ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SERKAN YEŞİL
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ FİTOPATOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  FİTOPATOLOJİ
E-Mail :  serkanyesil selcuk.edu.tr
Telefon : +903322232883
Adres : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Kampüs Selçuklu KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Yeşil, S. and F., Ertunç, " Virus Diseases of Cucurbits in Karaman Province. ", Int. J. Ecosyst. Ecol. Sci, 3, Int. J. Ecosyst. Ecol. Sci, 235-240, 2013,( Diğer )
2. Yeşil, S. ve F., Ertunç, " Virus Diseases of Cucurbits in Aksaray Province. ", Bildiri Kitapçığı, , , 232-239 , 2013,( Konferans )
3. Yeşil, S. ve F., Ertunç, " Bitki virüsleriyle mücadelede yeni stratejiler: Virüs enfeksiyonlarına ve vektörlerine karşı dayanıklılığın geliştirilmesi. ", Uluslararası Dergiler, 2, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der, 19-28, 2012,( Üniversite Dersgisi )
4. Yeşil, S. and Boyraz, N., " Determination of Fungal and Bacterial Diseases on Bean Plants in Bean Production Areas in Konya Province, Turkey. ", Proceedings Book, , Proceedings Book, 219-230, 2010,( Konferans )

No

Etkinlikler

 

A - Uluslararası Çalışmalar

 

A-3*) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

1

Yeşil, S. ve F., Ertunç, 2012. Bitki virüsleriyle mücadelede yeni stratejiler: Virüs enfeksiyonlarına ve vektörlerine karşı dayanıklılığın geliştirilmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 2(4): 19-28. ISSN: 2146-0574

2

Yeşil, S. and F., Ertunç, 2013. Virus Diseases of Cucurbits in Karaman Province. Int. J. Ecosyst. Ecol. Sci., 3 (2): 235-240. ISSN: 2224-4980 (Serkan YEŞİL’in Doktora tezinden yayınlanmıştır)

3

Yeşil, S. and K. K. Baştaş, 2016. Genetic Variability of Macrophomina phaseolina Isolates from Dry Beans in Turkey. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 4(4): 305-312. ISSN: 2148-127X

 

B- Uluslararası Bildiriler *

 

B-1) Tam metinli bildiriler

(Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)

1

Yeşil, S. and Boyraz, N., 2010. Determination of Fungal and Bacterial Diseases on Bean Plants in Bean Production Areas in Konya Province, Turkey. 2nd International Symposium on Sustainable Development. June 8-9, 2010, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.    (Serkan YEŞİL’in Yüksek Lisans tezinden yayınlanmıştır)

2

Yeşil, S. and Ertunç, F., 2013. Virus Diseases of Cucurbits in Aksaray Province. 2ndInternational Conference Research and Education in Natural Sciences (RENS-2013). Proceedings of the 2ndInternational Conference Research and Education in Natural Sciences (RENS-2013). November 15-16, 2013, Shkodra, Albania, 232-239 p. ISBN: 987-9928-4135-5-0 (Serkan YEŞİL’in Doktora tezinden yayınlanmıştır)

3

Yeşil, S., 2014. Virus Diseases of Edible Seed Squash (Cucurbita pepo L.) in Konya Province. Fifth International Scientific Agricultural Symposium (AGROSYM-2014). Book of Proceedings. October, 23-26, 2014, Jahorina, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 226 p. ISBN: 978-99955-751-9-9

4

Yeşil, S., 2016. Virus Diseases of Edible Seed Squash (Cucurbita pepo L.) in Turkey. International Conference on Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2016). Proceedings of the International Conference on Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2016). December 14-16, 2016, Pattaya, Thailand, 81-86 p. ISBN:978-93-84468-80-4

 

B-1.1) Özet (Abstract)

(Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

1

Yeşil, S., 2012. New Strategies in Control of Plant Viruses: Resistance Development to Infections and Vectors of Virus. 1st International Symposium of Igdir. April 19-20, 2012. Igdir, Turkey, 20 p.

2

Yeşil, S. and Ertunç, F., 2012. Virus Diseases of Cucurbits in Karaman Province. 2ndInternational Conference of Ecosystems (ICE), Proceedings of the 2ndInternational Conference of Ecosystems (ICE). June 1-6, 2012, Tirana, Albania, 58 p. ISBN: 978-9928-4068-5-9 (Serkan YEŞİL’in Doktora tezinden yayınlanmıştır)

3

Yeşil, S. and Ertunç, F., 2015. Reservoir Weeds of Cucurbit Viruses in Central Anatolia. International Congress on Applied Biological Sciences (ICABS-2015). Proceedings of the International Congress on Applied Biological Sciences. September 16-20, 2015, Skopje, Macedonia, 36 p. (Serkan YEŞİL’in Doktora tezinden yayınlanmıştır)

4

Yeşil, S., 2015. Cucurbit viruses of Turkey. International Congress on Applied Biological Sciences (ICABS-2015). Abstract Book of the International Congress on Applied Biological Sciences. September 16-20, 2015, Skopje, Macedonia, 37 p.

5

Yeşil, S. and Ertunç, F., 2016. Seed Transmission of Some Cucurbit Viruses in Turkey. International Conference on Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2016). Proceedings of the International Conference on Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2016). December 14-16, 2016, Pattaya, Thailand, 104 p. ISBN:978-93-84468-80-4 (Serkan YEŞİL’in Doktora tezinden yayınlanmıştır)

 

B-2) Yabancı dilde poster olarak sunulan ve tam metin yayınlananlar

1

Yeşil, S. and Ertunç, F., 2012. Virus Diseases of Cucurbits in Konya Province. Cucurbitaceae 2012, Proceedings of the Xth EUCARPIA meeting on genetics and breeding of Cucurbitaceae (eds. Sari, Solmaz and Aras) Antalya (Turkey), October 15-18th, 2012, 791-796 p. ISBN: 978-605-63297-0-8 (Serkan YEŞİL’in Doktora tezinden yayınlanmıştır)

 

B-2.1)Yabancı dilde poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar

1

Yeşil, S., 2016. Evaluation of Local Edible Seed Squash Populations Growing in Konya for Resistance to ZYMV. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation. Abstract book of Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, Konya (Turkey), September, 5-8th, 2016, 799 p. 

2

Yeşil, S., 2016. Seed Transmission in Plant Viruses. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation. Abstract book of Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, Konya (Turkey), September, 5-8th, 2016, 800 p. 

3

Yeşil, S., 2016. Virus Transmission by Aphids. 2nd International Agricultural Congress 2016. Abstract Book of 2nd International Agricultural Congress 2016. November 14-18,2016, Belgrade, Serbia, 43 p.

 

D- Ulusal Çalışmalar

 

D-1.1) Derleme, Vaka takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Özet, Tartışma vb. (hakemli)

1

Yeşil, S., F. Turanlı ve Ş. Kısmalı, 2007. Tarımsal Zararlı Böceklere Karşı Dayanıklılık Geni Aktarılmış Bitkiler ve Uygulamadaki Durumları. Hasad, (260):86-94. (2007).

2

Yeşil, S. ve Boyraz, N., 2010. Bitki Patojeni Funguslarda Fungisid Dayanıklılığı. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 24 (3): 101-108.

 

E- Ulusal Bildiriler

 

E-1) Tam metinli bildiriler

(Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

1

Boyraz, N. ve Yeşil, S., 2008. Çumra Yöresinde Görülen Önemli Bitki Hastalıkları. Medeniyetin Beşiği Tarımın Öncüsü Çumra Sempozyumu. 9-10 Mayıs 2008. Çumra, Konya. Bildiri Kitapçığı, Cilt 1, 255-318 s.

2

Yeşil, S. ve E. Öğür, 2011. Zirai Mücadelede Pestisit Kullanımının Türkiye ve Konya Ölçeğinde Değerlendirilmesi ve Pestisit Kullanımının Olası Sakıncaları. I. Konya Kent Sempozyumu. TMMOB.26-27 Kasım 2011, 439-449 s.

 

E-1.1) Özet

(Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

1

Yeşil, S., Baştaş, K.K. ve N. Boyraz, 2011. Fasülye Bitkisinde Kömür Çürüklüğüne Sebep Olan Macrophomina phaseolina (Tassi)Goid.’nın Fenotipik ve Moleküler Karakterizasyonu. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 99. sayfa.

 

E-2) Poster olarak sunulan ve tam metin yayınlananlar

 

E-2.1) Poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar

1

Kısmalı, Ş. ve S. Yeşil, 2007. Manisa İli Tütün Tarlalarında Tütün Beyazsineği Bemisia tabaci Gen. (Homoptera: Aleyrodidae)'ye Karşı Böcek Gelişme Düzenleyicileri (IGR)'nin Uygulanma Olanakları. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 27-29 Ağustos 2007-Isparta, 200. sayfa

2.

Yeşil, S. ve N. Boyraz, 2009. Konya İli Fasulye Ekim Alanlarında Kök Çürüklüğüne Neden Olan Fungal Etmenlerin Tespiti ve Bitkilerin Hastalığa Yakalanma Oranlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, 225. sayfa.


  Yönetilen Tezler
1. Serkan YEŞİL, " Konya İli Fasulye Ekim Alanlarındaki Fitopatolojik Sorunların Tespiti ve Tanılanması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bitki Koruma / Fitopatoloji, 2005 - 2007, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli15/01/200502/03/2012

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİTKİ KORUMA
BİTKİ KORUMA
BİTKİ KORUMADA BİYOTEKNOLOJİ (SEÇ)
BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI
ORMAN PARK VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI (SEÇ)
PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI (SEÇ)
STAJ-I
STAJ-II
TARLA BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI
VİROLOJİ