VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
HAYVANCILIK EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

      Türkiye’de ilk defa Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 29.05.1965 tarihinde Hayvancılık İşletme Ekonomisi adıyla kurulan Anabilim dalı Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 1991 yılında Zootekni Anabilim Dalı altında bilim dalı olarak kurulmuştur. Bu bilim Dalı daha sonra 2008 yılında Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği adını alarak anabilim dalı haline dönüştürülmüştür. O tarihten itibaren Anabilim Dalı lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetine 1 öğretim üyesi ile devam etmektedir.

      Lisans düzeyinde okutulan Hayvancılık İşletme Ekonomisi dersinin temel amacı, ekonomik bir uğraş olan hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili makro ve mikro düzeyde temel ekonomi bilgilerine sahip olması yanında hayvancılık işletmelerinde temel işletmecilik fonksiyonlarını kullanabilen, işletme sonuçlarını ekonomik ilkeler ışığında değerlendirebilen, veteriner hekim yetiştirmektir. Dersler sonucunda veteriner hekimlere ulusal ölçekte temel ekonomik faaliyetleri anlayabilme ve değerlendirebilme, hayvansal üretim ve yetiştiriciliğine ilişkin bilgileri ekonomik anlayışla analiz etme becerisi kazandırılmaktadır.

      Anabilim Dalı’nda hayvancılık politikaları, kırsal ekonomik kalkınma, hayvansal üretim planlaması, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, hayvancılık işletmelerinde yönetim, planlama ve proje hazırlama, hayvansal ürünler pazarlaması, hayvancılıkta üretici örgütlenmesi ve hayvan sağlığı ekonomisi gibi alanlarda çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiş olup halen benzer konulardaki çalışmalar sürdürülmektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF. DR. AYTEKİN GÜNLÜ  (BÖLÜM&ANABİLİM DALI BAŞKANI)

ARŞ. GÖR. BURAK MAT