz, A., L. Ünlü ve S. Soylu, "Enerji Üretiminde Kullanılan Bitkilerde Ekonomik Kayba Neden Olan Zararlılar", Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar Çalıştayı, 2011,(Konferans)

8. Ünlü, L., "Domates Güvesi, Tuta absoluta (Meyrick)'nın Konya İlinde Örtüaltında Yetiştirilen Domateslerdeki Varlığı ve Popülasyon Değişimi", Üniversite Dergisi, 25 (4): 27-29. 2011,(Üniversite Dergisi)

9. Yanik, E., L. Unlu and A. Yucel, "The Phenology of Emergence From Artificial Overwintering Sites by Predatory Arthropods in Pistachio Orchards and Adjacent Habitats ", Ekoloji, 20, 1-6, 2011,(SCI)

10. Yanik, E. and L. Unlu , "Biological traits and prey consumption of Anthocoris minki fed on Agonoscena pistaciae and Brachycaudus (Thuleaphis) amygdalinus", Phytoparasitica, 39, 333-342, 2011, (SCI)

11. Yanik, E. and L. Unlu, "The effects of different temperatures and relative humidity on the development, mortality and nymphal predation of Anthocoris minki ", Phytoparasitica, 8, , 327-335, 2010,( SCI )

12. Ünlü, L., " Türkiye Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.) Bibliyografyası. ", Üniversite Dergisi, 14(4): 39-45., 2010,(Üniversite Dergisi)

13. Ünlü, L., E. Yanık ve O. Çopur, "Yarı Kurak Koşullarda Farklı Pamuk Çeşitlerinde Pectinophora gossypiella Saund. (Lep.: Gelechiidae) ve Earias insulana Boisd. (Lep.: Noctuidae)'nın Pamuk Kozalarındaki Larva Bulaşıklık Oranı", Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, 115, 2009,(Konferans)

14. Yanık, E., L. Ünlü and A. Yücel, "Determination of insect predators species found on almond and wild almond tree adjacent to pistachio orchard " 2009, (Konferans)

15. Yanık, E. ve L. Ünlü,"Pamukta Zarar Yapan Dikenlikurt (Earias insulana (Boisd.))'un Laboratuvarda Suni Besinde Farklı Sıcaklıklarda Biyolojisinin Belirlenmesi. ", HÜBAK II. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 81, 2009,(Konferans)

16. Unlu L, "The Estimation of Field Infestation Ratio by Using Infestation Ratio of Blind Bolls of Pink Bollworm, Pectinophora gossypiella Saund. (Lepidoptera: Gelechiidae) and Spiny Bollworm, Earias insulana Boisd. (Lepidoptera: Noctuidae)", Journal of Entomology, 4, 33-39, 2007,(Diğer)

17. Yanık, E., L. Ünlü ve A. Yücel, "Antepfıstığında Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. (Hom.: Psyllidae)'nın Biyolojik Mücadelesinde Anthocoris minki Dohrn (Het.: Anthocoridae)'nin Kitle Üretimi ve Salımı", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 10, 2007, (Konferans)

18. Unlu L and I. Ozturk, "Relationships between the numbers of adult male Pink Bollworm (Pectinophora gossypiella Saund.) catches on pheromone traps and infestation ratio of cotton bolls", Journal of Entomology, 4, 397-400, 2007,(Diğer)

19. Unlu L, "Infestation mapping of Pink Bollworm and Spiny Bollworm on cotton in the western part of Harran Plain ", J. Ent. Res. Soc. , 8, 7-13, 2006,(Üniversite Dergisi)

20. Unlu, L., E. Yanık and I. Ozturk, " The effect of Cotton Gins Factories on Infestation Ratio of Pink Bollworm, Pectinophora gossypiella Saund. (Lepidoptera: Gelechiidae)" 2006, (Konferans)

21. Guldur ME, Caglar BK, Castellano MA, Unlu L, Guran S, Yilmaz MA, Martelli GP, " First report of almond leaf scorch in Turkey", Journal of Plant Pathology, 87, 246-246, 2005,(SCI)

22. Güldür, M.E. ve L. Ünlü, "Şanlıurfa İlinde Yaprakbitleri ile Taşınabilen Virüslerin Dağılımı", GAP IV. Tarım Kongresi, 1381-1384, 2005,( Konferans )

23. Ünlü, L., "Viranşehir ve Ceylanpınar'da Saptanan Bazı Lepidopter Türlerin Popülasyon Gelişmesi. "GAP IV. Tarım Kongresi,1366-1373, 2005, (Konferans)

24. Ünlü, L. ve E. Yanık, "Şanlıurfa İlinde Bulunan Çırçır Fabrikalarındaki Pamuk Tohumlarının Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.) ile Bulaşıklık Oranlarının Belirlenmesi. ", Üniversite Dergisi, 20 (1): 37-42., 2005,(Üniversite Dergisi)

25. Ünlü, L. ve S. Kornoşor, "Viranşehir ve Ceylanpınar Ovaları'nda Saptanan Heterocera (Lepidoptera) Türleri", GAP IV. Tarım Kongresi, 264-268, 2005, (Konferans)

26. Ünlü, L., A. Yücel ve M. Mamay, "Harran Ovası'nda pamukta zarar yapan Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.) ve Dikenlikurt (Earias insulana Boisd.)'un ergin populasyon gelişimi", Üniversite Dergisi, 19 (36):66-69., 2005, (Üniversite Dergisi)

27. Ünlü, L. "Pamukta Zarar Yapan Dikenlikurt (Earias insulana Boisd.)'un Tanınması, Biyolojisi, Zararı ve Mücadelesi ile Harran Ovası'ndaki Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranı. ", HR.Ü. Z. F. Dergisi,, 9(3): 13-19., 2005, (Üniversite Dergisi)

28. Ünlü, L. ve S. Kornoşor, "Dikenlikurt [Earias insulana Boisd. (Lepidoptera: Noctuidae)]'un Laboratuvarda Farklı Sıcaklıklarda Suni Besin Ortamında Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Üniversite Dergisi, 10(1): 50-52., 2004. (Üniversite Dergisi)

29. Ünlü, L. ve İ. Öztürk, "Harran Ovası'nda Pamukta Zarar Yapan Pembekurt [Pectinophora gossypiella Saund. (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve Dikenlikurt [Earias insulana Boisd. (Lepidoptera: Noctuidae)] Larvalarının Kör Kozalardaki Popülasyon Değişimleri. ", Üniversite Dergisi, 10(2):, , 144-148., 2004.,( Üniversite Dergisi )

30. Ünlü, L, "The Prediction for the Infestation Ratio of Pink Bollworm and Spiny Bollworm through the Examination of Blind Bolls. ", Pak. J. Biol. Sci. 7, 2031-2033, 2004,( Diğer )

31. Ünlü, L. and L. Efil, "Comparision of Infestation Ratio of Pink Bollworm (Pectinophora gossypiella Saund.) and Spiny Bollworm (Earias insulana Boisd.) on Blind Bolls in Arid Regions. ", Pak. J. Biol. Sci. , 7, 1711-1714, 2004,( Diğer )

32. Ünlü, L. and A. Bilgic, "The Effects of the Infestation Ratio of Spiny Bollworm (Earias insulana Boisd.) and Pink Bollworm (Pectinophora gossypiella (Saund.) on Cotton Yield Grown in Semi-Arid Region of Turkey ", Journal of Applied Entomology , 128, , 652-657, 2004,( SCI )

33. Ünlü, L. ve S. Kornoşor, "Şanlıurfa İlinin Sphingidae (Lepidoptera) Faunasının Belirlenmesi. ", Türkiye I.Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 132, 2004,( Konferans )

34. Ünlü, L.," Pamukta Zarar yapan Pembekurt [Pectinophora gossypiella Saund. (Lep.: Gelechiidae)] ve Harran Ovasındaki Populasyon Gelişimi", Üniversite Dergisi, 7(1-2): 19-26., 2003., (Üniversite Dergisi)

35. Ünlü, L. ve S. Kornoşor, "Şanlıurfa İlinde Saptanan Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri ve Morfolojik Özellikleri", Üniversite Dergisi, 7(3-4): 19-28., 2003, (Üniversite Dergisi)

36. Ünlü L. ve S. Kornoşor, "Şanlıurfa İlinde Pamukta Zarar Yapan Earias insulana (Boisd.) (Lep.: Noctuidae) ve Pectinophora gossypiella (Saund.) (Lep.: Gelechiidae)'nın Kör Kozalardaki Bulaşıklık Oranlarının Belirlenmesi", Üniversite Dergisi, 33(2) 157-161, 2002, (Üniversite Dergisi)

37. Ünlü L. ve S. Kornoşor, "Harran Ovasında Pamukta Zarar Yapan Lepidopterlerin Populasyon Değişimlerinin Belirlenmesi", Üniversite Dergisi, 33(3), 253-257, 2002,(Üniversite Dergisi)

38. Ünlü, L. ve S. Kornoşor, "Şanlıurfa'da Pamuk Alanlarında Zarar Yapan Lepidoptera Türlerinin Bulaşıklık Oranları ve Popülasyon Gelişmelerinin Saptanması", GAP II. Tarım Kongresi Bildirileri, 1: 203-210, 2001, (Konferans)

39. Yücel, A., A. Özpınar, M.E. Güldür, E. Yanık, L. Ünlü, B. Bükün, L. Efil ve A. Güneş, " Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesinde Antepfıstığında Entegre Mücadele Sisteminin Yerleştirilmesi Üzerine Araştırmalar", TARP Sempozyumu TÜBİTAK/TOAG, TARP-1879, 2000., (Konferans)

40. Özpınar, A., A. Yücel, L. Ünlü, Ş. Yıldız, S. Özpınar, E. Yanık ve M. Büyük, " GAP Alanı Pamuklarındaki Zararlılara Karşı Tüm Savaşımın Geliştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. ", TARP Sempozyumu TÜBİTAK/TOAG, TARP-1824 2000,( Konferans )

41. Özpınar, A., L. Ünlü, Ş. Yıldız, "Harran Ovasında Pamuk ve Mısır Bitkisinde Zararlı Bazı Lepidopterlerin Populasyon Gelişmesi Üzerinde Bir Araştırma. ", GAP I. Tarım Kongresi, 179-186, 1999, (Konferans)

42. Özpınar, A., L. Ünlü, Ş. Yıldız, S. Kornoşor, "Harran Ovasında Heterocera (Lepidoptera) Alttakımına Ait Türlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", GAP I. Tarım Kongresi, 195-202, 1999,( Konferans )

43. Özpınar, A., L. Ünlü, Ş. Yıldız, "Şanlıurfa ilinde pamuk zararlısı Dikenlikurt (Earias insulana Boisd.)'un bulaşma oranı ve populasyon gelişmesinin belirlenmesi ", Üniversite Dergisi, 2(4) 1-10, 1998, (Üniversite Dergisi)

44. Ünlü, L., S. Kornoşor, "Şanlıurfa ilinin Noctuidae (Lepidoptera) türleri üzerinde sistematik araştırmalar", Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 487-497, 1996.,( Konferans )

45. Ünlü, L. ve L. Efil,, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Pamuklarda Zarar Yapan Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.) (Lep.: Gelechiidae)'un Farklı Lokasyonlarda Popülasyon Gelişimlerinin Karşılaştırılması", Üniversite Dergisi, 11(4): 345-348., 2005,(Üniversite Dergisi)

46. Ünlü L. and Ş. Yıldız, "The Effects of Different Cultural Practices on Blind Boll Infestation of Spiny Bollworm (Earias insulana Boisd.) ) Lep.: Noctuidae) and Pink Bollworm (Pectinophora gossypiella Saund.) (Lep.: Gelechiidae) on Cotton Growth in the Harran Plain", Üniversite Dergisi, 8(3-4): 25-29., 2004,(Üniversite Dergisi )

47. Ünlü, L., A. Yücel, S. Kornoşor "Şanlıurfa İlinde Heterocera (Lepidoptera) Türleri Üzerine Çalışmalar", GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu.191-206, 1995.( Konferans )

48. Mamay, M. ve L. Ünlü, 2013. Şanlıurfa ili nar bahçelerinde Harnup Güvesi, Apomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)’nin ergin popülasyon gelişimi ve zarar oranının belirlenmesi. Türk. entomol. bült., 2013, 3 (3): 121-131.

49. Mamay, M., L. Ünlü ve E. Yanık, 2014. Nar Bahçelerinde Harnup Güvesi [Apomyelois ceratoniae Zell (Lepidoptera: Pyralidae)] Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme Tekniğinin Etkinliği. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, Sayfa: 16

50. Mamay, M., L. Ünlü ve E. Yanık, 2014. Şanlıurfa İlinde Nar Bahçelerinde Harnup Güvesinin [Apomyelois (=Ectomyelois) ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)] Popülasyon Gelişimi ve Gün.derece Modellemesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, Sayfa: 40

51. Mamay, M., L. Ünlü, E. Yanık ve A. İkinci, 2014. Şanlıurfa İlinde Nar Bahçelerinde Harnup Güvesi [Apomyelois (=Ectomyelois) ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae)]’nin Bulaşıklık ve Yaygınlık Durumu. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, Sayfa: 110 (Abstract)

52. Özkan, Z., L. Ünlü ve E. Ögür, 2014. Çumra (Konya) İlçesinde Seralarda Domates Güvesi (Tuta absoluta Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)’nin Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, Sayfa: 111.

53. Ünlü, L and E. Ögür, 2014. Using of insect traps in maintaining natural balance in the ecosystems. 4th International Conference of Ecosystems Tirana / Albania 23-26 Mayıs 2014.

54. Mamay, M., A. İkinci, L. Ünlü ve E. Doğan, 2014. Infestation rate and host preference of Carob moth [Apomyelois (=Ectomyelois) ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)] on different pomegranate cultivars. Turkish Journal of Entomology, 38(1): 101-110.

55. Mamay, M., L. Ünlü, E. Yanık ve A. İkinci, 2014. Şanlıurfa ilinde nar bahçelerinde Harnupgüvesi Apomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)’ninbulaşıklık ve yaygınlık durumu. Türk. entomol. bült., 2014, 4 (1): 47-54

56. Ozcan, S., Anayol, E., Bakhsh, A., Ozcan, S., Aasim, M., Gurbuz, B., Unlu,L., 2014. Eliminationof Unnecessary Protein Production of Transgenes in Transgenic Plants. In VitroCellular & Developmental Biology-Plant.50(4): 516-516.

57. Ögür, E., Şahin, İ., Ünlü, L. 2014. Kuraklığın BöceklerÜzerine Olan Etkisi. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve ÇölleşmeSempozyumu.16-18 Eylül 2014, Konya.

58. Şahin, İ., Ögür,E., Ünlü, L. 2014. KurakOrtamların Böceklerde Meydana Getirdiği Uyumsal Değişimler. II. UluslararasıKatılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu. 16-18 Eylül 2014, Konya.

59. Ögür, E., Şahin, İ., Ünlü, L. 2014. Kuraklığa Dayanıklı Baklagil Yem BitkilerindeGörülen Önemli Zararlılar. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve ÇölleşmeSempozyumu. 16-18 Eylül 2014, Konya.

60. Ögür, E., Ünlü, L., Karaca, M., 2014. Chenopodiumalbum L.: A new host plant of Tuta absoluta Povolny(Lepidoptera: Gelechiidae). Türkiye Entomoloji Bülteni,4(1):61-65.

61. Ünlü,L., E., Ögür, Z. Özkan, 2014. Yarı KurakAlanlarda Yetiştirilen Domates Bitkisinde Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişiminin Belirlenmesi. Selçuk Tar Bil Der, 1(1):21-26

62. İkinci,A., M. Mamay, L. Ünlü, İ. Bolat, S.Ercisli, 2014. Determination of Heat Requirements andEffective Heat Summations of Some Pomegranate Cultivars Grown in SouthernAnatolia. Horticulture, 56(4): 131-138.

63.Yanık, E. ve L. Ünlü, 2015. Storage studies of different stages of Anthocoris minki Dohrn (Hemiptera: Anthocoridae) under lowtemperatures. TürkiyeEntomoloji Dergisi, 39(3): 277-286.

64. Yanık E., L. Ünlü, 2015. Initial Study of Rearing and Release of Anthocoris minki Dohrn (Hemiptera: Anthocoridae) for BiologicalControl of Agonoscena pistaciaeBurckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae) in Pistachio Orchards. Agriculture& Forestry,61(3), 347-358.

65. Ünlü, L., B. Akdemir, E. Ögür ve İ.Şahin, 2016. Salkım Güvesi (Lobesia botrana Den. & Schiff.)’nin Mücadelesinde Erken UyarıSistemine Esas Teşkil Edecek Kameraların Kullanılması. Uluslararası KatılımlıVI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya.

66. Yanık, E., S.Karadağ, L. Ünlü, A. Sırıt, H.Evelekler ve F. Sinangil, 2016. Antepfıstığı Dal Güvesi, Kermania pistaciella Amsel (Lepidoptera: Oinophilidae)’nın YerliSentez Eşeysel Feromonun Etkinliğinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül2016, Konya.

67. Özkan, Z., L. Ünlü ve E. Ögür, 2016. Seralarda Domates Güvesi (Tuta absoluta Meyrick) Mücadelesinde Kullanılan Feromon ve FeroliteTuzakların Etkinliğinin Karşılaştırılması. Uluslararası Katılımlı VI. BitkiKoruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya.

68. Güleç, F. ve L. Ünlü, 2016. Ahmetli ve Turgutlu(Manisa) İlçelerindeki Salkım Güvesi [Lobesiabotrana Den. & Schiff. (Lep.: Tortricidae)]’nin Popülasyon Gelişimi veBulaşıklık Oranının Saptanması. UluslararasıKatılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya. (Poster)

69. Karnıbüyükler, R.M. ve L. Ünlü, 2016. Meram (Konya) İlçesinde Salkım Güvesi [Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lep.: Tortricidae)]’ninPopülasyon Gelişiminin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı VI. Bitki KorumaKongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya. (Poster)

70.Çelik, H. ve L. Ünlü, 2016. Beyşehir (Konya)’de Elma Bahçelerinde Elma İçkurdu [Cydia pomonella (L.) (Lep.: Tortricidae)]’nun Popülasyon Gelişimive Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi. UluslararasıKatılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya. (Poster)

71.Yanık, E. ve L. Ünlü, 2016. Antepfıstığı psillidi, Agonoscenapistaciae (Hemiptera: Psyllidae)’nin parazitoidi Psyllaephagus pistaciae Ferriere(Hymenoptera, Encyrtidae)’nin popülasyon değişimi. UluslararasıKatılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya. (Poster)

72. Yanık, E. ve L. Ünlü, 2016. Avcı böcek Anthocoris minki Dohrn (Hemiptera:Anthocoridae)‟nin Çiftleşme Süresinin Yumurta Verimine Etkisi. Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül2016, Konya. (Poster)

73. Mamay, M., Unlu, L., Yanik, E., Dogramaci, M. and Ikinci A., 2016. Efficacy of mating disruption technique againstcarob moth, Apomyelois ceratoniaeZeller (Lepidoptera: Pyralidae) in pomegranate orchards in Southeast Turkey (Sanliurfa).International Journal ofPest Management, 62(4): 295-299

74. Anayol, E,  Bakhsh, A.,  Karakoc, OC, Onarici, S., Kom, D., Aasim, M.,  Ozcan, SF., Barpete, S., Khabbazi, SD., Onol, B., Sancak,C., Khawar,KM., Unlu, L.  and Ozcan,S., 2016. Towards betterinsect management strategy: restriction of insecticidal gene expression tobiting sites in transgenic cotton. PlantBiotechnology Reports, 10(2):83-94.

75. Çelik, H. ve L. Ünlü, 2017. Beyşehir (Konya) İlçesi Elma Bahçelerinde Elmaİçkurdu (Cydia pomonella (L.) (Lep.: Tortricidae)’nun Ergin PopülasyonGelişimi ve Bulaşıklık Oranlarının Belirlenmesi. Harran Tarım veGıda Bilimleri Dergisi (2017) 21(3): 266-278

76. Özkan,Z. L. Ünlü and E. Ögür, 2017. Monitoring The Population Development and TheInfestation Density of Tomato Moth (Tutaabsoluta Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) in Greenhouses. Agriculture& Forestry, Vol. 63 Issue 2:97-104, 2017,Podgorica

77. Özkan, Z. L. Ünlü and E. Ögür, 2017. Örtü Altı DomatesYetiştiriciliğinde Domates Güvesi (Tuta absoluta Meyrick)’ne KarşıKullanılan Feromon ve Ferolite Tuzaklarının Etkinliğinin Karşılaştırılması. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (2017) 21(4):394-403

78. Ahmed, H.A.A., Onarıcı, S., Bakhsh, A., Akdoğan, G., Karakoç, Ö.C., Özcan, S.F., Aydın, G., Aasım, M., Ünlü, L., Sancak, C., Naimov, S., Özcan, S., 2017. Targeted expression of insecticidal hybrid SN19 gene in potato leads toenhanced resistance against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) and tomato leafminer (Tuta absoluta Meyrick). Plant Biotechnol Rep (2017) 11:315–329

79. Ögür,E. L. Ünlü, F. Canbulat, 2018. New Record for Spotted Wing Drosophila, Drosophila suzukii (Matsumura,1931) (Diptera: Drosophilidae) in Karaman, Central Anatolia.  Agriculture &Forestry, Vol. 64 Issue 1: 189-197, 2018, Podgorica.

80. Soylutürk, Nand L. Unlu, 2018. The Effect of Different Plant and Plant Parts on the Yield of Sunn Pest(Eurygastermaura L., Het.: Scutelleridae) Eggs under Laboratory Conditions. 1. International GAP Agriculture & LivestockCongress 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY, 323p.

81. Güleç, F. ve L.Ünlü, 2018. Ahmetli ve Turgutlu (Manisa) ilçelerindeki bağlarda salkım güvesi [Lobesiabotrana den. & schiff. (Lep.: Tortricidae)]’nin popülasyon değişimi vebulaşıklık oranının saptanması. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci,33 (2018): 191-201.  Yönetilen Tezler
1. Hasan ÇELİK, " Beyşehir (Konya)de Elma Bahçelerinde Elma İç kurdu Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)nun Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bitki Koruma, 2013 - 2016, Tamamlandı
2. Fethi GÜLEÇ, " Ahmetli ve Turgutlu (Manisa) İiçelerindeki Bağlarda Salkım Güvesi (Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lep.: Tortricidae) nin Popülasyon Değişimi ve Bulaşıklık Oranının Saptanması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bitki Koruma, 2011 - 2014, Tamamlandı
3. Ramazan Mustafa KARNIBÜYÜKLER, " Meram (Konya) İlçesinde Salkım Güvesi Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) Popülasyon Gelişiminin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bitki Koruma, 2011 - 2014, Tamamlandı
4. Esat BİLİCİ, " Konya İlinde Yaygın Yetiştirilen Buğday (Triticum spp.) Çeşitlerinde Süne (Eurygaster spp.) ve Kımıl (Aelia spp.) Emgili Dane Zararı ile Protein ve Hektolitre Ağırlıklarının Tespiti ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bitki Koruma, 2011 - 2013, Tamamlandı
5. Zuhal ÖZKAN, " Çumra (Konya) İlçesinde Domates Seralarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.:Gelechiidae)'nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi ile Mücadelesinde Mass Trapping Tekniği'nin Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bitki Koruma, 2010 - 2012, Tamamlandı
6. Nihan SOYLUTÜRK, " Laboratuvar Şartlarında Farklı Bitki ve Bitki Kısımları ile Ergin Toplama Zamanının Süne ( Eurygaster maura L., Heteroptera: Scutelleridae ) Yumurta Verimine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bitki Koruma, 2010 - 2012, Tamamlandı
7. Mehmet MAMAY, " Şanlıurfa İlinde Nar Bahçelerinde Harnup Güvesi (Apomyelois ceratoniae Zell.) nin Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme (Mating Disruption) Tekniğinin Kullanılması ile Yaygınlık ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi ", Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Bitki Koruma, 2008 - 2013, Tamamlandı
8. Fatma SÜRÜCÜ, " Avcı Böcek Anthocoris minki Dohrn. (Heteroptera: Anthocoridae)'nin Kitle Üretiminde Soğukta Depolama İmkanlarının Araştırılması ", Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bitki Koruma, 2006 - 2009, Tamamlandı
9. Eyyüp MEZRELİ, " Harran Ovasında Pamukta Zarar Yapan Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.)a Karşı İletişimi Bozma (Mating Disruption) Tekniğinin Kullanılması ", Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bitki Koruma, 2006 - 2009, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.18/01/201205/02/2016
S.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.15/02/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİTKİ KORUMA (SEÇ)
BİTKİ ZARARLISI AKARLAR VE NEMATODLAR (SEÇ)
GENEL ENTOMOLOJİ
KENTSEL ENTOMOLOJİ (SEÇ)
MESLEKİ İNGİLİZCE
MEYVE ZARARLILARI
STAJ-I
STAJ-II
TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI