VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Dersin Adı   EMBRİYOLOJİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1401312 1 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. H.Hüseyin Dönmez
Koordinator E-mail hdonmez selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. H. Hüseyin Dönmez , Prof. Dr. İlhami Çelik , Prof. Dr. Emrah Sur , Doç. Dr. Yasemin Öznurlu , Doç. Dr. Murat Boydak , Doç. Dr. Tuğba Özaydın
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Memeli hayvanlarda ve kanatlılarda genital sistem hakkında ön bilgiye sahip olması, Çeşitli hayvan türlerinde yumurta tipi ve bölünme şeerini öğrenmesi, Döllenme ve implantasyonu öğrenmesi, Plasentasyon ve evcil memelilerde plasenta tiplerini kavraması, Doğmasal ya da çevre etkili malformasyonların nedenleri hakkında yorum yapabilmek veya teşhis koyabilmek için temel bilgiler kazanmasını sağlamaktır 6. Göbek kordonu ve ekstraembriyonal keseleri öğrenmesi, 7. Tüm organ ve sistemlerin embriyolojik gelişimini öğrenmesi,
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Metin, slâyt, resim, video ve ses kayıtlarıyla zenginleştirilmiş ders ve uygulamalar.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin amacı ve kaynak kitapların tanıtılması, Veteriner hekimlik müfredatında Embriyolojinin yeri ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, embriyolojinin tanım ve tarihçesi, embriyolojide kullanılan terimler Editör: Özer A,Yazarlar: Yakışık M, Özfiliz N, Erdost H, Zık B.Veteriner Embriyoloji (genişletilmiş ikinci baskı) U. Ü. Vet. Fak. Yayın No:2005-2, Bursa, 2005
2 Erkekte gametogenezis germ hücrelerinin 1. Editör: Özer A,Yazarlar: Yakışık M, Özfiliz N, Erdost H, Zık B.Veteriner Embriyoloji (genişletilmiş ikinci baskı) U. Ü. Vet. Fak. Yayın No:2005-2, Bursa, 2005. 2. Langman's Medical Embryology. Sadler T.W. Lippincott Williams and Wilkins. 2004 3.Human Embryology. Larsen W.J. Churchill Livingstone. 2002. 4. Hassa O, Aştı RN. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti, Ankara, 1997. 5. Çeviri Editörü: Başaklar C. Langman's Medikal Embriyoloji. Palme Yayıncılık, Ankara,1996.
3 mitozla bölünme ve olgunlaşma süreci, kutup hücrelerinin oluşumu, McGeady, T.A., Quin, P.J., FitzPatrick, E.S., Ryan, M.T. Veteriner Embriyoloji. Çev.: İ. Çelik, Y. Öznurlu, Medipres Yayınları, Malatya, 2011.
4 Dişide gametogenezis ve germ hücrelerinin olgunlaşma süreci, Folliküler gelişme ve ovulasyon, genital siklus, östrus siklusu, .Drews U. Color Atlas of Embryology.
5 Fertilizasyon, memelilerde dişi genital kanalında spermatozoon ve ovositin taşınması, yaşam süresi, gametlerin birleşmesi, akrozom reaksiyonu, fertilizasyon reaksiyonu, parthenogenezis, cinsiyet ayrımı, ovosit sitoplazmasının organizasyonu, ovosit tipleri ve bölünmeler Hassa O, Aştı RN. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti, Ankara, 1997.
6 Fertilizasyon, memelilerde dişi genital kanalında spermatozoon ve ovositin taşınması, yaşam süresi, gametlerin birleşmesi, akrozom reaksiyonu, fertilizasyon reaksiyonu, parthenogenezis, cinsiyet ayrımı, ovosit sitoplazmasının organizasyonu, ovosit tipleri ve bölünmeler Veteriner Embriyoloji, Çevirenler Prof. Dr. İlhami Çelik, Doç. Dr. Yasemin Öznurlu
7 Evcil hayvan zigotlarında yarıklanmalar, yarıklanma ve blastomer oluşumu, kanatlı hayvan zigotlarında bölünmeler, morula ve blastula, . Langman's Medical Embryology. Sadler T.W. Lippincott Williams and Wilkins. 2004
8 Gastrulasyonun oluşması, Amphioxus ve amfibi, kanatlı ve memeli embriyolarında gastrula oluşumu, memeli embriyolarında germ yapraklarının kökeni, embriyonal yaprakların önemi Editör: Özer A,Yazarlar: Yakışık M, Özfiliz N, Erdost H, Zık B.Veteriner Embriyoloji (genişletilmiş ikinci baskı) U. Ü. Vet. Fak. Yayın No:2005-2, Bursa, 2005. 2. Langman's Medical Embryology. Sadler T.W. Lippincott Williams and Wilkins. 2004 3.Human Embryology. Larsen W.J. Churchill Livingstone. 2002. 4. Hassa O, Aştı RN. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti, Ankara, 1997. 5. Çeviri Editörü: Başaklar C. Langman's Medikal Embriyoloji. Palme Yayıncılık, Ankara,1996.
9 Nöyrulasyon ve somitlerin oluşumu, korda dorsalis ve nöral plağın oluşumu,notokord ve nöyral indüksiyon, sklerotom, miyotom, dermatom, 1. Editör: Özer A,Yazarlar: Yakışık M, Özfiliz N, Erdost H, Zık B.Veteriner Embriyoloji (genişletilmiş ikinci baskı) U. Ü. Vet. Fak. Yayın No:2005-2, Bursa, 2005. 2. Langman's Medical Embryology. Sadler T.W. Lippincott Williams and Wilkins. 2004 3.Human Embryology. Larsen W.J. Churchill Livingstone. 2002. 4. Hassa O, Aştı RN. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti, Ankara, 1997.
10 ara sınav
11 ara sınav
12 Sinir sisteminin oluşumu 1. Editör: Özer A,Yazarlar: Yakışık M, Özfiliz N, Erdost H, Zık B.Veteriner Embriyoloji (genişletilmiş ikinci baskı) U. Ü. Vet. Fak. Yayın No:2005-2, Bursa, 2005. 2. Langmans Medical Embryology. Sadler T.W. Lippincott Williams and Wilkins. 2004 3.Human Embryology. Larsen W.J. Churchill Livingstone. 2002. 4. Hassa O, Aştı RN. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti, Ankara, 1997.
13 Solunum sisteminin oluşumu: trakea ve akciğerler, pulmoner morfogenezis, alveollerin oluşumu, larinks oluşumu, 1. Editör: Özer A,Yazarlar: Yakışık M, Özfiliz N, Erdost H, Zık B.Veteriner Embriyoloji (genişletilmiş ikinci baskı) U. Ü. Vet. Fak. Yayın No:2005-2, Bursa, 2005. 2. Langman's Medical Embryology. Sadler T.W. Lippincott Williams and Wilkins. 2004 3.Human Embryology. Larsen W.J. Churchill Livingstone. 2002. 4. Hassa O, Aştı RN. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti, Ankara, 1997.
14 Duyu organları Göz, Primer optik vezikül, optik sap ve lensin oluşumu, Koroid,sklera,kornea ve retina oluşumu, iç, orta ve dış kulak oluşumu. 1. Editör: Özer A,Yazarlar: Yakışık M, Özfiliz N, Erdost H, Zık B.Veteriner Embriyoloji (genişletilmiş ikinci baskı) U. Ü. Vet. Fak. Yayın No:2005-2, Bursa, 2005. 2. Langman's Medical Embryology. Sadler T.W. Lippincott Williams and Wilkins. 2004 3.Human Embryology. Larsen W.J. Churchill Livingstone. 2002. 4. Hassa O, Aştı RN. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti, Ankara, 1997.
15 Sindirim sisteminin oluşumu: ön bağırsak ve özofagus, mide, omentum ve mezenterler, bağırsaklar, kloaka, karaciğer ve safra kesesi, pankreas gelişimi, 1. Editör: Özer A,Yazarlar: Yakışık M, Özfiliz N, Erdost H, Zık B.Veteriner Embriyoloji (genişletilmiş ikinci baskı) U. Ü. Vet. Fak. Yayın No:2005-2, Bursa, 2005. 2. Langmans Medical Embryology. Sadler T.W. Lippincott Williams and Wilkins. 2004 3.Human Embryology. Larsen W.J. Churchill Livingstone. 2002. 4. Hassa O, Aştı RN. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti, Ankara, 1997.
16 Genel Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Memeli hayvanlarda ve kanatlılarda genital sistem, hakkında ön bilgiye sahip olur, gametogenezis ve germ hücrelerinin oluşumunu öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Çeşitli hayvan türlerinde yumurta tipi ve bölünme şeerini bilir 4
D.Ö.Ç. 3 Döllenme ve implantasyonu öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Plasentasyon ve evcil memelilerde plasenta tiplerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Doğmasal ya da çevre etkili malformasyonların nedenleri hakkında yorum yapabilmek veya teşhis koyabilmek için temel bilgiler kazanır. 4
D.Ö.Ç. 6 . Göbek kordonu ve ekstraembriyonal keseleri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 7 Tüm organ ve sistemlerin gelişimini bilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Doğum ve jinekoloji, suni tohumlama derslerinin temelini oluşturan bilgileri kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20