VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. NURETTİN GÜLŞEN
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. ÇETİN O., KIRIKÇI K., GÜLŞEN N., " Farklı bakım şartlarında kınalı kekliklerin (A. chukar) bazı verim özellikleri ", Vet. Bil. Derg. , 13, , 5-10, ,( Üniversite Dersgisi )
2. GÜLŞEN, N., UMUCALILAR, H.D., " Süt İneklerinin Geçiş Döneminde Rumen Adaptasyonunun Önemi ", Türkiye Klinikleri J Vet Sci, 3, , 1-12, 2012,( Diğer )
3. UMUCALILAR, H.D., GÜLŞEN, N., " Geçiş Döneminde Subakut Rumen Asidozisi ve Koruyucu Önlemler. ", Türkiye Klinikleri J Vet Sci 2012, 3, , 13-25, 2012,( Diğer )
4. DEMİRCİ U., GÜLŞEN N., KELEŞ G. , " Effects of Bacterial Inoculants on Fermentation and Aerobic Stability of Baled Triticale-Hungarian Vetch Silage and Lamb Performance ", Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 17, , 297-302, 2011,( SCI )
5. GÜLŞEN N., UMUCALILAR H.D., HAYIRLI A., AKSOY M., " Frozen Ruminal Fluid in In Vitro Gas Production Technique: Protein-Rich Grains ", 19th International Congress of Mediterranian Federation of Health and Production of Ruminants. Belgrade, Serbia , May 25-28, , 247-255, 2011,( Konferans )
6. UMUCALILAR, H.D., GÜLŞEN, N., HAYIRLI, A., ALATAŞ, S. , " Frozen Ruminal Fluid in In Vitro Gas Production Technique: Energy-Rich Grains ", 19th International Congress of Mediterranian Federation of Health and Production of Ruminants. Belgrade, Serbia, May 25-28, , 239-246 , 2011,( Konferans )
7. GÜLŞEN, N., UMUCALILAR, H.D., HAYIRLI, A., AKSOY M, " Frozen Ruminal Fluid in In Vitro Gas Production Technique: Protein-Rich Grains ", 19th International Congress of Mediterranian Federation of Health and Production of Ruminants. Belgrade, Serbia , May 25-28, , 247-255, 2011,( Konferans )
8. HAYIRLI A., UMUCALILAR H.D., GÜLŞEN N., ÇİTİL O.B. , " Role of Lactulose as a Modifier in Rumen Fermentation ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, , 2537-2545, 2010,( SCI )
9. GÜLŞEN, N., UMUCALILAR, H.D., KIRIKÇI, K., HAYIRLI, A., AKTÜMSEK, A., ALAŞAHAN, S. , " Sunflower oil supplementation alters meat quality but not performance of growing partridges (Alectoris chukar) ", Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 94, , 196-203, 2010,( SCI )
10. UMUCALILAR H.D., GÜLŞEN N., HAYIRLI A., ALATAŞ M.S., " Potential role of inulin in rumen fermentation ", Revue Méd. Vét., 161, , 3-9., 2010,( SCI )
11. UMUCALILAR, H.D., GÜLŞEN, N., HAYIRLI, A., ALATAŞ, S., " Role of inulin as a modifier in rumen fermentation ", ADSA, Montreal, Quebec, Canada, July, 12-16, , , 2009,( Konferans )
12. GÜLŞEN, N., UMUCALILAR, H.D., HAYIRLI, A., ÇİTİL, Ö.B., " Role of lactulose as a modifier in rumen fermentation. ", Montreal, Quebec, Canada, July, 12-16, , , 2009,( Konferans )
13. UMUCALILAR, H.D., GÜLŞEN, N., HAYIRLI, A., " Effects of fat and cupper feding on performance and mineral contents in blood, liver, egg in Japanese quails ", Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Poultry. Faculty of Agriculture, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, The Czech Republic, 14-15th February, , , 2007,( Konferans )
14. UMUCALILAR H.D., GÜLŞEN N. COŞKUN B., HAYIRLI A., DURAL H., " Nutrient composition of mistletoe (Viscum album) and its nutritive value for ruminant animals ", Agroforestry Systems, 71, , 77-87, 2007,( SCI )
15. GÜLŞEN, N., UMUCALILAR, H.D., HAYIRLI, A., " Effects of sunflower oil and cupper feding on performance and mineral contents in blood, liver, egg in Japanese quails. ", Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Poultry. Faculty of Agriculture, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, The Czech Republic, 14-15th February, , , 2007,( Konferans )
16. GÜLŞEN N., UMUCALILAR, H.D. , " Toros göknarı ökse otunun besleyici değerinin in situ ve in vitro yöntemlerle tespiti ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 1, , 6-13, 2007,( Kurum Dergisi )
17. GÜLŞEN, N., UMUCALILAR, H.D., İNAL, F., HAYIRLI, A. , " Impacts of Calcium Addition into Media Differing in Oil Type and Level: In Vitro Rumen Fermentation and Digestibility ", Arch. Anim. Nutr., 60 , , 443-453, 2006,( SCI )
18. UMUCALILAR, H.D., GÜLŞEN, N., ALKAN, F. , " Karaman İlindeki Kaba ve Karma Yem Üretiminin Değerlendirilmesi ve Hayvansal Üretimin Geliştirilmesine Katkıları. ", S.Ü. Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi I. Yerel Ekonomiler Kongresi, Karaman, 1-2 Ekim, , , 2005,( Konferans )
19. COSKUN, B., GULSEN, N., UMUCALILAR, H.D. , " The nutritive value of Prangos ferulacea ", Grass and Forage Science, 59, , 15-19, 2004,( SCI )
20. GÜLŞEN, N., COŞKUN,B., UMUCALILAR, H.D., DURAL,H. , " Prediction of nutritive value of native forage, Prangos uechritzii, using of in situ and in vitro measurements ", Journal of Arid Environments, 56, , 167-179, 2004,( SCI )
21. UMUCALILAR, H.D., COŞKUN, B., GÜLŞEN, N., " Bazı Tane Yemlerin In Situ Rumen Yıkımlanması ile İn Vitro Gaz Üretimi ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya, 18-20 Eylül, , , 2003,( Konferans )
22. UMUCALILAR, H.D., COŞKUN, B., GÜLŞEN, N., POLAT, E.S., İNAL, F., " Determination of Protein Ruminal Degradabilities of Some Protein Sources ", Revue Med. Vet., 154, , 477-482, 2003,( SCI )
23. GÜLŞEN, N , COŞKUN, B., UMUCALILAR, H.D., İNAL, F., BOYDAK, M., " Laktoz ve Kurutulmuş Peynir Altı Suyunun Broylerlerde Büyüme Performansı ve İmmun Sistem Histolojisi Üzerine Etkileri ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya, 18-20 Eylül, , , 2003,( Konferans )
24. GÜLŞEN, N, COŞKUN, B., UMUCALILAR, H.D., İNAL, F., BOYDAK, M. , " Effect of lactose and dried whey supplementation on growth performance and histology of the immune system in broilers ", Arch. Anim. Nutr. , 56, , 131-139, 2002,( SCI )
25. UMUCALILAR, H.D., COŞKUN, B., GÜLŞEN, N. , " In situ rumen degradation and in vitro gas production of some selected grains from Turkey ", Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 86, , 288-297, 2002,( SCI )
26. İNAL, F., B. COŞKUN, N. GÜLŞEN AND V. KURTOĞLU , " The effects of withdrawal of vitamin and trace mineral supplements from layer diets on egg yield and trace mineral composition ", British Poultry Science, 42, , 77-80, 2001,( SCI )
27. GÜLŞEN, N., İNAL, F., ARSLAN, C. UMUCALILAR, H.D, " Bir bentonitin (Excell FS/7) süt ineklerinde süt verim performansı, bazı süt ve rumen parametreleri ile sindirilebilirlik üzerine etkisi ", 10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya, 19-22 Eylül, , , 2001,( Konferans )
28. İNAL, F., GÜLŞEN, N., COŞKUN, B., ARSLAN, C., " Yumurta tavuğu yemlerine katılan bentonitin (Excell FS/6) verim performansı üzerine etkisi ", 10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya, 9-22 Eylül, , , 2001,( Konferans )
29. GÜLŞEN, N., İNAL, F., " Yemlerin rumende yıkımlanması ve süt verim parametreleri üzerine protein katkılı korunmuş yağların etkileri. II. Süt verim parametreleri üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, , 35-41, 2000,( Üniversite Dersgisi )
30. POLAT, E.S., COŞKUN, B., İNAL, F., UMUCALILAR, H.D., GÜLŞEN, N., ASLAN, C., ÇETİNGÜL, S., ÇİVLİK, İ., " Aralıklı ilave yemlemenin kuzularda besi ve karkas performansı üzerine etkileri ", Uluslar arası Hayvan Besleme Kongresi, Isparta, 4-6 Eylül, , , 2000,( Konferans )
31. GÜLŞEN, N., İNAL, F., COŞKUN, B., ASLAN, C., UMUCALILAR, H.D., " Serbest ve korunmuş formdaki asit yağın süt ineklerinde rumen fermentasyonu ve süt verimi üzerine etkileri ", Hayvan Besleme Kongresi, Isparta, 4-6 Eylül, , , 2000,( Konferans )
32. GÜLŞEN N., İNAL F., " Protein katkılı korunmuş yağların süt verim parametreleri üzerine etkileri ", Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi,Isparta, 4-6 Eylül, , , 2000,( Konferans )
33. İNAL, F., COŞKUN, B., BALEVİ, T., UMUCALILAR, H.D., GÜLŞEN, N., ÖZKARA, R., " The determination of viscosity in barley and using possibilities of barleys, having different viscosity, supplemented with enzyme in layer diets ", Indian Journal of Animal Sciences , 70, , 1250-1254, 2000,( SCI )
34. İNAL, F., GÜLŞEN, N., COŞKUN, B., ASLAN, C , " The effects of bentonite on egg performance of laying hens ", Indian Journal of Animal Science, 70, , 194-196, 2000,( SCI )
35. GÜLŞEN, N., İNAL, F., ASLAN, C., UMUCALILAR, H.D., " Effects of bentonite (Excell FS/7) on rumen fermentation, digestibility, milk yield in dairy cattle ", Indian Vet. J., 77, , 134-137, 2000,( SCI )
36. GÜLŞEN, N., İNAL, F., " Yemlerin rumende yıkımlanması ve süt verim parametreleri üzerine protein katkılı korunmuş yağların etkileri. I. Yemlerin rumende yıkımlanması üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, , 123-128, 2000,( Üniversite Dersgisi )
37. GÜLŞEN, N., İNAL, F., COŞKUN, B., ASLAN, C., UMUCALILAR, H.D. , " Serbest ve korunmuş formdaki asit yağın süt ineklerinde rumen fermentasyonu ve süt verimi üzerine etkileri ", Vet. Bil. Derg., 16, , 27-33, 2000,( Üniversite Dersgisi )
38. GÜLŞEN, N., UMUCALILAR, H.D., " Atlarda beslemeye bağlı bozukluklar ", I. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Konya, 21-22 Ekim, , , 1999,( Konferans )
39. GÜLŞEN N., İNAL F., " Yemlerin rumende yıkımlanması üzerine protein katkılı korunmuş yağların etkileri ", V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Konya, 20-22 Ekim, , , 1998,( Konferans )
40. AZMAN M. A, BALEVİ T, ŞEKER E., GÜLŞEN N, KURTOĞLU V. , " Şeker pancarı yaprağı ve silajının yem olarak değerlerinin belirlenmesi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 7, , 47-50, 1997,( Kurum Dergisi )
41. İNAL F., GÜLŞEN N., " Köpeklerin Beslenmesi ", Uluslararası Türk Çoban Köpeği Sempozyumu, Konya, 23 Ekim, , , 1996,( Konferans )
42. ŞEKER E., COŞKUN B., ŞEKER R., BALEVİ T., GÜLŞEN N., SEZEN S., KURTOĞLU V., " Mayaların hayvan beslemede kullanılma olanakları üzerine araştırmalar. 1. Ekmek mayasının ruminal fermentasyon ve yıkılım üzerine etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 5, , 11-14, 1995,( Kurum Dergisi )
43. GÜLŞEN N., İNAL Fatma, " Kaba yemin önemi ve Türkiye'de kaba yem sorunu ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 7, , 48-52, 1995,( Diğer )
44. İNAL, F. COŞKUN B., ÇELİK İ., İNAL Ş., GÜLŞEN N., YENER Z., " Japon bıldırcınların rasyonlarında yosun ekstraktı kullanımı. 1. Yosun ekstraktının büyüme üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 11, , 99-104, 1995,( Üniversite Dersgisi )
45. İNAL F., COŞKUN B., ÇİFTÇİ M.K., GÜLŞEN N., " Japon bıldırcınların rasyonlarında yosun ekstraktı kullanımı. 2. Yosun ekstraktının yumurta verimi üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 11, , 73-76, 1995,( Üniversite Dersgisi )
46. İNAL F., COŞKUN B., GÜLŞEN N., KURTOĞLU V., BALEVİ T. , " Ham ayçiçek yağı yerine yan ürünlerinin yumurta tavuklarında enerji kaynağı olarak kullanımı ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 10, , 39-43, 1994,( Üniversite Dersgisi )
47. COŞKUN B., İNAL F., ŞEKER E., GÜLŞEN N., ARIK HD. , " Bir yosun ekstraktının (Maxicrop) yumurtacı tavuklarda verim üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 9, , 83-86, 1993,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Uğur Demirci, " Homofermantatif ve Homofermantatif-Heterofermentatif Laktik Asit Bakterileri İlavesi ile Hazırlanan Tritikale-Macar Fiği Karışımı Silajların Konya Merinosu Dişi Toklularda Rumen Parametreleri ve Canlı Ağırlık Değişimi Üzerine Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 2007 - 2009, Tamamlandı
2. Semra Aral, " Yumurtacı Damızlık Horozlarda Farklı Düzeylerde Protein İhtiva Eden Rasyonlarla Kısıtlı Beslemenin Kuluçka Kabiliyeti Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, 1994 - 2002, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler