FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE
ZOOTECHNICS AND HUSBANDRY
ZOOTECHNICS AND HUSBANDRY
 
 Name and Surname: Assistant. BURAK MAT
Name of the Faculty:   FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE DEPARTMENT OF ZOOTECHNICS AND HUSBANDRY PROGRAM OF LIVESTOCK ECONOMY AND MANAGEMENT
 
E-Mail  burakmat selcuk.edu.tr
Phone 03322232651
Address
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi20102014
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi20152017
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi2017 

  Publications:
1. Mehmet Saltuk ARIKAN, Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ, Burak MAT,Mustafa Agah TEKİNDAL, " PRICE FORECAST FOR FARMED AND CAPTURED TROUT USING BOX-JENKINS METHOD AND 2009-2017 PRICES ", Academic Studies in Health Sciences, 2018, , 79-90, 2018,( Diğer )
2. Burak Mat, Mustafa Bahadır Çevrimli, Aytekin Günlü , " Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında tıbbi ürünlerin pazarlaması ve kullanımındaki mevcut sorunlar ve çözüm önerileri ", Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 34, , 233-241, 2018,( Üniversite Dergisi )
3. Burak Mat, Bora Topal, Halit İmik, Aytekin Günlü, Mustafa Bahadır Çevrimli, " General Characteristics and Production Problems of Milk Industry Enetrprises In Ardahan Province ", 4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES 12 - 15 July 2018, , , 12, 2018,( Konferans )
4. Burak Mat, Aytekin Günlü, Mustafa Bahadır Çevrimli, " DRUG MARKETING IN VETERINARY CLINICS ", 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST) October 4-8, 2017 Skopje / MACEDONIA, , , 89, 2017,( Konferans )
5. Hüban GÖÇMEN, Mihriban ÜLGEN, K Tayfun ÇARLI, Kaan ÖNAT, Serpil KAHYA, Ümit ÖZDEMİR, Burak MAT, " Koyun ve Keçilerde Bulaşıcı Agalaksi Hastalığının Bakteriyolojik ve PCR Metotları ile Araştırılması ", Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 2015, , 75-80, 2015,( SCI )


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses