VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. FATMA İNAL
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI
E-Mail :  fainal selcuk.edu.tr
Telefon : 332 2233555
Adres : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1985 

  Akademik Yayınlar:
1. Coskun B; Inal F, Gurbuz E, Polat ES, Alatas MS , " The effects of additional glycerol in different feed form on dairy cows ", Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, , 115-120, 2012,( SCI )
2. Tekelioğlu S, Gürbüz E, Coşkun B, İnal F , " Farklı mineral formlarının ve depolama süresinin vitamin stabilitesi üzerine etkileri ", Eurasian J Vet Sci, 27, , 155-159, 2011,( Üniversite Dersgisi )
3. Tekelioğlu S, Gürbüz E, Coşkun B, İnal Fatma , " Farklı mineral formlarının ve depolama süresinin vitamin dayanıklılığı üzerine etkileri ", VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , 164-168, 2011,( Diğer )
4. İnal F, Coşkun B, Uludağ M, Alataş MS, Aygün A , " The effect of black carrot anthocyanins on yolk colour ", XIV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XX European Symposium on the Quality of Poultry Meat, , , 78, 2011,( Diğer )
5. Gürbüz E, İnal Fatma, Ata SÜ, Çitil ÖB, Kav K, Küçükkaya F, " Effects of supplemental fructo-oligosaccharide and mannanoligosaccharide on nutrient digestibilities, volatile fatty acid, and immune function in horses ", Turk. J. Vet. Anim. Sci., 34, , 39-44, 2010,( Kurum Dergisi )
6. Caglayan T, Inal S, Garip M, Coskun B, Inal F, Gunlu A, Gulec E, " The determination of situation and breed characteristics of Turkish Rahvan Horse in Turkey ", Anniversary Scientific Conference ?60 Years Institute of Animal Science Kostinbrod, Bulgaria? with international participations, , , , 2010,( Diğer )
7. Coskun B, Inal F, Gurbuz E, Polat ES, Seker E, Alatas MS , " The effects of different levels of glycerol on some ruminal and plasma parameters ", Anniversary Scientific Conference ?60 Years Institute of Animal Science Kostinbrod, Bulgaria? with international participations, , , , 2010,( Diğer )
8. Garip M, Akmaz A, Yilmaz A, Dere S, Caglayan T, Inal S, Inal F, " Determination of optimum slaughter weight and profitability of Brown Swiss cattle in Turkey ", Journal of Food Agriculture & Environment, 8, , 864-868, 2010,( SCI )
9. Coşkun B, İnal F, Gürbüz E, Balevi T, Şeker E , " Geçiş dönemindeki süt ineklerinde gliserol kullanımının etkileri ", Eurasian J Vet Sci, 26, , 87-92, 2010,( Üniversite Dersgisi )
10. Tekelioğlu S, Gürbüz E, Coşkun B, İnal F , " Ticari premikslerin vitamin ve mineral içerikleri yönünden değerlendirilmesi ", Eurasian J Vet Sci, 26, , 81-85, 2010,( Üniversite Dersgisi )
11. Coşkun B, Polat ES, Gürbüz E, İnal F, " Farklı saflıktaki gliserolün kuzularda besi performansı üzerine etkisi ", Eurasian J Vet Sci, 26, , 75-79, 2010,( Üniversite Dersgisi )
12. İnal F, Gürbüz E, Coşkun B, Alataş MS, Çitil ÖB, Polat ES, Şeker E, Özcan C , " The effects of live yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on rumen fermentation and nutrient degradability in yearling lambs ", Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16, , 799-804, 2010,( SCI )
13. Caglayan T, Inal S, Garip M, Coskun B, Inal F, Gunlu A, Gulec E, " The determination of situation and breed characteristics of Turkish Rahvan Horse in Turkey ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, , 674-680, 2010,( SCI )
14. Şahman M.A, Çunkaş M, İnal Ş, İnal F, Coşkun B, Taşkıran U , " Cost optimization of feed mixes by genetic algorithms ", Advances in Engineering Software, 40, , 965-974, 2009,( SCI )
15. Coşkun B, İnal Fatma, Şeker E, Yıldız G, Polat ES, Özcan C , " Farklı miktarlardaki gliserolün gaz ve metan oluşumu üzerine etkisi ile gliserolün enerji değerinin belirlenmesi ", V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , 231-235, 2009,( Diğer )
16. Şeker E, Polat ES, İnal Fatma, Coşkun B, Gürbüz E, Özcan C , " Civan perçeminin (Achillea biebersteinii) rumen fermentasyonu ve rumende kuru madde yıkılımı üzerine etkisi ", V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , 213-217, 2009,( Diğer )
17. İnal Fatma, Gürbüz E, Coşkun B, Alataş S, Çitil ÖB, Polat ES, Şeker E, Özcan C , " Bir canlı maya kültürünün rumen fermentasyonu ve besin madde yıkılabilirliği üzerine etkisi ", V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , , 2009,( Diğer )
18. Coşkun B, Polat ES, Gürbüz E, İnal Fatma, " Farklı saflık ve özellikteki gliserolün kuzularda besi performansı üzerine etkisi ", V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , 69-73, 2009,( Diğer )
19. Coşkun B, İnal Fatma, Gürbüz E, Balevi T, Şeker E , " Geçiş dönemindeki süt ineklerinde gliserol kullanımının etkileri ", V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , 51-56, 2009,( Diğer )
20. Çetingül İS, İnal Fatma , " The effects of utilization of hazelnut oil, sunflower oil and their products on performance and fatty acid composition of yolk in layer hens ", Vet Res Commun., 33, , 535-543, 2009,( SCI )
21. Çetingül İS, İnal Fatma , " The effects of hazelnut and sunflower oil used in the diets of layer hens and broilers on performance and fatty acid composition of animal products ", Revue Med. Vet., 160, , 197-203, 2009,( SCI )
22. Çetingül İS, Eryavuz A, Aslan R, Dündar Y, İnal Fatma , " ) Effects of supplementation of different source and level of oil to diet on lipid peroxidation and some blood parameters in the layer hens ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 7, , 1631-1634, 2008,( SCI )
23. Çetingül İS, İnal Fatma , " The effects of utilization of hazelnut oil, sunflower oil and their products on performance and fatty acid composition of yolk in layer hens ", World's Poultry Science Journal, 1st Mediterranean Summit, 64, , 119, 2008,( Diğer )
24. Gürbüz E, İnal Fatma, Ata SÜ, Çitil ÖB, Kav K , " Atlarda frukto-oligosakkarit ve mannan-oligosakkarit kullanımının dışkı pH'sı ve uçucu yağ asitleri ile immun sistem üzerine etkileri ", IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , 136-140, 2007,( Diğer )
25. Gürbüz E, İnal Fatma, Coşkun B , " Hafif egzersiz yaptırılan atların rasyonlarına yağ ilave edilmesinin bazı kan parametreleri ve nabız sayısına etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 22, , 43-49, 2006,( Üniversite Dersgisi )
26. Gülşen N, Umucalılar HD, İnal Fatma, Hayırlı A , " Impacts of calcium addition and different oil types and levels on in vitro rumen fermentation and digestibility ", Archives of Animal Nutrition, 60, , 443-453, 2006,( SCI )
27. Çetingül İS, İnal Fatma , " Köpek beslemede hazır mama kullanımı ", II. Uluslar arası Kangal Köpeği Sempozyumu, , , , 2005,( Diğer )
28. Çetingül İS, İnal Fatma , " The effect of oil used in broiler rations on the mineral composition of tibia and femur ", 14th World Veterinary Poultry Congress, , , 464, 2005,( Diğer )
29. Çetingül İS, İnal Fatma, Eryavuz A, Arslan R, Dündar Y , " The effect of different fatty acids used in the layer hens rations on some blood parameters ", 14th World Veterinary Poultry Congress, , , 465, 2005,( Diğer )
30. Gürbüz E, İnal Fatma, Coşkun B , " Hafif egzersiz yaptırılan atların rasyonlarına yağ ilave edilmesinin bazı kan parametreleri ve nabız sayısına etkisi ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, , , 98-99, 2004,( Diğer )
31. Çetingül İS, İnal Fatma , " The effects of hazelnut oil usage to the performance and fatty acid composition of animal products in layer hens and broiler diet ", XXII World's Poultry Congress, , , 375, 2004,( Diğer )
32. Coşkun B, Gürbüz E, İnal Fatma, " Atların beslenmesinde şeker pancarı posasının kullanımı ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, , , 96-97, 2004,( Diğer )
33. Umucalılar HD, Coşkun B, Gülşen N, Polat ES, İnal Fatma , " Determination of protein ruminal degradabilities of some protein sources ", Revue Med. Vet., 154, , 477-482, 2003,( SCI )
34. Gülşen N, Coşkun B, Umucalılar HD, İnal Fatma, Boydak M , " Laktoz ve kurutulmuş peynir altı suyunun broylerlerde büyüme performansı ve immun sistem histolojisi üzerine etkileri ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , 198-203, 2003,( Diğer )
35. Çetingül İS, İnal Fatma , " Yumurtacı tavukların yemlerine katılan fındık yağının verim ve yumurtadaki yağ asitleri bileşimine etkileri ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , 85-88, 2003,( Diğer )
36. Polat ES, Balevi T, İnal Fatma, Coşkun B, " Protein enerji mineral bloklarının köy koşullarında kullanılabilirliği ve süt verimini artırıcı etkileri ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , 67-70, 2003,( Diğer )
37. Çetingül İS, İnal Fatma , " Etlik piliç yemlerine ilave edilen fındık yağının büyüme performansı ve karkas yağ asitlerine etkileri ", II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , 256-259, 2003,( Diğer )
38. Arslan C, İnal Fatma , " Determination of apparent nutrient digestibility of different roughage sources in geese ", Archiv für Geflügelkunde, 67, , 116-119, 2003,( SCI )
39. Arslan C, İnal Fatma , " Farklı kaba yem kaynaklarının yerli kazlarda büyüme performansı ve karkas özellikleri üzerine etkisi ", Tr. J. of Veterinary and Animal Sci, 26, , 91-96, 2002,( SCI )
40. Gülşen N, Coşkun B, Umucalılar HD, İnal Fatma, Boydak M, " Effect of lactose and dried whey supplementation on growth performance and histology of the immune system in broilers ", Arch. Anim. Nutr, 56, , 131-139, 2002,( SCI )
41. İnal Fatma, Coşkun B, Gülşen N, Kurtoğlu V, " The effects of withdrawal of vitamin and trace mineral supplements from layer diets on egg yield, and trace mineral composition ", British Poultry Science, 42, , 77-80, 2001,( SCI )
42. İnal Fatma, Gülşen N, Coşkun B, Arslan C , " Yumurta tavuğu yemlerine katılan bentonitin (Excell FS/6) verim performansı üzerine etkisi ", 10. Ulusal Kil Sempozyumu, , , , 2001,( Diğer )
43. Gülşen N, İnal Fatma, Arslan C, Umucalılar HD , " Bir bentonitin (Excell FS/7) süt ineklerinde süt verim performansı, bazı süt ve rumen parametreleri ile sindirilebilirlik üzerine etkisi ", 10. Ulusal Kil Sempozyumu, , , , 2001,( Diğer )
44. İnal Fatma, Arslan C, Çelik B , " Sıvı katkı maddesi, Uramel'in ineklerde süt verimi ve kompozisyonu üzerine etkisi ", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7, , 149-153, 2001,( Üniversite Dersgisi )
45. Arslan C, Şeker E, İnal Fatma, " Bıldırcın rasyonlarına katılan adi mürdümüğün (Lathyrus sativus L.) ıslatılmasının büyüme performansı üzerine etkisi ", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7, , 27-32, 2001,( Üniversite Dersgisi )
46. Tras B, İnal Fatma, Baş AL, Altunok V, Elmas M, Yazar E, " Effects of continuous supplementations of ascorbic acid, aspirin, vitamin E, and selenium on performance, immune response, and some biochemical parameters under normal environmental and management conditions in broilers ", Archiv für Geflügelkunde, 65, , 187-192, 2001,( SCI )
47. Arslan C, Garip M, İnal Fatma, " Mısır ve buğdaya dayalı keklik yemlerine enzim ilavesinin büyüme performansı ve karkas özellikleri üzerine etkisi ", Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 3, , 42-46, 2001,( Kurum Dergisi )
48. Gülşen N, İnal Fatma, Coşkun B, Aslan C, Umucalılar HD, " Serbest ve korunmuş formdaki asit yağın süt ineklerinde rumen fermentasyonu ve süt verimi üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, , 27-33, 2000,( Üniversite Dersgisi )
49. Polat ES, Coşkun B, İnal Fatma, Umucalılar HD, Gülşen N, Arslan C, Çetingül İS, Çivlik İ , " Aralıklı ilave yemlemenin kuzularda besi ve karkas performansı üzerine etkileri ", Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, , , , 2000,( Diğer )
50. İnal Fatma, Arslan C, Çelik B , " Sıvı katkı maddesi Uramel'in ineklerde süt verimi ve kompozisyonu üzerine etkisi ", TUYEM 5. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi, , , , 2000,( Diğer )
51. Gülşen N, İnal Fatma, Coşkun B, Arslan C, Umucalılar, HD , " Serbest ve korunmuş formdaki asit yağın süt ineklerinde rumen fermentasyonu ve süt verimi üzerine etkileri ", Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, , , , 2000,( Diğer )
52. Gülşen N, İnal Fatma , " Protein katkılı korunmuş yağların süt verim parametreleri üzerine etkileri ", Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, , , , 2000,( Diğer )
53. Arslan C, İnal Fatma , " Kazlarda farklı kaba yem kaynaklarının sindirilebilirliklerinin tespiti ve büyüme performansı üzerine etkisi ", Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, , , , 2000,( Diğer )
54. Gülşen N, İnal Fatma , " Yemlerin rumende yıkımlanması ve süt verim parametreleri üzerine protein katkılı korunmuş yağların etkileri. I. Yemlerin rumende yıkımlanması üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, , 123-128, 2000,( Üniversite Dersgisi )
55. Tras B, İnal Fatma, Baş AL, Altunok V, Elmas M, Yazar E, " Effects of continuous supplementations of ascorbic acid, aspirin, vitamin E and selenium on some haemotological parameters and serum superoxide dismutase level in broiler chickens ", British Poultry Science, 41, , 664-666, 2000,( SCI )
56. İnal Fatma, Gülşen N, Coşkun B, Aslan C, " The effects of bentonite on egg performance of laying hens ", Indian Journal of Animal Science, 70, , 194-196, 2000,( SCI )
57. Gülşen N, İnal Fatma, Aslan C, Umucalılar HD , " Effects of bentonite (Excell FS/7) on rumen fermentation, digestibility, milk yield in dairy cattle ", Indian Veterinary Journal, 77, , 134-137, 2000,( SCI )
58. Arslan C, İnal Fatma, Garip M , " Japon bıldırcını rasyonlarında ayçiçeği tohumunun kullanılabilirliği ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, , 137-143, 2000,( Üniversite Dersgisi )
59. İnal Fatma, Coşkun B, Balevi T, Umucalılar HD, Gülşen N, Özkara R, " The determination of viscosity in barley and using possibilities of barleys, having different viscosity, supplemented with enzyme in layer diets ", Indian Journal of Animal Science, 70, , 1250-1254, 2000,( SCI )
60. İnal Fatma, Arslan C, Çetingül İS, " Yumurta tavuğu rasyonlarına katılan Protosyn2000'in yumurta verimi üzerine etkisi ", Çiftlik, Mart, , 45-46, 2000,( Diğer )
61. Gülşen N, İnal Fatma , " Yemlerin rumende yıkımlanması ve süt verim parametreleri üzerine protein katkılı korunmuş yağların etkileri. II. Süt verim parametreleri üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, , 35-41, 2000,( Üniversite Dersgisi )
62. Erganiş O, Ok Ümran, Coşkun B, İnal Fatma, Tiftik AM, " Türkiye'de kullanılan 3 farklı inaktif Newcastle (Manisa, Solvay ve Intervet) aşısının immunojenitelerinin karşılaştırılması ", Doğa Tr. J. of Veterinary and Animal Sci, 23, , 485-488, 1999,( SCI )
63. İnal Ş, İnal Fatma, Garip M, Çağlayan T , " Türkiye'de yapılan bazı rahvan at yarışlarının değerlendirilmesi ", I. Ulusal Atçılık Sempozyumu, , , 63-70, 1999,( Diğer )
64. Çetingül İS, İnal Fatma , " Yarış atlarının beslenmesi ", I. Ulusal Atçılık Sempozyumu, , , 148-161, 1999,( Diğer )
65. Coşkun B, İnal Fatma, Çelik İ, Erganiş O, Tiftik AM, Kurtoğlu Firuze, Kuyucuoğlu Y, Ok Ümran, " Effects of dietary levels of vitamin A on the egg yield and immune responses of laying hens ", Poultry Science, 77, , 542-546, 1998,( SCI )
66. Gülşen N, İnal Fatma , " Yemlerin rumende yıkımlanması üzerine korunmuş proteinli yağların etkileri ", V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, , , , 1998,( Diğer )
67. Coşkun B, İnal Fatma, Erganiş O, Kuyucuoğlu Y, Ok Ümran, Çelik İ, Tiftik AM, Kurtoğlu Firuze , " Farklı düzeylerde askorbik asit ihtiva eden rasyonların yumurta tavuklarında verim ve immünite üzerine etkisi ", Doğa Tr. J. of Veterinary and Animal Sci, 22, , 29-35, 1998,( SCI )
68. Coşkun B, İnal Fatma, Erganiş O, Kuyucuoğlu Y, Ok Ümran, Çelik İ, Tiftik AM, Kurtoğlu Firuze, " Farklı düzeylerde E vitamini ihtiva eden rasyonların verim ve immünite üzerine etkisi ", Doğa Tr. J. of Veterinary and Animal Sci, 21, , 399-406, 1997,( SCI )
69. Erganiş O, Coşkun B, Tiftik AM, Ok Ümran, Kuyucuoğlu Y, İnal Fatma, " Türkiye'de kullanılan 3 farklı (Manisa, Solvay ve Intervet) inaktif yağlı adjuvantlı Newcastle aşısının immunojenitelerinin karşılaştırılması ", III. Uluslararası Tavukçuluk ve Tavuk Hastalıkları Sempozyumu, , , , 1996,( Diğer )
70. Demet Ö, Oğuz H, İnal Fatma, Nizamlıoğlu Ferhan, " Yeme katılan aflatoksin ve bir aflatoksin bağlayıcısı olan MycofixR Plus (PVPP etken maddeli)'ın broiler civcivlerde bazı verim değerleri üzerine etkileri ", III. Uluslararası Tavukçuluk ve Tavuk Hastalıkları Sempozyumu, , , , 1996,( )
71. İnal Ş, Tekeş MA, İnal Fatma, Dere S , " Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) canlı ağırlığa göre yapılan seleksiyonun canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 12, , 5-14, 1996,( Üniversite Dersgisi )
72. İnal Fatma, Gülşen N , " Köpek beslemenin ilkeleri ", Uluslararası Türk Çoban Köpeği Sempozyumu, , , , 1996,( Diğer )
73. İnal Fatma, Coşkun B, Çelik İ, İnal Ş, Gülşen N, Yener Z , " Japon bıldırcınların rasyonlarında yosun ekstraktı kullanımı. 1. Yosun ekstraktının büyüme üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 11, , 99-104, 1995,( Üniversite Dersgisi )
74. Baytok E, Deniz S, Coşkun B, İnal Fatma, Aksu T , " Farklı düzeylerde enerji ve protein içeren yemlerle beslenen broyler civciv ve piliçlerin bazı verim özellikleri ", YYÜ, Sağlık Bilimleri Dergisi, 1, , 83-89, 1995,( Üniversite Dersgisi )
75. İnal Fatma, Coşkun B, Çiftçi MK, Gülşen N , " Japon bıldırcınların rasyonlarında yosun ekstraktı kullanımı. 2. Yosun ekstraktının yumurta verimi üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 11, , 73-76, 1995,( Üniversite Dersgisi )
76. Demet Ö, Oğuz H, İnal Fatma, Nizamlıoğlu Ferhan , " Yeme katılan aflatoksin ve bir aflatoksin bağlayıcısı olan MycofixR Plus (PVPP etken maddeli)'ın broiler civcivlerde bazı verim değerleri üzerine etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 12, , 53-58, 1995,( Üniversite Dersgisi )
77. İnal Fatma, Coşkun B, Gülşen N, Kurtoğlu V, Balevi T , " Ham ayçiçek yağı yerine yan ürünlerinin yumurta tavuklarında enerji kaynağı olarak kullanımı ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 10, , 39-43, 1994,( Üniversite Dersgisi )
78. Tuncer ŞD, Coşkun B, Deniz S, İnal Fatma, Polat ES, Deligözoğlu F , " Pamuk tohumu kapçığının sindirilme derecesi üzerine çeşitli kimyasal maddelerle muamelenin etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2, , 14-17, 1993,( Kurum Dergisi )
79. Baytok E, Coşkun B, İnal Ş, Deniz S, İnal Fatma , " Yumurta tavuğu rasyonlarına kümeste mozayik taşı ilavesinin verim ve kabuk kalitesi üzerine etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2, , 28-31, 1993,( Kurum Dergisi )
80. Coşkun B, İnal Fatma, Şeker E, Gülşen N, Arık H Derya, " Bir yosun ekstraktının (Maxicrop) yumurtacı tavuklarda verim üzerine etkileri ", Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9, , 83-86, 1993,( Üniversite Dersgisi )
81. Şeker E, Tuncer ŞD, Coşkun B, Baytok E, Azman MA, İnal Fatma, Arık H Derya, " Mayaların hayvan beslemede kullanılma olanakları: II. Farklı maya kaynaklarının kuzularda besi performansı ve bazı rumen parametreleri üzerine etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 3, , 120-123, 1993,( Kurum Dergisi )
82. Tuncer ŞD, Deniz S, İnal Fatma, Baytok E, Azman MA , " Formaldehitle muamele edilen soya fasulyesi küspesinin kuzularda canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma ile bazı kan ve rumen sıvısı metabolitleri üzerine etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 3, , 75-78, 1993,( Kurum Dergisi )
83. Coşkun B, Şeker E, Baytok E, İnal Fatma, Azman MA , " Büyüme hormonunun danalar ve kuzularda besi performansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 3, , 51-55, 1993,( Kurum Dergisi )
84. Deniz S, Coşkun B, İnal Fatma, Şeker E, Işık K , " Formaldehitle muamele edilen soya fasulyesi küspesinin danalarda canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma ile bazı kan ve rumen sıvısı metabolitleri üzerine etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 3, , 8-11, 1993,( Kurum Dergisi )
85. İnal Fatma, Tuncer ŞD , " Kuzu beslemede enerji kaynağı olarak arpa yerine tapiokanın farklı azot kaynaklar ile birlikte kullanılma imkanları ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2, , 9-14, 1992,( Kurum Dergisi )
86. Coşkun B, Acet A, İnal Fatma, Şeker Renan, Traş B , " Furazolidonun yumurta tavuklarında verim üzerine etkisi ve yumurtada rezidülerinin HPLC ile aranması ", Veterinarium, 1, , 15-19, 1990,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler
1. Fatih Küçükkaya, " Organik iz minerallerin büyüme performansı üzerine etkisi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, 2008 - 2010, Tamamlandı
2. İ. Sadi Çetingül, " Kanatlı rasyonlarında fındık yağı kullanımının performansa ve hayvansal ürünlerin yağ asiti kompozisyonuna etkisi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, 2001 - 2002, Tamamlandı
3. Cavit Arslan, " Farklı kaba yem kaynaklarının yerli kazlarda büyüme performansı ve karkas özellikleri üzerine etkisi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, 1999 - 2000, Tamamlandı
4. Nurettin Gülşen, " Yemlerin rumende yıkımlanması ve süt verim parametreleri üzerine korunmuş proteinli yağların etkileri ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, 1996 - 1998, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Üniteleri Müdürü19972003
Selçuk Üniversitesi Spor Kulübü Binicilik Şubesi Sorumlusu20012003
Bölüm Başkan Yardımcılığı2009 
Anabilim Dalı Başkanlığı2012 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme BölümüBölüm Bşk. Yrd.19/06/201019/06/2013
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastaliklari A.B.D.Anabilim Dali Bşk.12/11/201201/12/2016
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastaliklari A.B.D.Anabilim Dali Bşk.22/12/201601/10/2021

 Ek Bilgi

 Dersler