VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. EMEL GÜRBÜZ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Gürbüz, E., T. Balevi, B. Coskun, Ö. B. Çitil, " Effect of Adding Linseed and Selenium to Diets of Layer Hen's on Performance, Egg Fatty Acid Composition and Selenium Content ", Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(3), , 487-496, 2012,( SCI )
2. Coşkun, B., F. İnal, E. Gürbüz, E.S. Polat, M.S. Alataş, " The Effects of Additional Glycerol in Different Feed Form on Dairy Cows ", Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(1), , 115-120, 2012,( SCI )
3. Göçmen R., E. Gürbüz, M.A. Kara, Y. Bahtiyarca, " Enerji Seviyesi Farklı Mısır-Soya Küspesine Dayalı Yumurta Tavuk Rasyonlarına Karma Enzim İlavesinin Performans, Nişastanın Sindirimi ve yumurta kalitesine etkisi ", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Programı, , , , 2011,( Konferans )
4. Tekelioğlu, S., E. Gürbüz, B. Coşkun, F. İnal, " Farklı mineral formlarının ve depolama süresinin vitamin stabilitesi üzerine etkileri ", Eurasian Journal of Veterinary Science, 27(3), , 155-159, 2011,( Üniversite Dersgisi )
5. Gürbüz E., T. Balevi, V. Kurtoğlu, " Effect of yeast cell walls and Yucca schidigera extract on egg production and egg weight in layer hens diets. ", XIV. European Symposium on the quality of eggs and egg products, XX European Symposium on the quality of poultry meat, , , , 2011,( Konferans )
6. Gürbüz, E., T. Balevi, V. Kurtoglu, Y. Oznurlu, " Effects of adding yeast cell walls and Yucca schidigera extract to diets of layer chicks diets ", British Poultry Science, 52(2), , 625-631, 2011,( SCI )
7. Gürbüz, E., B. Coşkun, " Effect of Dried Sugar Beet Pulp on Some Blood Parameters and Heart Rate in Exercised Horses ", Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(2), , 191-195, 2011,( SCI )
8. Tekelioğlu, S., E. Gürbüz, B. Coşkun, F. İnal, " Farklı mineral formlarının ve depolama süresinin vitamin stabilitesi üzerine etkileri ", Eurasian Journal of Veterinary Science, 27(3), , 155-159, 2011,( Üniversite Dersgisi )
9. Kurtoglu, V., F. Kurtoglu, E. S. Polat, E. Gürbüz, " The Effects of Various Levels of Boron Supplementation on the Performance and Some Plasma Mineral and Metabolites of Wethers ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 11(8), , 1072-1079, 2011,( SCI )
10. Gürbüz, E., T. Balevi, V. Kurtoglu, Y. Oznurlu, " Use of yeast cell walls and Yucca schidigera extract in layer hens' diets ", Italian Journal of Animal Science, 10(2), , 134-138, 2011,( SCI )
11. Gürbüz, E, " Atlarda klinik besleme. ", VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası katılımlı), , , , 2011,( Konferans )
12. Tekelioğlu, S., E. Gürbüz, B. Coşkun, F. İnal, " Farklı Mineral Formlarının ve Depolama Süresinin Vitamin Dayanıklılığı Üzerine Etkileri. ", VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası katılımlı), , , , 2011,( Konferans )
13. Gürbüz, E., T. Balevi, V. Kurtoglu, Y. Oznurlu, " Yumurtacı Civcivlerde Maya Hücre Duvarı ve Yucca Schidigera Ekstraktı Kullanımı. ", VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası katılımlı), , , , 2011,( Konferans )
14. Gürbüz, E, " Atlarda post operatif besleme ", XII. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, , , , 2010,( Konferans )
15. Çoşkun, B., F. İnal, E. Gürbüz, E. S. Polat, E. Şeker, M. S. Alataş, " The effects of different levels of glycerol on some ruminal and plasma parameters ", Journal of Animal Science, volume XLVI, Supplement 1 (Anniversary Scientific Conference ?60 Years Institute of Animal Science Kostinbrod, Bulgaria ? with international participations), , , , 2010,( Konferans )
16. Alataş, M.S., E. Gürbüz, T. Balevi., " Yumurta tavuklarında pik dönemde frukto-oligosakkaritin verim performansı üzerine etkisi ", Atatürk Üniversitesi Veteriner. Bilimleri Dergisi, 5(3), , 121-127, 2010,( Üniversite Dersgisi )
17. Gürbüz, E., F. İnal, S. Ü. Ata, Ö. B. Çitil, K. Kav, F. Küçükkaya , " Effect of supplemental fructo-oligosaccharide and mannan-oligosaccharide on nutrient digestibilities, volatile fatty acid concentrations, and immune function in horses. ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 34(1), , 39-44, 2010,( SCI )
18. Gürbüz, E., T. Balevi, V. Kurtoglu, B. Coskun, Y. Oznurlu, Y. Kan, M. Kartal, " Effects of Echinacea extract on the performance, antibody titres, and intestinal histology of layer chicks British Poultry Science ", British Poultry Science, 51(6), , 805-810, 2010,( SCI )
19. Gürbüz, E., T. Balevi, V. Kurtoğlu, B. Coşkun, Y. Öznurlu, Y. Kan, M. Kartal, " Usage of echinacea extract in layer chicks. ", XIII. European poultry Conference. , , , , 2010,( Konferans )
20. Coşkun, B., F. İnal, E. Gürbüz, T. Balevi, E. Şeker , " Geçiş dönemindeki süt ineklerinde gliserol kullanımının etkiler ", Eurasian Journal of Veterinary Science, 26(2), , 87-92, 2010,( Üniversite Dersgisi )
21. Coşkun, B., E. S. Polat, E. Gürbüz, F. İnal, " Farklı saflıktaki gliserolün kuzularda besi performansı üzerine etkisi ", Eurasian Journal of Veterinary Science, 26(2), , 75-79, 2010,( Üniversite Dersgisi )
22. Gürbüz, E., T. Balevi, B. Coşkun, Ö. B. Çitil, " Production of selenium and omega-3 fatty acid enriched eggs ", XIII. European poultry Conference. , , , , 2010,( Konferans )
23. Tekelioğlu, S., E. Gürbüz, B. Coşkun, F. İnal, " Ticari premikslerin vitamin ve mineral içerikleri yönünden değerlendirilmesi ", Eurasian Journal of Veterinary Science, 26(2), , 81-85, 2010,( Üniversite Dersgisi )
24. Gürbüz, E, " Taylarda gelişimsel ortopedik hastalıklar ve beslenme. ", 1. Uluslar arası katılımlı veteriner hekimliği kongresi EXPO VET 2010 fuarı., , , , 2010,( Konferans )
25. İnal, F., E. Gürbüz, B. Coşkun, M. S. Alataş, O. B. Çitil, E. S. Polat, E. Şeker, C. Özcan, " The Effects of Live Yeast Culture (Saccharomyces cerevisiae) on Rumen Fermentation and Nutrient Degradability in Yearling Lambs ", Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(5), , 799-804, 2010,( SCI )
26. Gürbüz, E., T. Balevi, V. Kurtoğlu, B. Coşkun, Y. öznurlu, Y. Kan, M. Kartal, " Yumurtacı Civcivlerde Ekinezya (Echinacea purpurea) Ekstraktının Performans, İmmun Sistem ve Bağırsak Dokusu Üzerine Etkileri. ", V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı), , , , 2009,( Konferans )
27. Coşkun, B., E. S. Polat, E. Gürbüz, F. İnal , " Farklı Saflık ve Özellikteki Gliserolün Kuzularda Besi Performansı Üzerine Etkisi ", V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı), , , , 2009,( Konferans )
28. Coşkun, B., F. İnal, E. Gürbüz, T. Balevi, E. Şeker, " Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Gliserol Kullanımının Etkileri ", V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı), , , , 2009,( Konferans )
29. Şeker, E., E. S. Polat, F. İnal, B. Coşkun, E. Gürbüz, C. Özcan, " Civan Perçeminin (Achillea Biebersteinii ) Rumen Fermentasyonu ve Rumende Kuru Madde Yıkılımı Üzerine Etkisi ", V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı), , , , 2009,( Konferans )
30. Gürbüz, E , " Buzağılarda rumen gelişimi ", Veteriner Market, 28, , , 2007,( Diğer )
31. Gürbüz, E., F. İnal, S. Ü. Ata, Ö. B. Çitil, K. Kav, " Atlarda Frukto-Oligosakkarit ve Mannan-Oligosakkarit Kullanımının Dışkı pH' sı ve Uçucu Yağ Asitleri ile İmmun Sistem Üzerine Etkileri ", IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı), , , , 2007,( Konferans )
32. Gürbüz, E., B. Coşkun., " Atlarda kurutulmuş şeker pancarı posası kullanılmasının rasyonun sindirilme dereceleri üzerine etkisi. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 23(1), , 47-53, 2007,( Üniversite Dersgisi )
33. Gürbüz, E., T. Balevi, B. Coşkun, Ö. B. Çitil, " Rasyonlara Farklı Oranlarda İlave Edilen Keten Tohumu ve Selenyumun Yumurta Tavuklarında Performans ve Yumurta Yağ Asidi Kompozisyonları Üzerine Etkisi ", IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı), , , , 2007,( Konferans )
34. Polat, E.S., B. Coşkun, E. Gürbüz. T. Balevi, İ. Çivlik, " Farklı kaba yemlerle beslenen kuzuların yem tüketim ve davranışlarının kamera kaydıyla izlenmesi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 22(3-4), , 5-14, 2006,( Üniversite Dersgisi )
35. Gürbüz, E., F. İnal, B. Coşkun., " Hafif egzersiz yaptırılan atların rasyonlarına yağ ilave edilmesinin bazı kan parametreleri ve nabız sayısına etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 22(3-4), , 43-49, 2006,( Üniversite Dersgisi )
36. Gürbüz, E , " At yemlerinin önemli pir parçası, karbonhidratlar. ", Türkiye Yem Sanayicileri Birliği YEM MAGAZİN, 45, , 41-42, 2006,( Diğer )
37. Gürbüz, E., B. Coşkun, " Atlarda kurutulmuş şeker pancarı posası kullanılmasının rasyonun sindirilme dereceleri üzerine etkisi. ", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı), , , , 2005,( Konferans )
38. Gürbüz, E , " Atlarda kolik nasıl önlenebilir? ", Atkolik, 2, , 44, 2005,( Diğer )
39. Polat, E. S., B. Coşkun, E. Gürbüz, T. Balevi, İ. Çivlik, " Farklı kaba yemlerle beslenen kuzuların yem tüketim ve davranışlarının kamera kaydıyla izlenmesi ", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı), , , , 2005,( Konferans )
40. Balevi, T., E. S. Polat, E. Gürbüz, " Konya'da üretilen yemlerin homojenitesinin belirlenmesi ve karıştırma süresinin yemlerin homojenitesi üzerine etkisi ", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı), , , , 2005,( Konferans )
41. Gürbüz, E., B. Coşkun, " Düzenli egzersiz yaptırılan atlarda kurutulmuş şeker pancarı posası kullanılmasının bazı kan parametreleri ve nabız sayısı üzerine etkisi ", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı), , , , 2005,( Konferans )
42. Coşkun, B., E. Gürbüz, F İnal, " ların beslenmesinde şeker pancarı posası kullanımı ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), , , , 2004,( Konferans )
43. Balevi, T., E.S. Polat, E. Gürbüz, " Konya'da üretilen yemlerin homojenitelerinin belirlenmesi ve karıştırma süresiyle mikser büyüklüğünün yemlerin homojenitesi üzerine etkisi. Hayvancılık Araştırma Dergisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 14(1-2), , 63-67, 2004,( Üniversite Dersgisi )
44. Gürbüz, E., B. Coşkun, " At beslemede yem katkı maddelerinin kullanımı. ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), , , , 2004,( Konferans )
45. Gürbüz, E., F. İnal, B. Coşkun, " Hafif egzersiz yaptırılan atların rasyonlarına yağ ilave edilmesinin bazı kan parametreleri ve nabız sayısına etkisi ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), , , , 2004,( Konferans )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİNİCİLİK (S.B.S.-2)
BİNİCİLİK (S.B.S.-3)
BİNİCİLİK (S.B.S.-2)
BİNİCİLİK (S.B.S.-3)