FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE
ZOOTECHNICS AND HUSBANDRY
ZOOTECHNICS AND HUSBANDRY
 
 Name and Surname: PROF.DR. CAFER TEPELİ
Name of the Faculty:   FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE DEPARTMENT OF ZOOTECHNICS AND HUSBANDRY PROGRAM OF
 
E-Mail  ctepeli selcuk.edu.tr
Phone 2233551
Address Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı 42003 Selçuklu-Konya
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

1.Erdoğan,M., Tepeli, C., Brenig B., Akbulut M.D., Uguz, C., Savolainen P., Özbeyaz, C. Geneticvariability among native dog breeds in Turkey. Turkish Biology, 37: 176-183, 2013.

2.Ding Z-L., Oskarsson M., Ardalan, A., Angleby H., Dahlgren L.G., Tepeli C.,Kirkness E., Savolainen P.,  Zhang Y.P. Origins of domestic dog in Southern East Asia is supported by analysis ofY-chromosome DNA, Heredity,108,5:507-514, 2012.

3.Ardalan A., Kluetsch F.C., Zhang A., Erdogan M.,Uhlen M., Tepeli C., Houshmand M., Ashtiani S.R.M., Savolainen P. Comprehensive study of mtDNA among SouthwestAsian dogs contradicts independent domestication of wolf, butimplies dog–wolfhybridization. Ecology and Evolution.1, 1: 373-384, 2011

4.Tepeli, C., Çetin, O., İnal, Ş., Kırıkçı, K., Yılmaz, A. Kangal ve Akbaş IrkıTürk Çoban Köpeklerinde Büyüme Özellikleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, 4, 1011-1018 2003.

5. Günlü, A., Çetin, O., Kırıkçı, K., Tepeli, C. ResourceUsage Efficiency in Sheep Breeding Enterprises in Konya Province and Effects ofDifferent Production Strategies on Profitability. The Indian Journal of AnimalSciences, 72,6, 495-498, 2002.

6.Akmaz, A., Tekin, M. E., Tepeli, C. ve Kadak R. Alman Siyah Başlı X Akkaraman ve Hampshire Down X Akkaraman Melezi (F1 veG1) Erkek Kuzuların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. Turkish Journal ofVeterinary and Animal Sciences, 24, 1, 7–17, 2000.

7.İşcan, K.M., Çetin, O., Tepeli, C., Dere, S. The Effects of Stocking Density onBroiler Performance. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 20, 5, 331-335, 1996.

8. Kırıkçı, K.,Çetin O., Günlü A., Tepeli C., Yilmaz A. Investigating of the possibility of second production in a year from rock partridges (A. graeca)under intensive breeding. Journal of Food, Agriculture & Environment, 1, 2, 267-270. 2003.

9.Alkan, F., Izci C., Tepeli, C., Koç, Y. Evaluation of the schirmer tear test inclinically normal Turkish hunting dogs (Turkish greyhound). Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 73,4, 269-273, 2004.

10.Alkan,F., Izci, C., Tepeli, C., Koç, Y. Evaluation of the Schirmer tear test in twoTurkish breeds of shepherd dogs. Revue De Medecine Veterinaire, 155, 2, 67-70, 2004.

11.Yılmaz A., Tepeli C. Breeding Performance of a Captive Chukar Partridge(Alectoris chukar) Flock. Journal ofAnimal and Veterinary Advances 8 (8): 1584-1588, 2009.

12.Tepeli C. Some Genetic Disorders in Kangal Turkish Shepherd Dogs. Indian Vet. Journal. 81:352-353, 2004.

13.Yilmaz, A., Tepeli C.,Garip, M. Caglayan T. The effects of incubation temperature on the sex of Japanese quail chicks.PoultryScience., 90,10: 2402-2406, 2011.

14.Yilmaz, A., Tepeli C.,Tekin, M. E., et al.,. Determination of live weights and body measurements of Kangal type Akkaraman sheep in producers conditionsJournal of Food Agrıculture & Environment.,9,2, 366-370, 2011.

15.Yilmaz, A., Tepeli C.,Caglayan, T. External and internal egg quality characteristics in Japanese quails ofdifferent plumage color lines. Journal of Food Agriculture & Envıronment.,9, 2, 375-379, 2011.

16.Yilmaz, A., Tepeli C.Breeding Performance of a Captive Chukar Partridge (Alectoris chukar)Flock. 4th International Galliforms Symposium., Chengdu, China, Oct 14-21, .2011.

17.Çoyan, K., Ataman, M.B., Özkalp, B., Tepeli, C. Effect of Sildenafil (Viagra (R)) on Penile Erection and Semen Volume andCharacteristics in Kangal Dogs. Kafkas Universıtesi Veteriner FakültesiDergisi., 15,6:855-858, 2009.

18.Yılmaz, A., Tepeli, C. Effects of Pre-incubation Storage Time and Position on Some HatchingResults of the Rock Partridge (Alectoris graeca) Eggs.KafkasUniversıtesi Veteriner Fakültesi Dergisi., 15,6:859-862, 2009.

19.Bulut, Z., Tepeli, C., Nizamlioglu, M., Kurar, E., Erdoğan, M., Yılmaz, A., Savolainen,P. Microsatellite analysis of Kangal shepherd dogs in Turkey, Uzbekistan,Ajerbaijan and Iran. 22nd IUBMB Congress/37th FEBS,Seville,348, 2012.

20.Nizamlioglu, M., Bulut, Z., Erdogan, M., Tepeli, C., Yılmaz, A., Kurar, E.,Savolainen, P. Genetic characterization of Akbas shepherd dogs in Turkey, Uzbekistan and Iran using STR markers. 22nd IUBMB Congress/37th FEBS, Seville, 349, 2012.

21.Kırıkçı, K., Tepeli, C., Günlü, A., Çetin O. Farklı Yetiştirme ŞekillerindeSülünlerin Bazı Verim Özellikleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, 4, 907-910, 2003.

22.Tepeli, C., Çetin, O., Kırıkçı, K., Günlü, A. The Effects of Different LightPeriods on Some Production Characteristics of Pheasants (Phasianus colchicus). The Indian Journal of Animal Sciences, 72, 11, 960-962, 2002.

23. Tepeli, C., Çetin, O. AnkaraKeçisi’nin Verim Özellikleri ve Türkiye’deki Son Durumu. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 5, 5, 63-71, 1993.

24.İşcan, K.M., İnal, Ş.,  Dere, S.,  Kırıkçı, K., Tepeli, C. Farklı Ebeveyn Ağırlığına Sahip Broyler Hibritlerde Yetiştirme Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 10, 1, 2,154-158, 1994.

25.İnal, Ş., Dere, S., Kırıkçı, K., Tepeli, C. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica ) Canlı Ağırlığa GöreYapılan Seleksiyonun Yumurta Verimi, Yumurta Ağırlığı, Fertilite, Kuluçka Randımanıve Yaşama Gücüne Etkileri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 12, 2, 5-22, 1996.

26.Çetin, O., Tepeli, C. ve Kırıkçı K.Sülünlerin(P. Colchicus) Entansif Ortam ve Karasal İklimde Yetiştirilme İmkanlarınınAraştırılması: I. Yumurta Verimi ve Kuluçka Özellikleri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 13, 1, 5-101997.

27.Çetin, O., Kırıkçı, K., Tepeli, C. Sülünlerin(P. Colchicus) Entansif Ortam ve Karasal İklimde Yetiştirilme İmkanlarınınAraştırılması: II. Büyüme ve Karkas Özellikleri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 13, 1,69-76, 1997.

28.Kırıkçı, K., Tepeli, C., Çetin, O., Günlü A., Yılmaz, A. Farklı Barındırma ve Aydınlatma Şartlarında Kaya Kekliklerinin (A. Graeca) Bazı Verim Özellikleri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 15, 1,15-22, 1999.

29.Tepeli, C., Kırıkçı, K., Çetin, O., Günlü, A., Yılmaz, A. Farklı Kesim Yaşlarında Sülünlerin (P.Colchicus) Büyüme, Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 15, 1,29-34, 1999.

30.Yıldız, C., Ataman, M.B., Kaya, A., Tepeli, C.,  Lehimcioğlu, N.C. Köpek ve Koçlarda Akrozom Bozukluklarının Belirlenmesi Amacıyla FarklıTespit ve Boyama Yöntemlerin Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11, 2, 7-11,2000.

31.Tepeli, C., Çetin, O. Kangal Irkı TürkÇoban Köpeklerinde Büyüme, Bazı Vücut Ölçüleri ve Döl Verimi ÖzelliklerininBelirlenmesi. I. Büyüme ve Bazı Vücut Ölçüleri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, 1, 5-16, 2000.

32.Tepeli, C., Çetin, O. Kangal Irkı TürkÇoban Köpeklerinde Büyüme, Bazı Vücut Ölçüleri ve Döl Verimi ÖzelliklerininBelirlenmesi. II. Döl Verimi Özellikleri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, 1, 17-25, 2000.

33.Kırıkçı, K., Tepeli, C., Çetin, O., Yılmaz, A. Kekliklerin (A. Graeca) Yumurta ve Bazı Kuluçka Verimleri Üzerine FarklıHam Protein İçeren Rasyonların Etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi, 18, 1, 2, 53-55, 2002.

34.Çetin, O., Kırıkçı, K., Günlü, A., Tepeli, C. Kaya Kekliklerinin (A. Graeca) 2. Yaş Verim Performansları. Veteriner Bilimleri Dergisi, 18, 1, 2,69-71, 2002.

35.Tepeli, C., Çetin, O. Kangal ve AkbaşIrkı Türk Çaban Köpeklerinin Baş Ölçüleri Üzerine Bir Araştırma. Veteriner Bilimleri Dergisi, 19, 1-2,17-20, 2003.

36.Tepeli C. Farklı Barındırma Şartlarında Yetiştirilen Kangal ve AkbaşKöpeklerinde Bazı Döl Verimi Özellikleri. VeterinerBilimleri Dergisi, 24, 1; 53-58, 2008.

37.Koç, Y., Alkan, F., Tepeli, C. Schirmer Tear Test in Different Rabit Breeds. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 15, 2;1-5, 2005.

38.Yılmaz A., Tepeli C. Kuluçkalık Keklik (Alectoris gracea) Yumurtalarının Depolanmasında Süre, Pozisyon ve Ön Isıtmanın Embriyo Ölümleri Üzerine Etkileri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 20, 3;11-22, 2004.

39.Erdoğan, M., Tepeli, C.,Özbeyaz, C., Akbulut, M.D., Uguz, C. Comparison of some morphological characteristics of Na­tive Turkish dog breeds. Eurasian J Vet Sci,  28, 2,106-110, 2012.

40.Çetin, O., Tepeli.C. Türkiye'de Türk Çoban Köpeği Yetiştiriciliği. UluslararasıTürk Çoban Köpeği Sempozyumu, 23 Ekim, Konya, 217-227, 1996.

41.Tepeli, C. Some Genetic Disorders in Kangal Turkish Shepherd Dogs. 1st International Symposium of Kangal Dog, 11 July, Sivas-Kangal, 91-93, 2003.

42.Tepeli, C,. Çetin, O. A Study on Head Measurements of Kangal and Akbaş Turkish Shepherd Dogs. 1stInternational Symposium of Kangal Dog, 11 July, Sivas-Kangal, 98-101, 2003.

43.Tepeli, C., Çetin, O., Günlü, A., Kırıkçı, K. The Native Dog Breeds of Turkey. International Symposium Animal Production and Natural ResourcesUtilisation in the Mediterranean Areas, Ioannina, Epirus, 5-7 June, Greece,427-431, 2005.

44. TepeliC. Reproductive Traits of Turkish Shepherd Dogs Reared in Different Housing Conditions. 2nd. InternationalSymposium of Kangal Dog, 20 – 26, 2005.

45. Kırıkçı,K., Zamani, A., Durakbaşı, G., Tepeli, C. The G-Band Pattern and Idiogram of Kangal Dog Chromosomes. 2nd.International Symposium of Kangal Dog, 102 – 106, 2005.

46. Alkan,F., İzci, C., Tepeli, C., Koç, Y. Clinical determination of tear production in Kangal Shepherd dogs. 2nd International Kangal Dog,113-116, 2005.

47.Tepeli C., Taylor T. Utilization of Turkish Shepherd Dogs in Turkey. First International Conference Aboriginal Dog Breeds as a Part of Biodiversity and of the Cultural Heritage of Human Kind.PADS Newsletter, 14, 15-25, 2008.

48.Yılmaz, A., Tepeli, C. The Native Partridges of Turkey. International Symposium on Galliformes.Chengdu-China, 14-21. Abstracts book, 51, 2007.

49. Yılmaz,A., Tepeli, C. An Investigation of the Breeding Performance of aCaptive Chukar Partridge (Alectoris Chukar) Flock. International Symposium on Galliformes. Chengdu-China, 14-21, Abstracts book,33, 2007.

50.Tepeli, C. The importance ofTurkish Livestock Guarding Dogs in sheep husbandry. Book of Abstracts of the 59thAnnual Meeting of the European Association for Animal Production.13, 2008.

51.Tepeli, C., Tepeli, K. Pre-schoolchildren’s attitudes to dogs in Turkey. International Journal of Arts & Sciences (IJAS). Prague conference, 24-27 May, Prague, 2012.

52.Çetin, O., Kırıkçı, K., Günlü, A., Tepeli, C., Yılmaz, A. Kaya Kekliklerinde (A. Graeca) Zorlamalı Tüy Dökümünün Yumurta ve Kuluçka Verim Özelliklerine Etkisi ve Elde Edilen Civcivlerin Büyüme, Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. 1. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, 21-24 Mayıs, 153-160, Van, 2001.

53.Günlü, A., Çetin, O., Kırıkçı, K., Tepeli, C. Konya İli Koyunculuğunun Genel Karakterleri İle Farklı Üretim ve Pazarlama Yöntemlerinin İşletme Sonuçları Üzerine Etkisi. Ulusal 1.Konya Ekonomisi Sempozyumu,18 Nisan, 359-369, Konya, 2003.

54.Tepeli, C. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Köpek Üretim ve Eğitim Programı. 1. Ulusal Köpek Eğitimi Sempozyumu, 24-25 Eylül, 28, Gemlik-Bursa, 1996.

55.Tepeli, C., Çetin, O. Kangal ve AkbaşIrkı Türk Çoban Köpeklerinin Büyüme Özellikleri. 2. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 10-13 Nisan, 101, Bursa,2003.

56.Tepeli, C., Çetin, O. Türk TazılarındaBazı Morfolojik Özellikler. 2.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 10-13 Nisan, 124, Bursa, 2003.

57.Kırıkçı, K., Tepeli, C., Çetin, O., Yılmaz, O. Kekliklerin (A. Graeca) Yumurta ve Bazı Kuluçka Verimleri Üzerine Farklı Düzeyde Ham Protein İçeren Rasyonların Etkisi. 1. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, 21-24 Mayıs,213-217, Van, 2001.

58.Erdoğan, M., Tepeli, C., Akbulut, M.D., Uğuz, C., Brenig,B., Özbeyaz, C. Türkiye Yerli Köpek Irkları Arasındaki Genetik Farklılığın Belirlenmesi. II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi Özet Kitabı, 60, 2008.

59.Tepeli C. Kangal ve Akbaş Irkı Türk Çoban Köpekleri Arasındaki Farklar. Akbaş Günü Etkinlikleri, Sivrihisar KaymakamlığıEskişehir, 2008.

60.  Tepeli C. Dünden Bugüne Akbaş Çoban Köpeği. Akbaş Günü Etkinlikleri, Sivrihisar Kaymakamlığı Eskişehir, 2009.

61. YılmazA., Tekin M.E., Çağlayan T., Garip M., Akmaz A., Tepeli C., Polat E.S., Coşkun, B. Kangal Tipi Akkaraman Koyunlarda Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut Ölçüleri.  Kongre Özet Kitabı, 106, 2007.

62.Tepeli C., Erdoğan, M., Yılmaz, A., Bulut,Z., Savolainen, P., Türk Çoban Köpeklerinin kökenlerinin araştırılması. I.Morfolojik özellikler. IV. UlusalVeteriner Zootekni Kongresi, 24-26 Mayıs, Aydın, 2012.

63. Tepeli, C. Ev ve SüsHayvanlarının Bakımı, Ekolojisi. Ev veSüs Hayvanları Satan İş Yeri Sahipleri ve Yerel Hayvan Koruma GörevlileriEğitim Semineri. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 3-25, 2007.

64. Tepeli, C. Pet Hayvanlarında Görülen Davranış Bozukluklarının Giderilmesi. Ev ve Süs Hayvanları Satan İş Yeri Sahipleri ve Yerel Hayvan Koruma Görevlileri Eğitim Semineri. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 26-44,2007.

65. Tepeli,C. Kangal Köpeği Yetiştiriciliği. SelçukBakış Dergisi,  4, 122-125, 2006.

66.Tepeli, C., Çetin, O., İnal, Ş. Tarsus Yöresinde Yetiştirilen Çatalburun Av Köpeklerinde Bazı Morfolojik ve Davranış Özelliklerin Araştırılması. Proje sonuçlarının değerlendirilmesi, İz TV Belgeseli, 2008.

67.Tepeli, C. Deney Hayvanları Üretimi. Deney Hayvanları Kullanım Kursu, 3-10 Ocak, 204-221, Konya, 2011.

68.Tepeli, C. Deney Hayvanları Davranış Özellikleri. Deney Hayvanları Kullanım Kursu, 3-10 Ocak, 222-225 Konya, 2011.

69. Tepeli, C., Çetin, O., İnal, Ş., Yılmaz, A.,Çağlayan, A. Kangal ve Akbaş Irkı Türk Çoban Köpeklerinin İtaat Eğitim Performansları. Türkiye Köpek Irkları Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi,Veteriner Fakültesi, 21 Mart, İstanbul, 2011.


  Theses
1. ALPER YILMAZ, " Kuluçkalık Keklik (Alectoris graeca) Yumurtalarının Depolanmasında Süre, Pozisyon ve Ön Isıtmanın Kuluçka Sonuçlarına Etkileri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, ZOOTEKNİ, 2002 - 2004, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Zootekni Anabilim Dalı Başkanlığı2011 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni A.B.D.Anabilim Dali Bşk.23/09/201123/09/2014
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi06/11/201226/06/2014
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi26/06/201426/06/2017

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
 
MEDICAL BIOLOGY
COMPANION ANIMAL PRODUCER