VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Dersin Adı   Sindirim Sistemi Fizyopatolojisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1401424 1 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nurcan DÖNMEZ
Koordinator E-mail nurcandonmez selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Nurcan DÖNMEZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sindirim sistemi ile ilgili fizyopatolojik konuların ileriki dönemlerde kullanılacak şekilde değerlendirilerek sunulması, yorumlanması ve tartışılmasını öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Gastrointestinal sistem bozuklukları - Anoreksi, disfaji, pityalizm, pseudopityalizm, vomitus Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
2 Gastrointestinal sistem bozuklukları - Regürgitasyon, ekspekterasyon, daire, tenesmus, abdominal ağrı Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
3 Beslenme bozuklukları - Asidoz, rumenitis, alkoloz Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
4 Beslenme bozuklukları - Mineral yetersizlikleri ve toksikasyonları, laminitis, piyeten Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
5 Rumende toksik madde oluşumu - Timpani, abomazum dilatasyonu Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
6 Rumende toksik madde oluşumu - Abomazum deplasmanı, omazum konstipasyonu Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
7 Rumende toksik madde oluşumu Hipokalsemi, hipomagnezemi, travmatik retikülit Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
8 Rumende toksik madde oluşumu - Ketozis, sığır akciğer amfizemi Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
9 İshaller - Ozmotik ishal, ileum fonksiyon bozukluğu Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
10 ARA SINAV HAFTASI
11 ARA SINAV HAFTASI
12 Kanatlılarda sindirim sistemi fizyopatolojik sorunları - Raşitizm, kanibalismus, kondrodistrofi Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
13 Kanatlılarda sindirim sistemi fizyopatolojik sorunları - Mineral toksisiteleri (Mg, Fe, Cu, Ca, Na) Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
14 Kanatlılarda sindirim sistemi fizyopatolojik sorunları - Aflatoksinler Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
15 Kanatlılarda sindirim sistemi fizyopatolojik sorunları - Raşitizm, kanibalismus, kondrodistrofi Sindirim Fizyolojisi, Bölükbaşı F, Ankara Ünv. Vet. Fak yayınları, 1989. / Dukes Physiology of Domestic Animals, Reeece WO., 12th Ed. 2008. / Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Ergün A., A.Ü. Vet. Fak. Yay. 2011 / Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Hastalıkları. Umulcalılar HD., Gülşen N. S.Ü. Basımevi, Konya, 2005
16 GENEL DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1- Gastrointestinal sistem ve bu sistemdeki rahatsızlıklar veteriner hekimlikte önemli bir yere sahip olur 4
D.Ö.Ç. 2 2- Gastro intestinal sistem rahatsızlıklarında meydana gelen semptomları öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 3- GİSde meydana gelen semptomların beslenme ile ilişkisini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 4- GİSde meydana gelen semptomların hastalıklarla ile ilişkisini öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20