YENİLENEBİLİR VE TEMİZ ENEJİ UYG. VE ARŞ. MERK.MD.
Faaliyetlerimiz

a.      Merkezin amaçları doğrultusunda temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri yürütmek,

b.      Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere laboratuvarlar ve deneme amaçlı enerji üretim tesisleri kurmak, işletmek, üniversite içine ve dışına laboratuvar hizmeti vermek,

c.       Amaçlarını gerçekleştirmek üzere seminer, kongre, sempozyum, panel, proje pazarı  vb. teknik bilimsel içerikli etkinlikler düzenlemek,

d.      Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslararası bilgi ağlarına katılmak,

e.       Merkezin amaçları doğrultusunda sertifika programı, kariyer programı, kurs, seminer, eğitim vb. etkinlikler düzenlemek,

f.       Toplumun değişik kesimlerinde yenilenebilir ve temiz enerji konusunda farkındalık oluşturmak üzere bilgilendirme toplantısı, motivasyon toplantısı, pilot proje vb. uygun etkinlikleri düzenlemek,

g.      Merkezin amaçlarını gerçekleştirilmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, abonelikler tesis etmek, web sayfası, gazete, bülten, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarmak,

h.      Yurt içindeki veya dışındaki teknik ve bilimsel kuruluşlara üye olmak,

i.        Amaçlarını gerçekleştirmek üzere kendi başına veya uygun ortaklıklar tesis ederek projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak, ulusal ve uluslararası proje çağrılarına öneriler sunmak,

j.        Amaçlarını gerçekleştirmek üzere proje yarışmaları düzenlemek,

k.      Amaçlarını gerçekleştirmek üzere disiplinler arası (multidisipliner) proje işbirlikleri oluşturmak,  bu tür işbirliklerine katılmak,

l.        Yenilenebilir ve temiz enerji konusunda teknik danışmanlık, gözetim, bilirkişilik, kontrollük, eksperlik vb. hizmetleri vermek.

m.    Amaçlarını gerçekleştirmek üzere Enerji Sistemleri Mühendisliği Programlarının lisans ve lisansüstü düzeyde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.