VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Dersin Adı   İNFLAMASYON FİZYOLOJİSİ (SEÇMELİ DERS)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1401385 1,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Ramazan ÇÖL
Koordinator E-mail rcol selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Ramazan ÇÖL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öncelikle veteriner ve beşeri sahada inflamasyonda rol alan temel fizyolojik mekanizmaları ve inflamasyon mediyatörlerin rollerini ileriki dönemlerde kullanmaya ve yorumlamaya temel olacak şekilde sunmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İnflamasyon:İnflamasyona giriş, önemi, nomenklatür Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
2 İnflamasyon Mediatörleri: Sekretuar granüllerde olanlar Histamin Seratonin Lizozomal enzimler, Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
3 İnflamasyon Mediatörleri: Yeni sentezlenenler araşidonik asit metabolitleri, Prostaglandinler, Lökotrienler, Platelet aktive edici faktörler, Aktive oksijen tipleri, Nitrik oksit, Sitokinler (IL-1 ve TNF-? ve ß), Kemokinler, antikorlar Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
4 4 İnflamasyon Mediatörleri Karaciğerde sentez edilerek plazmaya verilenler Faktör XII (Hageman faktör) aktivasyonu ile Kinin sistemi, Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
5 İnflamasyon Mediatörleri Pıhtılaşma / fibrinoliz sistemi, Kompleman sistemi (klasik yol, natif yol, lektin yolu) Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
6 Akut inflamasyonun sistemik etkisi, akut faz proteinleri Fever, anoreksi, lenfadenopati, lökosit sayısı, CRP, Fibrinojen, Serum Amiloid A, sedimentasyon Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
7 Yangıda Lökositlerin rolleri: lökositoz, löki, Nötrofil fagositozu, solunum patlaması, Nötrofillerin degranülasyonu, retikülo endotelyal sistem, Makrofajların aktivasyonu, Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
8 Yangıda Lökositlerin rolleri Eozinofil granülositler, Eozinofillerin parazitleri öldürme mekanizmaları, Bazofilik lökositler, Lenfositler Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
9 Yangıda Lökositlerin rolleri Mononüklear Fagositik Sistem Blokajı, Monositozis, Mast hücreleri, Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
10 Ara Sınav
11 Ara Sınav
12 Yangıda Lökositlerin rolleri Eozinofil granülositler, Eozinofillerin parazitleri öldürme mekanizmaları, Bazofilik lökositler, Lenfositler Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
13 Lökosit hareketleri: Transmigrasyon-Emigrasyon Fagositozis Opsoninler ve opsonizasyon Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
14 Endotelyal aktivasyon: İnflamasyonda endotelyum ve damar permeabilite artışı, İnflamasyonda endotel hücrelerden salınan maddeler, NO, endotelin, Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
15 Endotelyal aktivasyon adezyon molekülleri ( Selektinler, İmmünoglobülin süper ailesi, İntegrinler ve Cadherinler ) Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
16 Genel Değerlendirme Physiology of Inflammation: Edited by Klaus Ley, Oxford University Press, 2001
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1- İnflamasyonun amacı, tipleri ve genel özelliklerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 2- İnflamasyon mediyatörlerinin fizyolojisini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 3- Plazma ve hücresel kaynaklı mediyatörleri öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 4-Lokositlerin inflamasyondaki rollerini öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20