VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MEHMET EMİN TEKİN
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ VETERİNERLİK BİYOİSTATİSTİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK BİYOİSTATİSTİK
E-Mail :  mtekin selcuk.edu.tr
Telefon : 332 2233558
Adres : Selçuk ü. Veteriner Fak. Biyoistatistik AD
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığı19811982
Hekimler Birliği Vakfı19861987
Ankara Ü. Sağlık Bil. Enst.19871991
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1991 

  Akademik Yayınlar:
1. 26. Halıcı İ, Tekin ME, , " Ekişehir yöresinde halk elinde yetiştirilen Anadolu Merinoslarının ilk kırkım yapağı verimi ve kalitesi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 17, 2, , 9?16, 2011,( Kurum Dergisi )
2. 25. Garip M, Coskun B, Polat ES, Yilmaz A, Tekin ME, Caglayan T, Kilic N. , " Wool properties in Kangal Akkaraman sheep ", Eurasian J Vet Sci,, 26, 2, , 93-99, 2010,( Üniversite Dersgisi )
3. 16. Karabulut O, Tekin ME, , " Damızlık Koç Seçiminde BLUP Metodunun Kullanılması ", Kafkas Univ Vet Fak Derg. , 15 (6), , 891-896, 2009,( SCI )
4. 24. Tekin ME, , " Geleneksel Besicilikten Et Kalitesini Gözeten Sanayi Tipi Besiciliğe Geçişin Gereksinimi ve Irk Islahında Son Yaklaşımlar ", Konya Ticaret Borsası dergisi, 11 (31), , 20-25, 2009,( Kurum Dergisi )
5. 23. Bulut Z, Nizamlıoğlu M, Altunok V, Togan İ, Kurtoğlu F, Tekin ME, Ergin A. , " Biochemical polymorphism of several local breeds and cross breeds ", Vet Bil Derg, , 24, 2, , 49-54, 2008,( Kurum Dergisi )
6. 4. Tekin ME, , " Geleneksel Besicilikten Et Kalitesini Gözeten Sanayi Tipi Besiciliğe Geçişin Gereksinimi ve Irk Islahında Son Yaklaşımlar ", , , , , 2008,( Kurum Dergisi )
7. 14. Çilek S, Tekin ME, , " Environmental factors affecting milk yield traits of Brown Swiss cows raised at Ulaş State farm and phenotypic correlations between milk yield and fartility traits ", Indian J. Anim. Sci. , 77 (2), , 154-157, 2007,( SCI )
8. 3. Yılmaz A, Tekin ME, Çağlayan T, Garip M, Akmaz A, Tepeli C, Polat ES, Coşkun B. , " Kangal Tipi Akkaraman Koyunlarda Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut Ölçüleri ", , , , 106, 2007,( Diğer )
9. 15. Çilek S, Tekin ME, , " Environmental factors affecting fertility in cows ", Indian J. Anim. Sci., 77 (3), , 236-238, 2007,( SCI )
10. 22. Tekin M E, , " 2015'e Doğru Türkiye Hayvancılığı ", Konya Ticaret Borsası dergisi, 21, , 26-37, 2006,( Kurum Dergisi )
11. 12. Çilek S, Tekin ME, , " Estimation of factors for standardizing lactation yield to mature equivalent and 305-day basis for Brown Swiss cattle reared at Ulaş State Farm ", Indian J. Anim. Sci., 76 (8), , 621-624, 2006,( SCI )
12. 11. Çilek S, Tekin ME, , " Calculation of Adjustment Factors for Standardizing Lactations to Mature Age and 305-Day and Estimation of Heritability and Repeatability of Standardized Milk Yield of Simmental Cattle Reared on Kazova State Farm ", Turk. J. Vet. Anim. Sci., 30 (3), , 283-289, 2006,( SCI )
13. 13. Çilek S, Tekin ME, , " Estimation of heritability and repeatability of milk of Brown Swiss cattle reared at Ulaş State Farm ", Indian J. Anim. Sci., 76 (8), , 655-656, 2006,( SCI )
14. 21. Çilek, S. ve Tekin M.E, , " Koyun karkaslarının derecelendirmesinde ultrasonik yöntemler ve sondaların kullanılması ", Hayvancılık Araştırma Dergisi , 15,1, , 1-7 , 2005,( Kurum Dergisi )
15. 8. Tekin ME, Gürkan M, Karabulut O, Düzgün H. , " Performance Testing Studies and the Selection of Hasmer, Hasak, Hasiv and Linmer Crossbreed Sheep Types: II. Pre-Weaning Growth ", Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29, 1, , 59-65, 2005,( SCI )
16. 10. Çilek S, Tekin ME, , " Environmental Factors Affecting Milk Yield and Fertility Traits of Simmental Cows Raised at the Kazova State Farm and Phenotypic Correlations between These Traits ", Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29 (4), , 987-993, 2005,( SCI )
17. 9. Tekin ME, Gürkan M, Karabulut O, Düzgün H , " Performance Testing Studies and the Selection of Hasmer, Hasak, Hasiv and Linmer Crossbreed Sheep Types: III. Fattening Performance ", Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29, 1, , 67-73, 2005,( SCI )
18. 4. Tekin M E, , " Kasaplık Kuzu Üretimi Nasıl Artırılır? -II ", Taşkent Birlik Aylık Bölge Gazetesi, 7, , 7, 2005,( Diğer )
19. 3. Tekin M E, , " Kasaplık Kuzu Üretimi Nasıl Artırılır? -I ", Taşkent Birlik Aylık Bölge Gazetesi, 6, , 7, 2005,( Diğer )
20. 2. Tekin M E, , " Kuzu Üretimi ve Karlı Kuzu Besiciliği ", Taşkent Birlik Aylık Bölge Gazetesi, 3, , 3, 2005,( Diğer )
21. 1. Tekin M E, , " Bölgemizde Hayvancılık ", Taşkent Birlik Aylık Bölge Gazetesi, 2, , 19, 2005,( Diğer )
22. 20. Çilek S, Tekin ME, , " Koyunlarda Karkas Derecelendirmesi (Derleme) ", Hay. Araş. Enst. Derg., 14, 1-2, , 103-110, 2004,( Kurum Dergisi )
23. 19. Tekin M E, , " Önemlilik Testlerinde Hipotezler, Hata Tipleri ve Örnek Büyüklüğü İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme ", Hay. Araş. Derg. , 13, 1-2, , 81-85, 2003,( Kurum Dergisi )
24. 7. Tilki M, İnal Ş, Tekin ME, Çolak M, , " Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Yetiştirilen Esmer İneklerin Gebelik Süresi Ve Buzağı Doğum Ağırlığına Ait Fenotipik Ve Genetik Parametre Tahminleri ", Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 6, , 1343-1348, 2003,( SCI )
25. 6. Tilki M, İnal Ş, Çolak M, Tekin ME, " Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Esmer İneklerin Süt Verim Özellikleri Ve Bu Özelliklere Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi ", Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 6, , 1335-1341, 2003,( SCI )
26. 2. Tekin ME, , " Önemlilik Testlerinde Hipotezler, Hata Tipleri ve Örnek Büyüklüğü İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme, ", , , , , 2003,( Kurum Dergisi )
27. 18. Tekin M E, Akçapinar H, , " The Fattening And Carcass Characteristics Of Corriedale, Turkish Merino And Lincoln Longwool X Turkish Merino F1 And B1 Crossbred Lambs ", Hay. Araş. Enst. Derg., 12, 2, , 21-25, 2002,( Kurum Dergisi )
28. 17. Tekin M E, Gürkan M, Karabulut O, Düzgün H, , " Merinos, Akkaraman Ve İvesi Irklarının Bazı Etçi Irklar İle Melezlerinde (Hasmer, Hasak, Hasiv Ve Linmer) Performans Test Ve Seleksiyon Çalışmaları. I. Dölverimi Ve Yaşama Gücü ", Hay. Araş. Enst. Derg., 11, 2, , 1-8, 2001,( Kurum Dergisi )
29. 5. Tekin M E, " Makalelerde Istatistik Analizlerin Yetersizliği Üzerine Bir Eleştiri ", Türk Vet. ve Hay. Derg., 25, 1, , 138-139, 2001,( SCI )
30. 3. Akmaz A, Tekin M E, Tepeli C, Kadak R, " Alman Siyah Başlı X Akkaraman Ve Hampshire Down X Akkaraman Melezi (F1 Ve G1) Erkek Kuzuların Besi Performansı Ve Karkas Özellikleri ", Türk Vet. ve Hay. Derg. , 24 ,1 , , 7 - 17 , 2000 ,( SCI )
31. , " Alman Siyah Başlı X İvesi (F1) Ve Hampshire Down X İvesi (F1 Ve G1) Melezi Erkek Kuzuların Besi Performansı Ve Karkas Özellikleri ", Türk Vet. ve Hay. Derg., 24, 1, , 17-25, 2000,( SCI )
32. 1. Tekin M E, Akçapinar H, , " The Fattening And Carcass Characteristics Of Corriedale, Turkish Merino And Lincoln Longwool X Turkish Merino F1 And B1 Crossbreed Lambs, 1st Internatıonal Conference On Sheep And Goat Diseases and Productivity. ", , , , 29-29, 1999,( Konferans )
33. 2. Tekin M E, Kadak R, Akmaz A, Ergin A, " Türk Merinosu Ve Etçi Irklar X Türk Merinosu Melezlerinin (F1 Ve G1) Yapağı Özellikleri ", Türk Vet. ve Hay. Derg., 23, 4, , 391-396, 1999,( SCI )
34. Akmaz A, Tekin M E, Kadak R, Akçapinar H, " Anadolu (Konya) Merinosu, Hampshire Down X Anadolu Merinosu, Alman Siyah Baş X Anadolu Merinosu F1 Ve G1 Kuzularında Besi Ve Karkas Özellikleri ", , 23, 3, , 507 - 517, 1999,( SCI )
35. 3. Tekin M E, Gürkan M, Kadak R , , " The Wool Characteristics Of Akkaraman, Awassi And Their F1 And B1 Crossbreed With German Blackheaded Mutton And Hampshire Down Breeds, 1st Internatıonal Conference On Sheep And Goat Diseases and Productivity. ", , , , 30, 1999,( Konferans )
36. 2. Akmaz A, Tekin M E, Kadak R, Gürkan M, , " The Fattening And Carcass Characteristics Of German Blackheaded Mutton X Awassi F1 And Hampshire Down X Awassi F1 And B1 Crossbreed Male Lambs, 1st Internatıonal Conference On Sheep And Goat Diseases and Productivity. ", , , , 24-24, 1999,( Konferans )
37. 14. İşcan K M, Tekin M E, İnal Ş, , " Yumurta Tavuklarının Kafeslerde Farklı Yerleşim Sıklığında Performansları ", Hay. Araş. Enst. Derg., 8,1-2, , 111-114, 1998,( Kurum Dergisi )
38. 16. Tekin M E, Aral F, Kadak R, Çolak M, Akin Ai , , " Konya Şartlarında Açıkta Seyyar Kulübelerde Buzağı Büyütme İmkanlarının Araştırılması, ", Hay. Araş. Enst. Derg., 8, 1-2, , 16-22, 1998,( Kurum Dergisi )
39. 15. Tekin M E, Gürkan M, Kadak R , , " Akkaraman, İvesi Ve Bunların Alman Siyah Başlı Etçi Ve Hampshire Down Irkları İle Melezlerinin Yapağı Özellikleri ", Hay. Araş. Enst. Derg. , 8, 1-2, , 11-15, 1998,( Kurum Dergisi )
40. 13. Akin Ai, Tekin M E , , " Sığırlarda Döl Verimini Etkileyen Faktörler ", Hay. Araş. Enst. Derg., 7, 1, , 43-46, 1997,( Kurum Dergisi )
41. 12. Akçapinar H, Tekin M E, Kadak R, , " Kuzu Karkas Parçalaması Ve Parça Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılacak Katsayıların Hesaplanması ", Türk Vet. ve Hay. Derg, 20, , 9-14, 1996,( Kurum Dergisi )
42. 1. Tekin ME, , " Kuzu Besiciliğinde Karlılığı Etkileyen Başlıca Faktörler, Marmara Bölgesi II. Hayvancılık Kongresi. ", , , , 33, 1995,( Konferans )
43. 8. Tekin M E, Kadak R, Gürkan M, Nazli M, Kurtoğlu V, , " Merinos, Akkaraman Ve İvesi Koyunlarının Bazı Etçi Irklar Ile Melezlenmesinden Elde Edilen F1 Koyunların Süt Verimi Ve Süt Kompozisyonu ", Hay. Araş. Enst. Derg., 4, 1, , 13-18, 1994,( Kurum Dergisi )
44. 11. Tekin M E, Akçapinar H, , " Türk Merinosu Ve Lincoln X Türk Merinosu (F1) Melezi Kuzuların Büyüme, Besi Ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması. I. Büyüme Ve Yaşama Gücü ", Türk Vet. ve Hay. Derg., 18, 4, , 181-187, 1994,( Kurum Dergisi )
45. 10. Tekin M E, , " Merinos, Akkaraman Ve İvesi Yerli Koyun Irklarının Bazı Etçi Irklar İle Melezlenmesinden Elde Edilen Melez (G1) Kuzuların Süt Emme Dönemindeki Büyümeleri ", Vet. Bil. Derg., 10,1-2, , 143-147, 1994,( Üniversite Dersgisi )
46. 9. Tekin M E, Kadak R, Böler S, Akmaz A, Akçapinar H , , " Merinos, Etçi Irklar X Merinos, Akkaraman Ve İvesi Melezi (F1 Ve G1) Kuzuların Derilerinin Deri Sanayii İçin Önemli Özelliklerinin Araştırılması ", Hay. Araş. Enst. Derg., 4, 2, , 63-67, 1994,( Kurum Dergisi )
47. 9. Tekin M E, Kadak R, Böler S, Akmaz A, Akçapinar H , , " Merinos, Etçi Irklar X Merinos, Akkaraman Ve İvesi Melezi (F1 Ve G1) Kuzuların Derilerinin Deri Sanayii İçin Önemli Özelliklerinin Araştırılması ", Hay. Araş. Enst. Derg. , , , 63-67, 1994,( Kurum Dergisi )
48. 7. Tekin M E, Akçapinar H , , " Türk Merinosu Ve Lincoln X Türk Merinosu (F1) Melezi Kuzuların Büyüme, Besi Ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması. III. Farklı Kesim Ağırlıklarında Karkas Özellikleri ", Hay. Araş. Enst. Derg., 3, 2, , 70-74, 1993,( Kurum Dergisi )
49. 6. Aydoğan M, Tekin M E, Çep S , , " Dorset Down X Akkaraman Ve Border Leicester X Akkaraman F1 Kuzuların Bazı Besi Özellikleri ", Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg., 33, 3-4, , 30-41, 1993,( SCI )
50. 5. Tekin M E, Akmaz A, Kadak R, Nazli M , , " Akkaraman, İvesi Ve Merinos Erkek Kuzuların Besi Ve Karkas Özellikleri ", Hay. Araş. Enst. Derg., 3, 2, , 98-102, 1993,( Kurum Dergisi )
51. 4. Kadak R, Akçapinar H, Tekin M E, Akmaz A, Müftüoğlu Ş, , " Alman Siyah Başlı Etçi X Akkaraman, Hampshire Down X Akkaraman, Alman Siyah Başlı Etçi X İvesi, Hampshire Down X İvesi (F1) Kuzuların Büyüme, Besi Ve Karkas Özellikleri ", Hay. Araş. Enst. Derg., 3, 1, , 1-7, 1993,( Kurum Dergisi )
52. 3. Tekin M E, Akçapinar H , , " Türk Merinosu Ve Lincoln X Türk Merinosu (F1) Melezi Kuzuların Büyüme, Besi Ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması. II. Besi Özellikleri ", Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg., 32, 1-4, , 28-38, 1992,( Kurum Dergisi )
53. 1. Akçapinar H, Tekin M E, Kadak R, Akmaz A, Müftüoğlu Ş, , " Merinos, Alman Siyah Başlı Etçi X Merinos, Hampshire Down X Merinos Ve Lincoln X Merinos (F1) Kuzuların Büyüme, Besi Ve Karkas Özellikleri ", Hay. Araş. Enst. Derg, 2, 2, , 18-23, 1992,( Kurum Dergisi )
54. 2. Akmaz A, Kadak R, Tekin M E, Deniz S, Nazli M , , " Konya Merinoslarında Farklı Dönemlerde Sütten Kesmenin Kuzularda Büyüme İle Koyunlarda Süt Ve Yapağı Verimine Etkisi ", Hay. Araş. Enst. Derg., 2, 2, , 1-7, 1992,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler
1. Esra Bozkurt, " Meta Analizi İle Kuzuların Doğum Ağırlığına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyoistatistik, 2010 - , Devam Ediyor
2. İbrahim Halıcı, " Eskişehir Yöresinde Halk Elinde Yetiştirilen Anadolu Merinoslarının İlk Kırkım Yapağı verimi ve Kalitesi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 2006 - 2009, Tamamlandı
3. Hüseyin Düzgün, " Hasak Koyun Tipinin Büyüme, Besi Ve Karkas Özelliklerinin Akkaraman İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni, 1998 - 2004, Tamamlandı
4. Süleyman Çilek, " Ulaş Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Irkı Sığırların Süt Verimini Ergin Çağ Ve 305 Güne Göre Düzeltme Katsayıları, Kalıtım Ve Tekrarlama Derecelerinin Hesaplanması ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni, 1997 - 2002, Tamamlandı
5. Osman karabulut, " Damızlık Koç Seçiminde Geleneksel Metot İle Blup Metodunun Kullanılması ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni, 1996 - 2004, Tamamlandı
6. Melik Aytaç, " Farklı Düzeylerde Kaba ve kesif Yem Vermenin Kuzularda Besi Performansına Etkisi ", Selçuk , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 1994 - 1996, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletme Ekonomisi Bilim Dalı Başkanlığı19982001
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Biyometri Bilim Dalı Başkanlığı20002007
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Entegre Sistem Dönem-II Koordinatörlüğü20012003
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Muayene Komisyonu Başkanlığı 20032006
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Ünitesi Müdürlüğü 20042004
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi İntern Programı Küçükbaş Grubu Koordinatörlüğü 20062007
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanlığı 20062008
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Başkanlığı 2007 
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanlığı 2008 
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı20102012
Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Veterinerlik Biyoistatistik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.01/05/2008 
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme BölümüBölüm Başkani19/06/201019/06/2013
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Yrd.15/07/201010/09/2012
S.Ü. Sivil Havacilik YüksekokuluYüksekokul Müd.V.09/08/201626/10/2016
S.Ü. Sivil Havacilik YüksekokuluYüksekokul Müd.27/10/201627/10/2019
S.Ü. Sivil Havacilik YüksekokuluYüksekokul Müd.V.27/10/201926/10/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Temel İstatistik