FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE
ZOOTECHNICS AND HUSBANDRY
ZOOTECHNICS AND HUSBANDRY
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA BAHADIR ÇEVRİMLİ
Name of the Faculty:   FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE DEPARTMENT OF ZOOTECHNICS AND HUSBANDRY PROGRAM OF LIVESTOCK ECONOMY AND MANAGEMENT
 
E-Mail  cevrimli selcuk.edu.tr
Phone +90 332 223 27 00
Address VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ HAYVANCILIK EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.B.D. Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Veterinerlik Fakültesi PK:42003 Selçuklu / KONYA
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

                                                                                                             

E-Posta Adresi  :               cevrimli@selcuk.edu.tr

Telefon (İş)        :               332223270-        

Adres    :              SelçukÜniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği ADArdıçlı, Selçuklu-KONYA               

Öğrenim Bilgisi                                                                                                               

Doktora                               ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİENSTİTÜSÜ/HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ (DR) (VETERİNER) 2012-26/Ocak/2017                                                    

Tez adı: Arıcılık işletmelerinin teknikve ekonomik analizi; Ege Bölgesi örneği (2017) Tez Danışmanı:(ENGİN SAKARYA)                                                                 

Lisans                   ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2006-2011                                            

Görevler                                                                                                                           

YARDIMCI DOÇENT         SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/VETERİNERFAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ/HAYVANCILIK EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİANABİLİM DALI)  2017                    

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/VETERİNERFAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ/HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VEİŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI) 2012-2017

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ/VETERİNERFAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ/HAYVANCILIK EKONOMİSİ VEİŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI) 2011-2012                         

Projelerde Yaptığı Görevler:                                                                                                                                    

Tiftik Keçisi Yetiştiricilikİşletmelerinin Sosyo Ekonomik Analizi ile Sektörel Gelişim ve DesteklemeStratejilerinin Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumlarıhariç), Araştırmacı, , 15/10/2014 - 15/01/2016 (ULUSAL)                                                               

Tiftik Keçisi Yetiştiricilikİşletmelerinin Sosyo Ekonomik Analizi ile Sektörel Gelişim ve DesteklemeStratejilerinin Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumlarıhariç), Yürütücü:ARAL YILMAZ,Araştırmacı:AKIN AHMET CUMHUR,Araştırmacı:ARIKANMEHMET SALTUK,Araştırmacı:CEVGER YAVUZ,Araştırmacı:ÇEVRİMLİ MUSTAFABAHADIR,Araştırmacı:POLAT MURAT,Araştırmacı:GÖKDAİ ARZU, , 01/11/2013 -15/03/2016 (ULUSAL)                                  

Ankara İli Keçicilikİşletmelerinde Süt Üretim Maliyeti Kârlılık Seviyesi  SürüYetiştiricilik Özellikleri  Örgütlenme vePazarlama Yapılarının Tespiti, Yükseköğretim Kurumları tarafından desteklibilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 01/06/2014 - 31/12/2015 (ULUSAL)

Verilen Dersler

Hayvancılık Sektöründe SigortaUygulamaları ve Eksperlik                                          

Ekonomik Kalkınma ve KırsalPlanlama  

Hayvancılık İşletmelerinde StokKontrolü ve Yönetimi   

Hayvancılık İşletme Ekonomisi I

Hayvancılık İşletme Ekonomisi                                                                 

Veteriner Hekimlik İntörnProgramı(VEHİP)                                                       

Veteriner Klinik İşletmeciliği                                                     

Eserler                                                                                                                                                              

Uluslararası hakemli dergilerdeyayımlanan makaleler:                                 

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,SAKARYAENGİN (2018).  Arıcılık işletmelerininyapısal özellikleri ve sorunları Ege Bölgesi örneği.  Eurasian Journal of Veterinary Sciences,34(2), 83-91., Doi: 10.15312/EurasianJVetSci.2018.187 (Yayın No: 4436956)                                            

MAT BURAK,ÇEVRİMLİ MUSTAFABAHADIR,GÜNLÜ AYTEKİN (2018).  Hayvansağlığı ve yetiştiriciliği alanında tıbbi ürünlerin pazarlamasıvekullanımındaki mevcut sorunlar ve çözüm önerileri.  Eurasian Journal of Veterinary Sciences,34(4), 233-241., Doi: DOI: 10.15312/EurasianJVetSci.2018.205 (Yayın No:4536367)                                        

BALAK TUBA,GÜNAY FEYZA,KAYMAZÖZLEM,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,ÖZEN DOĞUKAN,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH (2018).  Veteriner hekimlik alanında gözlemsel araştırmalarınrapor edilmesi:STROBE-VET kriterlerinin Türkçe uyarlaması.  Eurasian Journal of Veterinary Sciences,34(4), 257-264., Doi: 10.15312/EurasianJVetSci.2018.208 (Yayın No: 4528569)                    

ARIKAN MEHMET SALTUK,AKIN AHMETCUMHUR,AKÇAY AYTAÇ,ARAL YILMAZ,SARIÖZKAN SAVAŞ,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,POLATMURAT (2017).  Effects of TransportationDistance, Slaughter Age, and Seasonal Factors on Total Losses in BroilerChickens.  Revista Brasileira de CiênciaAvícola, 19(3), 421-428., Doi: 10.1590/1806-9061-2016-0429 (Yayın No: 3598652)                    

ARAL YILMAZ,ÇEVRİMLİ MUSTAFABAHADIR,AKDOĞAN Nil,AYDIN EROL,ARIKAN MEHMET SALTUK,AKIN AHMET CUMHUR,ÖZENDOĞUKAN (2016).  Türkiye de Ankara İliÖrneğinde Dana ve Kuzu Eti Pazarlamasında Oluşan Aracı Marjlarının Araştırılması.  Kafkas Universitesi Veteriner FakultesiDergisi, 22(5), 685-691., Doi: 10.9775/kvfd.2016.15139 (Yayın No: 3064248)                                      

B. Uluslararası bilimseltoplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler ÇEVRİMLİMUSTAFA BAHADIR,ARIKAN MEHMET SALTUK,AKIN AHMET CUMHUR,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH(2018).  Determination of change in beefretail prices in Turkey through GARCH method. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences, 60-60. (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4295056)    

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,MATBURAK,GÜNLÜ AYTEKİN,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,GÜNLÜ ZEHRA (2018).  Evaluation of Patient Owner Satisfaction toVeterinary Faculty Animal Hospital Selçuk University Example.  4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON VETERINARY ANDANIMAL SCIENCES, 79 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4436903)

BALAK TUBA,GÜNAY FEYZA,KAYMAZÖZLEM,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,ÖZEN DOĞUKAN,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH (2018).  Improving The Reporting of ObservationalStudies in Veterinary Research: Turkish adaptation of STROBE-VET criteria.  4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON VETERINARY ANDANIMAL SCIENCES, 71 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4436896)

AKIN AHMET CUMHUR,ÇEVRİMLİMUSTAFA BAHADIR,ARIKAN MEHMET SALTUK,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH (2018).  Türkiye’de Dana Eti Fiyatları ile TÜFEArasındaki Nedensellik İlişkisinin Belirlenmesi.  1st International Health Science And LifeCongress, 661-661. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4261352)

AKIN AHMET CUMHUR,ÇEVRİMLİMUSTAFA BAHADIR,ARIKAN MEHMET SALTUK,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH (2018).  Türkiye’de Dana Eti Fiyatlari Ile TüfeArasindaki Nedensellik Ilişkisinin Belirlenmesi.  1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFECONGRESS (IHSLC 2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4297583)

AKIN AHMET CUMHUR,ARIKAN MEHMETSALTUK,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR (2018). Effect of Import Decisions In Turkey Between 2010-2017 on the Red MeatSector.  1st International Health ScienceAnd Life Congress(1), 107-117. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:4261347)

GÜNLÜ AYTEKİN,ÇEVRİMLİ MUSTAFABAHADIR,MAT BURAK (2017).  Kop ProjesininBölge Hayvancılığı Ve Kırsal Kalkınmaya Katkı Beklentileri.  UNİKOP 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:3891942)

MAT BURAK,GÜNLÜ AYTEKİN,ÇEVRİMLİMUSTAFA BAHADIR (2017).  Drug Marketingin Veterinary Clinics.  INTERNATIONALCONGRESS ON ADVANCESIN VETERINARY SCIENCES TECHNICS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3891678)

KAYA UFUK,AMBARCIOĞLU KADRİYEPINAR,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,GÜRCAN İSMAYİL SAFA (2017).  Estimation of the Factors AffectingProtability of Beekeeping Enterprises with Path Analysis Approach.  45th İnternational Apimondia Congress (ÖzetBildiri/Poster)(Yayın No:3891394)

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,SAKARYAENGİN (2017).  Technical and EconomicAnalysis of the Beekeeping Enterprises Aegean Region Sample.  45th International Apimondia Congress (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3891173)

POLAT MURAT,AKIN AHMETCUMHUR,ARIKAN MEHMET SALTUK,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR (2016).  Current Situation in Meat Processing Industryof Turkey.  II. International Congress onVeterinary and Animal Sciences (ICVAS) (/)(Yayın No:3075952)                                  

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,ARIKANMEHMET SALTUK,AKIN AHMET CUMHUR,POLAT MURAT (2016).  Opinions and Expectations of BeekeepersRegarding the Beekeeping Insurance Example of Muğla.  II. International Congress on Veterinary andAnimal Sciences (ICVAS) (/)(Yayın No:3064546)

ARIKAN MEHMET SALTUK,GÖKHAN EMİNERTAN,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR (2016). Economic Losses Arising From The Reproductive Disorders İn Holstein CowsWithHigh Milk Yield.  II. InternationalCongress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) (/)(Yayın No:3076090)                               

TUNCEL SEYFETTİN,ARAL YILMAZ,AKINAHMET CUMHUR,ARIKAN MEHMET SALTUK,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,POLAT MURAT(2015).  Determination of Milk ProductionCosts  Profitabilitiy  Herd Breeding Features  Organization and Marketing Structures inAnkara Province Goat Raising Enterprises. 1.World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding, 129-130.(Özet Bildiri/)(Yayın No:1800624)

POLAT MURAT,ÇEVRİMLİ MUSTAFABAHADIR,SAKARYA ENGİN,AKIN AHMET CUMHUR,ARIKAN MEHMET SALTUK (2015).  Pinehoney Production in Turkey and theCurrent Situation of Beekeeping Enterprises in the Pinehoney ProductionArea.  44.APIMONDIA  International Apicultural Congress, 357-357.(Özet Bildiri/)(Yayın No:1799869)

SEVİN SEDAT,KAYA UFUK,ÇEVRİMLİMUSTAFA BAHADIR (2015).  DeterminingInformation and Ideas of Students About Edication on Beekeeping in VeterinaryMedicine at Ankara University.  44.APIMONDIA International Apicultural Science, 358-359. (Özet Bildiri/)(YayınNo:1800156)

ARAL YILMAZ,ARIKAN MEHMETSALTUK,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,AKIN AHMET CUMHUR,POLAT MURAT,GÖKDAİ ARZU(2015).  The Producer Profiles and SocioEconomic Structure of Angora Goat Breeding in Turkey.  32. World Veterinary Congress, 166-166. (ÖzetBildiri/)(Yayın No:1800478)              

Akdoğan Nil,ARAL YILMAZ,ÇEVRİMLİMUSTAFA BAHADIR (2015).  A Study on theDetermination of Lamb Meat Marketing Margins in Ankara Province.  32. World Veterinary Congress, 170-170. (ÖzetBildiri/)(Yayın No:1800309)

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,ARIKANMEHMET SALTUK,POLAT MURAT,AKIN AHMET CUMHUR,MURAT HAKAN (2015).  Current Situation of Dairy Cattle BreedingSector in Thrace Region of Turkey.  VII.Balkan Conference on Animal Science(BALNIMALCON), 75-75. (Özet Bildiri/)(YayınNo:1799507)           

MURAT HAKAN,ARAL YILMAZ,ÇEVRİMLİMUSTAFA BAHADIR,GÖKDAİ ARZU (2015). Determination of Characteristics and Management Models of AnimalAttendants at Dairy Farms in the Central Anatolian Region of Turkey.  VII.Balkan Conference on AnimalScience(BALNIMALCON), 74-74. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1799674)

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,SAKARYAENGİN (2014).  Türkiye de ArıcılıkSektörüne Yönelik Destekleme Politikaları Etkilerinin Değerlendirilmesi.  4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam BalıKongresi (/)(Yayın No:1798720)

C. Yazılan ulusal/uluslararasıkitaplar veya kitaplardaki bölümler:

     C2. Yazılan ulusal/uluslararasıkitaplardaki bölümler:               

Price Forecast for Farmed andCaptured Trout Using Box-Jenkins Method and 2009-2017 Prices, In:AcademicStudies in Health Sciences, Bölüm adı:(Price Forecast for Farmed and CapturedTrout Using Box-Jenkins Method and 2009-2017 Prices) (2018)., ARIKAN MEHMETSALTUK,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,MAT BURAK,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,  Gece Publishing, Editör:Dilek ATİK, SibelŞentürk, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 90, ISBN:978-605-288-612-0,İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4396798)                                                                        

Cumhuriyetin 90 Yılında BaşkentAnkara ve Ankara Üniversitesi, Bölüm adı:(Ankara'da Tarım ve Hayvancılık-Ankara İli Hayvancılığında Sektörel Yapı ve Mevcut Durum) (2016)., ARALYILMAZ,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,ARIKAN MEHMET SALTUK,  Ankara Üniversitesi Yayınları, Editör:TemuçinFaik Ertan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 324, ISBN:978-605-136-248-9,Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3064407)               

D. Ulusal hakemli dergilerdeyayımlanan makaleler :                                                                                     

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,SAKARYAENGİN (2017).  Tarsim Arılı Kovan SigortaUygulamaları TR32 Bölgesi Örneği.  MehmetAkif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 1-10., Doi:10.24998/maeusabed.289317 (Kontrol No: 3655594)                                                                                   

E. Ulusal bilimsel toplantılardasunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:                                  

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,GÜNLÜAYTEKİN,MAT BURAK,SİPAHİ CEVAT,AKIN AHMET CUMHUR (2018).  HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE İŞGÜCÜ MEMNUNİYETDÜZEYİ VE SORUNLARININARAŞTIRILMASI. 3.Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi(1), 34-35. (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:4436912)

GÜNLÜ AYTEKİN,ÇEVRİMLİ MUSTAFABAHADIR,MAT BURAK (2018).  TÜRKİYE’DEHAYVANSAL ÜRETİM “ÇÖZÜLEMEYEN TEK BİLİNMEYENLİ DENKLEM”.  3.Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi,51-52. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4436919)

ARIKAN MEHMET SALTUK,ÇEVRİMLİMUSTAFA BAHADIR,MAT BURAK,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH (2018).  ARIMA Modeli Yardımıyla Alabalık FiyatlarınınTahmini.  III. Ulusal HayvancılıkEkonomisi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4347154)

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,SAKARYAENGİN (2017).  TARSİM Arılı KovanSigortası Uygulamaları TR32Bölgesi Örneği. II.Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:3895190)

ARAL YILMAZ,ARIKAN MEHMETSALTUK,AKIN AHMET CUMHUR,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,POLAT MURAT,CEVGERYAVUZ,GÖKDAİ ARZU (2017).  Türkiye’deTiftik Üretimi ve Ekonomisi.  II. UlusalHayvancılık Ekonomisi Kongresi, 80-87. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:3706002)

POLAT MURAT,CEVGER YAVUZ,ÇEVRİMLİMUSTAFA BAHADIR (2014).  Türkiyeİpekböcekçiliği Sektöründe Mevcut Durum ve Sorunlar.  I.Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi (TamMetin Bildiri/)(Yayın No:1799328)

SAKARYA ENGİN,ÇEVRİMLİ MUSTAFABAHADIR,POLAT MURAT (2014).  Türkiye deHayvansal Üretime İlişkin Güncel Durum ve Gelişmeler.  I.Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi (TamMetin Bildiri/)(Yayın No:1798932)

ÇEVRİMLİ Mustafa Bahadır, SAKARYAEngin (2014).  Türkiye ArıcılıkSektöründe Mevcut Durum ve Sorunlar.  V.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi (/)(Yayın No:1044920)

AKIN AHMET CUMHUR, ARIKAN MEHMETSALTUK, VADİEİ MOHAMMED, ARAL YILMAZ, ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR (2011).  Broyler rasyonlarında tavuk unu kullanımınınyem maliyetleri üzerine etkisi.  V.HAYVAN BESLEME VE SAĞLIĞI SEMPOZYUMU (/)(Yayın No:698889)

ARAL YILMAZ, ARIKAN MEHMETSALTUK, AKIN AHMET CUMHUR, ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR (2011).  Türkiye karma yem sanayinde mevcut durum vesorunlar .  V.HAYVAN BESLEME VE SAĞLIĞISEMPOZYUMU (/)(Yayın No:698988)                                         

Diğer Yayınlar                                                                                                                 

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,SAKARYAENGİN (2018).  Türkiye ArıcılıkSektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri.  Erciyes Üniversitesi Veteriner FakültesiDergisi, 15(1), 58-67. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (YayınNo: 4436946)

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,TUNCELLevent (2015).  Türkiye de GezginciArıcılıkta Yeni Uygulamalar.  VeterinerHekimler Derneği Bülteni(10), 7-11. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)(Yayın No: 1801059)

ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR(2013).  KASAPLIK HAYVAN VE KIRMIZI ETİTHALATI UYGULAMASININ SEKTÖREL YANSIMALARI. Veteriner Hekimler Derneği Bülteni(7), 26-30. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALEÖzgün Makale) (Yayın No: 698544)

SAKARYA ENGİN,ÇEVRİMLİ MUSTAFABAHADIR,ARIKAN MEHMET SALTUK (2013). Kasaplık Hayvanlarda Karkas Sınıflandırma ve Derecelendirmenin Önemi veGelişimi.  Borsavizyon Dergisi(104), 34-43.(Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1800779)

Teknik Not, Vaka Takdimi,Araştırma notu vb.                                                   

Derleme Makale, ÇEVRİMLİ MUSTAFABAHADIR,SAKARYA ENGİN (2018).  TürkiyeArıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri.  Erciyes Üniversitesi Veteriner FakültesiDergisi, 15(1), 58-67. (Yayın No: 4436946)

Editörlük

Eurasian Journal of VeterinarySciences (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör, Selçuk Üniversitesi, 01.01.2018

Eurasian Journal of VeterinarySciences (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör, Selçuk Üniversitesi, 01.12.2018

Eurasian Journal of VeterinarySciences (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör, Selçuk Üniversitesi, 02.09.2018

Eurasian Journal of VeterinarySciences (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör, Selçuk Üniversitesi, 01.06.2018       

 


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
LIVESTOCK ECONOMICS AND MANAGEMENT