YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
EK KONTENJAN VE SÜYÖS ORTAK ZORUNLU İNGİLİZCE MUAFİYET SINAV DUYURUSU

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen EK KONTENJAN VE SÜYÖS İLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN Merkezi Ortak Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı 15 Ekim 2019 Salı Günü Saat: 10.00 da Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır. 

Belirtilen Sınava SADECE Üniversitemiz Fakülte / Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokullarına ÖSYM Ek Kontenjan Tercihi ve Selçuk Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme Sınav Sonucu ile kayıt yaptıran öğrenciler başvurabilir. Başvurular elden Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşlerine yapılacaktır. BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIYAN VE SINAVA KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN EN GEÇ

10 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ ÖĞLEN SAAT 12:00 YE KADAR YDYO ÖĞRENCİ İŞLERİNE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

Ortak Zorunlu Muafiyet Sınavında Dikkat edilmesi gereken Hususlar

      Selçuk Üniversitesi 2019-2020 Akademik Takviminde belirtildiği üzere 15 Ekim 2019 tarihinde, YDYO tarafından, üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları Yabancı Dil I - Yabancı Dil II derslerinden muaf olabilmelerine ilişkin olarak, Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üstü not alan öğrencilerin notu Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine göre harf notuna çevrilir, bu not her iki yarıyıl için aynı harf notu olarak öğrenci kütüğüne işlenir ve öğrenciler belirtilen derslerden muaf olurlar.

     Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri  Muafiyet Sınavı, dil bilgisi ve kelime bilgisi ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorulardan, Ortak Zorunlu İleri Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı ise, dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuma becerisi ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. 

Ortak Zorunlu sınav içeriğini örneklendiren soru tiplerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı  için 75 dakikadır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası salon dışına çıkmak yasaktır. Sınava ilk 20 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır.

               

     Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi fotoğraflı bir resmi kimlik belgesi ibraz edemeyenler sınava kesinlikle alınmayacaktır.

     CEP TELEFONU İLE SINAV SALONLARINA GİRMEK  KESİNLİKLE  YASAKTIR .  Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla silah ve benzeri  teçhizatla müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik cihazlarla da sınav salonlarına girmek yasaktır.

BELİRTİLEN YASAKLARA AYKIRI DAVRANIŞI TESPİT EDİLEN ÖĞRENCİLER SINAV SALONLARINDAN ÇIKARTILACAK VE SINAVLARI İPTAL EDİLECEKTİR !!!

Ortak Zorunlu İngilizce Sınav Salon listelerine BURADAN ulaşabilirsiniz.