VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Dersin Adı   Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1401817 1 / - 1
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aşkın YAŞAR
Koordinator E-mail ayasar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Serdar İZMİRLİ , Prof.Dr. Aşkın YAŞAR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Veteriner hekimlerin yasal ve etik sorumlulukları hakkında gerekli bilgiyi vermek, öğrencileri veteriner hekimliği mevzuatına uyumunu sağlamak, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri farklı sorunlarla, mesleki etik ve mevzuatı bilgileri sayesinde doğru karar verebilmelerinin ve bunu uygulamaya doğru bir şekilde geçirebilmelerinin sağlanması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 40 0 0 60 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders yılı başında belirlenen sınıfta teorik anlatıma dayalı ve öğrencinin de aktif olarak katıldığı dersler, bilgisayar destekli projeksiyon cihazıyla görsel yönden desteklenecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Veteriner hekimliği mevzuatı, meslekî etik ve deontoloji dersinin amacı Etik ve mevzuat alanında temel kavramlar Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
2 Deontoloji / pozitif hukuk (mevzuat), etik ve veteriner hekimliği mevzuatı kapsamı Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
3 Deontoloji ve etik yaklaşımlar Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
4 Veteriner hekimliği etiği: Temel etik ilkeler ve veteriner hekimliği Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
5 Veteriner hekimliği ve etik: Mesleki uygulamalarda etik ilişkiler ve veteriner hekim andı Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
6 Veteriner hekimliği uygulamaları, yaşanan sorunlar, dünyada ve Türkiye'de durum Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
7 Hayvan (kullanım) etiği Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
8 Etik kurullar (yerel etik kurullar, ulusal etik kurullar, uluslar arası etik kurullar) Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
9 Türkiye'de veteriner hekimliği mesleğinin uygulanmasına ilişkin yasal yapılanma notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
10 Vize
11 Vize
12 AB uygulamaları çerçevesinde veteriner hekimliği mevzuatı Veteriner hekimliği açısından AB mevzuatı, Avrupa Birliği veteriner hekimliği mevzuatı Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
13 Hayvan hakları, hayvan gönenci ve etik Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
14 Vaka tartışması Mesleki etik ve mevzuat tartışmaları (Örnek vaka takdimi ile) Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
15 Vaka tartışması Mesleki etik ve mevzuat tartışmaları (Örnek vaka takdimi ile) Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
16 Genel değerlendirme Yaşar, A. (2012). Mesleki Etik ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı Ders notları Rollin, B.E. (1999). An Introduction to Veterinary Medical Ethics Singer, P. (1999). Practical Ethics Fox, M.R., De Marco, J.P. (1990). Moral Reasoning: A Philosophical Approach to Applied Ethics Tannenbaum, J. (1995). Veterinary Ethics
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 7
Final : 1 8
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mesleki sorunlar karşısında etik ilkeleri kullanma becerisi kazandırır.
D.Ö.Ç. 2 Veteriner hekimlerin yasal sorumluluklarını öğretir.
D.Ö.Ç. 3 Mesleki ve sosyal yaşamda karşılaşılabilecek etik sorunları çözebilme yeteneği kazandırır.
D.Ö.Ç. 4 Mesleki yaşamda karşılaşılabilecek yasal sorunları değerlendirme yeteneği kazandırır.
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20