ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MURAT KARACA
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ FİTOPATOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  FİTOPATOLOJİ
E-Mail :  mkaraca selcuk.edu.tr
Telefon : 0.332.2232973
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Yurttas Kilinc, C., Karaca, M., Guncan, A., Bastas, K. K., " Allelopathic Effect of Some Plant Extracts on the Germination of Different Broad Leaved Weed Seeds ", XVIII. International Plant Protection Congress 24-27 August. Berlin-GERMANY, , , , 2015,( )
2. Solak, H., Karaca, M., Güncan, A, " Researches on the Germination Biology of Some Common Weed Seeds in Turkey ", Journals of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Vol: 72, , 532-538, 2015,( Diğer )
3. Ögür, E., Ünlü, E., Karaca, M., " Chenopodium album L. : A new host plant of Tuta absoluta Povolny (Lepidoptera: Gelechiidae) ", Türk. Entomol. Bült., 4, , 61-65, 2014,( Diğer )
4. Obali, A., Guncan, A., Karaca, M., " Investigations on the germination biology of Salsola kali subsp. ruthenica ", 16TH EUROPEAN WEED RESEARCH SOCIETY SYMPOSIUM 24-27 June 2013 Ondokuz Mayis University Samsun, Turkey, , , , 2013,( )
5. Akay, A., Karaca, M., Bağcı, Y., Keskin, İ., Akpınar, Ç., " Mycorrhizal Colonisations of Naturally Evolving Weeds at Different Mine Waste Mounds in Central Anatolia ?Turkey ", International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering, Vol: 60, , P. 91-96, 2013,( Diğer )
6. Tanrıöver, M., Güncan, A., Karaca, M., " Isparta Koşullarında Nohutta Yabancı Ot Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar ", 1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Iğdır, , , , 2012,( Konferans )
7. Eroglu,N., Guncan,A., Karaca, M., " Determinatıon of Weeds Causing Matter and Critical Period on Chickpea in Karaman-Turkey ", International Journal of Arts & Sciences, , , , 2012,( )
8. Karaca, M., Guncan, A., " Economıc Thresholds for Dark Blue Bottle (Centaurea depressa Bieb.) and Bifra (Bifora radians Bieb.) Caused Problems in Irrigated Wheat Fields ", 1. International Symposium: Foreign Trade and Agriculture Strategies 8-10 December 2011 Kilis/Turkey, , , 249-259, 2011,( Diğer )
9. Karaca, M., Guncan, A., " Economic Thresholds of Bifora radians Bieb. and Centaurea depressa Bieb. in Winter Wheat Fields ", 4th Annual International Symposium on Agricultural Research 18-21 July 2011, Athens, Greece., , , 39, 2011,( Diğer )
10. Murat Karaca, Ahmet Güncan, " Kokarot (Bifora radians Bieb.)' un Kıraç ve Sulu Koşullarda Yetiştirilen Buğdaylarda Ekonomik Zarar Eşiklerinin Tespiti ", , , , , 2011,( )
11. Karaca, M., Güncan, A., " Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Sorun Oluşturan Yatık Gökbaş (Centaurea depressa Bieb.) ın Ekonomik Zarar Eşiği ", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi. Kahramanmaraş-Türkiye, , , 176, 2011,( )
12. Murat Karaca, Ahmet Güncan, " Yatık Gökbaş (Centaurea depressa Bieb.) ve Kokarot (Bifora radians Bieb.)' un Çimlenme Biyolojisi ", , , , , 2011,( )
13. Murat Karaca, Ayşen Akay, Ahmet Güncan, " Kıraç ve Sulu Koşullarda Yetiştirilen Buğdayda Sorun Olan Yatık Gökbaş (Centaurea depressa Bieb.)'ın Topraktan Kaldırdığı Besin Elementi Oranları ", , , , , 2009,( )
14. Murat Karaca, Ayşen Akay, " The Ratio of Elements Uptake From the Soil by Yellow Weed (Boreava orientalis Jaub And Spach.) Which Causes Problems for Barley Cultivated Under Arid Conditions ", , , , , 2009,( )
15. Ayşen Akay, Murat Karaca, " The Determination of Macro and Micro Elements Uptake From Soil by Different Densities of Corn Poppy (Papaver rhoeas L.) Causing Damage on Wheat ", , , , , 2009,( )
16. Ayşen Akay, Murat Karaca, Ahmet Güncan, " Buğdayda Zarar Oluşturan Farklı Yoğunluktaki Kokar ot (Bifora radians Bieb.)'un Topraktan Kaldırdığı Makro ve Mikro Elementlerin Belirlenmesi ", , , , , 2009,( )
17. Murat Karaca, Ahmet Güncan, " Researchs on Weeds, Densities and Constituting Population Which are Problem in Apple Ords in Karaman ", , , , , 2009,( )
18. Murat Karaca, Ahmet Güncan, " Yabani Çavdar (Secale cereale L.)'ın Bazı Biyolojik Özellikleri ve Konya İlinde Buğday Ürününe Karışma Oranının Belirlenmesi ", , , , , 2009,( )
19. Murat Karaca, Ahmet Güncan, " Karaman İlinde Genç Elma Bahçelerinde Sorun Olan Yabancı Otların Mücadelesinde En Etkili Yöntemin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ", , , , 223, 2004,( Konferans )


  Yönetilen Tezler
1. Neşe Bozkan, " Konya İli Buğday Un Fabrikalarından Elde Edilen Yabancı Ot Tohumlarının Tespiti ve Hayvansal Besin Değerleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bitki Koruma (Herboloji), 2011 - 2013, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİTKİ KORUMA
MESLEKİ İNGİLİZCE
STAJ-I
STAJ-II
TARIMSAL SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR (SEÇ)
TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ (SEÇ)