VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Dersin Adı   Sindirim Kanalının Lenfoid Dokusu
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1401377 1 / 0 1
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
Koordinator E-mail hdonmez selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sindirim kanalının farklı bölümlerinde yerleşmiş olan lenfoid dokunun morfo-fonksiyonel özelliklerini anlatmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik, powerpoint sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sindirim kanalının morfolojik yapısı Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
2 Sindirim kanalının savunma sistemi Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
3 Spesifik olmayan savunma Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
4 Spesifik savunma Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
5 Mast ve Paneth hücreleri Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
6 Makrofajlar Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
7 M (membronöz epitelyal) hücreleri Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
8 Sindirim kanalında bulunan lökositler Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
9 Tonsiller (Palatinal, faringeal, tubal, lingual, özefageal, sekal) Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
10 Arasınav Arasınav
11 Arasınav Arasınav
12 Peyer plakları Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
13 Apendiks Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
14 Bursa Fabricii Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
15 Plazma hücreleri ve İmmunoglobulinler Ders notları, Veteriner Histoloji-Aytekin ÖZER, Özel Histoloji-Attila TANYOLAÇ, Histology of the Fowl-Hodges
16 Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 6 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 5
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sindirim sisteminin sindirim faaliyetleri ile savunma faaliyetlerini karşılaştırır. 3
D.Ö.Ç. 2 Sindirim sistemi ile ilgili ortaya çıkabilecek problemleri çözer. 3
D.Ö.Ç. 3 Mast hücreleri ile dolaşımda bulunan bazofilleri karşılaştırır. 3
D.Ö.Ç. 4 Kanatlı sindirim sistemi ile memeli sindirim sistemini karşılaştırır. 3
D.Ö.Ç. 5 Savunma sisteminin sindirim sistemi ile olan ilişkisini karşılaştırır. 3
D.Ö.Ç. 6 Sindirim sistemi kaynaklı hastalıkların teşhisinde, kazandığı bilgileri uygular. 3
D.Ö.Ç. 7 Sindirim sistemi kaynaklı problemleri daha kolay çözer. 3
D.Ö.Ç. 8 Spesifik savunma ile spesifik olmayan savunma sistemlerini karşılaştırır. 3
D.Ö.Ç. 9 Bursa Fabricii kaynaklı lenfositlerin memelilerde nerede ve nasıl oluştuğunu analiz eder. 3
D.Ö.Ç. 10 Valdeyer'in lenfoid halkası ile özefageal tonsilleri karşılaştırarak kanatlı ve memeli hayvanlardaki lenfoid sistemi analiz eder. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20