VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ŞEREF İNAL
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ VETERİNERLİK ZOOTEKNİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK ZOOTEKNİ
E-Mail :  sinal selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233553
Adres : S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Kampüs 42100 KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ1984 

  Akademik Yayınlar:
1. 28. Garip, M., İnal, Ş., " Bıldırcın Yetiştiriciliği ", YUM-BİR Yumurta Haber Bülteni, 13, YUM-BİR Yumurta Haber Bülteni, 10-11, 2013,( Diğer )
2. Ş. Taşdemir, A. Ürkmez, Ş. İnal, " Determination of body measurements on the Holstein cows using digital image analysis and estimation of live weight with regression analysis. ", Computers and Electronics in Agriculture, 76, , 189-197, 2011,( SCI )
3. Ş. Taşdemir, A. Ürkmez, Ş. İnal, " A fuzzy rule-based system for predicting the live weight of Holstein cows whose body dimensions were determined by image analysis. ", Turk Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 19, , 689-703, 2011,( SCI )
4. Caglayan T, Inal S, Garip M, Coskun B, Inal F, Gunlu A, Gulec E, " The determination of situation and breed characteristics of Turkish Rahvan Horse in Turkey ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, , 674-680, 2010,( SCI )
5. 17. Garip M, Akmaz A, Yilmaz A, Dere S, Caglayan T, Inal S, Inal F, " Determination of optimum slaughter weight and profitability of Brown Swiss cattle in Turkey ", Journal of Food Agriculture & Environment, 8, Journal of Food Agriculture & Environment, 864-868, 2010,( SCI )
6. Caglayan T, Inal S, Garip M, Coskun B, Inal F, Gunlu A, Gulec E, " The determination of situation and breed characteristics of Turkish Rahvan Horse in Turkey ", Anniversary Scientific Conference ?60 Years Institute of Animal Science Kostinbrod, Bulgaria? with international participations, November, 03-05, , , 2010,( Kurum Dergisi )
7. Ş. Taşdemir, A. Ürkmez, Ş. İnal, " Design of a Microcontroller Supported Automatic Photo-Shooting Unit. ", Journal of Selçuk Technical-Online , 9, , 99-109, 2010,( Üniversite Dersgisi )
8. Ş. Taşdemir, A. Ürkmez, Ş. İnal, " Siyah Alaca İneklerde Bazı Vücut Ölçülerinin Sayısal Görüntü Analizi İle Belirlenmesi ve Canlı Ağırlığın Tahmin Edilmesi ", 3. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Kocatepe Üniversitesi- Afyon, 15-17 Temmuz , , , 2010,( Diğer )
9. ŞAHMAN, M.A., ÇUNKAS, M., İNAL, Ş., İNAL, F., COŞKUN, B., TAŞKIRAN, U., " Cost optimization of feed mixes by genetic algorithms. ", Advances in Engineering Software, 40, , 965-974, 2009,( SCI )
10. TAŞDEMİR, Ş., ÜRKMEZ, A., YAKAR, M., İNAL, Ş., " Determination of camera calibration parameters at digital image analysis ", 5th International Advanced Technologies Symposium IATS'09, 13-15 May 2009, , , 2009,( Üniversite Dersgisi )
11. DERE, S., CAGLAYAN, T., GARIP, M., INAL, S, " Correlations Among Chick Hatching Weight, Egg Weight and Egg Weight Loss During Preincubation Storage Period in Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8, , 2150-2152, 2009,( SCI )
12. DERE, S., INAL, S., CAGLAYAN, T., GARIP, M., TILKI, M., " The Effects of Parent Age, Egg Weight, Storage Length and Temperature on Fertility and Hatchability of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) Eggs. ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8, , 1289-1291, 2009,( SCI )
13. AKMAZ, A., GARİP, M., ÇAĞLAYAN, T., YILMAZ, A., İNAL, Ş., İNAL, F., DERE, S., " Esmer Danalarda Optimum Kesim Ağırlığının Belirlenmesi ve Karlılığın Karşılaştırılması ", II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Erzurum, 3-4 Temmuz, , 69-76, 2008,( Diğer )
14. TAŞDEMİR, Ş., YAKAR, M., ÜRKMEZ, A., İNAL, Ş., " Determination of Body Measurements of a cow by image analysis ", International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing CompSysTech'08, 12-13 June 2008, , V.8-1-V.8-7, 2008,( Konferans )
15. AKMAZ, A.,İNAL, Ş., İNAL, F., DERE, S., YILMAZ, A., ÇAĞLAYAN, T., GARİP, M., " Esmer Irkı Erkek Danalarda Entansif Beside Optimum Kesim Ağırlığının Belirlenmesi ve Farklı Kesim Ağırlıklarında Karlılığın Karşılaştırılması ", Konya'da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tespiti Sempozyumu, Konya, 25-26 Mayıs, , 387-401, 2007,( Diğer )
16. ÇAĞLAYAN, T., İNAL, Ş. , " Bıldırcınlarda Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka Sonuçları ile Büyüme ve Yaşama Gücüne Etkisi. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 22, , 11-19, 2006,( Üniversite Dersgisi )
17. NİZAMLIOĞLU, M., KURAR, E., BULUT, Z., İNAL, Ş., ERZURUM, F., " Microsatellite analysis of some horse breeds in Turkey: usefulness for parentage testing ", Federation-of-European-Biochemical-Societies Journal, 273, , 365-366, 2006,( SCI )
18. ÇAĞLAYAN, T., İNAL, Ş, " Kalıtım Derecesi Hesaplanmasında Kullanılan Bazı Metotların Karşılaştırılması ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 22, , 35-42, 2006,( Üniversite Dersgisi )
19. TİLKİ, M., ÇOLAK, M., İNAL, Ş., ÇAĞLAYAN, T., " Effects of Teat Shape on Milk Yield and Milking Traits in Brown Swiss Cows ", Turk J. Vet. Anim. Sci, 29, , 275-278, 2005,( SCI )
20. ÇAĞLAYAN, T., İNAL, Ş. , " Bıldırcınlarda Canlı Ağırlığın Kalıtım Derecesinin Hesaplanmasına Veri Sayısının ve Farklı Hesaplama Yöntemlerinin Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 21, , 5-14, 2005,( Üniversite Dersgisi )
21. DERE, S., İNAL, Ş., GARİP, M., ÇAĞLAYAN, T., TİLKİ, M., " Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Kuluçka Öncesi Yumurta Ağırlık Kaybı İle Yumurta Ağırlığı ve Civciv Çıkış Ağırlığı Arasındaki İlişkiler. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 21, , 5-7, 2005,( Üniversite Dersgisi )
22. Dere, S., İnal, Ş., Garip, M., Çağlayan, T., Tilki, M. , " The Effects of Different Hatching Egg Storage Time of Japanese Quails on Live Weight. ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 4, , 988-990, 2005,( SCI )
23. TİLKİ, M., İNAL, Ş., ÇOLAK, M., GARİP, M., " Relationships Between Milk Yield and Udder Measurements in Brown Swiss Cows ", Turk J. Vet. Anim. Sci, 29, , 75-81, 2005,( SCI )
24. TİLKİ M, İNAL Ş , " Quality traits of goose eggs: 1. Effects of goose age and storage time of eggs ", Arch. für Geflügelk, 68, , 182-186, 2004,( SCI )
25. TİLKİ, M., İNAL, Ş., " Türkiye'de Yetiştirilen Değişik Orijinli Kazların Verim Özellikleri III. Kesim ve Karkas Özellikleri ", Turk J. Vet. Anim. Sci, 28, , 165-171, 2004,( SCI )
26. TİLKİ, M., İNAL, Ş., " Türkiye'de Yetiştirilen Değişik Orijinli Kazların Verim Özellikleri II. Büyüme Özellikleri ", Turk J. Vet. Anim. Sci, 28, , 157-163, 2004,( SCI )
27. TİLKİ, M., İNAL, Ş., " Türkiye'de Yetiştirilen Değişik Orijinli Kazların Verim Özellikleri I. Kuluçka Özellikleri ", Turk J. Vet. Anim. Sci, 28, , 149-155, 2004,( SCI )
28. TİLKİ M, İNAL Ş , " Quality traits of goose eggs: 2. Effects of goose origin and storage time of eggs ", Arch. für Geflügelk, 68, , 230-234, 2004,( SCI )
29. 2. TİLKİ, M., İNAL, Ş., ÇOLAK, M., TEKİN, M. E. , " Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Esmer İneklerin Süt Verim Özellikleri ve Bu Özelliklere Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi. ", Turk J. Vet. Anim. Sci, 27, , 1335-1341, 2003,( SCI )
30. İNAL, Ş., TİLKİ, M., ÇOLAK, M., ÜMİTLİ, S. , " Konya Hayvancılık Araştırma Enstitüsündeki Esmer ırk sığırların dölverimi özellikleri. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 19, , 5-10, 2003,( Üniversite Dersgisi )
31. 3. TİLKİ, M., İNAL, Ş., TEKİN, M. E., ÇOLAK, M, " Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Esmer İneklerin Gebelik Süresi ve Buzağı Doğum Ağırlığına Ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri. ", Turk J. Vet. Anim. Sci, 27, , 1343-1348, 2003,( SCI )
32. TEPELİ, C., ÇETİN, O., İNAL, Ş., KIRIKÇI, K., YILMAZ, A. , " Kangal ve Akbaş ırkı Türk Çoban Köpeklerinde büyüme özellikleri ", Turk J. Vet. Anim. Sci, 27, , 1011-1018, 2003,( SCI )
33. TİLKİ, M., İNAL, Ş. , " Kaz Yetiştiriciliği (Derleme). ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 12, , 58-62, 2002,( Kurum Dergisi )
34. ÇOLAK, M., İNAL, Ş. , " Farklı sürelerde sütten kesmenin Esmer ırk buzağılarda büyüme ve yetiştirme maliyetine etkisi. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 12, , 1-8, 2002,( Kurum Dergisi )
35. Dere, S., Balevi, T., İnal, Ş., Kurtoğlu, V., Yılmaz, A. , " Yağ Rafineri Sanayii Yan Ürünlerinin Japon Bıldırcınlarında Dölverimi ve Performans Üzerine Etkisi. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, , 129-133, 2000,( Üniversite Dersgisi )
36. İşcan, K.M., İnal, Ş., Apaydın, S. , " Yumurtacı Tavuklarda Erken Işık Uyarımının Yumurta Performansına Etkisi. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, , 153-157, 2000,( Üniversite Dersgisi )
37. İnal Ş., İnal Fatma, Garip, M., Çağlayan, T. , " Türkiye'de yapılan bazı rahvan at yarışlarının değerlendirilmesi ", I. Ulusal Atçılık Sempozyumu, 21-22 Ekim, , 63-70, 1999,( Diğer )
38. İnal Ş., Tekeş, M.A., Dere, S., " Atlarda davranış bozuklukları ", I. Ulusal Atçılık Sempozyumu, 21-22 Ekim, , 176-177, 1999,( Diğer )
39. İŞCAN, K.M., TEKİN, M.E., İNAL, Ş. , " Yumurta tavuklarının kafeslerde farklı yerleşim sıklığında performansları. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 8, , 1-2, 1998,( Kurum Dergisi )
40. İŞCAN, K.M., İNAL, Ş., DERE, S., AZMAN, M.A., ÜNSALDI, T. , " Live performance and carcass yields of broiler in different intermittent lighting schedules. ", Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 20, , 337-340, 1996,( Kurum Dergisi )
41. İNAL, Ş., DERE, S., KIRIKÇI, K., TEPELİ, C. , " Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) canlı ağırlığa göre seleksiyonun yumurta verimi, yumurta ağırlığı, fertilite, kuluçka randımanı ve yaşama gücüne etkileri. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 12, , 13-22, 1996,( Üniversite Dersgisi )
42. İNAL, Ş., TEKEŞ, M.A., İNAL, F., DERE, S. , " Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) canlı ağırlığa göre seleksiyonun canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma üzerine etkileri. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 12, , 5-14, 1996,( Üniversite Dersgisi )
43. İNAL, Fatma, COŞKUN, B., ÇELİK, I., İNAL, Ş., GÜLŞEN, N., YENER, Z., " Japon bıldırcınların rasyonlarında yosun ekstraktı kullanımı. 1. Yosun ekstraktının büyüme üzerine etkileri. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 11, , 99-104, 1995,( Üniversite Dersgisi )
44. İŞCAN, K.M., İNAL, Ş., DERE, S., KIRIKÇI, K., TEPELİ, C. , " Farklı ebeveyn ağırlığına sahip broyler hibritlerde yetiştirme performansı, kesim ve karkas özellikleri. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 10, , 154-158, 1994,( Üniversite Dersgisi )
45. TUNCER, Ş.D., KOCABATMAZ, M., COŞKUN, B., EKSEN, M., İNAL, Ş., " Besi kuzularının rasyonlarına katılan niasinin besi performansı, kan ve rumen sıvısı metabolitleri ile rumen mikroorganizmaları üzerine etkisi. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2, , 28-33, 1992,( Kurum Dergisi )
46. BAYTOK, E., COŞKUN, B., İNAL, Ş., DENİZ, S., İNAL, F. , " Yumurta tavuğu rasyonlarına kümeste mozaik taşı ilavesinin verim ve kabuk kalitesi üzerine etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2, , 28-31, 1992,( Kurum Dergisi )
47. 1. SERPEK, B., AKMAZ, A., TEKEŞ, M.A., BAŞPINAR, N., TİFTİK, A.M., KADAK, R., İNAL, Ş., ERÖZ, S. , " Beziehungen zwischen woll-, milchleistung und einige wichtigen biochemischen parametern beim Konya Merinoschaf ", Reproduction in Domestic Animals, 27, , 93-100, 1992,( SCI )
48. ACET, A., İNAL, Ş., KADAK, R., COŞKUN, B., AKMAZ, A., TRAŞ, B., ODABAŞIOĞLU, F., DEMET, Ö. , " Esmer ırk danalarda zeranol implantasyonunun büyüme performansı, yem tüketimi ve yemden yararlanma üzerine etkileri ile doku rezidü düzeylerinin araştırılması. ", Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 15, , 1-10, 1991,( Kurum Dergisi )
49. AKMAZ, A., AKÇAPINAR, H., KADAK, R., İNAL, Ş. , " Gebeliğin son döneminde farklı düzeyde beslemenin Konya Merinos koyunlarında süt verimi ile yapağı verim ve kalitesi üzerine etkileri. ", Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 15, , 229-240, 1991,( Kurum Dergisi )
50. EKSEN, M., DURGUN, Z., AKMAZ, A., İNAL, Ş., ŞEKER, E., " Kuzularda bazı rumen ve kan metabolitleri, vücutta azot tutulması, yemden yararlanma ve karkas özellikleri ile canlı ağırlık artışı üzerine mikrofaunanın etkisi. ", Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 15, , 207-228, 1991,( Kurum Dergisi )
51. İNAL, Ş., ODABAŞIOĞLU, F., TİMURKAN, H., " Esmer ırk sığırlarda bazı dölverimi özellikleri üzerine mevsimin etkisi. ", Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 1, , 88-102, 1990,( Üniversite Dersgisi )
52. ACET, H.A., AKMAZ, A., KADAK, R., İNAL, Ş., TRAŞ, B., DEMET, Ö., ODABAŞIOĞLU, F., DELİGÖZOĞLU, F. , " Zeranolün Konya Merinosu erkek kuzularında büyüme, yemden yararlanma, kesim ve karkas özellikleri üzerine etkisi ve doku rezidü düzeylerinin araştırılması. ", Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 14, , 452-466, 1990,( Kurum Dergisi )
53. İNAL, Ş., ALPAN, O. , " Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsündeki esmer ırk sığırların dölverimi performansı. ", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 29, , 1-20, 1989,( Kurum Dergisi )
54. İNAL, Ş., ALPAN, O. , " Konya Harası esmer ırk sürüsünde dölverimi özelliklerine ait genetik parametreler ve korelasyonlar. ", Ankara Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 36, , 758-774, 1989,( Üniversite Dersgisi )
55. COŞKUN, B., TUNCER, Ş.D., TEKEŞ, M.A., AKMAZ, A., İNAL, Ş., " Kuzu rasyonlarına değişik düzeylerde katılan Sodyum bikarbonatın besi performansına etkisi ", Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 4, , 73-81, 1988,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. HASAN AKTAŞ, " Türkiye'de Hobi Amaçlı Olarak Yetiştirilen Bazı Sülün Türlerinin Verim Özellikleri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, ZOOTEKNİ, 2008 - 2009, Tamamlandı
2. TAMER ÇAĞLAYAN, " Bıldırcınlarda Canlı Ağırlığın Kalıtım Derecesinin Hesaplanmasında Veri Sayısının Etkisinin Farklı Yöntemlerle Karşılaştırılması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, ZOOTEKNİ, 2004 - 2005, Tamamlandı
3. MEHMET ÇOLAK, " Farklı Sürelerde Sütten Kesmenin Esmer Irk Buzağılarda Büyüme ve Yetiştirme Maliyetine Etkisi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, ZOOTEKNİ, 2000 - 2002, Tamamlandı
4. MUAMMER TİLKİ, " Türkiye'de yetiştirilen değişik orijinli kazların kuluçka, büyüme ve karkas özellikleri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, ZOOTEKNİ, 1999 - 2001, Tamamlandı
5. ŞAHİN GÖKKUŞ, " Siyah Alaca İneklerde Süt Verimini Ergin Çağ Ve 305 Günlük Süt Verimine Göre Düzeltme Katsayılarının Hesaplanması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, ZOOTEKNİ, 1996 - 1999, Tamamlandı
6. TALİP ÜNSALDI, " Değişik ışık kaynakları ve şiddetlerinin broyler performansı ve karkas özelliklerine etkisi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, ZOOTEKNİ, 1994 - 1996, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Ünitesi Müdürlüğü19921997
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletme Ekonomisi Bilim Dalı Başkanlığı19921995
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü19922000
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Biyometri Bilim Dalı Başkanlığı19941997
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği19942007
Kafkas Ü. Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı 19951996
Kafkas Ü. Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü19951996
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Başkan Yardımcılığı19962007
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanlığı19972003
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı19972003
Selçuk Ü. Veteriner Fakültesi Entegre Sistem Başkoordinatörlüğü19992003

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Veterinerlik Zootekni A.B.D.Anabilim Dali Bşk.23/06/2014 
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Veterinerlik Genetiği A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.01/09/2016 
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme BölümüBölüm Başkani01/09/2016 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ARI YERİŞTİRİCİLİĞİ(SEÇMELİ DERS)
ZOOTEKNİ I
ZOOTEKNİYE GİRİŞ(SEÇMELİ DERS)