VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. HUZUR DERYA ARIK
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI
E-Mail :  hderya selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. GULŞEN N., UMUCALILAR H.D., " Süt İneklerinin Geçiş Döneminde Rumen Adaptasyonunun Önemi ", Turkiye Klinikleri, 3, , 1-12, 2012,( Diğer )
2. UMUCALILAR H.D., GÜLŞEN N., " Geçiş Döneminde Subakut Rumen Asidozisi ve Koruyucu Önlemler ", Turkiye Klinikleri, 3, , 13-25, 2012,( Diğer )
3. GÜLŞEN N., UMUCALILAR H.D., HAYIRLI A., AKSOY M., " Frozen Ruminal Fluid in In Vitro Gas Production Technique: Protein-Rich Grains ", 19th International Congress of Mediterranian Federation of Health and Production of Ruminants. Belgrade, Serbia , May 25-28, , 247-255, 2011,( Konferans )
4. ALATAŞ M.S., UMUCALILAR H.D. , " Rumenin mikrobiyel ekosistemindeki bakteriler ve rolleri ", Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 6, , 71-83, 2011,( Üniversite Dersgisi )
5. UMUCALILAR H.D., GÜLŞEN N., HAYIRLI A., ALATAŞ S. , " Frozen Ruminal Fluid in In Vitro Gas Production Technique: Energy-Rich Grains ", 19th International Congress of Mediterranian Federation of Health and Production of Ruminants. Belgrade, Serbia, May 25-28, , 239-246 , 2011,( Konferans )
6. GÜLŞEN, N., UMUCALILAR, H.D., KIRIKÇI, K., HAYIRLI, A., AKTÜMSEK, A., ALAŞAHAN, S. , " Sunflower oil supplementation alters meat quality but not performance of growing partridges (Alectoris chukar) ", J. Anim. Physiol. Anim. Nutr, 94, , 196-203, 2010,( SCI )
7. HAYIRLI A., UMUCALILAR H.D., GÜLŞEN N., ÇITIL O.B. , " Role of Lactulose as a Modifier in Rumen Fermentation ", J. Anim. Vet. Adv, 9, , 2537-2545, 2010,( SCI )
8. UMUCALILAR H.D., GÜLŞEN N., HAYIRLI A., ALATAŞ M.S. , " Potential role of inulin in rumen fermentation ", Revue Méd. Vét, 161, , 3-9, 2010,( SCI )
9. GÜLŞEN N., UMUCALILAR H.D., HAYIRLI A., ÇİTİL Ö.B. , " Role of lactulose as a modifier in rumen fermentation. ", ADSA, Montreal, Quebec, Canada., July, 12-16, , , 2009,( Konferans )
10. UMUCALILAR H.D., GÜLŞEN N., HAYIRLI A., ALATAŞ S. , " Role of inulin as a modifier in rumen fermentation. ", ADSA, Montreal, Quebec, Canada, July, 12-16, , , 2009,( Konferans )
11. UMUCALILAR, H.D., GÜLŞEN, N., COŞKUN, B., HAYIRLI, A., DURAL, H., " Nutrient composition of mistletoe (viscum album) and its nutritive value for ruminant animals ", Agroforest Syst., 71, , 77-87, 2007,( SCI )
12. GÜLŞEN N., UMUCALILAR H.D., " Toros göknarı ökse otunun besleyici değerinin in situ ve in vitro yöntemlerle tespiti. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 1, , 6-13, 2007,( Kurum Dergisi )
13. GÜLŞEN N., UMUCALILAR H.D., HAYIRLI A. , " Effects of sunflower oil and cupper feding on performance and mineral contents in blood, liver, egg in Japanese quails. ", Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Poultry. Faculty of Agriculture, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, The Czech Republic., 14-15 thFebruary, , , 2007,( Konferans )
14. UMUCALILAR H.D., GÜLŞEN N., HAYIRLI A. , " Effects of fat and cupper feding on performance and mineral contents in blood, liver, egg in Japanese quails. ", Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Poultry. Faculty of Agriculture, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, The Czech Republic., 14-15 thFebruary, , , 2007,( Konferans )
15. GÜLŞEN, N., UMUCALILAR, H.D., INAL, F.,HAYIRLI, A., " Impacts of calcium addition and different oil types and levels on in vitro rumen fermentation and digestibility. ", Archives of Animal Nutrition, 60, , 443-453, 2006,( SCI )
16. UMUCALILAR H.D., GÜLŞEN N., ALKAN F. , " Karaman ilindeki kaba ve karma yem üretiminin değerlendirilmesi ve hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıları. ", S.Ü. Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi I. Yerel Ekonomiler Kongresi, Karaman., 1-2 Ekim, , , 2005,( Konferans )
17. COŞKUN B., GÜLŞEN N., UMUCALILAR H.D. , " Prangos ferulacea (helis)'nin yem değeri üzerine bir çalışma ", .III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Adana., 7-10 Eylül, , , 2005,( Konferans )
18. GÜLŞEN,N., COŞKUN,B., UMUCALILAR, H.D., DURAL,H. , " Prediction of nutritive value of native forage, Prangos uechritzii, using of in situ and in vitro measurements ", J. Arid Environments, 56, , 167-179, 2004,( SCI )
19. COŞKUN, B., GULSEN, N., UMUCALILAR, H. D, " The nutritive value of Prangos ferulacea ", Grass and Forage Science, 59, , 15-19, 2004,( SCI )
20. GÜLŞEN N , COŞKUN B., UMUCALILAR H.D., İNAL F., BOYDAK M. , " Laktoz ve kurutulmuş peynir altı suyunun broylerlerde büyüme performansı ve immun sistem histolojisi üzerine etkileri. ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya., 18-20 Eylül, , , 2003,( Konferans )
21. UMUCALILAR, H.D., COŞKUN, B., GÜLŞEN, N., POLAT, E.S., İNAL, F. , " Determination of protein ruminal degradabilities of some protein sources ", Revue Med. Vet, 154, , 477-482, 2003,( SCI )
22. UMUCALILAR H.D., COŞKUN B., GÜLŞEN N. , " Bazı tane yemlerin in situ rumen yıkımlanması ile in vitro gaz üretimi. ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya., 18-20 Eylül, , , 2003,( Konferans )
23. UMUCALILAR, H.D., COŞKUN, B., GÜLŞEN, N , " In situ rumen degradation and in vitro gas production of some selected grains from Turkey ", J. Anim. Physiol. Anim. Nutr, 86, , 288-297, 2002,( SCI )
24. GÜLŞEN, N , COŞKUN, B., UMUCALILAR, H.D., İNAL, F., BOYDAK, M, " Effect of lactose and dried whey supplementation on growth performance and histology of the immune system in broilers ", Arch. Anim. Nutr, 56, , 131-139, 2002,( SCI )
25. UMUCALILAR H.D., ŞEKER E. , " Tampon etkili madde olarak kullanılan sodyum bikarbonat ve magnezyum oksitin ineklerde süt verimi üzerine etkileri ", Vet. Bil. Derg. , 17, , 51-56, 2001,( Üniversite Dersgisi )
26. GÜLŞEN N., İNAL F., ARSLAN C. UMUCALILAR H.D. , " Bir bentonitin (Excell FS/7) süt ineklerinde süt verim performansı, bazı süt ve rumen parametreleri ile sindirilebilirlik üzerine etkisi. ", 10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya., 19-22 Eylül , , , 2001,( Konferans )
27. KAYA Ş., UMUCALILAR H.D., HALİLOĞLU S., İPEK H. , " Effect of dietary vitamin A and zinc on egg yield and some blood parameters of laying hens. ", IX European Symposium on the quality of eggs and egg products and European Symposium on the quality of poultry, Kuşadası, 9-12 September, , , 2001,( Konferans )
28. KAYA, Ş., UMUCALILAR, H.D., HALİLOĞLU, S., İPEK, H., " Effect of dietary vitamin A and zinc on egg yield and some blood parameters of laying hens ", Turkish J. Veterinary Anim. Sci, 25, , 763-769, 2001,( SCI )
29. UMUCALILAR H.D., ŞEKER E., " Tampon etkili madde olarak kullanılan sodyum bikarbonat ve magnezyum oksitin tane yemlerin invitro sindirilme dereceleri üzerine etkileri ", Vet. Bil. Derg, 16, , 129-135, 2000,( Üniversite Dersgisi )
30. POLAT E.S., COŞKUN B., İNAL F., UMUCALILAR H.D., GÜLŞEN N., ASLAN C., ÇETİNGÜL S., ÇİVLİK İ. , " Aralıklı ilave yemlemenin kuzularda besi ve karkas performansı üzerine etkileri ", Uluslar arası Hayvan Besleme Kongresi, Isparta, 4-6 Eylül, , , 2000,( Konferans )
31. UMUCALILAR H.D., ŞEKER E. , " Tampon etkili madde olarak kullanılan sodyum bikarbonat ve magnezyum oksitin ineklerde süt verimi üzerine etkileri ", Uluslar arası Hayvan Besleme Kongresi, Isparta, 4-6 Eylül, , , 2000,( Konferans )
32. GÜLŞEN N., İNAL F., COŞKUN B., ASLAN C., UMUCALILAR H.D. , " Serbest ve korunmuş formdaki asit yağın süt ineklerinde rumen fermentasyonu ve süt verimi üzerine etkileri. ", Hayvan Besleme Kongresi, Isparta, 4-6 Eylül, , , 2000,( Konferans )
33. BALEVİ T., COŞKUN B., KURTOĞLU V., UMUCALILAR H.D., " Broyler rasyonlarında kullanılan iç yağ ve bitkisel yağın farklı kombinasyonlarının performans üzerine etkileri ", Vet. Bil. Derg, 16, , 119-122, 2000,( Üniversite Dersgisi )
34. GÜLŞEN, N., İNAL, F., ASLAN, C., UMUCALILAR, H.D., " Effects of bentonite (Excell FS/7) on rumen fermentation, digestibility, milk yield in dairy cattle ", Indian Vet. J, 77, , 134-137, 2000,( SCI )
35. İNAL, F., COŞKUN, B., BALEVİ, T., UMUCALILAR, H.D., GÜLŞEN, N., ÖZKARA, R., " The determination of viscosity in barley and using possibilities of barleys, having different viscosity, supplemented with enzyme in layer diets ", Indian J. Anim. Sci. , 70, , 1250-1254, 2000,( SCI )
36. GÜLŞEN N., İNAL F., COŞKUN B., ASLAN C., UMUCALILAR H.D. , " Serbest ve korunmuş formdaki asit yağın süt ineklerinde rumen fermentasyonu ve süt verimi üzerine etkileri. ", Vet. Bil. Derg, 16, , 27-33, 2000,( Üniversite Dersgisi )
37. AZMAN M.A., UMUCALILAR H.D., ARAT E., AKIN İ. , " Süt ineklerinde verim performansı, rumen parametreleri ve sindirilebilirlik üzerine zeolitin etkisi. ", Vet. Bil. Derg, 15, , 105-109, 1999,( Üniversite Dersgisi )
38. GÜLŞEN N., UMUCALILAR H.D. , " Atlarda beslemeye bağlı bozukluklar ", I. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Konya., 21-22 Ekim, , , 1999,( Konferans )
39. BALEVİ T., COŞKUN B., KURTOĞLU V., UMUCALILAR H.D, " Etlik piliç rasyonlarına katılan zeolitin büyüme performansı ile altlığın ıslaklığı, azot, amonyak ve fosfor düzeyi üzerine etkisi ", Vet. Bil. Derg, 14, , 33-38, 1998,( Üniversite Dersgisi )
40. UMUCALILAR H.D., ŞEKER E. , " Tampon etkili madde olarak kullanılan sodyum bikarbonat ve magnezyum oksitin tane yemlerin invitro sindirilme dereceleri üzerine etkileri. ", V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Konya., 20-22 Ekim , , , 1998,( Konferans )
41. BALEVİ T., COŞKUN B., KURTOĞLU V., UMUCALILAR H.D., " Etlik piliç rasyonlarına katılan zeolitin büyüme performansı ile altlığın ıslaklığı, azot, amonyak ve fosfor düzeyi üzerine etkisi. ", Ulusal Kümes Hayvanları Sempozyumu, Adana., 27-29 Kasım , , , 1996,( Konferans )
42. ŞEKER E., TUNCER Ş.D., COŞKUN B., BAYTOK E., AZMAN M.A., İNAL F., ARIK H.D. , " Mayaların hayvan beslemede kullanılma olanakları: II. Farklı maya kaynaklarının kuzularda besi performansı ve bazı rumen parametreleri üzerine etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 3, , 120-123., 1993,( Kurum Dergisi )
43. COŞKUN B., İNAL F., ŞEKER E., GÜLŞEN N., ARIK H.D. , " Bir yosun ekstraktının (Maxicrop) yumurtacı tavuklarda verim üzerine etkileri ", S.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 9, , 83-86, 1993,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Ekmel Uysal, " Giresun ilinin Bazı İlçelerinde Süt İneklerinin Beslenme Durumunun Tespiti ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, 2019 - 2019, Tamamlandı
2. Gürler Yurtalan, " Konya İli ve İlçelerindeki Süt İneği İşletmelerinin Hayvan Besleme Durumlarının Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, 2015 - , Devam Ediyor
3. Mustafa Selçuk Alataş, " İn vivo ve in vitro şartlarda oluşturulan subakut asidozis durumunda Megasphaera elsdenii inokulasyonunun rumen parametreleri üzerine etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, 2009 - , Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü20162018

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Sağlik Hizmetleri Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.18/02/201629/07/2016
S.Ü. Sağlik Hizmetleri Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.01/08/201628/10/2016
S.Ü. Sağlik Hizmetleri Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.29/10/201608/12/2017

 Ek Bilgi

 Dersler