ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. DR. EKREM ÖGÜR
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ ENTOMOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ENTOMOLOJİ
E-Mail :  ekremogur selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 223 2977
Adres : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

A - UluslararasıÇalışmalar

A-1) TUBİTAK yayın teşvik listesindeki A ve B grubudergilerde yayınlanan araştırma makalesi

A-2) TUBİTAK yayın listesindeki C grubu dergilerde veSCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki diğer dergilerde yayınlanan araştırma makalesi

A-3) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

1. Ögür, E. and Tuncer,C., 2012. The Effects of Genetically Modified Plants on Insects. Iğdır University Journal of the Institute ofScience and Technology. 2(4):29-36.

2. Ünlü, L., Ögür, E. andCelik, Y., 2012. The Importance of Integrated Pest Managementfor Sustainable Agriculture. Journal of Selçuk University Natural and Applied Science.1(3):54-60.

3. Ögür, E. and Tuncer, C., 2013.  The tree crowndistribution and population densities of Bituberculate scale [Palaeolecaniumbituberculatum (Targ.-Tozz.) (Hom.: Coccidae)] on different applecultivars. Journal of Selçuk UniversityNatural and Applied Science. 2(3):39-48.

B- Uluslararası Bildiriler

B-1)Tam metinli bildiriler

(Yabancı dilde sözlü sunulan ve tammetni yayınlananlar)

B-1.1)Özet (Abstract)

(Yabancı dilde sözlü sunulan veözeti yayınlananlar)

1. Tuncer, C. and Ögür, E., 2009. The Life History, Natural Enemies and Spatial Distribution of Palaeolecanium bituberculatum (Targ.andTozz.) (Hom.: Coccidae) on Apple Trees. VIthInternational Conference on Arthropods: Chemical, Physiological, Biotechnologicaland Environmental Aspects. June21-26, 2009. Ochotnica Dolna, Poland.Page: 28.

2. Ögür, E. and Tuncer, C., 2012. TheEffects of Genetically Modified Plants on Insects. 1st International Symposium of Igdir. April 19-20, 2012.Igdir, Turkey. Page:39.

3. Ögür, E. andTuncer, C., 2012. The Effects of Genetically Modified Plants on NaturalEnemies. Conference of theInternational Journal of Arts & Sciences. 29 October-1 November 2012.Rome, Italy. Page:273.

4. Ögür, E. and Tuncer, C., 2013. Impacts of Genetically Modified Plants on PesticideUse. 7. International Academic Conference. September 1-4, 2013. Prague, Czech Republic.

5. Unlu, L. and Ogur, E., 2014. Using of Insect Traps in Maintaining NaturalBalance in the Ecosystems. 4th International Conference ofEcosystems. May 23-26, 2014. Tirana, Albania. Page:100.

6. Ögür, E. and Tuncer, C., 2014. Global Warming Impacts on Insects. International Conference on Science &Technology.  December 30-31, 2014.Bangkok, Thailand. Page:16.

7. Unlu, L. and Ogur, E., 2015. Management of Tutaabsoluta Meyrick (Lepidoptera:Gelechiidae) in Open-field Tomato Crops Usingthe Mass Trapping Technique. VI. International Scientific Agricultural Symposium. October 15-18, 2015. Jahorina, Bosnia andHerzegovina. Page:368.

8. Ogur, E. and Unlu, L., 2015.  Determinationof Host Plants, Population Development and Infestation Ratio of Tomato Moth (Tutaabsoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Semi-arid Regions. VI. InternationalScientific Agricultural Symposium. October15-18, 2015. Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Page:371.

B-2)Yabancı dilde poster olarak sunulan ve tam metin yayınlananlar

B-2.1)Yabancıdilde poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar

1. Ünlü, L., Ögür, E. and Çelik, Y., 2012. TheImportance of Integrated Pest Management for Sustainable Agriculture. InternationalConference on Towards Future Sustainable Development. November 16-17, 2012. Shkodër,Albania. Page:195.

C- Uluslararası Kitap

D- Ulusal Çalışmalar

D-1) Araştırma makalesi (hakemli)

1. Ögür, E. veTuncer, C., 2013. Elma Ağaçları ÜzerindeBulunan İki Kabarcıklı Koşnil (Palaeolecaniumbituberculatum (Targ. and Tozz.) (Homoptera: Coccidae))’in Vücut Büyüklüğü ile Yumurta Sayısı Arasındaki İlişki. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi.(Yayınaşamasında)

2. Ünlü, L., Ögür, E. veÖzkan, Z., 2014. Yarı Kurak AlanlardaYetiştirilen Domates Bitkisinde Tutaabsoluta (Meyrick)(Lep.:Gelechiidae)’nın Popülasyon GelişimininBelirlenmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. 1(1): 21-26.

3. Ögür, E., Ünlü, L., Karaca, M., 2014.  Chenopodium album L. : A new host plant of Tuta absoluta Povolny(Lepidoptera: Gelechiidae). TürkiyeEntomoloji Bülteni. 4(1):61-65.

D-1.1) Derleme, Vaka takdimi, TeknikNot, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Özet, Tartışma vb.(hakemli)

1. Ögür, E. ve Tuncer, C., 2011. KüreselIsınmanın Böceklere Etkileri. AnadoluTarım Bilimleri Dergisi. 26(1): 83-90.

E- Ulusal Bildiriler

E-1) Tam metinli bildiriler

(Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

1. Yeşil, S. ve Ögür, E., 2011. ZiraiMücadelede Pestisit Kullanımının Türkiye ve Konya Ölçeğinde Değerlendirilmesive Pestisit Kullanımının Olası Sakıncaları. I. Konya Kent Sempozyumu. TMMOB.26-27 Kasım 2011, Konya. Sayfa:439-450.

2. Ögür, E., Şahin, İ., Ünlü, L. 2014. Kuraklığın Böcekler Üzerine Olan Etkisi.II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık veÇölleşme Sempozyumu.16-18 Eylül 2014, Konya. Sayfa: 85.

3. Şahin, İ., Ögür,E., Ünlü, L. 2014. KurakOrtamların Böceklerde Meydana Getirdiği Uyumsal Değişimler. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu.16-18Eylül 2014, Konya. Sayfa: 84.

E-1.1) Özet

(Sözlü sunulan ve özetiyayınlananlar)

1. Ögür, E. ve Tuncer, C., 2009. İkiKabarcıklı Koşnil (Palaeolecaniumbituberculatum (Targ. and Tozz.)(Homoptera: Coccidae))’in Vücut Büyüklüğü ile Yumurta Sayısı Arasındaki İlişkive Populasyon Dağılımı Üzerine Yöneylerin Etkisi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009, Van. Sayfa: 31.

2. Ögür, E. ve Tuncer, C., 2016. Eurygaster maura (L.) (Heteroptera:Scutelleridae)’nın Metatorasik Koku Bezi Salgısının Yumurta Parazitoiti Trissolcussemistriatus (Nees) (Hymenoptera: Scelionidae)’a Etkileri. Türkiye VI.Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül2016, Konya. Sayfa:196.

3. Ünlü,L., Akdemir, B., Ögür, E., Şahin İ.,2016. Salkım Güvesi (Lobesia botrana Den. & Schiff.)’nin Mücadelesinde Erken UyarıSistemine Esas Teşkil Edecek Kameraların Kullanılması. Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya.Sayfa:175.

4. Özkan, Z., Ünlü, L., Ögür, E., 2016. Seralarda Domates Güvesi (Tuta absoluta Meyrick)Mücadelesinde Kullanılan Feromon ve Ferolite Tuzakların EtkinliğininKarşılaştırılması. Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya. Sayfa:177.

E-2) Poster olarak sunulan ve tammetin yayınlananlar

1. Ögür, E., Şahin, İ., Ünlü, L. 2014. Kuraklığa Dayanıklı Baklagil Yem Bitkilerinde GörülenÖnemli Zararlılar. II. UluslararasıKatılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu.16-18 Eylül 2014, Konya. Sayfa:175.

E-2.1) Poster olarak sunulan ve özetiyayınlananlar

1. Ögür, E. ve Tuncer, C., 2009. KüreselIsınmanın Böceklere Etkileri. 1. UlusalKuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, Konya, Sayfa: 689.

2. Özkan, Z., Ünlü,L., Ögür,E.2014. Çumra (Konya) İlçesinde SeralardaDomates Güvesi (Tuta absoluta Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)’ninPopülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi. Türkiye V.Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat2014, Antalya, Sayfa:111.

3. Ögür, E. ve Tuncer, C., 2016. PopülasyonYoğunluğunun Eurygaster maura (L.) (Heteroptera:Scutelleridae)’ nınYumurta Sayısı ve Büyüklüğü Üzerine Etkisi. Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya. Sayfa: 432.

 

 

 

Burslar

TÜBİTAK 2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu                 (2006-2008)

TÜBİTAK 2211 Yurt İçi Doktora Bursu                            (2009-2014)

 

 

Son güncelleme: 08.11.2016


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli28/01/200803/01/2014

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA (SEÇ)