ZİRAAT FAKÜLTESİ
BAHÇE BİTKİLERİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet EŞİTKEN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Zeki KARA

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Ali SABIR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Ahmet EŞİTKEN

Amacı: Bağ, meyve, sebze, ve süs bitkileri yetiştiricilik ve ıslahı alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak ve nitelikli eğitim-öğretim vermek bu çerçevede yeterli tecrübeye sahip, alanındaki problemlere çözümler üretebilen ve uluslararası standartlarda hizmet verebilecek akademik etik bilinci ve sorumluluğuna sahip bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Tarımsal verimlilik ihtiyacının bilincini taşıyarak, üniversite içerisinden başlayarak toplumumuza, ülkemize, mesleğimize, bilime ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu devamlı gözden geçirmek. Gelecek için planlayıp akılcı ve sürdürülebilir yeniliklere çabuk uyum sağlamak. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlı ve etkili bir şekilde müfredata ve araştırma konularına aktarılması için gerekli yöntem ve mekanizmaları oluşturmak. Eğitim ve araştırma etkinliklerinde mesleğin teknik boyutlarının olduğu kadar etik, sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik yönlerini de dikkate almak. Eğitim, öğretim ve araştırmalarımıza katkıda bulunmuş geleneksel niteliklerimizi korumak. Öğrencileri ziraat mühendisliği problemlerinin tanımlanması, sentezlenmesi ve çözümü için gereken bilgi, kabiliyet ve tecrübe ile donatmak. Mesleğe ve bilime katkı sağlayan çalışmalara öncü niteliğindeki araştırma etkinliklerine önem vermek. Eğitim/öğretim ve araştırma için gerekli fiziksel ortamı uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik çerçevesinde sürekli geliştirmek ve ilerletmek. Ülkesel öncelikler göz önünde bulundurularak, bilgi birikimini aktarma ve paylaşma yoluyla hizmete sunmak.

Misyon: Ziraat Mühendisliği alanında üstün nitelikli lisans ve lisansüstü eğitimi vererek, yüksek potansiyele sahip öğrencilerin bölümümüzden mümkün olan en fazla bilgi ve tecrübe kazanarak mezun olmalarını sağlamak. Öncelikleri, ülkemizin tarımsal ihtiyaçlarını karşılamak ve akademik insan kaynakların değişimini ve hareketliliğini sağlamak olan, bu öncelikleri lisansüstü eğitim etkinlikleriyle birleştiren, uluslararası standartları ve açılımları da göz önünde bulunduran ileri düzeyli araştırma projelerini hayata geçirmek. Üreticilerin ve çeşitli kurumların karşılaştıkları tarımsal problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere edinilmiş uzman bilgi birikimini paylaşmak ve yaymak. Eğitim/öğretim, araştırma ve kamu sektörü alanlarındaki görevlerimizi yerine getirirken, hem fiziksel altyapımız hem de insan kaynaklarımız ile ilgili kalite yönetiminin kesintisiz devamını sağlamak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bahçe Bitkileri Bölümü´nde halen 5 Profesör, 3 Doçent, , 1 Dr. Araştırma Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman görev yapmaktadır. Bahçe Bitkileri Bölümü bağ-meyve-sebze-bağ uygulama bahçelerine, cam seralara ve soğuk muhafaza odasına sahiptir. Ayrıca, bilimsel çalışmaların laboratuvar boyutunda doku kültürü, fizyoloji, moleküler biyoloji, sitoloji ile hasat sonrası fizyolojisi laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölüme ÖSYM tarafından yapılan YGS giriş sınavından başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrenciler, önceki öğrenim gördüğü Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarında aldığı ders içeriklerinin ve kredilerinin aynı olması durumunda bu derlerden muaf sayılmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli derslerden 142 kredi dersi (toplam 240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 6. Yarıyıldan sonra 45 iş günü mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir dersten başarılı olabilmek için o dersin final ya da bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre geçme notu belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı puan aralıklarını aşağıya çekebilir. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

İstihdam Olanakları: Gıda Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Çevre ve Orman Bakanlıklarına bağlı kamu kurum ve kuruluşlar Bağ, Meyve, Sebze ve Süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı ve ticareti ile ilgili özel sektör kuruluşları Kamu ve özel sektör bankaları Soğuk muhafaza tesisleri Bahçe ürünleri ambalaj ve paketleme tesisleri Belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri, üniversiteler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Üst derece programlara geçiş hakkı elde edilebilmesi için, öğrencinin programdan başarı ile mezun olması gerekmektedir.