VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
Dersin Adı   BİYOİSTATİSTİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1401214 1,00 / 2,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. mehmet Emin Tekin
Koordinator E-mail mtekin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Mehmet Emin Tekin
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hayvan sağlığı ve hayvansal üretimle ilgili temel istatistik bilgisi vermek. Veri toplama, analiz etme ve sonuçların yorumu konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 0 40 20
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel ve yazılı anlatım, öğrenme kaynakları sunma, bilgisayarda uygulama yapma,
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş ve Biyoistatistiksel Kavramların Tanıtımı 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
2 Frekans dağılımları, merkez ölçüleri 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
3 Çeyrek, yüzdelik ve yaygınlık ölçüleri 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
4 İhtimal dağılımları ve Test dağılımları 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
5 Önemlilik testleri, hipotezler ve hata tipleri 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
6 Bir örnek Z ve t testi 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
7 İki örnek (bağımsız/bağımlı) t testlerii 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
8 Tek yönlü varyans analizi 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
9 Çoklu grupların ikişerli karşılaştırılması 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
10 Arasınav 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
11 Arasınav 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
12 Ki kare testi, ilişki ve risk analizi 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
13 Korelasyon ve regresyon analizi 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
14 Parametrik olmayan testler 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
15 Tablo ve grafikler 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
16 Genel değerlendirme 1- Tekin ME (2013), Veterriner Biyoistatistik Ders Notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 13 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 13 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 5 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Veterinerlik alanında, konu ile ilgili gerekli veriyi toplar 3
D.Ö.Ç. 2 Verileri kategorize eder ve uygun istatistik analiz yapar 3
D.Ö.Ç. 3 Analiz sonuçlarını yorumlar 3
D.Ö.Ç. 4 Analiz ettiği verileri tablo ve grafik şeklinde sunar 3
D.Ö.Ç. 5 Analiz ettiği verilere göre sağlık ve yetiştirme planları yapar 3
D.Ö.Ç. 6 Veri tanımlamayı yapar 3
D.Ö.Ç. 7 İstatistik metotları hatırlar, uygun istatistik metodu seçer 3
D.Ö.Ç. 8 Analiz sonuçlarını yorumlar 3
D.Ö.Ç. 9 Bilimsel makalelerdeki istatistik sonuçları anlar, yorumlar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20