VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. AYTEKİN GÜNLÜ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ HAYVANCILIK EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HAYVANCILIK EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ
E-Mail :  agunlu selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233567
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Günlü, A., Sakarya E. , " Konya İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Üretim ve Pazarlama Sorunları ", Türk-koop Ekin, 5 (15), , 46-52, ,( Kurum Dergisi )
2. Yalçın, C., Sarıözkan, S., Yıldız, A. Ş. Günlü, A., " Incidence of endemic diseases in Turkish dairy herds ", International Society for Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE) XI, Queensland, Australia, , , , ,( Konferans )
3. Günlü, A., İmik, H., Tekerli, M. , " Afyon İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Genel Özellikleri İle Karlılık ve Verimlilik Analizleri ", Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg, 40 (2), , 1-15, ,( Kurum Dergisi )
4. Burak Mat, Bora Topal, Halit İmik, Aytekin Günlü, Mustafa Bahadır Çevrimli , " General Characteristics and Production Problems of Milk Industry Enetrprises In Ardahan Province ", 4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES 12 - 15 July 2018, , , 12, 2018,( Konferans )
5. Burak Mat, Mustafa Bahadır Çevrimli, Aytekin Günlü, " Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında tıbbi ürünlerin pazarlaması ve kullanımındaki mevcut sorunlar ve çözüm önerileri ", Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 34, , 233-241, 2018,( Üniversite Dergisi )
6. Şahin Bakırtaş, Aytekin Günlü, " Technical and socio-economics analysis of goat breeding enterprises in region of Aksaray Province. ", Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 34, , 134-141, 2018,( Üniversite Dergisi )
7. Aytekin GÜNLÜ, Bahadır ÇEVRİMLİ, Burak MAT , " TÜRKİYEDE HAYVANSAL ÜRETİM ?ÇÖZÜLEMEYEN TEK BİLİNMEYENLİ DENKLEM? ", III. ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ 11-14 EKİM 2018 ANTALYA/TÜRKİYE , , , 52, 2018,( Konferans )
8. Burak Mat, Aytekin Günlü, Mustafa Bahadır Çevrimli,, " DRUG MARKETING IN VETERINARY CLINICS ", 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST) October 4-8, 2017 Skopje / MACEDONIA, , , , 2017,( Konferans )
9. Mehmet Ferit Can, Aytekin Günlü, Hayriye Yeşim Can, " Fish consumption preferences and factors influencing it ", Food Science and Technology , 35, , 339-346, 2015,( SCI )
10. İmik, H.,Günlü A., , Revue De Medecine , " Effect of different egg storage periods on some egg quality characteristics and hatchability of partridges (Alectoris graeca)y Characteristics in the Partridge (Alectoris graeca)Effects of sodium bicarbonate, polyethylene glycol and methionine added to rations with sorghum (Sorghum vulgare) in fattening lambs on growth performance, wool quality and some blood biochemical markers ", Revue De Medecine Veterinaire, , , , 2011,( SCI )
11. Günlü, A., Çiçek, H., Tandoğan, M. , " Socio-economic analysis of dairy buffalo enterprises in Afyonkarahisar province in Turkey ", Journal of Food Agriculture & Environment, 8(3-4), , 689-691 , 2011,( SCI )
12. Günlü A. , " Çiğ Süt Pazarlanmasında Süt Sanayi İşletmelerinde Firma Yoğunlaşma Oranlarının Araştırılması: Burdur İli Örneği ", Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Kafkas, 17 (1), , 101-106, 2011,( SCI )
13. Günlü A. , " Çiğ Süt Pazarlanmasında Süt Sanayi İşletmelerinde Firma Yoğunlaşma Oranlarının Araştırılması: Burdur İli Örneği ", Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Kafkas, 17 (1), , 101-106, 2011,( SCI )
14. Aydın İ., Günlü A. , " Hayvancılık İşletmelerinde teknik ve finansal verilerin tutulmasına ve değerlendirilmesine yönelik bir bilgisayar yazılımı ", Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 80(4), , 21-30 , 2010,( Kurum Dergisi )
15. Günlü A. Alaşahan S. , " Türkiye'de keçi yetiştiriciliği ve geleceği üzerine bazı değerlendirmeler ", Vet Hekim Der Derg, 81(2), , 15-20, 2010,( Kurum Dergisi )
16. Garip M, Caglayan T, Kirikci K, Günlü A, , " A Comparison of Egg Quality Characteristics of Partridge and Pheasant Eggs, P. colchicus, A. graeca ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (2), , 299-301, 2010,( SCI )
17. Çağlayan, T., İnal, Ş., Garip, M., Coşkun, B., İnal F., Günlü, A., Güleç, E., " The Determination of Situation and Breed Charecteristics of Turkish Rahvan Horse in Turkeytrol applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinces, Turkey ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (4), , 674-680, 2010,( SCI )
18. Yalçın, C., Sarıözkan, S., Yıldız, A.Ş. Günlü, A. , " Producer profiles, production characteristics and mastitis control applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinces, Turkey ", Ankara üniv. Vet.Fak. Derg, 57, , 43-48, 2010,( SCI )
19. Yalçın, C., Sarıözkan, S., Yıldız, A.Ş. Günlü, A. , " Burdur Kırklarelive Konya İllerinde Süt sığırcılığı işletmelerinde ayak hastalıklarından kaynaklanan finansal kayıplar ", Ankara üniv. Vet.Fak. Derg, 57, , 99-104, 2010,( SCI )
20. Çiçek, H., Günlü, A., Tandoğan, M., " A study on determination of factors affecting profits with quantitative models in commercial egg production ", Ankara Univ. Vet. Fak. Derg, 56, , 313-316, 2009,( SCI )
21. Günlü, A., Çiçek, H.,Tandoğan, M. , " Socio-economic analysis of dairy buffalo enterprises in Afyonkarahisar province in Turkey ", 17th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, May 27-30, 2009, Perugia (Italy), , , , 2009,( Konferans )
22. Çiçek, H., Günlü, A., Tandoğan, M. , " Optimal input usage in layer hen enterprises in Afyonkarahisar province ", Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg, 15 (6), , 875-878, 2009,( SCI )
23. Çiçek, H., Günlü, A., Tandoğan, M. , " The factors affecting profitability in layer hen enterprises in southern west region of TurkeyProduction function analysis of buffalo fattening Enterprises in Afyonkarahisar Region of Turkey ", Journal of Food Agriculture and Environment, 8 (11), , 2158-2163, 2009,( SCI )
24. Çağlayan, T., Garip M., Kırıkçı, K., Günlü, A., " A Effect of egg weight on chick weight, egg weight loss and hatchability in rock partridges (A. graeca)Pheasant Eggs, P. colchicus, A. graeca ", Ital.J.Anim.Sci., 8, , 567-574, 2009,( SCI )
25. Çağlayan, T., Alaşahan, S., Kırıkçı, K., Günlü, A. , " Effect of different egg storage periods on some egg quality characteristics and hatchability of partridges (Alectoris graeca)y Characteristics in the Partridge (Alectoris graeca) ", Poultry Science , 88, , 1330-1333, 2009,( SCI )
26. Çiçek, H., Günlü, A.,Tandoğan, M. , " Production function analysis of buffalo fattening enterprises in Afyonkarahisar province in Turkey ", 17th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, , , , 2009,( Konferans )
27. Yalçın, C., Sarıözkan, S., Yıldız, A.Ş. Günlü, A. , " Incidence of Endemic Diseases in Dairy Herds in Burdur, Konya, and Kırklareli Provinces in Turkey ", Turk. J. Vet. Anim. Sci. , 32 (6) , , 423-428 , 2008,( SCI )
28. Çiçek, H., Günlü, A., Tandoğan, M., " The factors affecting profitability in layer hen enterprises in southern west region of Turkey ", Journal of Food Agriculture and Environment, 6 (2), , 286-289, 2008,( SCI )
29. Kırıkcı, K., Günlü, A., Cetin, O., Garip, M., , " Effect of Hen Weight on Egg Production and Some Egg Quality Characteristics in the Partridge (Alectoris graeca) ", Poultry Science , 86, , 1380-1383, 2007,( SCI )
30. Kırıkçı K., Günlü A., Çetin O., Garip M. , " Effects Of The Date Of Egg-Laying Hen On Some Egg Quality ", Current Problems of Breeding, Health Growth and Production of Poultry, 16th International Conference, 14th?15th February 2007, Budejovice, Czech Republic.ics (ISVEE) XI, Queensland, Australia, , , , 2007,( Konferans )
31. Günlü A., Kırıkçı K., Çetin O, Garip M. Budejovice, Czech Republic., " Effects Of The Date Of Egg-Laying Hen On Some Egg Quality Characteristics Of Pheasants (P. colchicus) ", Current Problems of Breeding, Health Growth and Production of Poultry, 16th International Conference, 14th?15th February 2007, Budejovice, Czech Republic.ics (ISVEE) XI, Queensland, Australia, , , , 2007,( Konferans )
32. Çiçek, H., Günlü, A., Tandoğan, M., " The factors affecting profitability in layer hen enterprises in southern west region of Turkey ", Current Problems of Breeding, Health Growth and Production of Poultry, 16th International Conference, 14th?15th February 2007, Budejovice, Czech Republic.ics (ISVEE) XI, Queensland, Australia, , , , 2007,( Konferans )
33. Kırıkçı K., Günlü A., Çağlayan, T., Garip M. , " Ebeveyn Yaşının Kekliklerde (A.graeca) Bazı Verim Özelliklerine Etkisi ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg, 1(3-4), , 51-54, 2006,( Üniversite Dersgisi )
34. Kırıkçı K., Günlü A., Çağlayan, T., Garip M. Ebeveyn Yaşının Kekliklerde (A.graeca) Bazı Verim Özelliklerine Etkisi, . 1(3-4)51-54, 2006 , " Türkiye'de keçi yetiştiriciliği ve geleceği üzerine bazı değerlendirmeler ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg, 1(3-4), , 51-54, 2006,( Üniversite Dersgisi )
35. Günlü, A., Atasever, M., Karakaya, Y., " Erzurum İli Hayvancılığının Yapısal Özellikleri ve Yakın Gelecekteki Durumu Üzerine Genel Değerlendirme ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Der, 80(4), , 21-30 , 2006,( Kurum Dergisi )
36. Yalçın, C., Sarıözkan, S., Yıldız, A. Ş. Günlü, A. , " Producer profiles, production characteristics and disease control applications at dairy herds in Konya, Burdur and Kırklareli provinves, Turkey ", 57 th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP), Antalya,, , , , 2006,( Konferans )
37. Yalçın, C., Sarıözkan, S., Yıldız, A. Ş. Günlü, A., " Financial losses from clinical mastitis in Turkish dairy herds ", 57 th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP), Antalya,, , , , 2006,( Konferans )
38. Günlü, A., Çetin, O. , " Karaman İli Hayvancılığının Geliştirilmesinde Üretici Örgütlenmesi ve Önemi ", 1. Yerel Ekonomiler Kongresi, , , 183-210, 2005,( Konferans )
39. Günlü, A., Kırıkcı, K., Cetin, O., Garip, M., " The Effect of Stocking Density on Growth Performance and Average Cost in Partridge Rearing (Alectoris graeca) ", Poultry Science , 86, , 1800-1804, 2005,( SCI )
40. Günlü, A., Alkan, F., Kırıkçı, K. , " Karaman İli Hayvancılığının Yapısal Özellikleri ve Yakın Gelecekteki Durumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme ", 1. Yerel Ekonomiler Kongresi, , , 165-182, 2005,( Konferans )
41. Kırıkçı, K., Deeming, D.C., Günlü, A. , " Effects Of Egg Mass and Percentage Mass Loss During Incubation On Hatchability ", British Poultry Science, 45, , 1-5, 2004,( SCI )
42. Günlü, A,Yalçın, C., İmik, H., Kırıkçı, K. , " The Relationship Between Average Milk Production Cost and Some Selected Technical and Socio-Economic Factors Surrounding Dairy Herds. ", Indian J Anim. Sci, 73 (10), , 1159-1162, 2003,( SCI )
43. Günlü, A., Çetin, O., Kırıkçı, K., Tepeli, C., " Konya İli Koyunculuğunun Genel Karakterleri ile Farklı Üretim ve Pazarlama Yöntemlerinin İşletme Sonuçlarına Etkisi ", Ulusal I. Konya Ekonomisi Sempozyumu, , , 358-368, 2003,( Konferans )
44. Akmaz, A, Günlü, A. , " Konya Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri ve Önemi ", Ulusal I. Konya Ekonomisi Sempozyumu, , , 328-357, 2003,( Konferans )
45. Kırıkçı, K., C. Tepeli, A. Günlü, O. Çetin. , " Farklı Yetiştirme Şekillerinde Sülünlerin (P. colchicus) Bazı Verim Özellikleri. Some Selected Technical and Socio-Economic Factors Surrounding Dairy Herds. ", Tr. J. V et. Anim. Sci., 27 (4), , 907-910, 2003,( SCI )
46. Günlü, A., Çetin,O., Kırıkçı, K., Tepeli, C. , " Resource Usage Efficiency in Sheep Breeding Enterprises in Konya Province and Effects of Different Production Strategies on Profitability. ", Indian J Anim. Sci. , 72, (6), , , 495-498, 2002,( SCI )
47. Çetin, O., Kırıkçı, K., Günlü, A., Tepeli, C. , " Kaya Kekliklerinin (A. graeca) 2. Yaş Verim Performansları ", Vet.Bil. Derg, 18 (1), , 69-71, 2002,( Üniversite Dersgisi )
48. Günlü, A., Sakarya, E. , " Konya İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri ile İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları ", Vet. Bil. Derg, 17 (1), , 97-105, 2001,( Üniversite Dersgisi )
49. Özbey, O., Günlü, A., " Elazığ İli Hayvancılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri ", F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 15 (1), , 225-234, 2001,( Üniversite Dersgisi )
50. Çetin, O., Kırıkçı, K., Günlü, A., Tepeli, C., Yılmaz, A. , " Kaya Kekliklerinde (A. graeca) Zorlamalı Tüy Dökümünün Yumurta ve Kuluçka Özelliklerine Etkisi ve Elde Edilen Civcivlerin Büyüme, Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. ", 1. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, , , 153-160, 20001,( Konferans )
51. Çetin, O., Kırıkçı, K., Günlü, A., Yılmaz, A. , " Kaya kekliklerinin (A. greaca) 2. Yaş Verim Performansları ", 1. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, , , 179-183, 20001,( Konferans )
52. Günlü A., Kırıkçı, K., Çetin, O. , " Orman İçi ve Kenar Köylerin Ekonomik Refahının Artırılmasında Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği. ", 1. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, , , 45-51, 20001,( Konferans )
53. Günlü, A., İzci, C. , " Yozgat Ekonomisinin Gelişmesinde Hayvancılığın Yeri ve Önemi ", İktisadi Araştırmalar Vakfı, , , 55-81, 2000.,( Konferans )
54. İmik, H., Günlü, A., Tekerli, M., Koçak, S. , " Afyon İlinde Yapılan Sığır Besiciliğinin Ekonomik Analizi ve Karlı Bir Besicilik İçin Alınması Gerekli Önlemler ", Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg, 40,(2), , 1-15, 2000,( Kurum Dergisi )
55. Kırıkçı, K., C. Tepeli, O. Çetin, A. Günlü ve A. Yılmaz, " Farklı Kesim Yaşlarında Sülünlerin (P. Colchicus) Büyüme, Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri ", Vet.Bil. Derg, 15,(1), , 15.22, 1999,( Üniversite Dersgisi )
56. Aral, S., Günlü, A. , " Afyon İlinin Ekonomik Gelişmesinde Hayvancılık Sektörünün Önemi ", İktisadi Araştırmalar Vakfı, , , 63-101, 1997,( Konferans )
57. Aral, S., Günlü, A. , " Sinop İli Ekonomik Kalkınmasında Hayvancılık Sektörünün Önemi. ", İktisadi Araştırmalar Vakfı, , , 38-64, 1997,( Konferans )
58. Aral, S., Günlü, A. , " Sinop İli Ekonomik Kalkınmasında Hayvancılık Sektörünün Önemi. ", İktisadi Araştırmalar Vakfı, , , 38-64, 1997,( Konferans )
59. Sakarya, E., Günlü, A. , " Amasya'nın Hayvancılık Potansiyeli ve Ekonomik Değerlendirmesi ", İktisadi Araştırmalar Vakfı, , , 23-48, 1997,( Konferans )
60. Aral, S., Günlü, A. , " Kayseri İlinin Ekonomik Gelişmesinde Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Önemi ", İktisadi Araştırmalar Vakfı, , , 47-81, 1997,( Konferans )
61. Sakarya, E., Günlü, A. , " LimuzinxJersey (F1) Melezi ve Holştayn Irkı Tosunlarda Optimal Besi Süresinin Tesbiti Üzerine Bir Araştırma ", A.Ü. Vet. Fak. Derg., 43, (1), , 113-120, , 1996,( Üniversite Dersgisi )
62. Tepeli, C., Kırıkçı, K., Çetin, O., Günlü, A,. Yılmaz, A., " Farklı Kesim Yaşlarında Sülünlerin (P. Colchicus) Büyüme, Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri ", Vet.Bil. Derg, 15,(1), , 27-32, 1996,( Üniversite Dersgisi )
63. Sakarya, E., Cevger, Y., Günlü, A. , " Et ve Balık Kurumu Kombinalar Arası Et Taşımasında Ulaştırma Modeli Uygulaması ", A.Ü. Vet. Fak. Derg., 43, (2), , 215-227, 1996,( Üniversite Dersgisi )
64. Kırıkçı, K., Günlü, A., Garip,, " Quality Charecteristics of Pheasant (P.colchicus) Eggs With Different Shell Colors. ", Tr. J. V et. Anim. Sci., 29, , 315-318, 2005,( SCI )
65. Kırıkçı, K., Çetin, O., Günlü, A., Garip, M , " Quality Charecteristics of Pheasant (P.colchicus) Eggs With Different Shell Colors. ", Asian-Australasian J. Anim. Sci, 17 (5), , 684-687, 2004,( SCI )
66. Kırıkçı, K., Çetin, O., Günlü, A., Tepeli, C., Yilmaz, A , " Possibility Of Second Production In A Year From Rock Partridges (A. graeca) Under Intensive Breeding ", J. Food. Agr. Env., 1-2, , 267-269 , 2003,( Diğer )
67. Günlü, A., Kırıkçı, K., Çetin, O., Garip, M,, " Some External And Internal Quality Characteristics Of Partridge (A. graeca) ", J. Food. Agr. Env., 1, 3-4, , , 197 - 199 , 2003,( Diğer )
68. Kırıkçı, K., Günlü, A., Çetin, O., Garip, M. , " Some Quality Characteristics of Pheasant (P. colchicus) Eggs. ", J. Food. Agr. Env., 1, 3-4, , , 226-228, 2003,( Diğer )
69. Tepeli, C., Çetin, O., Günlü, A., Kırıkçı, K. , " The Native Dog Breeds of Turkey ", nternational Symposium Animal Production and Natural Resources Utilization in the Mediterranean Mountain Areas., , , , 2003,( Konferans )


  Yönetilen Tezler
1. İzzet AYDIN, " Hayvancılık İşletmelerinde Teknik ve Finansal Verilerin Tutulmasına ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Bilgisayar Yazılımı ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zopotekni, 2006 - 2009, Tamamlandı
2. Sema Alaşahan, " Farklı Kanatlı Türlerinde Yumurta Kalite Özelliklerinin Sayısal Görüntü Analizi İle Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni, 2005 - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı2008 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvancilik Ekonomisi Ve İşletmeciliği A.B.D.Anabilim Dali Bşk.01/05/2008 
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme BölümüBölüm Başkani19/06/201319/06/2016
S.Ü. Sivil Havacilik YüksekokuluYüksekokul Müd. Yrd.23/09/2016 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU(SEÇMELİ)
HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ
HAYVANCILIK İŞL.YAT. VE PROJE DEĞ.(SEÇMELİ DERS)