YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
HAKKINDA: Yabancı Diller Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulunun 7 Ağustos 2000 gün ve 24133 sayılı yazı ile kurulmuştur. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıflarında İngilizce,Almanca,Fransızca ve Arapça dilleri öğretilmektedir. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kısa adı YADAM olan Yabancı Diller Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi ise 28.10....
MISYON: Selçuk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hazırlık Programında, Selçuk Üniversitesine bağlı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere bir yıl süre ile haftada 25 saat olmak üzere yabancı dil ( İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça) dersleri verilmektedir. Öğrencilerin Yabancı bir dil edinimi ile onların dil ve kültürel inkişafına, kendi kültürel değerleri...
VIZYON: Yüksekokulumuzun gelecek için belirlediği vizyonu, yabancı dil eğitiminde iki yönlü bir açılım öngörmekte ve konuyla ilgili çağdaş yöntemleri kullanarak, bir yandan öğrencileri yabancı dil edinimi ve kullanımı konusunda yeterli kılmak, bir yandan da yüksekokulumuz öğretim elemanlarının mesleki açıdan kendilerini geliştirme konusunda her türlü girişimde bulun... devamı için tıklayınız...