VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
Dersin Adı   Hayvan İşletme Ekonomisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1401818 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ
Koordinator E-mail agunlu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Aytekin GÜNLÜ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel ekonomik kavramlar hakkında öğrencileri bilgilendirmek, hayvancılık işletme ekonomisi hakkında bilgilendirmek, işletmelerde temel üretim planlaması yapabilmek ve işletmelerin ekonomik analizlerini yapabilmelerini sağlamaktır. Ders öğrencilere kırsal ekonomi ve hastalıkların ekonomi ve kayıpları hakkında bilgi sağlayacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 60 0 0 40 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü Görsel anlatım, power point desekli, soru cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ekonominin gelişimi ve tarihçesi Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
2 Temel ekonomik kavramlar, Enflasyon, İstihdam Milli gelir Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
3 Para fonksiyonları ve ekonomideki önemi Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
4 Talep kavramı ve talep esnekliği Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
5 Arz ve arz esnekliği Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
6 Tüketici dengesi ve Piyasa dengesi Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
7 İşletme kavramı ve hayvancılık işletmelerinin genel özellikleri Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
8 İşletmelerde kuruluş öncesi çalışmalar yapılabilirlik analizleri Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
9 İşletmelerde kuruluş yeri seçimi ve üretim fonksiyonu Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
10 vize sınavı Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
11 Vize sınavı Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
12 İşletmelerde tedarik fonksiyonları, hammadde, personel Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
13 İşletmelerde finansman ve finansal değerlendirme Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
14 İşletmelerde pazarlama ve örgütlenme Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
15 hayvan hastalıklarının ekonomik değerlendirmesi Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
16 genel değerlendirme Sakarya E, Cevger Y, Aral Y, Hayvancılık Ekonomisi, ISBN 978-975-06-1035-6 2013
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 1 4
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) Temel ekonomik kavramlar hakkında bilgi sahibi olur 1
D.Ö.Ç. 2 2) Hayvancılık işletmelerini temel işletmecilik fonksiyonları bakımından değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 3 3)Kırsal ekonomi ve temel ekonomik politikların sektörel etkilerini değerlendirir 3
D.Ö.Ç. 4 4) Hayvan hastalıklarının ekonomik değerlendirmesini ve analizini yapar 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20