VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MUSTAFA GARİP
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ VETERİNERLİK ZOOTEKNİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK ZOOTEKNİ
E-Mail :  mgarip selcuk.edu.tr
Telefon : 332 2233598
Adres : SÜ VETERİNER FAK. ZOOTEKNİ AB DALI KAMPÜS
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAK1998 

  Akademik Yayınlar:
1. Garip M, A.Yılmaz, B.Çoşkun , " Horn Type Effect on Growth of the Weaning Period in Kangal Akkaraman Lambs, ", First İnternational Biology Congress in Kyrgyzstan 24-27 Semtember- Turkey Bishkek KYRGYZSTAN,, , , , 2012,( Konferans )
2. M.Garip, Dere S,, " The Effect ofStorage Period and Temperature on Weight Loss in Quail Eggs and the HatchingWeight of Quail Chicks ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 10, , 2363-2367, 2011,( SCI )
3. Yılmaz A, Tepeli C, Tekin ME, Akmaz A, M.Garip,Polat ES, Coşkun B, Çağlayan T,, " Determination of Live Weights and BodyMeasurements of Kangal Type Akkaraman Sheep in Producers Conditions ", Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol.9 (2), , 366-370, 2011,( SCI )
4. M.Garip, B. Çoşkun,E.S. Polat N A.Yılmaz, M.E. Tekin,T.Çağlayan, N.Kılıç , " Kangal Akkaraman Koyunlarında Yapağı Özellikleri ", Üniversite Dergisi, , , 93-99 , 2011,( Üniversite Dersgisi )
5. A.Yılmaz, C.Tepeli, M.Garip, T.Caglayan,, " The effects of incubation temperature on sex of chicks ", Poultry Science , 90 , , 2402?2406, 2011,( SCI )
6. T.Çağlayan, Ş.İnal, M.Garip,B.Çoşkun, F.İnal A.Günlü, E.Güleç, " The Determination of sitation and BreedCharacteristics of Turkish Rahvan Horse in Turkey ", Journal of Animal andVeterinary Advances, , , 674-680, 2010,( SCI )
7. ES.Polat, M.Garip, , " Türkiye'de Organik Koyun Besleme ", Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu bildiri kitapçığı, 8 Haz-1 Tem 2010., , 313-319 , 2010,( Konferans )
8. M.Garip, T. Çağlayan, K.Kırıkçı, A. Günlü, A, " Comparison of Egg Quality Characteristics of Partridgeand Pheasant Eggs ", Journal of Animal and Veterinary Advances, , , 299-301, 2010,( SCI )
9. M.Garip, S.Alaşahan, " Tavuk Yetiştiriciliğinde Kullanılan Kümeslerin Yapısal Özellikleri ", Kümes Hayvanları Kongresi Özet Kitabı, 7-9 Ekim 2010, , 29, 2010,( Konferans )
10. M.Garip M.Nizamlıoğlu, E.Kurar , A.Yılmaz , T.Çağlayan , S.Dere , Z.Bulut , Y.Özşensoy , V.Kurtoğlu, " Denizli X Leghorn Melezi (F2) Tavuklarda Büyüme Ve Bazı Dönem Verim Özellikleri ", Kümes Hayvanları Kongresi bildiri kitapçığı, 7-9 Ekim 2010, , 19, 2010,( Konferans )
11. M Garip, B.Çoşkun, A.Yılmaz, M.E. Tekin, E.S.Polat, T.Çağlayan, N. Kılıç , " Kangal Akkaraman Koyunlarında Yapağı Özellikleri ", III. Veteriner Zootekni Toplantısı bildiri kitapçığı, 14-15 Temmuz 2010, , 48-49, 2010,( Diğer )
12. E.S. Polat, M. Garip, " Türkiye'de Organik Koyun Besleme ", I. Organik Hayvancılık Kongresi bildiri kitapçığı-Kelkit , , , 231-238, 2010,( Konferans )
13. M.Garip, A.Akmaz, A.Yılmaz, S.Dere, T.Çağlayan, Ş.İnal, F.İnal, " Determination of Optimum Slaughter Weight and Profitability of Brown Swiss Cattle in Turkey ", Journal of Food, Agriculture and Environment, , , 864-868, 2010,( SCI )
14. A.Yılmaz, C.Tepeli, M.Garip, T.Caglayan, " The effects of incubation temperature on sex of chicks ", XIII European Poultry Conference,World's Poultry Science Journal Tours, France, 25-27 August, , , , 489, 2010,( Konferans )
15. Z. Bulut, E. Kurar, Y. Ozsensoy, M. Nizamlioglu, M. Garip, A. Yilmaz, T. Caglayan, S. Dere, V. Kurtoglu, M. Dogan, " Determination of chromosomal regions affecting some productiontraits in F2 intercross chickens ", 34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies,Febs Journal 276 (Suppl. 1), Prague, Czech Republıc, Jul 04-09, , , 99, 2009,( Diğer )
16. M. Nizamlioglu, M. Garip, A.Yilmaz, T. Caglayan, E. Kurar, Z. Bulut1, V. Kurtoglu4, S. Dere, Y.Ozsensoy, M.Dogan, , " Development of Denizli x White Leghorn F2 populationfor quantitative trait loci mapping, ", 34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies FEBSJournal 276 (Suppl. 1), Prague, Czech, Jul 04-09., , , 113, 2009,( Diğer )
17. S.Dere, T.Çağlayan, M.Garip,Ş.İnal, " Correlations Among Chick Hatching Weight, Egg Weight and Egg Weight Loss During Preincubation Storage Period in Japanese Quail (Coturnix coturnixjaponica) ", Journal of Animal and Veterinary Advances, , , 2150-2152, 2009,( SCI )
18. T.Çağlayan, M.Garip, K.Kırıkçı,A Günlü, " Effect of Egg Weight on Chick Weight, Egg Weight Loss and Hatchabilityin Rock Partridges (A. graeca) ", Italian J. Anim. Sci, , , 567-574, 2009,( SCI )
19. S.Dere,Ş.İnal, T.Çağlayan, M.Garip,M.Tilki, " The Effects of Parental Age, Egg Weight, Storage Lenght andTemperature on Fertility and Hatchability of Japanese Quail (Coturnix CoturnixJaponica) Eggs ", Journal of Animal and Veterinary Advances, , , 1289-1291, 2009,( SCI )
20. O.Çetin, K.Kırıkçı, A.Günlü, M.Garip, T.Çağlayan , " Kekliklerde (A. Graeca) Yumurtlama Zamanının Kuluçka Sonuçları ile Bazı Yumurta Özelliklerine Etkisi ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg, , , 11-17, 2008,( Üniversite Dersgisi )
21. A.Akmaz, M.Garip, Ş.İnal, F.İnal, S.Dere, A.Yılmaz, T.Çağlayan, " Esmer Irkı Erkek Danalarda Entansif Beside Optimum Kesim Ağırlığının Belirlenmesi ve Farklı Kesim Ağırlıklarında Karlılığın Karşılaştırılması ", II. Veteriner Zootekni Kongresi" bildiri kitapçığı-Erzurum, 3-4 Temmuz 2008, , 9-10, 2008,( Diğer )
22. A.Günlü, K.Kırıkçı, O.Çetin, M.Garip, " Effect of Stocking Density on Growth Performance and Average Cost in Partridge rearing (Alectoris graeca) ", Poultry Sci, , , 1800-1804, 2007,( SCI )
23. K.Kırıkçı, A. Günlü, O.Çetin, M.Garip, " Effect of Hen Weight on Egg Production and Some Egg Quality Characteristics inthe Partridge (Alectoris graeca) ", Poultry Sci, , , 1380-1383, 2007,( SCI )
24. A.Yılmaz, M.E.Tekin, T.Çağlayan, M.Garip, A.Akmaz, C.Tepeli, E.S.Polat, B.CoşkuN, " Kangal Tipi Akkaraman Koyunlarda Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut Ölçüleri ", V. Zootekni Bilim Kongresi konferansı bildiri kitapçığı -Van, , , 106 , 2007,( Konferans )
25. A.Akmaz, Ş.İnal, F.İnal, S.Dere, A.Yılmaz, T.Çağlayan, " Esmer Irkı Erkek Danalarda Entansif Beside Optimum Kesim Ağırlığının Belirlenmesi ve Farklı Kesim Ağırlıklarında Karlılığın Karşılaştırılması ", Konya'da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tespiti Sempozyumu" bildiri kitapçığı-Konya, 25-26 Mayıs , , 387-401, 2007,( Diğer )
26. M.Garip, S.Dere, " Bıldırcın Yumurtalarında Depolama Süresi ve Sıcaklığının Civcivlerin Büyüme ve Yaşama Gücüne Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, , , 69-74, 2006,( Üniversite Dersgisi )
27. M.Garip, S.Dere , " Kuluçkalık Bıldırcın Yumurtalarında Depolama Süresi ve Depolama Sıcaklığının kuluçka sonuçları ile embriyonik ölümler üzerine etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, , , 8-17, 2006,( Kurum Dergisi )
28. K.Kırıkçı, A.Günlü, M.Garip, T.Çağlayan, " Ebeveyn Yaşının Kekliklerde (A. Graeca) Bazı Verim Özelliklerine Etkisi ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg, , , 51-54, 2006,( Üniversite Dersgisi )
29. K.Kırıkçı, A.Günlü, M.Garip, " Some Quality Characteristics of Pheasant (Phasianus colchicus) Eggs withDifferent Shell Colors ", Turk J Vet Anim Sci, , , 315-318, 2005,( SCI )
30. S.Dere, Ş.İnal, M.Garip, T.Çağlayan, M.Tilki , " Japon Bıldırcınlarında Kuluçka Öncesi Yumurta Ağırlık Kaybı ile Yumurta Ağırlığı ve Civciv Çıkış ağırlığı Arasındaki İlişkiler ", Vet. Bil. Derg, , , 5-7, 2005,( Üniversite Dersgisi )
31. M.Tilki, Ş.İnal, M.Çolak, M.Garip, " Relationships Between Milk Yield and Udder Measurements in Brown Swiss Cows ", Turk J Vet Anim Sci, , , 75-81, 2005,( SCI )
32. S.Dere, Ş.İnal, M.Garip,T.Çağlayan, M.Tilki, " The Effects of Different Hatching Egg Storage Time ofJapanese Quails on Live Weight ", Uluslararası Dergiler, , , 988-990, 2005,( SCI )
33. Ş.İnal, M.Garip, T.Çağlayan, " Türkiye'de Yetiştirilen Türk Rahvan Atının Mevcut Durumunun ve Irk Özelliklerinin Belirlenmesi ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu" bildiri kitapçığı-Nevşehir, 3-6 Haziran 2004, , 92-93, 2004,( Diğer )
34. K.Kırıkçı, A.Günlü, O.Çetin, M.Garip, " Effect of Hen Weight on Egg production and Some Egg Quality Characteristics inPhesant ", Uluslararası Dergiler, , , 684-687, 2004,( Diğer )
35. C.Arslan, M.Garip, F.İnal, " Mısır ve Buğdaya Dayalı Keklik Yemlerine Enzim İlavesinin Büyüme Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi.İnalMısır ve Buğdaya Dayalı Keklik Yemlerine Enzim İlavesinin Büyüme Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi ", Tavukçuluk Araştırma Dergisi , , , 42-46, 2001,( Kurum Dergisi )
36. C.Arslan, F.İnal, M.Garip, " Japon Bıldırcını Rasyonlarında Ayçiçeği Tohumunun Kullanılabilirliği ", Veteriner Bilimleri Dergisi, , , 137-143, 2000,( Üniversite Dersgisi )
37. C.Arslan, M.Garip, A.Yılmaz, K.Kırıkçı, " Farklı Oranlarda Protein İçeren Rasyonlarla Beslenen Kaya Kekliklerinde (A. graeca) Büyüme Özellikleri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, , , 127-130, 2000,( Üniversite Dersgisi )
38. Ş İnal, F.İnal, M.Garip, T.Çağlayan, " Türkiye'de Yapılan Bazı Rahvan At Yarışlarının Değerlendirilmesi ", I. Ulusal Atçılık Sempozyumu bildiri kitapçığı-Konya, 21-22 Ekim 1999, , 63-70, 1999,( Konferans )
39. E.Kurar, Z.Bulut, T.Çaglayan, M.Garip, A Yılmaz, M.Nizamlıoğlu, " Kangal koyununda genetik çesitlik ve ebeveyn testinin uygulanabilirliğinin mikrosatellit DNA markörler kullanılarak araştırılması ", III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi bildiri kitapçığı -Konya, 21-23 Haziran, , 29, 2007,( Diğer )
40. A.Günlü, K.Kırıkçı, O.Çetin, M.Garip, " Some External and İnternal Quality Characteristics of Partridge (A. graeca)Eggs, ", Food, Agriculture & Environment, , , 197-199, 2003,( Diğer )
41. Kırıkçı K, Günlü A,Çetin O, M.Garip, " Some QualityCharacteristics of Pheasant (P. colchicus) Eggs ", Food, Agriculture Environment,, , , 226-228, 2003,( Diğer )
42. Kurar, E., Z. Bulut, T. Çağlayan, M. Garip, A. Yılmaz, M. Nizamlıoğlu. , " Investigation of Genetic Diversity and Paternity in Kangal White Karaman Rams Using Microsatellite Markers ", Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (6):, , 973-977, 2012,( SCI )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ(SEÇMELİ DERS)