VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
ZOOTEKNİ

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

Zootekni, hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı alanındaki tüm gelişmeleri uygulamaya aktaran bilim dalıdır. Anabilim Dalımız başta çiftlik hayvanları (sığır, koyun, keçi, at, domuz vb) olmak üzere kümes hayvanları (yumurta tavukları, broyler, bıldırcın, deve kuşu, ördek, kaz hindi ve tavşan) pet hayvanları (köpek, kedi, muhabbet kuşu, kanarya, iguana, hamster ve akvaryum balıkları), egzotik hayvanlar (keklik, sülün ve tavus kuşu), arı, ipek böceği ve laboratuar hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özellikleri, bakım ve yönetimi ve üretim sistemleri ile ilgilenmektedir. Anabilim Dalımızda çiftlikten sofraya kadar olan bütün aşamalarda biyogüvenlik ve hayvan refahı konularını temel alan bir eğitim hizmeti verilmektedir. Sürü sağlığı ve sürü yönetimi, farklı ıslah yöntemleri kullanılarak yüksek verimli genotiplerin geliştirilmesi, hayvanlarda refah standartlarının artırılması, ürün kayıplarının azaltılması ve ürün kalitesinin artırılması, çevre ile uyumlu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi alanlarında güncel ve geleceği planlamaya dönük eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca hayvan yetiştiricilerine uğraştıkları alanlarla ilgili proje, fizibilite ve danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. 

 Anabilim Dalımızda Hayvan Gönenci, Hayvan Davranışları, Zootekni I, Zootekni II ve Hayvan Islahı gibi zorunlu olarak okutulan dersler yanında Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği, Pet Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hekimliği gibi değişik hayvan türlerine yönelik  seçmeli dersler de okutulmaktadır. Fakültemizin Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde değişik türlere ait ünitelerde, kamu hayvancılık işletmelerinde ve özel çiftliklerde öğrencilerimize uygulamalar yaptırılarak öğrencilerin hayvan yetiştiriciliği alanında beceri kazanmaları yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Zootekni Anabilim Dalı başta Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Doğum ve Suni Tohumlama, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi olmak üzere Veteriner Hekimliğini ilgilendiren diğer bilim dalları ile yakın bir ilişki halindedir.

Zootekni Anabilim Dalında halen 5’i Profesör ve 4’ü Doçent olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi bulunmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF. DR. ŞEREF İNAL (ANABİLİM DALI BAŞKANI)

PROF. DR. ALİ AKMAZ

PROF. DR. ORHAN ÇETİN

PROF. DR. CAFER TEPELİ  

PROF. DR. KEMAL KIRIKÇI

DOÇ. DR. SÜLEYMAN DERE

DOÇ. DR. TAMER ÇAĞLAYAN

DOÇ. DR. MUSTAFA GARİP

DOÇ. DR. ALPER YILMAZ

ARŞ.GÖR. MUSTAFA ÇAM