VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
Biyoistatistik

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren Zootekni Anabilim Dalı bünyesinde “Biyometri Bilim Dalı” olarak hizmet veren bu bilim dalı, 2007 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’na yapılan müracaatla, hem ismi değişmiş hem de Anabilim dalı haline gelmiştir. Biyoistatistik Anabilim Dalı, lisans ve lisans üstü düzeyde, teorik ve uygulamalı istatistik dersleri vermenin dışında; gerek Veteriner Fakültesinden, gerekse Tıp, Diş Hekimliği, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu gibi diğer fakülte ve yüksek okullardan araştırmacıların bilimsel projelerindeki istatistiklerin planlanması, analizi ve yorumlanması gibi konularda da hizmet vermektedir. Ayrıca, Üniversite dışından gelen istatistik çözümlemeler ile ilgili talepleri, mümkün olduğunca karşılamaktadır.

Biyoistatistik Anabilim Dalı, eğitime ve bilimsel yayıncılığa katkı sağlamanın yanında, araştırma planlama, yeni bilgi üretme,  bilimsel yayın yapma, Biyoistatistik bilimine katkı sağlama ve bilim adamı yetiştirme gibi görevleri üstlenmiştir

Biyoistatistik, bir kısım istatistik metotların ve modellerin belirli biyolojik ve medikal uygulamalarda kullanılmasını ifade eden bir kavramdır. Yeni ilaçların klinik denemeleri, yaşama gücü analizleri, epidemiyolojik olaylardaki risk faktörlerinin araştırılması, hayvansal üretim ve gıda hijyeni ile ilgili konulardaki istatistiksel problemleri çözümek Veteriner Biyoistatistik  biliminin görevleri arasında yer almaktadır.

Veteriner Biyoistatistik, İstatistiğin veterinerlik alanındaki ismi ve uygulamasıdır. Veteriner Biyoistatistik, sağlıkla ilgili olması bakımından ve epidemiyolojik yaklaşımla,  Tıp Fakültelerindeki Biyoistatistiğe benzemektedir. Bu anlamda Tıbbi Biyoistatistiğin çoğu konularını kapsamaktadır. Buna karşılık, Veteriner alanında sağlığın dışında hayvansal üretim de söz konusu olduğu için, Veteriner Biyoistatistik, yurt dışındaki Animal Science ve Türkiye’deki Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümlerindeki, hayvansal üretim ile ilgili Biyometri konularını da içermektedir. Böylece Veteriner Biyoistatistik hem Tıbbi Biyoistatistiğin konularını hem de Zirai Biyometrinin konularını içine alan, ancak onlardan  farklı olan bir alan durumundadır.

Tüm bilimlerde ve alanlarda olduğu gibi, Veteriner Hekimliği alanında da istatistik biliminin yeri ve önemi giderek artmaktadır. Bugün, hangi bilim dalı ile ilgili olursa olsun, neredeyse bütün bilimsel araştırmalarda istatistik analizlere başvurulmaktadır. İstatistik, bilimsel çalışmaların temel şartları ve araçları haline gelmiş ve kullanım alanı bir hayli artmıştır. Ayrıca, gelişen ve çeşitlenen bilimsel çalışmalar çerçevesinde yeni problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerin çözümü ve olaylara yeni ve farklı yaklaşımlar getirmek, farklı çözüm metotları geliştirmek ihtiyacı doğmaktadır.  Dolayısıyla Veteriner Biyoistatistik alanında da yeni bilgi üretmeye ve bilim adamı yetiştirmeye ihtiyaç vardır.

Biyoistatistik Anabilim Dalı’nın amacı ve hedefi, Veteriner Biyoistatistiğin geliştirilmesi, Veterinerlik  alanında yapılan bilimsel araştırmaların istatistik altyapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi, Biyoistatistik alanı için bilim adamı yetiştirilmesidir.

Anabilim dalında halen bir Prof. Dr. öğretim üyesi bulunmakta olup  Veteriner Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine ikinci yarıyılda 1 saat  teorik 2 saat uygulama olmak üzere 2 kredilik bir lisans dersi verilmektedir. Bunun yanında, S. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencilerinin zorunlu dersi olan “Bilgisayarda İstatistik” dersi, Biyoistatistik Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı açılmış olup halen bir öğrenci ile eğitime devam etmektedir (Yüksek Lisans programı kapsamında verilen derslerin listesine bu sayfadan ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasından ulaşılabilir). Uygulama dersleri için, bir büyük bir de küçük olmak üzere iki adet bilgisayar laboratuvarı Anabilim Dalının hizmetindedir.

 

PROF. DR. MEHMET EMİN TEKİN  (ANABİLİM DALI BAŞKANI)

ARŞ.GÖR. TUBA BALAK