VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. KEMAL KIRIKÇI
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ VETERİNERLİK ZOOTEKNİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK ZOOTEKNİ
E-Mail :  kkirikci selcuk.edu.tr
Telefon : 332.223 35 50
Adres : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni A.B.D. Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ1992 

  Akademik Yayınlar:
1. Çağlayan, T., Kırıkçı, K., Günlü, A., Alasahan, S., " Some body measurements and their correlations with live weight in the rock partridge (Alectoris graeca) ", African J.Agri.Res., 6,7, , 1857-1861, 2011,( SCI )
2. Gülşen, N., Umucalılar, H.D., Kırıkçı, K., Hayırlı, A., Aktümsek, A., Alasahan, S., " Sunflower oil supplementation alters meat quality but not performance of growing partridges (Alectoris chukar) ", Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition., 94, , 196-203, 2010,( SCI )
3. Çağlayan, T., Alasahan, S., Çetin, O., Kırıkçı, K., Günlü, A., " Effects of egg weight and length of storage period on chick weight and hatchability performance of pheasants (Phasianus colchicus) ", J. Food.Agr.Env., 8, 3-4, , 407-410, 2010,( SCI )
4. Garip, M., Çağlayan, T., Kırıkçı K., Günlü, A. , " A Comparison of Egg Quality Characteristics of Partridge and Pheasant Eggs, P. colchicus, A. graeca. ", J.Anim. Vet. Adv., 9, , 299-301, 2010,( SCI )
5. Demirel, Ş., Kırıkçı, K., " Effect of Stocking Density on Growth Performance and Average Cost in Partridge rearing (Alectoris graeca) ", Poultry science, 88, , 440-444, 2009,( SCI )
6. Kırıkçı, K., " Boşa kürek çekmek ", Av Doğa, 70, , 68-69, 2009,( Diğer )
7. Çağlayan, T., Garip, M., Kırıkçı K., Günlü, A, " Effect of egg weight on chick weight, egg weight loss and hatchability in rock partridges (A. graeca) ", It. J. Anim. Sci., 8, , 567-574, 2009,( SCI )
8. Çağlayan, T., Alaşahan, S., Kırıkçı, K., Günlü, A., " Effect of different egg storage periods on some egg quality characteristics and hatchability of artridges (Alectoris graeca) ", Poultry science, 88, , 1330-1333, 2009,( SCI )
9. Kırıkçı, K. , " Türkiye Av-Yaban Hayatını Zenginleştirme Çabaları ve Önündeki Engeller ", I. Av-Yaban Hayatı Sempozyumu, 22-24 Nisan, Side., , , , 2008,( Konferans )
10. Kırıkçı, K., Günlü, A., Çetin, O., Garip, M., " Effect of Hen Weight on Egg Production and Some Egg Quality Characteristics in the Partridge (Alectoris graeca) ", Poultry science, 86, , 1380-1383, 2007,( SCI )
11. Kırıkçı, K., Günlü, A., Çağlayan, T., Garip, M. , " Ebeveyn Yaşının Kekliklerde (A. Graeca) Bazı Verim Özelliklerine Etkisi ", Atatürk Ün. Vet. Bil. Derg, 3-4, , 51-54, 2007,( Üniversite Dersgisi )
12. Kırıkçı K., Günlü A., Çetin O., Garip M., " Effects Of The Date Of Egg-Laying Hen On Some Egg Quality of Pheasants (P. colchicus) ", Current Problems of Breeding, health, Growth and Production of Poultry, , , , 216-219, 2007,( Konferans )
13. Günlü A., Kırıkçı K., Çetin O, Garip M. , " Effect of Hen Age on Some Egg Quality Characteristics of Rock Partridges (A. graeca). ", Current Problems of Breeding, health, Growth and Production of Poultry, , , , 211-215, 2007,( Konferans )
14. Günlü, A., Kırıkçı, K., Çetin, O., Garip, M., " Effect of Stocking Density on Growth Performance and Average Cost in Partridge rearing (Alectoris graeca) ", Poultry science, 86, , 1800-1804, 2007,( SCI )
15. Kırıkçı, K., " Hayvancılıkta yeni alternatif: Keklik ", Selçuk Bakış, Ağustos, , 98-99, 2006,( Üniversite Dersgisi )
16. Kırıkçı, K., Günlü, A., Garip, M. , " Some Quality Characteristics of Pheasant (P. colchicus) Eggshells of Different Colors ", Tr. J. Anim. Sci., 29, 2, , 315-318, 2005,( SCI )
17. Günlü, A., Alkan, F., Kırıkçı, K. , " Karaman ili hayvancılığının yapısal özellikleri ve yakın gelecekteki durumu üzerine genel bir değerlendirme. ", I. Yerel Ekonomiler Kongresi, 1-2 Ekim, Karaman., , , 183-211, 2005,( Konferans )
18. Kırıkçı, K., Zamani, A., Durakbaşi, G., Tepeli, C., " Kangal Köpeği Kromozomlarının G-Band Örnekleri Ve İdiogramları ", 2nd International Kangal Dogs Symposium, , , 102-106, 2005,( Konferans )
19. Kırıkçı, K., Zamani, A., Durakbaşi, G., Tepeli, C., " Kangal Köpeği Kromozomlarının G-Band Örnekleri Ve İdiogramları ", Kangal Köpeği Sempozyumu. , , , , 2005,( Konferans )
20. Kırıkçı, K., Deeming, C., Günlü, A., " Effects of Egg Mass and Percentage Mass Loss During Incubation on Hatchability ", British Poultry science, 45(3), , 380-384, 2004,( SCI )
21. Çetin, O., Kırıkçı, K., " Sülün Yetiştiriciliği II ", Av Tutkusu, 7, 77, , 55-57, 2004,( Diğer )
22. Çetin, O., Kırıkçı, K., " Sülün Yetiştiriciliği I ", Av Tutkusu, 7, 76, , 18-21, 2004,( Diğer )
23. Kırıkçı, K., Çetin, O., Günlü, A., Garip, M. , " Effect of Hen Weight on Egg Production and Some Egg Quality Characteristics in Pheasants (Phasianus colchicus). ", Asian-Australasian j. Anim. Sci., 17, 5, , 684-687, 2004,( SCI )
24. , " The Native Dog Breeds of Turkey. ", International Symposium Animal Production and Natural Resources Utilization in the Mediterranean Mountain Areas, , , , 2003.,( Konferans )
25. Kırıkçı, K., Tepeli, C., Günlü, A., Çetin, O. , " Farklı Yetiştirme Şekillerinde Sülünlerin (Phasianus colchicus) Bazı Verim Özellikleri. ", Tr. J. Anim. Sci., 27, , 907-910, 2003,( SCI )
26. Günlü, A., Çetin, O., Kırıkçı K., Tepeli, C. , " Konya İli Koyunculuğunun Genel Karakterleri ile Farklı Üretim ve Pazarlama Yöntemlerinin İşletme Sonuçları Üzerine Etkisi ", I. Konya Ekonomisi Sempozyumu , , , 359-369, 2003,( Konferans )
27. Yalçın H., Kırıkçı, K., Tıpırdamaz S., " Kaya Kekliklerinin (Alectoris graeca) Sindirim Sistemleri Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar [Esophagus ve Cloaca Arası] ", Vet. Bil. Derg. , 19, 3-4, , 59-67, 2003,( Üniversite Dersgisi )
28. Günlü, A., Kırıkçı, K., Çetin, O., Garip, M. , " Some External and Internal Quality Characteristics of Partridge (A. graeca) Eggs. ", J. Food. Agr. Env. , 1, 3-4, , 197-199, 2003,( SCI )
29. Kırıkçı, K., Günlü, A., Çetin, O., Garip, M. , " Some Quality Characteristics of Pheasant (P. colchicus) Eggs ", J. Food. Agr. Env. , 1, 3-4, , 226-228, 2003,( SCI )
30. Kırıkçı, K., Çetin, O., Günlü, A., Tepeli, C., Yilmaz, A. , " Investigating of the Possibility of Second Production in a Year From Rock Partridges (A.. graeca) Under Intensive Breeding, ", J. Food. Agr. Env. , 1-2, , 267-269, 2003,( SCI )
31. Kırıkçı, K., Zamani, A., Durakbaşi, G. , " Konya Yaban Koyununun (Ovis Orientalis Spp.) Kromozomları Üzerinde Bir Çalışma. ", Tr. J. Anim. Sci., 27, , 281-283, 2003,( SCI )
32. Günlü, A., Yalçın, C., İmik, H., Kırıkçı, K., " The Relationship Between Average Milk Production Cost and Some Selected Technical and Socio-Economic Factors Surrounding Dairy Herds ", Indian J. Anim. Sci., 72, 6, , 495-498, 2003,( SCI )
33. Tepeli, C., Çetin O., İnal Ş., Kırıkçı, K., Yilmaz A. , " Kangal ve Akbaş Irkı Türk Çoban Köpeklerinde Büyüme Özellikleri. ", Tr. J. Anim. Sci., 27, 4, , 1011-1018, 2003,( SCI )
34. Günlü, A., Çetin, O., Kırıkçı, K.,, Tepeli, C., " Resource Usage Efficiency in Sheep Breeding Enterprises in Konya Province and Effects of Different Production Strategies on Profitability. ", Indian J. Anim. Sci., 72, 6, , 77-80, 2002,( SCI )
35. Kırıkçı, K., Tepeli, C., Çetin, O., Yılmaz, A. , " Kekliklerin (A. graeca) Yumurta ve Bazı Kuluçka Verimleri Üzerine Farklı Ham Protein İçeren Rasyonların Etkisi ", Vet. Bil. Derg. , 18, 1-2, , 53-55, 2002,( Üniversite Dersgisi )
36. Kırıkçı, K., Çetin, O., " Orman Bakanlığının Avlaklara Av Materyali Sağlama Çalışmaları Üzerine ", Av Tutkusu, 5, 57, , 10-12, 2002,( Diğer )
37. Çetin, O., Kırıkçı, K., Günlü, A., Yılmaz, A., " Kaya Kekliklerinin (A. graeca) 2. Yaş Verim Performansları ", Vet. Bil. Derg. , 18, 1-2, , 69-71, 2002,( Üniversite Dersgisi )
38. Arslan, C., Garip, M., Yılmaz, A., Kırıkçı, K. , " Farklı Oranlarda Protein İçeren Rasyonlarla Beslenen Kaya Kekliklerinde (Alectoris graeca) Büyüme Özellikleri. ", Vet. Bil. Derg. , 17, 2, , 127-130, 2002,( Üniversite Dersgisi )
39. Tepeli, C., Çetin, O., Kırıkçı, K., Günlü, A., " The Effects of Different Light Periods on Some Production Characteristics of Pheasants (P. colchicus) ", Indian J. Anim. Sci., 72,11, , 960-962, 2002,( SCI )
40. Çetin, O., Kırıkçı, K., Günlü, A., Yılmaz, A., " Kaya Kekliklerinin (A. graeca) 2. Yaş Verim Performansları ", I. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, 21-24 Mayıs, Van, , , 179-183, 2001,( Konferans )
41. Çetin, O., Kırıkçı, K., " Farklı Erkek:Dişi Oranlarında Çiftleştirilen Kaya Kekliklerinde (A. graeca) Yumurta Verim ve Kuluçka Özellikleri. ", I. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, 21-24 Mayıs, Van, , , 174-178, 2001,( Konferans )
42. Çetin, O., Kırıkçı, K., Günlü, A., Tepeli, C., Yılmaz, A. , " Kaya Kekliklerinde (A. graeca) Zorlamalı Tüy Dökümünün Yumurta ve Kuluçka Özelliklerine Etkisi ve Elde Edilen Civcivlerin Büyüme, Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. ", I. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, 21-24 Mayıs, Van, , , 153-160, 2001,( Konferans )
43. Günlü, A., Kırıkçı, K., Çetin, O. , " Orman İçi ve Kenarı Köylerin Ekonomik Refahının Artırılmasında Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği. ", I. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, 21-24 Mayıs, Van, , , 45-50, 2001,( Konferans )
44. Kırıkçı, K., Tepeli, C., Çetin, O., Yılmaz, A. , " Kekliklerin (A. graeca) Yumurta ve Bazı Kuluçka Verimleri Üzerine Farklı Düzeyde Ham Protein İçeren Rasyonların Etkisi ", I. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, 21-24 Mayıs, Van, , , 213-217, 2001,( Konferans )
45. Kırıkçı, K., Çetin, O., " Keklik Yetiştiriciliği ", Türk Vet. Hek. Dergisi. , 11, 1-2, , 15-18, 1999,( Diğer )
46. Çetin, O., Kırıkçı, K. , " Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Yetiştirilen Sülünlerin Performansları ", Vet. Bil. Derg. , 15, 1, , 23-27, 1999,( Üniversite Dersgisi )
47. Tepeli, C., Kırıkçı, K., Çetin, O., Günlü, A., Yılmaz, A. , " Farklı Kesim Yaşlarında Sülünlerin (P. colchicus) Büyüme, Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri. ", Vet. Bil. Derg. , 15, 1, , 29-34, 1999,( Üniversite Dersgisi )
48. Kırıkçı, K., Çetin, O., " Akkaraman, Alman Siyah Baş ve Bunların F1 Melezlerinin Aktif NOR Taşıyan Kromozomları Üzerinde Çalışmalar ", Vet. Bil. Derg. , 15, 1, , 5-13, 1999,( Üniversite Dersgisi )
49. Kırıkçı, K., Tepeli, C., Çetin, O., Günlü, A., Yılmaz, A. , " Farklı Barındırma ve Aydınlatma Şartlarında Kaya Kekliklerinin (A. graeca) Bazı Verim Özellikleri. ", Vet. Bil. Derg. , 15, 1, , 15-22, 1999,( Üniversite Dersgisi )
50. Günlü, A., Kırıkçı, K., " Orman Içi ve Kenar Köylerin Ekonomik Refahının Artırılmasında Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği ve Bunların Önemi ", Av günü, 3, 32, , 42-47, 1999,( Diğer )
51. Çetin, O., Kırıkçı, K., " Yaban Hayatının Korunmasına Entansif Yetiştiriciliğin Katkıları: Sülün ve Keklik Yetiştiriciliği ", Konya Yaban Hayatı Paneli 6 Mart 1998, , , , 1998,( Konferans )
52. Çetin, O., Tepeli, C., Kırıkçı, K. , " Sülünlerin (P. colchicus) Entansif Ortam ve Karasal İklimde Yetiştirilme İmkanlarının Araştırılması. I. Yumurta Verimi ve Kuluçka Özellikleri ", Vet. Bil. Derg. , 13, 1, , 5-10, 1997,( Üniversite Dersgisi )
53. Çetin, O., Kırıkçı, K., Gülşen, N. , " Farklı Bakım Şartlarında Kınalı Kekliklerin (A. chukar) Bazı Verim Özellikleri. ", Vet. Bil. Derg. , 13, 2, , 5-10, 1997,( Üniversite Dersgisi )
54. Kırıkçı, K., Çetin, O. , " Sülün Yetiştiriciliği ", Türk Vet. Hek. Dergisi. , 9, 3, , 14-19, 1997,( Diğer )
55. Çetin, O., Kırıkçı, K., Tepeli, C., " Sülünlerin (P. colchicus) Entansif Ortam ve Karasal İklimde Yetiştirilme İmkanlarının Araştırılması. II. Büyüme ve Karkas Özellikleri. ", Vet. Bil. Derg. , 13, 1, , 69-76, 1997,( Üniversite Dersgisi )
56. İnal, Ş., Dere, S., Kırıkçı, K., Tepeli, C. , " Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Canlı Ağırlığa Göre Yapılan Seleksiyonun Yumurta Verimi, Yumurta Ağırlığı, Fertilite, Kuluçka Randımanı ve Yaşama Gücüne Etkileri ", Vet. Bil. Derg. , 12, 2, , 5-14, 1996,( Üniversite Dersgisi )
57. Çetin, O., Kırıkçı, K., Gülşen, N., " Kınalı Keklik'in (A. chukar) Entansif Şartlarda Adaptasyonu ve Bazı Verim Özelliklerinin Tespiti ", Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi, , , 430-437, 1996,( Konferans )
58. Çetin, O., Tepeli, C., Kırıkçı, K., " Sülünlerin (P. colchicus) Konya Şartlarında Yetiştirilme İmkanlarının Araştırılması ", Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi, 1, , 423-429, 1996,( Diğer )
59. Kırıkçı, K., Çetin, O. , " Hayvancılıkta Gen Kaynaklarının Korunması ve Metotları ", Türk Vet. Hek. Dergisi. , 7, 3, , 33-42, 1995,( Diğer )
60. İşcan Km, İnal Ş, Dere S, Kırıkçı, K, Tepeli C. , " Farklı Ebeveyn Ağırlığına Sahip Broyler Hibritlerde Yetiştirme Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri. ", Vet. Bil. Derg. , 10,12, , 154-158, 1994,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Şamil Günhan, " Kaya kekliği (A. graeca) yumurtalarında farklı depolama süresinin kuluçka sonuçları ve bazı yumurta kalite özelliklerine etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, ZOOTEKNİ, 2009 - 2014, Tamamlandı
2. Şemsettin Demirel, " Sülünlerde (P. colchicus) Farklı Depolama Sürelerinin Kuluçka ve Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni Anabilim Dalı, 2004 - 2006, Tamamlandı
3. Şamil Günhan, " Farklı Zorlamalı Tüy Dökümü Metotlarının Kekliklerde Bazı Verimlere Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni Anabilim Dalı, 2004 - 2006, Tamamlandı
4. Recai Yılmaz, " Farklı Çiftleştirmenin Sülünlerde (P.colchicus) Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni Anabilim Dalı, 1999 - 2004, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
EGZOTİK SÜLÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ (SEÇMELİ DERS)
SELEKSİYON VE YETİŞTİRME METOTLARI