VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI

       

HAYVAN BESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI

 

Misyon: Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında lisans ve lisans üstü düzeyde öğrencilere eğitim verilmekte, bilimsel çalışmalar yapılmakta, hayvan yetiştiricilerine besleme ve rasyon konularında yardımcı olunmakta, yemlerde besin madde analizlerinin yapılması hizmeti verilmektedir.

Kadromuz: Anabilim dalımızda kadrolu olarak 6 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi, 1 uzman görev yapmaktadır.

Dersler:

Zorunlu dersler: Yemler ve Teknolojisi, Hayvan Besleme, Beslenme Bozuklukları ve Metabolizma Hastalıkları

Seçmeli dersler: Yemlerde Kalite Kontrolü, Egzotik Hayvanların Beslenmesi, Temel Binicilik Eğitimi, Domuz Besleme, Ruminantlarda Hastalık Durumlarında Besleme Uygulamaları, Organik Hayvan Besleme, Sütçü Keçilerin Beslenmesi, Atlarda Klinik Besleme, Karma Yem Üretim Teknolojisi, Farm Management, Basic Principals of Animal Nutrition, Ruminant Nutrition, Feeding Sheep & Goat for Optimum Production, Nutrition and Metabolic Profile of Dairy Cattle, Production of Hygenic Milk, Farm Management, Basic Principles of Animal Nutrition, Organic Sheep Nutrition

Anabilim dalımız tarafından verilen derslerde yararlanılan kaynaklar:

 1. Coşkun, B., İnal, F., Şeker, E. (1997). Hayvan Besleme. S.Ü.Veteriner Fakültesi Yayınları, KONYA.
 2. Coşkun, B., İnal, F., Şeker, E. (2000). Yemler ve Teknolojisi. S.Ü.Veteriner Fakültesi Yayınları, KONYA.
 3. Umucalılar, HD., Gülşen, N. (2005). Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları, KONYA.
 4. Coşkun, B (2006). Süt İneklerinin Beslenmesi Ders Notu
 5. Coşkun, B (2006). Yemlerde Kalite Kontrolü Ders Notu
 6. İnal, F. (2007). Atların Beslenmesi Ders Notu
 7. İnal, F. (2007). Köpeklerin Beslenmesi Ders Notu
 8. İnal, F. (2007). Kedilerin Beslenmesi Ders Notu
 9. Balevi, T (2007). Kanatlı Besleme Ders Notu
 10. İnal, F. (2007) Domuz Besleme Ders Notu
 11. İnal, F., Maden, M., Yazar, E. (2010) Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi. Erman Ofset, Konya. ISBN: 978-9944-5892-1-5, Sy 210, Konya
 12. İnal, F. (2007) Binicilik Temel Eğitimi Ders Notu
 13. Gülşen, N. (2008). Ruminantlarda Hastalık Durumlarında Besleme Uygulamaları Ders Notu.
 14. Polat,E.S. (2008) Organik Hayvan Besleme Ders Notu
 15. Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, K., Küçükersan, S., Şehu, A. (2004). Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Ankara.

Laboratuvarlarımız: Anabilim Dalımızda farklı yem analizlerini yapacak laboratuarlar bulunmaktadır. Bölgedeki üreticilerden, çiftliklerden, yem fabrikalarından gelen yemler analiz edilmektedir. Yem analiz laboratuarlarında Weende analiz metotlarının yanında kalsiyum, fosfor, tuz, asitte erimeyen kül, NDF, ADF ve ADL analizleri ile ruminant yemlerinde metabolik enerji tayini yapılmaktadır. Çevreden gelen sütlerde süt üre azotu spektrofotometrik metotla tespit edilmektedir. İn vitro rumen laboratuarında ruminant yemlerinin fermentasyon kinetikleri, metabolik ve net enerji tayini ile kuru madde ve organik madde sindirilebilirlikleri yapılmaktadır. Bazı önemli rumen mikroorganizmalarının üretilmesi, dondurulması ve etkinlik testlerinin yapılması, metan ve CO2 gibi hayvan besleme-çevre etkileşimleri ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Gaz kromatografi laboratuarında yemlerde ve çeşitli ürünlerde yağ asitleri düzeyleri belirlenmektedir. 

Rasyon programlarımız: Hazırladığımız programlar öğrencilerimiz aracılığı ile ve WEB sayfamızdan indirilerek ülke çapında yaygın şekilde kullanılır olmuştur. Amacımız öğrenci eğitimi yanı sıra, özellikle Veteriner Hekim ve Zooteknistler ile bilinçli yetiştiricilere, rasyon çözümlerinde yardımcı olmaktır.

Rasyon programları Microsoft Office EXCEL programı içerisinde “VBA-Visual Basic Application” kullanılarak hazırlanmıştır. Programlar, kullanıcı hatalarını en aza indirecek şekilde düzenlenmeye çalışılmıştır.

Rasyon programları çoğunlukla Amerikan Milli Araştırma Kurumu ( National Research Council=NRC) tarafından geliştirilen en son normlara uygun olarak ya da kanatlı rasyonlarında olduğu gibi bazı ticari damızlık firmalarının ihtiyaç normları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yaptığınız rasyondan iyi bir sonuç elde edebilmeniz için hayvan ve yemle ilgili bilgileri en doğru şekilde programa girmeniz gerekmektedir. Özellikle kullandığınız ham maddelerin özelliklerinin program tablolarında var olan ham maddeler ile benzer özellikte olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Farklı özellikteki ham maddelerin içeriklerini değiştirerek farklı isim ile kaydederek kullanabilirsiniz. Bilinmeyenler için bizimle temas kurunuz. Bu şekilde hem size yardımcı olmuş hem de mevcut tabloları daha da zenginleştirmiş oluruz.

Programlarla ilgili tüm eleştirilerinizi, rastladığınız aksaklıkları ve programlarda yer almasını istediğiniz özellikleri lütfen Prof.Dr. Fatma İNAL ve Prof. Dr. Behiç COŞKUN’a bildiriniz. Eleştirilerinizin programların geliştirilmesine yönelik önemli katkıları olacağı inancındayız.

Kanatlı, Karma, Süt, Besi, At ve Koyun-Keçi rasyon programlarının optimizasyonlu (en düşük maliyetli çözüm) olanlarını temin etmek için Prof.Dr. Fatma İNAL ve Prof. Dr. Behiç COŞKUN’la irtibata geçiniz.

 


PROF.DR. FATMA İNAL (ABD BAŞK.)

PROF.DR. BEHİÇ COŞKUN

PROF.DR. ERDOĞAN ŞEKER

PROF.DR. TAHİR BALEVİ

PROF.DR. VAROL KURTOĞLU

PROF.DR. HUZUR DERYA UMUCALILAR

PROF.DR. NURETTİN GÜLŞEN

DOÇ.DR. EMEL GÜRBÜZ

DOÇ.DR. ESAD SAMİ POLAT

ARŞ.GÖR. DR. MUSTAFA SELÇUK ALATAŞ

ARŞ.GÖR. OĞUZHAN KAHRAMAN

ARŞ.GÖR. ABDULLAH ÖZBİLGİN