VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Dersin Adı   Fizyoloji II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1401302 3 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zafer DURGUN
Koordinator E-mail zdurgun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Uzm. Dr. Deniz ULUIŞIK , Arş. Gör. Sinan KANDIR , Prof. Dr. Zafer Durgun , Prof. Dr. Ercan KESKİN , Prof. Dr. Nurcan DÖNMEZ , Prof. Dr. Tufan KEÇECİ , Prof. Dr. Ramazan ÇÖL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öncelikle veteriner ve beşeri sahada temel fizyolojik bilgi, kavram ve terminolojileri ileriki dönemlerde kullanmaya ve yorumlamaya temel olacak şekilde sunmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersler teorik ve pratik olarak işlenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Solunun sistemi - Solunum organları, inspirasyon ve ekspirasyon mekanizması, solunum tipleri, akciğer volüm ve kapasiteleri, dakika akciğer volümü Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
2 Solunum sistemi Alveoler ventilasyon, intrapulmonik ve intratorasik basınç, pnömotoraks, solunum gazlarının taşınması, hemoglobin yapı ve fonksiyonları, oksijen dissosiasyonu, oksijen ve karbondioksit taşınması Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
3 Solunum sistemi - Tampon istemleri, kanın pH sı, asit-baz dengesi, anoksi, siyanozis, solunumun sinirsel kontrolü Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
4 Boşaltım Sistemi - Tuz ve su dengesi, sistemik kan kılcal damarları ile doku sıvısı arasındaki alış veriş , böbreklerin fonksiyonel anatomisi, nefron, kan sirkülasyonu Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
5 Boşaltım Sistemi - Glomerülar filtrasyon ve etkili faktörler, proksimal tubül su bikarbonat, fosfat ve potasyum geri emilimi, Distal tubül, sodyum ve klor emilimi, potasyum ekskresyonu, idrarın asitleştirilmesi, klirens, ürinasyon ve sinirsel kontrolü Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
6 Sindirim Sistemi - Ağızda sindirim, besin istemi, düzenlenmesi, iştah, açlık, susuzluk ve kontrolü, tükürük, bileşimi, miktarı, görevleri,yutma, midede sindirim, mide bezleri, salgısı ve sekresyonunun düzenlenmesi, mide sindiriminde mekaniksel olaylar Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 / Fizyoloji Ders Kitabı, Bölükbaşı MF, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1989
7 Sindirim Sistemi - Midenin boşalması ve kusma, ruminant midesinde sindirim, ruminant midesinin gelişimi, ruminant mide hareketleri ve sinirsel kontrolü, geviş getirme ve geğirme Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 / Fizyoloji Ders Kitabı, Bölükbaşı MF, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1989
8 Sindirim Sistemi - Rumen mikroorganizmaları, rumende sindirim olayları karbonhidratların ve azotlu maddelerin sindirimi, bağırsaklarda sindirim, pankreas salgısı Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 / Fizyoloji Ders Kitabı, Bölükbaşı MF, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1989
9 Sindirim Sistemi - Safra, barsak salgısı, midede emilim, bağırsaklarda emilim , kanatlılarda sindirim Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 / Fizyoloji Ders Kitabı, Bölükbaşı MF, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1989
10 ARA SINAV HAFTASI
11 ARA SINAV HAFTASI
12 Endokrin Sistem - Hormonların sınıflandırılması, salgılanması, etki mekanizması, endokrin bezler, nörohipofiz, oksitosin ve antidiüretik hormon Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 / Hormonlar ve Üreme Fizyolojisi, Yılmaz B., Medisan Yayınevi, Ankara, 1999
13 Endokrin Sistem - Pars intermedia hormonu, büyüme hormonu, tiroid bezi ve hormonu Paratiroid bezi ve parathormon, kalsitonin vitamin D etki mekanizması ve metabolizması Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 / Hormonlar ve Üreme Fizyolojisi, Yılmaz B., Medisan Yayınevi, Ankara, 1999
14 Endokrin Sistem - Pankreas hormonları, glandula adrenalis, adrenal korteks ve medulla hormonları Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 / Hormonlar ve Üreme Fizyolojisi, Yılmaz B., Medisan Yayınevi, Ankara, 1999
15 Endokrin Sistem - Üreme fizyolojisi, seks hormonlarının mekanizmaları ve etkileri, plesentanın fonksiyonu Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 / Hormonlar ve Üreme Fizyolojisi, Yılmaz B., Medisan Yayınevi, Ankara, 1999
16 Genel Değerlendirme Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000 / Hormonlar ve Üreme Fizyolojisi, Yılmaz B., Medisan Yayınevi, Ankara, 1999
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 5
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 24
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1-Farklı hayvanlarda beslenme fizyolojisi ile mide-barsak fonksiyonunun genel kuralları, sindirim olaylarının öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 2-Solunum, boşaltım, üreme organlarının görevleri ve sinirsel denetimlerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 3-Hormonal denetim sisteminin fonksiyonlarını öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20