VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Dersin Adı   KLİNİK FİZYOLOJİSİ (SEÇMELİ DERS)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1401394 1,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ramazan ÇÖL
Koordinator E-mail rcol selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Ramazan ÇÖL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öncelikle veteriner ve beşeri Klinik Fizyoloji bilgi, kavram ve terminolojilerini ileriki dönemlerde kullanmaya ve yorumlamaya temel olacak şekilde sunmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Laboratuar Değerlerine Etki Eden Faktörler, Normal Değerlerdeki Farklılıkların Kaynakları: Laboratuar, Türler, Irk, Yaş, Cinsiyet, 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
2 Laboratuar Değerlerine Etki Eden Faktörler, Normal Değerlerdeki Farklılıkların Kaynakları: Egzersiz, Stres Ve Heyecan, Hidrasyon Ve Diyet 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
3 Laboratuar Değerlerine Etki Eden Faktörler Laboratuar Bulgularındaki Farklılıkların Kaynakları Lipemi, Hemoliz, Hiperbilirubinemi, Safra Asitleri Ve Hiperglobulinemi, Antikoagulantlar, Farmakolojik Ve Terapötik Ajanları 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
4 Kan Örneklerinin Alınması ve Taşınması Kan Örneklerinin Alınması ve Taşınması 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
5 Klinik Fizyoloji Laboratuarında Yapılan Analizler RBC, WBC, eritrosit indeksleri, HB, PCV, PLT, Kan gazları, pH, Protein C, ATIII, APTT, PT, TT ? 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
6 Normal Periferal Kan, Frotinin Genel Bir İncelemesi Normal Periferal Kan, Frotinin Genel Bir İncelemesi 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
7 Hayvan Türlerine Göre Normal Eritrosit Morfolojisi, Hayvan Türlerine Göre Retikülositler, Eritrosit Fonksiyonları, Kedi, köpek, at, koyun, keçi, sığır, domuz, tavşan, tavuk türlerinde eritrosit morfolojisi ve retikülositler 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
8 Hayvan Türlerine Göre Normal Eritrosit Morfolojisi, Hayvan Türlerine Göre Retikülositler, Eritrosit Fonksiyonları, Kedi, köpek, at, koyun, keçi, sığır, domuz, tavşan, tavuk türlerinde eritrosit morfolojisi ve retikülositler 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
9 Anormal Eritrosit Morfolojisi Anizositozis ,Poikilositozis ,Eksentrositler, Sferositler, Eritrosit Fragmantasyonu, Şistositler 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
10 Ara Sınav
11 Ara Sınav
12 Anormal Eritrosit Morfolojisi Akantositler, Polikromazi, Hipokromazi, Ekinositler, Çekirdekli Eritrositler, Rouleaux Oluşumu, Aglütinasyon, Leptositler, Eritrosit İnklüzyonları: Bazofilik Noktalar, Howell-Jolly Cisimcikleri, Heinz Cisimleri, Siderotik İnklüzyonlar, Enfeksiyöz Ajanlar 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
13 Platelet Bozuklukları Platelet Bozuklukları, Trombositi 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
14 Anemi Eritrosit İndesklerini Kullanarak Aneminin Sınıflandırılması Rejeneratif Anemiler, Kan Kaybı Anemileri , Hemolitik Anemiler, Evcil Hayvanlarda Hemolitik Aneminin Sebepleri, Nonrejeneratif Anemiler, Demir Eksikliği Anemisi,Bakır Eksikliği Anemisi, Diseritropoezis, Aplastik Anemi 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
15 Asit-Baz Dengesi Ve Bozuklukları Respiratuvar asidoz ve alkoloz, metabolik asidoz ve alkoloz, regülasyonu, sıvı-elektrolit uygulama Kan Gazları Ve Klinik Önemi Endikasyonları, kan gazları için kan örneği alınması, pCO2, hiperkapni, hipokapni, PaO2, BOHR etkisi, Base Excess, anyon açığı 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
16 Genel Değerlendirme 1-Konuk, T.: Pratik Fizyoloji, A.U. Vet. Fak. Yayınları, Ankara.1981. 2- Yılmaz, B.: ?Fizyoloji?. Feryal Matbaacılık, Ankara. 2000 116-135. 2-Evcil Hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi William o Reece Çeviri Editörü Çötelioğlu Ü ve Özcan M Nobel Yayınları 2012. 4- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Tutgut K
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 16
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1- Hayvan nevilerine göre karşılaştırmalı Klinik Fizyolojik bilgileri öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 2- Örneklerin alınması, depolanması ve işlenmesini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 3- Analiz öncesi, sırası ve sonrası dikkat edilmesi gerekli hususları öğrenilir 4
D.Ö.Ç. 4 4- Klinik hematoloji ve immunolojiyi öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20