YENİLENEBİLİR VE TEMİZ ENEJİ UYG. VE ARŞ. MERK.MD.
ARAŞTIRMA GRUPLARI

 

Güneş Enerjisi ve Uygulamaları Araştırma Grubu,

Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları Araştırma Grubu,

Jeotermal Enerji Uygulamaları Araştırma Grubu,

Yakıt Pilleri ve Hidrojen Enerjisi Uygulamaları Araştırma grubu,

Hidrolik, Dalga ve Deniz Akımları  Enerjileri Araştırma Grubu,

Biyokütle Uygulamaları Araştırma Grubu,

Taşıt (İçten Yanmalı ve Elektrikli, Hibrit) Uygulamaları Araştırma Grubu,

Konvansiyonel (Nükleer, Fosil, Kömür vb) Enerji Uygulamaları Araştırma Grubu,

Enerji Yatırımlarında Hukuki, Ekonomik ve Standart Uygulamaları Araştırma Grubu,

Nano Enerji Uygulamaları Araştırma Grubu,

Enerji Verimliliği, Planlaması ve Yönetimi Uygulamaları Araştırma Grubu,

Soğutma ve İklimlendirme Uygulamaları Araştırma Grubu